Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов НКРЕ

  НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
            12.11.2003 N 1168
 
 
       Про внесення змін та визнання такими,
      що втратили чинність деяких постанов НКРЕ
 
 
   Відповідно до  Закону  України  "Про  електроенергетику"
( 575/97-ВР ), Указу Президента України від 21.04.98 N 335
( 335/98  )  "Питання  Національної  комісії  регулювання
електроенергетики України", враховуючи рішення Ради Оптового ринку
електричної енергії України від 06.11.2003 (пункт 7.1 протоколу
N 19) Національна комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Внести такі зміни до постанови НКРЕ від 10.01.2003 N 20
( v0020227-03 ) "Про алгоритм перерахування коштів з поточного
рахунку із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії":
 
   1.1. Пункт 1 постанови викласти в новій редакції:
   "1. Розпоряднику коштів оптового ринку електричної енергії
України щоденно із суми, що надходить на поточний рахунок із
спеціальним  режимом  використання  оптового  постачальника
електричної енергії (за виключенням коштів, які надходять як
оплата ПДВ та коштів, що надійшли згідно з постановами НКРЕ від
12.10.2001 N 1043 ( v1043227-01 ), пунктом 1.1 постанови НКРЕ від
20.02.2003 N 152 ( v0152227-03 ), постанови НКРЕ від 27.05.2003
N 448 ( v0448227-03 ), від 22.07.2003 N 705 ( v0705227-03 ),
пунктом 1.1 постанови НКРЕ від 16.04.2003 N 330 ( v0330227-03 ),
від 04.07.2003 N 657 ( v0657227-03 ), від 25.07.2003 N 730
( v0730227-03 ), від 29.10.03 N 1086 ( v1086227-03 ):
 
   1.1. Здійснювати пріоритетні перерахування коштів на:
   1.1.1. Спеціальний рахунок  ВАТ  "Донбасенерго"  -  100%
належного платежу, розрахованого Розпорядником системи розрахунків
відповідно до постанови НКРЕ від 29.03.2002 N 325 ( v0325227-02 )
"Про додаткові платежі ВАТ "Донбасенерго".
   1.1.2. Поточний рахунок ДП "Енергоринок" - 49,2 тис. грн. для
відшкодування витрат в межах кошторису ДП "Енергоринок".
   1.1.3. Оплату електричної енергії,  відпущеної  вітровими
електростанціями ДП "Енергоринок" - 100% від товарної продукції.
 
   1.2. Розподіляти 3% коштів від суми, що надходить на поточний
рахунок із спеціальним режимом використання оптового постачальника
електричної енергії, за винятком пріоритетних сум, відповідно до
пункту 1.1 цієї постанови, за відсотками згідно з додатком, та
додавати до них суму коштів, яка була нарахована наростаючим
підсумком з першого дня платежу до попереднього розрахункового дня
включно, за відсотками згідно з додатком, який діяв у цей період.
 
   1.3. Розподіляти  27%  коштів,  нарахованих  наростаючим
підсумком, що надходять на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання  оптового  постачальника електричної енергії, за
винятком пріоритетних сум, нарахованих наростаючим  підсумком
відповідно  до  пункту  1.1 цієї постанови, між виробниками
електроенергії  (крім  теплоелектроцентралей  та  вітрових
електростанцій), НЕК "Укренерго", ДП "Харківська ТЕЦ-5" та на
фінансування будівництва  вітрових  електростанцій  згідно  з
Комплексною програмою  будівництва  вітрових  електростанцій
( 137-97-п ), пропорційно до обсягу товарної продукції, яка
нарахована наростаючим підсумком з початку місяця по днях поставки
електричної енергії, згідно з Графіком платежів.
 
   1.4. Розподіляти  70%  коштів,  нарахованих  наростаючим
підсумком, що надходять на поточний рахунок із спеціальним режимом
використання оптового постачальника електричної  енергії,  за
винятком  пріоритетних сум, нарахованих наростаючим підсумком
відповідно до пункту 1.1 цієї  постанови,  між  виробниками
електроенергії (крім вітрових електростанцій), НЕК "Укренерго" та
на фінансування будівництва вітрових електростанцій згідно з
Комплексною програмою  будівництва  вітрових  електростанцій
( 137-97-п ), пропорційно до обсягу товарної продукції, яка
підрахована  наростаючим підсумком з початку місяця по днях
поставки електричної енергії.
 
   1.5. При розподілі коштів відповідно до пунктів 1.3 та 1.4
цієї постанови зменшувати товарну продукцію ВАТ "Донбасенерго" на
суму пріоритетного перерахування коштів, нарахованих наростаючим
підсумком, згідно з підпунктом 1.1.1 цієї постанови.
 
   1.6. Сума перерахування коштів учасникам розподілу коштів
визначається як різниця між сумою коштів, нарахованих відповідно
до пунктів 1.2-1.4 цієї постанови та сумою коштів, яка була
перерахована наростаючим підсумком з першого дня платежу до
попереднього розрахункового дня включно.
 
   1.7. Суму перерахувань учасникам розподілу коштів відповідно
до пункту 1.6 цієї постанови зменшувати на суму коштів, що
надійшли згідно  з  постановами  НКРЕ  від 17.05.2002 N 493
( v0493227-02 ), від 11.04.2003 N 316 ( v0316227-03 ), від
24.01.2003 N 61 ( v0061227-03 ), пунктом 1.2 постанови НКРЕ від
20.02.2003 N 152 ( v0152227-03 ), пунктом 1.2 постанови від
16.04.2003 N  330  (  v0330227-03  ),  від  28.05.03 N 457
( v0457227-03 ), від 04.07.2003 N 657 ( v0657227-03 )".
 
   1.8. У разі, якщо сума утримань коштів відповідно до пункту
1.7  цієї  постанови  більша, ніж сума перерахування коштів
відповідно до пункту 1.6 цієї постанови відповідному учаснику
розподілу коштів, то різниця пропорційно знімається із суми
перерахувань іншим учасникам розподілу коштів та перераховується
відповідному учаснику коштів, з подальшим поверненням цих коштів
іншим учасникам протягом наступних банківських днів до повного
повернення.
 
   1.9. Починаючи з 13 листопада 2003 року розподіляти кошти з
поточного рахунку із спеціальним режимом оптового постачальника
електричної енергії відповідно до товарної продукції підрахованої
наростаючим підсумком з початку поточного місяця, згідно  з
Графіком платежів, а першим днем платежу вважати 13 листопада
2003 року".
 
   1.2.  Додаток  до  постанови викласти в новій редакції
(додається).
 
   2. Пункт 1 постанови НКРЕ від 24.01.2003 N 61 ( v0061227-03 )
"Про алгоритм перерахування коштів" викласти в новій редакції:
   "1. Встановити алгоритм розподілу коштів, які надходять за
електричну енергію відповідно до пунктів 5, 7 та 10 частини першої
статті 40  Закону  України "Про Державний бюджет України на
2003 рік" ( 380-15 ), згідно з яким:
 
   1.1. Кошти, які надходять за електричну енергію на поточні
рахунки  із  спеціальним  режимом використання ліцензіатів з
постачання електричної енергії за регульованим тарифом за умови
додаткового зазначення у графі "Призначення платежу": "пункт 5
частини першої статті 40", "пункт 7 частини першої статті 40" або
"пункт  10 частини першої статті 40" і "постанова КМУ від
23.01.2003 N 113 ( 113-2003-п ) та постанова НКРЕ від 24.01.2003
N 61 ( v0061227-03 )" уповноважений банк перераховує відповідно до
спільного протокольного рішення, підписаного усіма учасниками цих
розрахунків, в тому числі енергопостачальною компанією та ДП
"Енергоринок".
 
   1.2. Розпорядник коштів Оптового ринку кошти, які надійшли
відповідно до пункту 1.1 цієї постанови, перераховує учасникам
розподілу коштів відповідно до спільного протокольного рішення,
підписаного усіма учасниками цих розрахунків, згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 23.01.2003 N 113 ( 113-2003-п )
"Про затвердження Тимчасового порядку перерахування в 2003 році
деяких субвенцій на проведення видатків з надання пільг, субсидій
та  компенсацій  за  рахунок надходжень до загального фонду
державного бюджету рентної плати за транзитне транспортування
природного газу і за природний газ, що видобувається в Україні".
 
   3. Внести такі зміни до постанов НКРЕ від 20.02.2003 N 152
( v0152227-03 ) "Про затвердження алгоритму розподілу коштів" та
від 16.04.2003 N 330 ( v0330227-03 ) "Про перерахування коштів":
 
   3.1. У пункті 1.1 постанов слова та цифри "спожиту до 1 липня
2003 року" замінити словами та цифрами "спожиту до 1 січня
2003 року".
 
   3.2. У пункті 1.2 постанов слова та цифри "спожиту після
1 липня 2003 року" замінити словами та цифрами "спожиту після
1 січня 2003 року".
 
   4. Пункт  1  постанови  НКРЕ  від  11.04.2003  N  316
( v0316227-03 ) "Про перерахування коштів" викласти в новій
редакції:
   "1. Кошти, які надходять на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання оптового постачальника електричної енергії
від ДПЗД "Укрінтеренерго" за куповану електричну енергію, за умови
визначення у графі "Призначення платежу": "За електричну енергію,
згідно з постановою НКРЕ від 11.04.2003 N 316 ( v0316227-03 )" -
Розпорядник коштів оптового ринку перераховує окремими платіжними
дорученнями на поточні  рахунки  ВАТ  "Західенерго"  і  ВАТ
"Дніпренерго" у таких відсотках:
   ВАТ "Західенерго" - 57,19%;
   ВАТ "Дніпроенерго" - 42,81%".
 
   5. Внести такі зміни до постанови НКРЕ від 25.07.2003 N 730
( v0730227-03 ) "Про перерахування коштів":
 
   5.1. У пункті 1 вилучити слова та цифри "За електричну
енергію, згідно  з  розпорядженням  КМУ  від 17.07.03 N 417
( 417-2003-р )", або".
 
   5.2. У пункті 2 вилучити слова та цифри "розпорядженням КМУ
від 17.07.03 N 417 ( 417-2003-р ) і".
 
   6. Постанови НКРЕ від 24.09.2002 N 1047 ( v1047227-02 ) "Про
перерахування коштів НАЕК "Енергоатом", від 18.12.2002 N 1408
( v1408227-02 ) "Про перерахування коштів", від 17.03.2003 N 223
( v0223227-03 ) "Про перерахування коштів", від 17.03.2003 N 225
( v0225227-03 ) "Про перерахування коштів ВАТ "Донбасенерго", від
09.07.2003 N 675 ( v0675227-03 ) "Про перерахування коштів"
визнати такими, що втратили чинність.
 
   7. Ця постанова набуває чинності з 13 листопада 2003 року.
 
 Голова Комісії                      Ю.Продан
 
 
                   ДОДАТОК
                   до постанови НКРЕ
                   10.01.2003 N 20
                   ( v0020227-03 )
                   (в редакції постанови НКРЕ
                   від 12.11.2003 N 1168)
 
 
          ВІДСОТОК ВІДРАХУВАННЯ КОШТІВ
        виробникам електричної енергії, який
     використовується в алгоритмі розподілу коштів
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |     Виробники електричної енергії     | Відсоток |
|з/п |                        |     |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 1. |ЗАТ "ЕК "Укр-Кан-Пауер" (Дарницька ТЕЦ)     | 13,42  |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 2. |ЗАТ "Білоцерківська ТЕЦ"            |  1,00  |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 3. |ДП "Черкаська ТЕЦ" ВАТ "Черкаське хімволокно"  | 11,96  |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 4. |ТОВ "ТехНова" (Чернігівська ТЕЦ )        | 37,31  |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 5. |ДП "ТЕЦ-2 "Есхар"                |  6,50  |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 6. |ДП "Кримські ГС"                | 22,24  |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 7. |ДП "Зуївська експериментальна ТЕЦ"       |  0,59  |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 8. |ВАТ "Миколаївська ТЕЦ"             |  1,81  |
|----+------------------------------------------------+----------|
| 9. |ВАТ "Одеська ТЕЦ"                |  0,50  |
|----+------------------------------------------------+----------|
|10. |ДП "Херсонська ТЕЦ"               |  4,67  |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Всього:                       | 100,00  |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління енергоринку           С.Вишинський

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.38843
EUR29.52073
RUB0.41017
PLN6.93105
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка