Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про додаткові заходи по забезпеченню своєчасного збирання, вивезення і переробки цукрових буряків урожаю 1986 року

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 19 серпня 1986 р. N 298
                Київ
 
     Про додаткові заходи по забезпеченню своєчасного
       збирання, вивезення і переробки цукрових
           буряків урожаю 1986 року
 
 
   З метою організованого і без втрат проведення збирання,
вивезення й переробки цукрових буряків урожаю 1986 року та
максимального вироблення  з  них  цукру  Рада  Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. Прийняти пропозиції Держагропрому УРСР і Міністерства
автомобільного транспорту УРСР:
 
   про встановлення середніх строків пуску цукрових заводів,
завдання по продажу буряків державі до 15 вересня ц. р. та
сезонних завдань по вивезенню цукрових буряків по областях згідно
з додатками N 1-3;
 
   про завдання по виділенню автомобілів для вивезення цукрових
буряків у 1986 році згідно з додатками N 4-5.
 
   2. Зобов'язати Держагропром УРСР, Міністерство автомобільного
транспорту УРСР,  облвиконкоми,  райвиконкоми,  агропромислові
комітети та об'єднання бурякосіючих областей і районів вжити
заходів до безумовного виконання й перевиконання планів заготівель
цукрових буряків і вироблення цукру, для чого:
 
   завершити до початку збирання цукрових буряків догляд за їх
посівами, підготовку плантацій, усієї збиральної  техніки  й
транспортних засобів, шляхів і під'їзних колій, бурякоприймальних
пунктів і цукрових заводів. Укомплектувати збиральні агрегати,
бурякоприймальні пункти і цукрові заводи кваліфікованими кадрами,
створити їм необхідні умови для високопродуктивної праці. Повсюдно
організувати   збирання  цукрових  буряків  потоковим  і
потоково-перевалочним способами;
 
   розробити графіки збирання, вивезення й переробки цукрових
буряків і забезпечити чітке їх виконання колгоспами, радгоспами,
транспортними підприємствами, цукровими заводами;
 
   широко впроваджувати нові прогресивні технології і форми
організації праці на збиранні, вивезенні, прийманні, зберіганні та
переробці цукрових буряків;
 
   до 20 вересня збирати цукрові буряки в обсягах, необхідних
для безперебійної роботи цукрових заводів, із створенням у цей
період запасів цукрової сировини на заводах не більш як на три
доби. Закінчити збирання цукрових буряків до 25 жовтня і вивезення
їх - до 5 листопада цього року;
 
   забезпечити продаж державі всього врожаю цукрових буряків з
фабричних посівів, не допускаючи використання їх на кормові цілі.
Організувати в кожному господарстві приймання зібраних  площ
цукрових  буряків,  установити порядок, при якому оранка їх
провадиться тільки після повного підбирання коренеплодів.
 
   3. Держагропрому УРСР і облвиконкомам:
 
   забезпечити в кожному районі створення мобільних бригад по
ремонту  й  наладці  гичко-  і  коренезбиральних  машин  і
буряконавантажувачів безпосередньо в полі та для оперативного
керівництва їх роботою встановити постійний радіозв'язок на період
збирання цукрових буряків;
 
   разом з  управліннями  залізниць  вирішити  питання  про
перевезення цукрових буряків в основному замкнутими маршрутами у
напіввагонах з нарощеними бортами, а також виділення вагонів для
перевезення буряків, цукру, свіжого й сушеного жому, насіння
цукрових буряків у серпні, вересні та жовтні по пред'явленні
вантажів. Установити завдання по перевезенню залізницею цукрових
буряків з перевантажених сировиною заводів згідно з додатком N 6;
 
   внести з урахуванням установлених строків початку роботи
цукрових заводів зміни до договорів контрактації щодо кількості
цукрових буряків, яка підлягає продажу державі до 15 вересня по
кожному  бурякосіючому  господарству, та до завдань цукрових
заводів, визначених планами на 1986 рік, щодо кількості буряків,
які будуть перероблені в III кварталі, вироблення цукру за цей
період та інших показників;
 
   посилити контроль за виконанням договорів контрактації та
додержанням вимог ГОСТу при здаванні господарствами і прийманні
бурякоприймальними пунктами цукрових буряків, а також за порядком
здавання, приймання та оплати цукрових буряків залежно від вмісту
в них цукру.
 
   4. Облвиконкомам і райвиконкомам створити  при  цукрових
заводах центри управління перевезенням і прийманням цукрових
буряків на чолі з директорами цих заводів, на які покласти
оперативне  керівництво  роботою  автомобільного  транспорту
(незалежно від відомчої підпорядкованості), що залучається на
перевезення цукрових буряків.
 
   5. Українському республіканському управлінню Держстандарту
забезпечити перевірку на цукрових заводах і бурякоприймальних
пунктах стану готовності вагового господарства, обладнання для
визначення цукристості й загальної забрудненості цукрових буряків
та  протягом  сезону  систематично  здійснювати  контроль за
відповідністю контрольно-вимірювальних приладів вимогам ГОСТу.
 
   6. Держагропрому УРСР і Держкомнафтопродукту УРСР  вжити
заходів до своєчасного забезпечення всієї техніки, зайнятої на
збиранні  й  вивезенні  цукрових  буряків,   а   також
вантажно-розвантажувальної техніки бурякоприймальних пунктів і
цукрових заводів необхідною кількістю пально-мастильних матеріалів
і запасних частин, з тим щоб виключити простої техніки з цих
причин.
 
   7. Міністерству чорної металургії УРСР, Держпостачу УРСР,
Держкомнафтопродукту УРСР забезпечити поставку цукровим заводам у
1986 році 1500 тис. тонн вапнякового каменю, в тому  числі
1125 тис. тонн - до 1 жовтня, антрациту крупних сортів та коксу по
фондах 9 місяців - до 1 вересня і IV кварталу - до 1 грудня, а
також топкового мазуту в межах фондів, виділених на 1986 рік і
I квартал 1987 р., в строки і в  обсягах,  що  гарантують
безперебійну роботу цукрових заводів.
 
   8. Міністерству хлібопродуктів УРСР забезпечити зустрічний
продаж до 1 квітня 1987 р. колгоспам, радгоспам та  іншим
сільськогосподарським підприємствам усієї кількості комбікормів,
яка належить їм відповідно до встановлених норм за продані державі
цукрові буряки і бурякове насіння з урожаю 1986 року.
 
   9. Держагропрому УРСР, облвиконкомам і райвиконкомам подавати
колгоспам і радгоспам, які вирощують насіння цукрових буряків та
маточні цукрові буряки, допомогу робочою силою, транспортними
засобами й комбайнами. Всемірно сприяти своєчасному і якісному
проведенню в колгоспах і радгоспах, що вирощують насіння цукрових
буряків безвисадковим способом, усього  комплексу  робіт  по
підготовці грунту, сівбі та догляду за посівами для одержання
високого врожаю бурякового насіння в 1987 році.
 
   10. Облвиконкомам:
 
   забезпечити створення  в  кожному  бурякосіючому  районі
транспортних  загонів  по  вивезенню  з  цукрових заводів у
господарства жому за продані державі цукрові буряки з перших днів
роботи заводів по затверджених графіках і меляси у вересні -
грудні в обсягах згідно з додатком N 7;
 
   передбачити виділення  транспорту  цукровим  заводам  для
перевезення буряків на переробку з глибинних бурякоприймальних
пунктів  і  з  кагатів  та  відвезення  землі,  відділеної
буртоукладальними машинами, згідно з додатками N 8-9.
 
   11. Держагропрому  УРСР,  Міністерству  торгівлі  УРСР,
Укоопспілці і облвиконкомам забезпечити створення  необхідних
культурно-побутових  умов  для  всіх  зайнятих  на збиранні,
перевезенні й переробці цукрових буряків, організувати гаряче
харчування  в  полі, безперебійну роботу їдалень та буфетів
бурякоприймальних пунктів, медичне і торговельне обслуговування
працюючих.
 
   12. Комітетові народного контролю УРСР посилити діяльність
обласних і районних комітетів, постів і груп по контролю за
своєчасним і якісним проведенням робіт на збиранні, вивезенні,
зберіганні й переробці цукрових буряків.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  О.ЛЯШКО
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 22
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 19 серпня 1986 р. N 298
 
             СЕРЕДНІ СТРОКИ
        пуску цукрових заводів у 1986 році
 
------------------------------------------------------------------
        Області         |  Дата середнього
                     |   строку пуску
                     |  цукрових заводів
                     |    у вересні
------------------------------------------------------------------
Вінницька                      5
 
Волинська                      16
 
Дніпропетровська                   5
 
Житомирська                     4
 
Івано-Франківська                  10
 
Київська                       7
 
Кіровоградська                    7
 
Львівська                      17
 
Миколаївська                     4
 
Одеська                       10
 
Полтавська                      3
 
Ровенська                      12
 
Сумська                       4
 
Тернопільська                    10
 
Харківська                      8
 
Хмельницька                     8
 
Черкаська                      4
 
Чернівецька                     7
 
Чернігівська                     4
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 19 серпня 1986 р. N 298
 
               ЗАВДАННЯ
    по продажу цукрових буряків колгоспами, радгоспами
        та іншими державними господарствами
           до 15 вересня 1986 року
 
------------------------------------------------------------------
        Області          |    Тис. тонн
                     |  у заліковій вазі
------------------------------------------------------------------
Вінницька                      963
 
Волинська                       33
 
Дніпропетровська                   34
 
Житомирська                     168
 
Івано-Франківська                   48
 
Київська                       426
 
Кіровоградська                    352
 
Львівська                       30
 
Миколаївська                     163
 
Одеська                        82
 
Полтавська                      530
 
Ровенська                       97
 
Сумська                       422
 
Тернопільська                    288
 
Харківська                      232
 
Хмельницька                     467
 
Черкаська                      645
 
Чернівецька                     115
 
Чернігівська                     112
 
Всього                       5207
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 19 серпня 1986 р. N 298
 
               ЗАВДАННЯ
     по вивезенню цукрових буряків з полів колгоспів,
       радгоспів та інших державних господарств
          на бурякоприймальні пункти
 
                            (тис. тонн)
------------------------------------------------------------------
    Області    |Обсяг |   в тому числі автомобілями
           |переве-|-----------------------------------
           |зень - | Мінавто-| Держагро- | залученими
           |всього | трансу | прому УРСР| з народного
           |    | УРСР  |      | господарства
------------------------------------------------------------------
Вінницька        7385   4100    2985     300
 
Волинська        1130   500    630      -
 
Дніпропетровська     660   200    460      -
 
Житомирська       1350   650    700      -
 
Івано-Франківська     710   300    410      -
 
Київська         3870   1800    1830     240*
 
Кіровоградська      3740   1500    2060     180
 
Львівська        1550   700    850      -
 
Миколаївська       1250   450    800      -
 
Одеська         1500   550    800     150
 
Полтавська        5251   1100    3791     360
 
Ровенська        1650   650    910      90
 
Сумська         3490   600    2680     210
 
Тернопільська      3850   1500    2140     210
 
Харківська        3217   1500    1417     300
 
Хмельницька       4700   900    3500     300
 
Черкаська        5150   1350    3500     300
 
Чернівецька       1100   550    550      -
 
Чернігівська       1158   500    658      -
 
Всього         52711  19400   30671     2640
 
_______________
   * В тому числі 180 тис. тонн автомобілями з м. Києва.
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 4
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 19 серпня 1986 р. N 298
 
               ЗАВДАННЯ
     Мінавтотрансу УРСР по виділенню автомобілів для
        вивезення цукрових буряків в інших
            областях у 1986 році
 
------------------------------------------------------------------
 Області, з яких |Виділя-| Області, в яких |   Прибуття
  направляються  | ється | будуть працювати |  автомобілів
   автомобілі  | авто- |  автомобілі  | на місце роботи
          |мобілів|         |-------------------
          |(штук у|         | числа |кількість
          |тритон-|         | вересня |
          | ному |         |     |
          | обчис-|         |     |
          | ленні)|         |     |
------------------------------------------------------------------
Ворошиловградська   1300 Вінницька       20    650
                          25    650
 
Донецька        2400            20    1200
                          25    1200
 
Запорізька       700            20    350
                          25    350
 
Херсонська       200            20    200
 
Разом         4600
 
м. Київ        1000 Київська       20    400
                          25    600
 
Дніпропетровська    1100 Кіровоградська    20    600
                          25    500
 
Миколаївська      200            20    200
 
Разом         1300
 
Одеська         300 Полтавська      25    300
 
Закарпатська      650 Тернопільська     25    650
 
Івано-Франківська    550            25    550
 
Львівська        400            28    400
 
Разом         1600
 
Кримська        900 Черкаська       25    900
 
Всього         9700
 
_______________
Примітки: 1. Автомобілі  направляються в бурякосіючі області на
       період до 1 листопада.
 
     2. Обсяг перевезень встановлюється Мінавтотрансом УРСР.
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 5
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 19 серпня 1986 р. N 298
 
               ЗАВДАННЯ
     Держагропрому УРСР по виділенню автомобілів для
        вивезення цукрових буряків в інших
            областях у 1986 році
 
------------------------------------------------------------------
  Області, з яких  |Виділяється|Області, в яких |Строки прибуття
  направляються  |автомобілів|будуть працювати| автомобілів на
   автомобілі   | (штук у | автомобілі  | місце роботи -
           | тритонному|        | числа вересня
           |обчисленні)|        |
------------------------------------------------------------------
Ворошиловградська     900   Полтавська      25
 
Запорізька        800              20
 
Разом          1700
 
Дніпропетровська     600   Сумська        25
 
Донецька         1100              28
 
Разом          1700
 
Закарпатська       600   Хмельницька      25
 
Кримська         1000              28
 
Разом          1600
 
Херсонська        1000   Черкаська       25
 
Всього          6000
 
_______________
Примітки: 1. Автомобілі направляються у бурякосіючі області на
       період до 1 листопада.
 
     2. Обсяг  перевезень  встановлюється агропромисловими
       комітетами областей.
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 6
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 19 серпня 1986 р. N 298
 
               ЗАВДАННЯ
    по перевезенню залізницею цукрових буряків урожаю
      1986 року з перевантажених сировиною заводів
 
                            (тис. тонн)
------------------------------------------------------------------
   Об'єднання   | Кількість |  Об'єднання   | Кількість
   облбуряко-   |      |  облбуряко-   |
   цукорагро-   |      |  цукорагро-   |
   промів, які   |      |  промів, які   |
  відвантажують   |      |  одержують   |
    буряки    |      |   буряки    |
-----------------------------------------------------------------
Кіровоградське      150    Волинське       120
                  Миколаївське      30
 
Одеське          100    Вінницьке       40
                  Миколаївське      60
 
Полтавське        300    Вінницьке       220
                  Ровенське       80
 
Харківське         50    Волинське       50
 
Чернігівське       120    Вінницьке       68
                  Київське        52
 
Всього          720               720
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 7
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 19 серпня 1986 р. N 298
 
               ЗАВДАННЯ
       по вивезенню меляси з цукрових заводів у
          вересні - грудні 1986 року
 
                            (тис. тонн)
------------------------------------------------------------------
     Області     |      Кількість меляси
             |----------------------------------------
             |   у вересні   | у жовтні - грудні
             |          |   (щомісячно)
------------------------------------------------------------------
Вінницька             20          30
 
Волинська             2           6
 
Дніпропетровська          1           2
 
Житомирська            4           4
 
Івано-Франківська         0,5          2
 
Київська             10          15
 
Кіровоградська          10          25
 
Львівська             2           6
 
Миколаївська            3           6
 
Одеська              4           8
 
Полтавська            10          25
 
Ровенська             3           5
 
Сумська              7          16
 
Тернопільська           10          15
 
Харківська             8          15
 
Хмельницька            10          23
 
Черкаська             15          22
 
Чернівецька            2           5
 
Чернігівська            2           5
 
Всього              123,5         235
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 8
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 19 серпня 1986 р. N 298
 
               ЗАВДАННЯ
       по виділенню цукровим заводам вантажних
     автомобілів-самоскидів для перевезення буряків
      на переробку з глибинних бурякоприймальних
         пунктів і з кагатів у 1986 році
 
                  (штук в тритонному обчисленні)
------------------------------------------------------------------
          Області          |   Кількість
------------------------------------------------------------------
Вінницька                       485
 
Волинська                       45
 
Дніпропетровська                    40
 
Житомирська                      75
 
Івано-Франківська                   55
 
Київська                       270
 
Кіровоградська                    120
 
Львівська                       95
 
Миколаївська                      55
 
Одеська                        45
 
Полтавська                      250
 
Ровенська                       95
 
Сумська                        280
 
Тернопільська                     210
 
Харківська                      115
 
Хмельницька                      165
 
Черкаська                       310
 
Чернівецька                      20
 
Чернігівська                      90
 
Всього                        2820
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 9
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 19 серпня 1986 р. N 298
 
               ЗАВДАННЯ
     по виділенню цукровим заводам колісних тракторів
      і тракторних причепів для відвезення землі,
    відділеної буртоукладальними машинами, в 1986 році
 
                              (штук)
------------------------------------------------------------------
       Області        |     Кількість
                   |----------------------------
                   | колісних  | тракторних
                   | тракторів  |  причепів
------------------------------------------------------------------
Вінницька                 95       190
 
Волинська                 15       30
 
Дніпропетровська              10       20
 
Житомирська                10       20
 
Івано-Франківська             15       30
 
Київська                  50       100
 
Кіровоградська               65       130
 
Львівська                 25       50
 
Миколаївська                10       20
 
Одеська                  30       60
 
Полтавська                 70       140
 
Ровенська                 25       50
 
Сумська                  75       150
 
Тернопільська               45       90
 
Харківська                 60       120
 
Хмельницька                70       140
 
Черкаська                 75       150
 
Чернівецька                15       30
 
Чернігівська                20       40
 
Всього                  780      1560
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка