Законы Украины

Новости Партнеров
 

Щодо надання роз'яснень

         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 
               Л И С Т
 
         25.12.2003 N 07-06/2835-8068
 
 
           Щодо надання роз'яснень
 
 
   Державне казначейство України розглянуло лист щодо надання
роз'яснень і повідомляє.
 
   Державне казначейство України при виконанні основних функцій
та завдань діє в рамках правового поля, не порушуючи норм
законодавчо-нормативних  актів. Відповідно до роз'яснень щодо
застосування економічної класифікації видатків бюджету придбання
мобільних телефонів здійснюється за кодом економічної класифікації
2100 "Придбання основного капіталу", а оплата послуг зв'язку - за
кодом 1138 "Послуги зв'язку".
 
   Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 04.04.2001 р. N 332 ( 332-2001-п ) "Про граничні суми витрат
на  придбання  автомобілів,  меблів,  іншого  обладнання  та
устаткування,  мобільних  телефонів,  комп'ютерів  державними
органами, а також установами та організаціями, які утримуються за
рахунок державного і місцевих бюджетів" бюджетні установи, які
утримуються за рахунок коштів бюджетів усіх рівнів, здійснюють
витрати на придбання легкових автомобілів, придбання і утримання
мобільних  телефонів  (крім легкових автомобілів спеціального
призначення та мобільних засобів зв'язку для  правоохоронних
органів, збройних сил та інших військових формувань) за наявності
бюджетних асигнувань на зазначені цілі у їх кошторисах  та
відсутності простроченої кредиторської заборгованості на останню
звітну дату як за загальним, так і за спеціальним фондами
відповідного бюджету.
 
   Органи Державного казначейства під час оплати рахунків на
придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та
устаткування,  комп'ютерів,  придбання  і утримання мобільних
телефонів повинні дотримуватись лише граничних  сум  витрат,
затверджених вищезазначеною постановою, а не кількісних показників
(кількість одиниць телефонів тощо).
 
   Що стосується видатків на придбання проїзних квитків.
 
   Згідно з пунктом 1 Порядку відшкодування витрат на проїзд
пасажирським транспортом окремим категоріям працівників бюджетних
установ та організацій у зв'язку з виконанням ними службових
обов'язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 22.08.97 р. N 922 ( 922-97-п ), відшкодування витрат може
здійснюватися при наявності переліку окремих категорій працівників
бюджетних установ та організацій, які користуються пасажирським
транспортом у зв'язку з виконанням ними службових обов'язків.
Даний перелік розробляється міністерствами та іншими органами
виконавчої  влади,  працівники яких користуються пасажирським
транспортом за умови виконання ними службових обов'язків, та
затверджується Міністерством фінансів України.
 
   Якщо зазначена  в  листі  установа  входить  в перелік,
затверджений Міністерством фінансів України, то вона має право
здійснювати видатки, передбачені в кошторисах. В цьому випадку
зазначені видатки повинні здійснюватися за кодом економічної
класифікації 1140 "Видатки на відрядження".
 
   Згідно з частиною 2 статті 26 Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) керівник бюджетної установи відповідає за організацію
ефективної системи внутрішнього фінансового контролю за фінансовою
та господарською діяльністю. Відповідно до законодавчо-нормативної
бази органи Державного казначейства з метою забезпечення контролю
за цільовим спрямуванням бюджетних коштів здійснюють попередній
(на етапі реєстрації зобов'язань розпорядників бюджетних коштів)
та поточний контроль (у процесі оплати рахунків розпорядників та
одержувачів).
 
   Відповідно до вищевказаних роз'яснень Державного казначейства
видатки, пов'язані з оплатою згідно з чинним законодавством
підготовки,  перепідготовки,  підвищення  кваліфікації кадрів,
повинні здійснюватися за кодом економічної класифікації 1170
"Дослідження і розробки, державні програми". Зазначені видатки
проводяться лише на підставі укладених договорів.
 
   Видатки на навчання для отримання другої вищої освіти повинні
здійснюватися за кодом економічної класифікації 1343 "інші поточні
трансферти населенню".
 
 Заступник Голови                    О.Чечуліна

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка