Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про першочергові заходи по поліпшенню охорони здоров'я в Українській РСР в 1988-1990 роках

         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
            П О С Т А Н О В А
          від 8 вересня 1987 р. N 309
                Київ
 
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 708 ( 708-95-п ) 30.08.95 )
 
   Про першочергові заходи по поліпшенню охорони здоров'я
        в Українській РСР в 1988-1990 роках
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
                   Ради Міністрів УРСР
      N 461-р ( 461-89-р ) від 28.12.89 
                      Постановою КМ
      N  66 ( 66-94-п ) від 08.02.94 )
 
 
 
   З метою дальшого  поліпшення  якості  медичної  допомоги
населенню  республіки  і зміцнення матеріально-технічної бази
лікувально-профілактичних закладів, на виконання постанови Ради
Міністрів СРСР від 6 серпня 1987 р. N 905 Рада Міністрів
Української РСР п о с т а н о в л я є:
 
   1. ( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 66
( 66-94-п ) від 08.02.94 )
 
   2. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському
і Севастопольському міськвиконкомам з метою дальшого поліпшення
медичної допомоги трудящим:
 
   ширше здійснювати будівництво медико-санітарних частин за
рахунок капітальних вкладень, виділюваних на будівництво об'єктів
виробничого призначення, а також за згодою трудових колективів -
за рахунок коштів фонду соціального розвитку підприємств. При
створенні медико-санітарних частин ширше практикувати кооперування
коштів кількох підприємств і організацій.
 
   За просьбами трудових  колективів  залишати  на  балансі
підприємств збудовані медико-санітарні частини, які обслуговують
трудящих цих підприємств і членів їх сімей;
 
   продовжити організацію і розукрупнення цехових лікарських
дільниць, довівши чисельність обслужуваного контингенту на одного
лікаря-терапевта цехової лікарської дільниці до 1990 року до 1600
чоловік, за винятком галузей народного господарства, для яких
встановлені такі або менші нормативи.
 
   3. Міністерству легкої промисловості УРСР розширити випуск і
підвищити якість тканин, а Міністерству місцевої промисловості
УРСР - фірмової білизни для закладів охорони здоров'я, маючи на
увазі повністю задовольнити в 1990 році потребу в них.
 
   4. З метою вдосконалення планування й управління охороною
здоров'я Міністерству охорони здоров'я  УРСР,  облвиконкомам,
Київському  і  Севастопольському   міськвиконкомам  здійснити
в 1988-1990  роках  розвиток  діючих  і  створення  нових
автоматизованих  систем, впровадження електронно-обчислювальної
техніки в діяльність закладів охорони здоров'я, організувавши в
них підрозділи обчислювальної техніки згідно з додатком N 1.
 
   5. Довести  до  відома  міністерств  і  відомств  УРСР,
облвиконкомів, Київського і Севастопольського міськвиконкомів, що
Рада Міністрів  СРСР постановою  від 6 серпня 1987 р. N 905
"Про першочергові заходи по поліпшенню охорони здоров'я в країні в
1988-1990 роках":
 
   1) Підвищила з 1 січня 1988 р. розрахункові норми витрат на
харчування хворих і на придбання медикаментів, перев'язочних
засобів та м'якого інвентаря в закладах охорони здоров'я згідно з
додатками N 2, 3 і 4.
 
   Надала право  Міністерству  охорони  здоров'я  СРСР  за
погодженням з Міністерством фінансів СРСР переглядати строки
використання м'якого  інвентаря  в  лікувально-профілактичних
закладах з урахуванням специфіки їх роботи.
 
   2) Вирішила ввести з 1 січня 1988 р. безплатний відпуск
медикаментів для лікування в амбулаторних умовах хворих  на
бронхіальну астму, дітей віком до 3 років, а також пільговий
відпуск медикаментів з оплатою 50 процентів вартості інвалідам I і
II груп внаслідок трудового каліцтва, професійного або загального
захворювання.
 
   3) Зобов'язала Міністерство фінансів СРСР передбачати  в
проектах Державного бюджету СРСР на 1988-1990 роки додаткові
асигнування на придбання медичної техніки і на проведення заходів
по поліпшенню охорони здоров'я.
 
   4) Прийняла пропозиції ВЦРПС:
 
   а) про  направлення  в  1987-1990 роках частини коштів,
зекономлених у результаті зниження витрат на виплату допомог по
тимчасовій непрацездатності порівняно з показниками, встановленими
на ці роки в плані на 1986-1990 роки, на фінансування заходів по
дальшому розвитку охорони здоров'я;
 
   б) про виділення органам охорони здоров'я санаторних путівок
строком на 24 календарних дні для доліковування хворих:
 
   таких, що перенесли гострий інфаркт міокарда, а також після
оперативного втручання з приводу аортокоронарного шунтування й
аневризми  серця  у  1988  році  в  кількості 60 тис. штук,
у 1989 році - 70 тис. штук і починаючи з 1990 року - 80 тис. штук
щорічно;
 
   таких, що перенесли операцію з приводу виразкової хвороби
шлунку, дванадцятипалої кишки, а також після видалення жовчного
міхура у 1988 році в кількості 2 тис. штук, у 1989 році - 5 тис.
штук і починаючи з 1990 року - 10 тис. штук щорічно.
 
   Вказані путівки  видаються хворим, які перенесли гострий
інфаркт міокарда, а також після оперативного втручання з приводу
аортокоронарного шунтування й аневризми серця безплатно в межах
загальної кількості безплатних путівок, що видаються робітникам,
службовцям і колгоспникам, оплачуваних за рахунок коштів бюджету
державного соціального страхування, а хворим, які  перенесли
операції з приводу виразкової хвороби шлунку, дванадцятипалої
кишки, а також після видалення жовчного міхура - з частковою
оплатою їх вартості за рахунок цих коштів.
 
   ВЦРПС і  Міністерству  фінансів  СРСР  доручено разом з
Міністерством охорони здоров'я СРСР визначити розміри часткової
оплати вартості вказаних путівок.
 
   Установлено, що хворі після оперативних втручань з приводу
аортокоронарного шунтування, аневризми серця, виразкової хвороби
шлунку, дванадцятипалої кишки і після видалення жовчного міхура
направляються на доліковування в санаторії у порядку й на умовах,
передбачених пунктом 22 постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
від 22 вересня 1977 р. N 870 для хворих, які перенесли гострий
інфаркт міокарда (підпункт "в" пункту 41 постанови ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 22 листопада 1977 р. N 570).
 
   5) Дозволила Міністерству охорони здоров'я СРСР утворити
централізований фонд коштів у розмірі до 5 процентів загального
обсягу асигнувань, виділюваних на розвиток закладів  системи
Міністерства  охорони здоров'я СРСР, за винятком асигнувань,
виділюваних на виплату заробітної плати, харчування хворих та
придбання медикаментів, для проведення заходів по впровадженню
нових форм і методів профілактики, діагностики й лікування хворих,
реалізації цільових програм, оплати нових лікувальних засобів і
виробів медичної техніки, а також інших позапланових заходів.
 
 
      Голова
   Ради Міністрів УРСР                  В.МАСОЛ
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
   Інд. 28
 
 
                      Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 8 вересня 1987 р. N 309
 
               ЗАВДАННЯ
    Міністерству охорони здоров'я УРСР, облвиконкомам,
     Київському і Севастопольському міськвиконкомам
      по організації підрозділів обчислювальної
        техніки в закладах охорони здоров'я
            на 1988-1990 роки
 
                             (одиниць)
------------------------------------------------------------------
      Найменування      |  Відділи  |  Групи
       областей       |автоматизованих|обчислювальної
       (міст)       | систем на базі|техніки на базі
                 |  міні-ЕОМ  | мікро-ЕОМ
------------------------------------------------------------------
Вінницька                 1        3
 
Волинська                         4
 
Ворошиловградська                     3
 
Дніпропетровська                      4
 
Донецька                  1        4
 
Житомирська                        4
 
Закарпатська                        5
 
Запорізька                         3
 
Івано-Франківська                     3
 
Київська                          5
 
Кіровоградська                       3
 
Кримська                  1        2
 
Львівська                         4
 
Миколаївська                        3
 
Одеська                  1        3
 
Полтавська                         4
 
Ровенська                         4
 
Сумська                          3
 
Тернопільська                       4
 
Харківська                         4
 
Херсонська                         4
 
Хмельницька                        3
 
Черкаська                         5
 
Чернівецька                        4
 
Чернігівська                        4
 
м. Київ                  1        8
 
м. Севастополь                       2
 
Всього                   5       102
 
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                  К.БОЙКО
 
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 8 вересня 1987 р. N 309
 
            РОЗРАХУНКОВІ НОРМИ
    витрат на харчування хворих у стаціонарах і дитячих
        санаторіях на одного хворого на день
 
      (Затверджені постановою Ради Міністрів СРСР
          від 6 серпня 1987 р. N 905)
 
                      (карбованців і копійок)
 
Пологові будинки (відділення)           1-60*
 
Дитячі лікарні (відділення)            1-50*
 
Гастроентерологічні, гематологічні,        1-60**
гінекологічні лікарні (відділення)
 
Онкологічні, ендокринологічні, інші        1-50**
лікарні (відділення)
 
Дитячі туберкульозні, нетуберкульозні       1-50**
санаторії
 
Денні стаціонари                  0-72*
 
______________
   * Вводяться з 1 січня 1988 р.
 
   ** Вводяться з 1 січня 1989 р.
 
 ( Додаток 3 втратив чинність у частині розрахункових норм витрат
  на придбання м'якого інвентарю для родильних відділень усіх
  профілів на підставі Розпорядження Ради Міністрів УРСР N 461-р
  ( 461-89-р ) від 28.12.89 )
 
                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 8 вересня 1987 р. N 309
 
            РОЗРАХУНКОВІ НОРМИ
     витрат на придбання медикаментів і перев'язочних
    засобів у стаціонарах і амбулаторно-поліклінічних
     закладах (відділеннях) на одного хворого на день
 
      (Затверджені постановою Ради Міністрів УРСР
          від 6 серпня 1987 р. N 905)
 
                      (карбованців і копійок)
 
Пологові будинки (відділення), хірургічні       1-50
і нейрохірургічні відділення обласних,
республіканських лікарень і клінік,
пульмонологічні відділення
 
Онкологічні лікарні і диспансери (відділення)     2-50
 
Дитячі лікарні (відділення), терапевтичні,      1-30
гастроентерологічні відділення республіканських,
обласних, клінічних лікарень і клінік,
гінекологічних відділень стаціонарів
 
Гематологічні, алергологічні, нефрологічні      2-00
лікарні (відділення)
 
Терапевтичні, гастроентерологічні відділення     1-10
міських, центральних районних та інших районних
лікарень, туберкульозні лікарні (відділення)
 
Дитячі лікарні (відділення), за винятком       1-10
обласних, республіканських лікарень і клінік
 
Хірургічні, нейрохірургічні лікарні          1-20
(відділення), за винятком обласних,
республіканських лікарень і клінік
 
Неврологічні лікарні (відділення)           1-00
 
Терапевтичні, гастроентерологічні відділення     0-90
інших лікарень
 
Психіатричні, психоневрологічні і наркологічні    0-90
лікарні (відділення)
 
Відділення гнійної хірургії, мікрохірургії ока    4-00
 
Відділення хірургічні торакальні,           5-00
кардіохірургічні, судинної хірургії, опікові,
мікрохірургії по відновленню кінцівок
 
Відділення і палати для хворих інфарктом       2-50
міокарда
 
Відділення (палати) реанімації й інтенсивної     5-00
терапії
 
Госпіталі (відділення, палати) для інвалідів     1-20
Великої Вітчизняної війни, за винятком
відділень, для яких передбачені більш високі
норми
 
Поліклініки (за винятком стоматологічних)       0-13*
республіканських, обласних, клінічних
лікарень та клінік центральних і шляхових
лікарень Міншляхів СРСР
 
Інші амбулаторно-поліклінічні заклади         0-11*
(підрозділи), за винятком стоматологічних
 
Денні стаціонари                   0-65
 
Станції швидкої і невідкладної медичної допомоги   0-40
 
______________
   * Вводяться в 1988-1990 роках поетапно.
 
 
                      Додаток N 4
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 8 вересня 1987 р. N 309
 
            РОЗРАХУНКОВІ НОРМИ
    витрат на придбання м'якого інвентаря в стаціонарах
    і амбулаторно-поліклінічних закладах (відділеннях)
 
      (Затверджені постановою Ради Міністрів УРСР
          від 6 серпня 1987 р. N 905)
 
                           (карбованців)
------------------------------------------------------------------
                       |Для тих, |  Для
                       |що заново | існуючих
                       |вводяться | закладів
                       |в експлуа-| охорони
                       |тацію,  | здоров'я
                       |закладів |
                       |охорони  |
                       |здоров'я |
------------------------------------------------------------------
Стаціонари лікувальних закладів, диспансерів,
пологових будинків (на одне ліжко):
 
пологові відділення усіх профілів         570    220
 
психіатричні, психоневрологічні, наркологічні   460    160
відділення, опікові відділення, відділення
(палати) реанімації й інтенсивної терапії
 
нейрохірургічні, кардіохірургічні,        420    135
нейротравматологічні, гнійної хірургії,
хірургічні торакальні, урологічні,
туберкульозні, відділення судинної хірургії,
мікрохірургії, нефрологічні відділення
 
інфекційні, шкіряно-венерологічні         390    130
 
хірургічні, травматологічні, ортопедичні,     370    120
стоматологічні, онкологічні, проктологічні,
радіологічні відділення, неврологічні
відділення для хворих з порушенням мозкового
кровообігу
 
дитячі відділення                 330    120
 
неврологічні, кардіологічні, офтальмологічні,   360    110
гінекологічні, отоларингологічні відділення
 
інші відділення                  300    100
 
Амбулаторно-поліклінічні підрозділи        18     8,5
лікувальних закладів, диспансерів, пологових
будинків (на одне ліжко)
 
Самостійні амбулаторно-поліклінічні заклади,   175    85
диспансери без стаціонарів,
амбулаторно-поліклінічні підрозділи
лікарняних установ, диспансерів, пологових
будинків (на одну лікарську посаду)

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка