Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження заходів Міністерства освіти і науки України щодо реалізації положень і завдань Державної програми розвитку і функціонування української мови на 2004 - 2010 роки

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            14.11.2003 N 759
 
 
      Про затвердження заходів Міністерства освіти
       і науки України щодо реалізації положень
       і завдань Державної програми розвитку
        і функціонування української мови
            на 2004 - 2010 роки
 
 
   На виконання постанови Кабінету Міністрів  України  "Про
затвердження  Державної  програми  розвитку  і функціонування
української мови на 2004 - 2010 роки" від 02.10.2003 р. N 1546
( 1546-2003-п ) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити заходи Міністерства освіти і науки Україна щодо
реалізації положень і завдань Державної програми розвитку  і
функціонування української мови на 2004 - 2010 роки (додаються).
 
   2. Міністерству  освіти  Автономної  Республіки  Крим,
управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських  державних  адміністрацій,  керівникам  вищих  і
професійно-технічних навчальних закладів розробити заходи щодо
реалізації положень і завдань зазначеної Програми, забезпечити їх
виконання та інформувати про хід виконання міністерство щорічно до
20 січня до 2010 року.
 
   3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства освіти
науки України (Полянський П.Б., Супрун В.В., Болюбаш Я.Я., Куліков
П.М., Биковський В.Т., Свіженко В.О., Сухолиткий О.С., Бурлаков
О.М., Свириденко А.М., Долганова Л.Г.), керівникам організацій та
установ при міністерстві (Левківський К.М., Завалевський Ю.І.,
Судаков Є.М., Чічановський А.А., Ханюк Т.О., Пархоменко В.Д.)
забезпечити своєчасне та якісне виконання зазначених заходів у
межах своєї компетенції та інформувати  про  хід  виконання
департамент загальної середньої та дошкільної освіти щорічно до 1
лютого до 2010 року.
 
   4. Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти
(Полянський П.Б.) узагальнювати інформацію для подання до Кабінету
Міністрів України щорічно до 1 березня до 2010 року.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
міністра Огнев'юка В.О.
 
 Міністр                        В.Г.Кремень
 
 
                   Додаток
                   до наказу Міністерства
                   освіти і науки України
                   14.11.2003 N 759
 
 
               ЗАХОДИ
        Міністерства освіти і науки України
      щодо реалізації положень і завдань Державної
     програми розвитку і функціонування української
           мови на 2004 - 2010 роки
 
 
   1. Сприяти розробленню проекту Концепції державної мовної
політики.
   Департамент загальної  середньої  та  дошкільної  освіти,
департамент професійно-технічної освіти, департамент вищої освіти.
2004 рік.
 
   2. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до законів
України  у  питанні  фінансової  підтримки кіно-, відео- та
аудіопродукції, друкованих видань державною мовою.
   Юридичний відділ,  департамент  загальної  середньої  та
дошкільної освіти,  департамент  професійно-технічної  освіти,
департамент вищої освіти, департамент економіки та фінансування.
2004 - 2005 роки.
 
   3. Розробити та впроваджувати механізм глибокого опанування
української мови та її використання у процесі виконання державними
службовцями посадових обов'язків.
   Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій. 2004 - 2010 роки.
 
   4. Сприяти створенню системи моніторингу  та  здійснення
аналізу динаміки і характерних тенденцій розвитку етномовних
процесів, функціонування української  мови  в  різних  сферах
суспільного життя.
   Науково-методичний центр вищої освіти,  Науково-методичний
центр   середньої   освіти,   Науково-методичний   центр
професійно-технічної освіти,  Міністерство  освіти  Автономної
Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій. 2004 - 2010
роки.
 
   5. Сприяти введенню в дію українського лінгвістичного порталу
в мережу Інтернет.
   Український інститут  науково-технічної  та  економічної
інформації, Науково-методичний центр організації розробки  та
виробництва засобів навчання. 2004 - 2006 роки.
 
   6. Сприяти  створенню  українського  сегмента міжнародної
лінгвістичної системи та забезпечення вступу України до Euro Word
Net.
   Український інститут  науково-технічної  та  економічної
інформації,  Науково-методичний центр організації розробки та
виробництва засобів навчання. 2004 - 2006 роки.
 
   7. Забезпечити  функціонування  української  мови   в
інформаційному комп'ютерному середовищі.
   Український науковий  центр  державної  реєстрації  та
сертифікації інформаційних технологій "Софт-Рейтинг". 2004 - 2006
роки.
 
   8. Вивчити стан викладання українською мовою базових  і
профільних дисциплін у навчальних закладах Автономної Республіки
Крим, Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Одеської областей,
надати організаційну та методичну допомогу в розширенні сфери
функціонування української мови.
   Державна інспекція навчальних закладів, департамент загальної
середньої та дошкільної освіти, департамент професійно-технічної
освіти, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління
освіти і науки Дніпропетровської, і  Донецької,  Луганської,
Одеської обласних державних адміністрацій. 2004 - 2005 роки.
 
   9. Сприяти виконанню міжвідомчої науково-технічної програми
"Інформація. Мова. Інтелект".
   Департамент науково-технологічного розвитку. 2004 -  2010
роки.
 
   10. Привести  навчально-виховний  процес  у  дошкільних,
загальноосвітніх,  професійно-технічних  та  вищих  навчальних
закладах у відповідність до вимог законодавства України про мови.
   Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, вищі та професійно-технічні навчальні
заклади. 2004 - 2010 роки.
 
   11. Завершити будівництво та ввести в дію  гімназії  з
українською мовою навчання у містах Сімферополі та Ялті.
   Міністерство освіти Автономної Республіки Крим. 2004 - 2005
роки.
 
   12. Сприяти   розширенню  мережі  профільних  класів,
спеціалізованих шкіл, гімназій, ліцеїв, колегіумів, різних типів
навчально-виховних комплексів, об'єднань з поглибленим вивченням
української мови і літератури, модернізації та зміцненню їхньої
матеріально-технічної бази.
   Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій,  Науково-методичний  центр  середньої
освіти. 2004 - 2010 роки.
 
   13. Сприяти  випуску  третього  Орфографічного  словника
української мови.
   Науково-методичний центр  вищої освіти, Науково-методичний
центр середньої освіти. 2004 - 2010 роки.
 
   14. Забезпечити  підготовку  і  видання  програм  та
навчально-наочних посібників    українською   мовою   для
загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів
та закладів післядипломної освіти.
   Науково-методичний центр середньої освіти, Науково-методичний
центр професійно-технічної освіти, Науково-методичний центр вищої
освіти, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій. 2004 - 2010 роки.
 
   15. Забезпечити підготовку, перепідготовку та  підвищення
кваліфікації педагогічних кадрів для викладання українською мовою
базових і профільних дисциплін  у  навчальних  закладах  м.
Севастополя.  Відкриття  у  м. Севастополі філії Черкаського
державного університету ім. Богдана Хмельницького.
   Департамент вищої  освіти,  управління  освіти  і  науки
Севастопольської міської державної адміністрації. 2004 - 2008
роки.
 
   16. Сприяти  висвітленню  в  державних  друкованих  та
аудіовізуальних  засобах масової інформації актуальних питань
розвитку і функціонування української мови та завдань  щодо
піднесення її престижу.
   Прес-центр, департамент загальної середньої та дошкільної
освіти, департамент професійно-технічної освіти, департамент вищої
освіти. Постійно.
 
   17. Забезпечити проведення міжнародних та загальнодержавних
конкурсів з української мови, зокрема Всеукраїнського творчого
конкурсу "Я вірю в майбутнє твоє, Україно"; Всеукраїнського
конкурсу з українознавства, Всеукраїнського конкурсу учнівської
творчості "Об'єднаймося ж, брати мої!".
   Науково-методичний центр середньої освіти, Науково-методичний
центр професійно-технічної освіти, Науково-методичний центр вищої
освіти, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим, управління
освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій. 2004 - 2010 роки.
 
   18. Координувати   співпрацю  навчальних  закладів  з
просвітницькими товариствами  з  питань  широкого застосування
державної мови у сфері освіти, надавати їм методичну допомогу.
   Науково-методичний центр середньої освіти, Науково-методичний
центр професійно-технічної освіти, Науково-методичний центр вищої
освіти, департамент загальної середньої та дошкільної освіти,
департамент професійно-технічної освіти, департамент вищої освіти.
Постійно.
 
   19. Сприяти  здійсненню  заходів  щодо підтримки випуску
національної кіно-, відео-, аудіопродукції, тиражування кращих
українських фільмів.
   Науково-методичний центр організації розробки та виробництва
засобів навчання, Науково-методичний центр середньої  освіти,
Науково-методичний центр    професійно-технічної    освіти,
Науково-методичний центр вищої освіти. 2004 рік.
 
   20. Проводити науково-практичні конференції та семінари з
питань  навчання  державною  мовою  в  загальноосвітніх,
професійно-технічних,  вищих  навчальних закладах та закладах
післядипломної освіти.
   Департамент загальної  середньої  та  дошкільної  освіти,
департамент професійно-технічної освіти, департамент вищої освіти,
Науково-методичний центр середньої  освіти,  Науково-методичний
центр професійно-технічної освіти, Науково-методичний центр вищої
освіти. 2004 - 2010 роки.
 
   21. Визначати державні вимоги щодо змісту, обсягів знань з
української мови  студентів з урахуванням напрямів підготовки
фахівців. Розробити типові навчальні програми з української мови
для вищих навчальних закладів.
   Департамент вищої освіти, Науково-методичний центр  вищої
освіти. 2004 рік.
 
   22. Створити  систему  моніторингу динаміки та тенденцій
розширення сфери функціонування української мови в системі вищої
освіти.
   Департамент вищої освіти, Науково-методичний центр  вищої
освіти. 2004 рік.
 
   23. Організувати курси та проводити семінари, практикуми з
української мови у закладах післядипломної педагогічної освіти для
педагогічних та науково-педагогічних працівників.
   Центральний інститут  післядипломної  педагогічної освіти,
департамент вищої освіти, департамент загальної середньої та
дошкільної освіти, Міністерство освіти Автономної Республіки Крим,
управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій. Щороку.
 
   24. Проводити періодичні (раз на три роки) огляди-конкурси на
кращу організацію в навчальних закладах роботи із забезпечення
функціонування української мови.
   Науково-методичний центр   професійно-технічної   освіти,
Науково-методичний центр середньої освіти,  Науково-методичний
центр вищої освіти. 2007, 2010 роки.
 
   25. Забезпечити  підготовку  і  видання  підручників  та
навчальних посібників з української мови для вищих навчальних
закладів з урахуванням напрямів підготовки фахівців.
   Департамент вищої освіти, Науково-методичний центр  вищої
освіти,  Науково-методичний  центр  організації  розробки  та
виробництва засобів навчання. 2004 - 2010 роки.
 
   26. Сприяти виданню енциклопедичної та довідкової літератури
українською мовою із створенням електронних варіантів.
   Український інститут  науково-технічної  та  економічної
інформації, департамент загальної середньої та дошкільної освіти,
департамент професійно-технічної освіти, Науково-методичний центр
вищої  освіти,  Науково-методичний  центр  середньої  освіти,
Науково-методичний центр    професійно-технічної    освіти,
Науково-методичний центр вищої освіти. 2004 - 2010 роки.
 
   27. Забезпечити видання журналу "Українська мова у вищій
школі".
   Департамент вищої  освіти, Науково-методичний центр вищої
освіти. 2004 рік.
 
   28. Провести в  День  української  писемності  та  мови
науково-практичну конференцію з проблем розвитку та функціонування
державної мови в Україні.
   Департамент науково-технологічного  розвитку,  департамент
вищої освіти, департамент загальної середньої та  дошкільної
освіти, департамент професійно-технічної освіти. 2004 рік.
 
   29. Забезпечити проведення науково-практичної конференції з
проблем викладання української мови  в  навчальних  закладах
української діаспори.
   Департамент міжнародного співробітництва. 2005 рік.

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка