Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реалізацію Державної програми забезпечення позитивного міжнародного іміджу України на 2003-2006 роки

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            10.11.2003 N 517
 
 
     Про реалізацію Державної програми забезпечення
       позитивного міжнародного іміджу України
            на 2003-2006 роки
 
 
   З метою виконання Державної програми забезпечення позитивного
міжнародного  іміджу України на 2003-2006 роки, затвердженої
постановою Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р.
N 1609 ( 1609-2003-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити план заходів Міністерства охорони здоров'я
України  щодо  реалізації  Державної  програми  забезпечення
позитивного міжнародного  іміджу  України  на  2003-2006 роки
( 1609-2003-п ) (далі - заходи; додаються).
 
   2. Першим заступникам, заступникам Міністра, Голові Державної
служби  лікарських  засобів і виробів медичного призначення,
керівникам структурних підрозділів Міністерства охорони здоров'я
України забезпечити реалізацію зазначених заходів та подання
інформації про стан реалізації до відділу міжнародних зв'язків до
15 листопада звітного року.
 
   3. Начальнику відділу міжнародних зв'язків Ценіловій Ж.В.
щороку до 1 грудня звітного року  інформувати  Міністерство
закордонних справ про стан виконання Програми.
   Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                        А.В.Підаєв
 
 
               ЗАХОДИ
       Міністерства охорони здоров'я України
      з реалізації Державної програми забезпечення
      позитивного міжнародного іміджу України на
     2004-2006 роки, затвердженої постановою Кабінету
     Міністрів України від 15 жовтня 2003 р. N 1609
             ( 1609-2003-п )
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Завдання, визначені у | Виконавці |    Заходи МОЗ     |  Термін  | Відповідальні |
|    Програмі    |       |              | виконання | виконавці МОЗ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Політична та культурна сфера                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Сприяти ратифікації   |Комітет з  |Взяти участь у підготовці |II півріччя |Педченко Т.В.  |
|Конвенції про захист  |питань    |матеріалів до Верховної  |2003 р. -  |Передерій В.Г.  |
|прав та гідності людини |біоетики,  |Ради України для      |2004 рік   |Волосовець О.П. |
|у зв'язку з       |Мін'юст, МОЗ,|ратифікації Конвенції про |       |Лихотоп Р.Й.   |
|використанням досягнень |МЗС     |захист прав та гідності  |       |         |
|біології та медицини  |       |людини у зв'язку з     |       |         |
|( 994_334 )       |       |використанням досягнень  |       |         |
|            |       |біології та медицини    |       |         |
|------------------------+-------------+---------------------------+-------------+-----------------|
|Забезпечити виконання  |Мінекономіки,|Взяти участь у виконанні  |II півріччя |Лапушенко О.В.  |
|Угоди про партнерство та|Мін'юст, МЗС,|Угоди про партнерство та  |2003 р. -  |Пасічник М.Ф.  |
|співробітництво між   |інші     |співробітництво між    |2006 рік   |Бережнов С.П.  |
|Європейськими      |центральні  |Європейськими       |       |Ценілова Ж.В.  |
|співтовариствами і   |органи    |співтовариствами і Україною|       |         |
|Україною        |виконавчої  |              |       |         |
|( 998_012 )       |влади    |              |       |         |
|------------------------+-------------+---------------------------+-------------+-----------------|
|Провести дні промислових|Мінпромполі- |В разі залучення взяти   |II півріччя |Лапушенко О.В.  |
|центрів України в    |тики,    |участь у проведенні днів  |2003 р. -  |Пасічник М.Ф.  |
|окремих країнах-членах |Мінекономіки,|промислових центрів України|2006 рік   |Ценілова Ж.В.  |
|ЄС, країнах-кандидатах |МЗС, інші  |в окремих країнах-членах  |       |         |
|на вступ до       |центральні  |ЄС, країнах-кандидатах на |       |         |
|Європейського Союзу   |органи    |вступ до Європейського   |       |         |
|            |виконавчої  |Союзу           |       |         |
|            |влади    |              |       |         |
|------------------------+-------------+---------------------------+-------------+-----------------|
|Забезпечити погашення  |Мінфін,   |Забезпечити погашення та  |II півріччя |Карамушка Л.І.  |
|заборгованості перед  |Міноборони, |недопущення у подальшому  |2003 р. -  |         |
|підприємствами за    |інші     |виникнення заборгованості |2004 рік   |         |
|виконання оборонних   |центральні  |перед підприємствами за  |       |         |
|замовлень, виробництво |органи    |виконання замовлень для  |       |         |
|інших товарів і послуг |виконавчої  |галузі охорони здоров'я  |       |         |
|для державних потреб  |влади    |              |       |         |
|------------------------+-------------+---------------------------+-------------+-----------------|
|Поглиблювати      |Мінекономіки,|Забезпечити співпрацю з  |II півріччя |Поляченко Ю.В.  |
|співробітництво України |Мінфін,   |Світовим банком у галузі  |2003 р. -  |Лапушенко О.В.  |
|з міжнародними     |Державна   |реформування сектору    |2006 рік   |Педченко Т.В.  |
|фінансовими       |податкова  |охорони здоров'я у рамках |       |Загородній В.В. |
|організаціями (МВФ,   |інспекція,  |Програмної системної    |       |Орда О.Н.    |
|Світовий банк, ЄБРР)  |Національний |позики           |       |Жданова М.П.   |
|            |банк,    |              |       |Бережнов С.П.  |
|            |Мін'юст,   |              |       |Ценілова Ж.В.  |
|            |МЗС, інші  |              |       |Григорович В.Р. |
|            |центральні  |              |       |         |
|            |органи    |              |       |         |
|            |виконавчої  |              |       |         |
|            |влади    |              |       |         |
|            |       |              |       |         |
|            |       |Забезпечити реалізацію   |II півріччя |Лапушенко О.В.  |
|            |       |Угоди про позику для    |2003 р. -  |Бережнов С.П.  |
|            |       |впровадження проекту    |2006 рік   |Ценілова Ж.В.  |
|            |       |"Контроль за туберкульозом |       |         |
|            |       |та ВІЛ/СНІДом в Україні"  |       |         |
|            |       |між Урядом України і    |       |         |
|            |       |Міжнародним банком     |       |         |
|            |       |реконструкції та розвитку |       |         |
|            |       |( 996_040 )        |       |         |
|------------------------+-------------+---------------------------+-------------+-----------------|
|Започаткувати переговори|Мінекономіки,|В разі необхідності взяти |2005-2006  |Лапушенко О.В.  |
|щодо створення зони   |Мінфін,   |участь у переговорах    |роки     |Пасічник М.Ф.  |
|вільної торгівлі між  |Мін'юст,   |щодо створення зони    |       |Бережнов С.П.  |
|Україною та ЄС     |Державна   |вільної торгівлі між    |       |Ценілова Ж.В.  |
|            |податкова  |Україною та ЄС       |       |         |
|            |інспекція,  |              |       |         |
|            |Держмитслуж- |              |       |         |
|            |ба, МЗС, інші|              |       |         |
|            |центральні  |              |       |         |
|            |органи    |              |       |         |
|            |виконавчої  |              |       |         |
|            |влади    |              |       |         |
|------------------------+-------------+---------------------------+-------------+-----------------|
|Укласти угоди про вільну|Мінекономіки,|В разі залучення взяти   |II півріччя |Лапушенко О.В.  |
|торгівлю з Європейською |Мінфін,   |участь у укладання     |2003 р.   |Пасічник М.Ф.  |
|асоціацією вільної   |Мін'юст,   |зазначеної Угоди      |- 2006 рік  |Бережнов С.П.  |
|торгівлі, започаткувати |Державна   |              |       |Карамушка Л.І.  |
|переговори про вступ  |податкова  |              |       |         |
|України до ЦЕФТА,    |інспекція,  |              |       |         |
|посилити співробітництво|Держмитслуж- |              |       |         |
|України в рамках    |ба, МЗС, інші|              |       |         |
|Центрально-європейської |центральні  |              |       |         |
|ініціативи, завершити  |органи    |              |       |         |
|формування зони вільної |виконавчої  |              |       |         |
|торгівлі в рамках ГУУАМ |влади    |              |       |         |
|та СНД         |       |              |       |         |
|            |       |              |       |         |
|            |       |              |       |         |
|            |       |              |       |         |
|            |       |              |       |         |
|            |       |              |       |         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка