Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про примусове списання (стягнення) та договірне списання коштів в іноземній валюті з рахунків платників (крім банків) на території України

       ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
            П О С Т А Н О В А
 
 N 416 від 01.10.2001         Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 жовтня 2001 р.
                   за N 908/6099
 
 
       Про затвердження Положення про примусове
      списання (стягнення) та договірне списання
     коштів в іноземній валюті з рахунків платників
        (крім банків) на території України
 
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
                  Національного банку
       N 31 ( z0125-02 ) від 23.01.2002
       N 147 ( z0420-02 ) від 22.04.2002
       N 66 ( z0199-03 ) від 26.02.2003 )
 
 
   Відповідно до вимог статей 7, 44 Закону  України  "Про
Національний банк України" ( 679-14 ) та з метою приведення
чинного порядку безспірного списання (стягнення) коштів з рахунків
в іноземній валюті суб'єктів підприємницької діяльності (крім
банків) на території України у відповідність до норм Законів
України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про
виконавче провадження" ( 606-14 ), "Про платіжні системи та
переказ грошей в Україні" ( 2346-14 ) Правління Національного
банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
   1. Затвердити Положення про примусове списання (стягнення) та
договірне списання коштів в іноземній валюті з рахунків платників
(крім банків) на території України, що додається.
 
   2. Визнати таким, що втратив чинність, Порядок безспірного
списання (стягнення) коштів з рахунків в  іноземній  валюті
суб'єктів підприємницької діяльності (крім банків) на території
України, затверджений постановою Правління Національного банку
України від 10.10.96 N 261 ( v0393500-96 ) (у редакції постанови
Правління Національного  банку  України  від  16.09.98 N 374
( z0626-98 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції  України
05.10.98 за N 626/3066), із змінами.
 
   3. Департаменту  платіжних  систем  (В.М.Кравець)  після
державної реєстрації довести зміст цього Положення до відома
територіальних  управлінь  Національного  банку  України  та
комерційних банків для використання в роботі.
 
   4. Зобов'язати установи банків довести зміст цього Положення
до відома своїх клієнтів.
 
   5. Контроль  за  виконанням  цієї постанови покласти на
керівників територіальних управлінь Національного банку України.
 
   6. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
 Голова                        В.С.Стельмах
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Постанова Правління
                   Національного банку України
                   01.10.2001 N 416
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   26 жовтня 2001 р.
                   за N 908/6099
 
              Положення
     про примусове списання (стягнення) та договірне
     списання коштів в іноземній валюті з рахунків
      платників (крім банків) на території України
 
 
   Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ), "Про платіжні системи та переказ грошей в
Україні" ( 2346-14 ), "Про виконавче провадження" ( 606-14 ) та
інших законодавчих актів України і нормативно-правових актів
Національного банку України.
(  Преамбула  із  змінами,  внесеними  згідно  з Постановою
Національного банку N 66 ( z0199-03 ) від 26.02.2003 )
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це  Положення  встановлює єдині правила та порядок
здійснення уповноваженими банками примусового списання (стягнення)
та договірного списання коштів в іноземній валюті з рахунків
платників (крім банків) на території України.
 
   1.2. Вимоги цього Положення поширюються на банки і платників
- юридичних осіб-резидентів, розташованих на території України
представництв юридичних осіб - нерезидентів, фізичних осіб -
резидентів  та  нерезидентів (далі - платники), а також на
стягувачів та одержувачів, які  у  випадках,  що  визначені
законодавством  України,  мають  право на примусове списання
(стягнення) та договірне списання коштів в іноземній валюті з
рахунків платників.
 
   1.3. Платіжна вимога на примусове списання (стягнення) коштів
в іноземній валюті з рахунків платників оформляється, приймається
та надсилається до виконання відповідно до вимог Інструкції про
безготівкові розрахунки в  Україні  в  національній  валюті,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
29.03.2001 N 135 ( z0368-01 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 25.04.2001 за N 368/5559, зі змінами (далі -
Інструкція), з урахуванням особливостей, викладених у  цьому
Положенні.
 
   1.4. Платіжну вимогу на примусове списання (стягнення) та
договірне  списання  коштів  уповноважені банки приймають до
виконання лише в межах наявних коштів на рахунках платника в
іноземній валюті.
 
   1.5. У разі недостатності коштів платіжні вимоги на примусове
списання (стягнення) та договірне списання коштів виконуються в
частковій сумі і повертаються в порядку, що визначений розділом V
вимог Інструкції ( z0368-01 ).
 
   1.6. Договірне списання в іноземній валюті  з  рахунків
платників здійснюється  в  порядку, що визначений Інструкцією
( z0368-01 ).
 
 
   ( Главу 2 виключено на підставі Постанови Національного банку
N 147 ( z0420-02 ) від 22.04.2002 )
 
      3. Примусове списання (стягнення) коштів в
       іноземній валюті з рахунків платників
          за виконавчими документами
 
   3.1. Вимоги державного виконавця щодо здійснення примусового
списання (стягнення) коштів є обов'язковими для всіх органів,
організацій, посадових осіб, громадян і юридичних осіб (у тому
числі й банків) на території України.
 
   3.2. Державний виконавець подає платіжну вимогу на примусове
списання (стягнення) коштів в іноземній валюті до уповноваженого
банку, що обслуговує платника безпосередньо або через банк, який
обслуговує відповідний орган державної виконавчої служби.
 
   3.3. У  графі "Призначення платежу" платіжної вимоги на
примусове списання (стягнення) коштів, яка оформляється державним
виконавцем,  зазначаються  назва,  номер  і дата виконавчого
документа, на підставі якого оформлена платіжна вимога, а також
зазначається посилання на статтю 50 Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ). Подання до банку самого цього документа
не вимагається.
 
   3.4. Списані (стягнені) кошти в іноземній валюті з рахунку
платника уповноважений банк, що його обслуговує, перераховує на
рахунок який зазначений у платіжній вимозі державним виконавцем.
 
   3.5. Якщо примусове списання (стягнення) коштів з рахунків
платників здійснюється за виконавчим документом, при виконанні
якого  необхідно  здійснити конвертування (купівля-продаж) на
міжбанківському валютному ринку України (далі - МВРУ) іноземної
валюти в грошову одиницю України або конвертування грошової
одиниці України в іноземну валюту, то в реквізитах платіжної
вимоги,  що оформляється державним виконавцем, має міститися
інформація про потребу в конвертуванні та зазначатися назва валюти
і сума, що підлягає списанню з рахунку платника.
 
   3.6. Якщо  при виконанні виконавчого документа необхідно
здійснити конвертування на МВРУ іноземної валюти в грошову одиницю
України, то в такому разі державний виконавець подає для виконання
оформлену платіжну вимогу в іноземній валюті. Після списання
коштів в іноземній валюті з рахунку платника перший примірник
платіжної вимоги залишається на зберіганні в документах дня
уповноваженого банку платника.
 
   3.7. Якщо платіжна вимога на примусове списання (стягнення)
коштів в іноземній валюті виконується  уповноваженим  банком
частково (в межах наявного залишку коштів платника), то один із
примірників платіжної вимоги в невиконаній сумі повертається
рекомендованим чи цінним листом безпосередньо до органу державної
виконавчої служби. Перший примірник платіжної вимоги залишається
на зберіганні в документах дня уповноваженого банку.
 
   3.8. Списані (стягнені) з рахунку платника кошти в іноземній
валюті в термін до п'яти робочих днів з дати їх списання
підлягають продажу уповноваженим банком, який обслуговує платника,
на МВРУ, якщо списана іноземна валюта належить до I групи
Класифікатора іноземних валют ( v0521500-98 ) Національного банку
України. Обмеження щодо строку продажу іноземних  валют  не
поширюється на іноземні валюти, що не належать до I групи
Класифікатора іноземних валют Національного банку України.
   Продаж іноземних валют проводиться згідно з вимогами Правил
здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України,
затверджених постановою Правління Національного банку України від
18.03.99 N 127 ( z0171-99 ) і зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 18.03.99 за N 171/3464, зі змінами (далі -
Правила).
 
   3.9. Отримані від продажу на МВРУ кошти в грошовій одиниці
України перераховуються уповноваженим банком, який обслуговує
платника, на депозитний рахунок відповідного органу державної
виконавчої служби, зазначений державним виконавцем, не пізніше ніж
через  два  банківських  дні  після  їх  зарахування  на
кореспондентський рахунок уповноваженого банку, що обслуговує
платника. Якщо іноземна валюта продана клієнтам, що мають рахунки
в уповноваженому банку, який обслуговує платника, або куплена
уповноваженим банком, який обслуговує платника, за кошти  в
грошовій одиниці України, що належать цьому банку, то кошти в
грошовій одиниці України перераховуються цим банком на депозитний
рахунок відповідного органу державної виконавчої служби не пізніше
ніж через два банківських дні з дати списання грошової одиниці
України з рахунку покупця валюти.
 
   3.10. Якщо примусове списання (стягнення) коштів в іноземній
валюті здійснюється за виконавчим документом, при виконанні якого
необхідно здійснити купівлю іноземної валюти на МВРУ за грошову
одиницю України, то державний виконавець подає для виконання
оформлену платіжну вимогу в грошовій одиниці України, в якій у
графі "Призначення платежу" зазначає інформацію про потребу в
купівлі іноземної валюти з указуванням суми та назви валюти, що
визначені у виконавчому документі.
 
   3.11. Купівля іноземної валюти на МВРУ  (без  доручення
платника)  здійснюється  уповноваженими банками відповідно до
Правил.
 
   3.12. Куплена на МВРУ  іноземна  валюта  перераховується
уповноваженим банком, що обслуговує платника, на рахунок якій
зазначений у платіжній вимозі державним виконавцем не пізніше ніж
через  два  банківських  дні  після  її  зарахування  на
кореспондентський рахунок цього  уповноваженого  банку.  Якщо
іноземна  валюта купується в клієнтів, які мають рахунки в
уповноваженому банку, що обслуговує платника, або уповноважений
банк платника продає іноземну валюту, що йому належить, то кошти в
іноземній валюті перераховуються цим банком на рахунок який
зазначений у платіжній вимозі державним виконавцем не пізніше ніж
через два банківських дні з дати списання іноземної валюти з
рахунку продавця валюти.
 
   3.13. При проведенні операцій, що зазначені в цій главі
Положення, вартість послуг банків відшкодовується за рахунок
платника
   Комісійна винагорода уповноваженого банку за купівлю-продаж
валюти на МВРУ сплачується відповідно до Правил.
 
 ( Главу 4 виключено на підставі Постанови Національного банку
  N 66 ( z0199-03 ) від 26.02.2003 )
 
 
    5. Примусове списання (стягнення) коштів з рахунків
  платників в іноземній валюті відповідно до вимог статті 49
    Закону України "Про банки і банківську діяльність"
 
   5.1. Примусове списання (стягнення)  коштів  з  рахунків
платників (позичальників) в іноземній валюті в разі несвоєчасного
погашення кредиту в іноземній валюті або відсотків за його
користування здійснюється уповноваженими банками в порядку, що
визначений Інструкцією ( z0368-01 ).
 
   5.2. Уповноважений  банк,  що   обслуговує   платника
(позичальника), у разі відсутності або недостатності у платника
(позичальника) коштів в іноземній валюті для погашення кредиту в
іноземній валюті або відсотків за його користування, має право на
примусове списання (стягнення) коштів у грошовій одиниці України з
рахунку платника (позичальника) в розмірі еквівалентному сумі
заборгованості в іноземній валюті за кредитним договором та
купівлю за рахунок цих коштів іноземної валюти на МВРУ за умови,
що це передбачено в кредитному договорі між уповноваженим банком і
платником (позичальником).
   У разі недостатності або відсутності коштів у грошовій
одиниці України для погашення заборгованості за кредитом  у
національній валюті України та відсотків за його користування
уповноважені банки, що обслуговують платників (позичальників),
мають право на примусове списання (стягнення) коштів в іноземній
валюті  в  розмірі,  еквівалентному  сумі  заборгованості  в
національній валюті України за кредитом та відсоткам за його
користування, і продаж стягненої іноземної валюти на МВРУ за
умови, що це передбачено в кредитному договорі між уповноваженим
банком і платником (позичальником). ( Пункт 5.2 доповнено абзацом
згідно з Постановою Національного банку N 31 ( z0125-02 ) від
23.01.2002 )
 
   5.3.  Зразки  наказу  про  примусову  сплату  боргового
зобов'язання,  що  видає уповноважений банк, який обслуговує
платника (позичальника), наведені в додатках 1, 2 до цього
Положення. ( Пункт 5.3 в редакції Постанови Національного банку
N 31 ( z0125-02 ) від 23.01.2002 )
 
   5.4. При проведенні операцій, що зазначені в цій главі
Положення, вартість послуг банків відшкодовується за рахунок
платника, якщо інше не передбачено в кредитному договорі.
 
 Директор Департаменту
 платіжних систем                   В.М.Кравець
 
                   Додаток 1
                   до Положення про примусове
                   списання (стягнення) та
                   договірне списання коштів
                   в іноземній валюті з
                   рахунків платників
                   (крім банків) на території
                   України
 
              Н А К А З *
      Про примусову сплату боргового зобов'язання
 
 Від "___"___________200__р. N _____
 
 
   У зв'язку із закінченням ____строку сплати __________________
               (дата)          (назва
                       юридичної/фізичної
________________________________________________________________
      особи боржника, ідентифікаційний код/номер)
 
кредиту (або) відсотків за його користування), наданого згідно з
кредитним договором від________N____,  пунктом _________________
            (дата договору)      (номер пункту)
якого передбачено  право  банку  здійснити  примусову  сплату
заборгованості, та керуючись статтею 49 Закону України "Про банки
і банківську діяльність" ( 2121-14 ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Здійснити  примусову  сплату  боргового  зобов'язання,
списавши з рахунку _________________________  суму  у  банку
_____________________ (номер рахунку боржника)
(назва установи банку, її код) еквівалентну заборгованості в
іноземній валюті ________________ та направити її на купівлю
         (сума в гривнях)
іноземної валюти на МВРУ для погашення заборгованості загальною
сумою__________, у тому числі кредиту _____________ та відсотків
   (сума у валюті)          (сума у валюті)
за його користування________________.
           (сума у валюті)
 
   2. Наказ набирає чинності з дня його підписання і може бути
пред'явлений до виконання протягом одного року.
 
   3. Наказ  може  бути  оскаржений  у  судовому  порядку.
Відповідачем у цьому разі є банк, який видав наказ.
 
 Керівник банку ___________________    _________________
        (прізвище,ініціали)      (підпис)
 
 М.П.
 
   * Наказ  про  примусову  сплату  боргового  зобов'язання
оформляється на фірмовому бланку установи банку.
 
                    Додаток 2
                    до Положення про примусове
                    списання  (стягнення)  та
                    договірне списання коштів в
                    іноземній валюті з рахунків
                    платників (крім банків) на
                    території України
 
              Н А К А З *
 
      Про примусову сплату боргового зобов'язання
 
    від "___"___________200__р.         N_____
 
 
   У зв'язку  із   закінченням ________ строку    сплати
                   (дата)
__________________________________________________________________
(назва юридичної/фізичної особи боржника,
__________________________________________________________________
ідентифікаційний код/номер)
 
кредиту (або) відсотків за його користування, наданого згідно з
кредитним договором від _____ N _______, пунктом ______________
             (дата договору)     (номер пункту)
 
якого передбачено  право  банку  здійснити  примусову  сплату
заборгованості, та керуючись статтею 49 Закону України "Про банки
і банківську діяльність" ( 2121-14 ), Н А К А З У Ю:
 
   I. Здійснити  примусову  сплату  боргового  зобов'язання,
списавши  з  рахунку  ________________________  суму в банку
             (номер рахунку боржника)
 
_______________________________, еквівалентну    заборгованості
(назва установи банку, її код)
 
в грошовій одиниці України _________________________, та направити
              (сума в іноземній валюті)
 
її на продаж на МВРУ для погашення  заборгованості загальною
сумою _________________, у тому числі кредиту ___________________
   (сума в грошовій            (сума в грошовій
   одиниці України)             одиниці України)
 
та відсотків за його користування ______________________________.
                   (сума в грошовій одиниці
                    України)
 
 
   II. Наказ набирає чинності з дня його підписання і може бути
пред'явлений до виконання протягом одного року.
 
   III. Наказ може бути  оскаржений  у  судовому  порядку.
Відповідачем у цьому разі є банк, який видав наказ.
 
 
 Керівник банку _____________________      __________________
        (прізвище, ініціали)        (підпис)
 
 М.П.
 ________________________________________________________________
 * Наказ про примусову сплату боргового зобов'язання оформляється
на фірмовому бланку установи банку".
 
   6. У зв'язку з цим додаток до Положення ( z0908-01 ) вважати
додатком 1.
 
 Директор Департаменту
 платіжних систем                   Кравець В.М.
 
 Погоджено
 
 Заступник Голови Національного
 банку України                 _________________
                           Сенищ П.М.
 
( Положення доповнено Додатком 2 згідно з Постановою Національного
банку N 31 ( z0125-02 ) від 23.01.2002 )

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.68338
EUR29.76797
RUB0.41109
PLN6.92311
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка