Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Технологічної схеми роботи відділу номенклатури та класифікації товарів при взаємодії з оперативними підрозділами Київської регіональної митниці

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
          КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
 
              Н А К А З
 
            31.12.2003 N 1517
 
 
      Про затвердження Технологічної схеми роботи
      відділу номенклатури та класифікації товарів
      при взаємодії з оперативними підрозділами
         Київської регіональної митниці
 
 
   На виконання  наказу Держмитслужби від 01.10.2003 N 646
( z0996-03 ) "Про затвердження Порядку роботи відділу номенклатури
та класифікації товарів регіональної митниці, відділу контролю
митної вартості та номенклатури митниці при вирішенні питань
класифікації  товарів,  що переміщуються через митний кордон
України" та у зв'язку з  реорганізацією  структури  відділу
номенклатури та класифікації товарів, з метою встановлення єдиної
схеми розгляду питань і прийняття рішень під час контролю за
правильністю визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) що переміщуються через митний
кордон України, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Технологічну схему роботи відділу номенклатури
та класифікації товарів при взаємодії з оперативними підрозділами
Київської регіональної митниці (додається).
 
   2. Визначити  наказом  митниці  інспекторів  оперативних
підрозділів, уповноважених на виконання вимог функцій контролю за
виконанням вимог товарної номенклатури Митного тарифу України
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) при  класифікації
товарів та інших предметів для цілей митного оформлення.
 
   3. Внести у посадові інструкції інспекторів, уповноважених на
виконання вимог функцій контролю за виконанням вимог товарної
номенклатури Митного тарифу України при класифікації товарів та
інших предметів для цілей митного оформлення, обов'язки щодо
контролю визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
 
   4. Вважати такими, що втратили чинність, наказ КРМ від
27.06.2001 N 541 ( v0541483-01 ) "Про затвердження Порядку роботи
відділу номенклатури при взаємодії з оперативними підрозділами
КРМ", п. 1, п. 2, п. 3 доручення КРМ від 13.10.2003 N 116
( v0116483-03 ) "Щодо використання рішень про визначення коду
товару та довідок про визначення митної вартості в ході митного
оформлення".
 
   5. Даний наказ набирає чинності з 12.01.2004
 
   6. Заступнику начальника загального відділу довести вимоги
цього наказу до оперативних підрозділів.
 
   7. Начальникам оперативних підрозділів ознайомити з наказом
підпорядкований інспекторський склад.
 
   8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
відділу  номенклатури  та класифікації товарів і начальників
оперативних підрозділів.
 
   9. Загальний контроль за виконанням наказу покласти  на
першого заступника начальника митниці Макаренка А.В.
 
 Заступник Голови Служби
 начальник Київської
 регіональної митниці                   Є.Гутник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ КРМ
                   31.12.2003 N 1517
 
 
          ТИМЧАСОВА ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА
      роботи відділу номенклатури та класифікації
    товарів при взаємодії з оперативними підрозділами
         Київської регіональної митниці
 
 
           I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1.1. Дана Технологічна схема розроблена відповідно до вимог
наказу Держмитслужби України від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) "Про
затвердження Інструкції про порядок заповнення вантажної митної
декларації" у редакції наказу Держмитслужби від 18.04.2002 N 207
( z0462-02 ) "Про внесення змін та доповнень до Інструкції про
порядок заповнення вантажної митної декларації" із змінами та
доповненнями, внесеними наказом Держмитслужби від 08.09.2003 N 599
( z0848-03 ) "Про затвердження змін та доповнень до Інструкції про
порядок  заповнення  вантажної  митної  декларації",  наказу
Держмитслужби України від 14.10.2002 N 561 ( z0877-02 ) "Про
затвердження  Порядку  здійснення митного контролю й митного
оформлення товарів та інших предметів із застосуванням вантажної
митної декларації" з змінами і доповненнями, внесеними наказом
Держмитслужби України від 21.10.2003 N 715 ( z1041-03 ) "Про
внесення змін та доповнень до Порядку здійснення митного контролю
й митного оформлення товарів та інших предметів із застосуванням
вантажної митної декларації", наказу Держмитслужби України від
01.10.2003 N 646 ( z0996-03 ) "Про затвердження Порядку роботи
відділу номенклатури та класифікації товарів регіональної митниці,
відділу контролю митної вартості та номенклатури митниці при
вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються через
митний кордон України" та  визначає  схему  роботи  відділу
номенклатури та класифікації товарів (далі - ВНК) і узгоджує
питання взаємодії ВНК з іншими підрозділами Київської регіональної
митниці, що виникають в діяльності цих підрозділів при вирішенні
спірних питань класифікації товарів.
 
   1.2. Терміни, що вживаються в даній Технологічній схемі:
 
   класифікація товарів - визначення коду товару згідно з УКТ
ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), до якого товар
належить згідно з Основними правилами інтерпретації класифікації
товарів та вимогами УКТ ЗЕД;
 
   товари "групи ризику" - товари, які по відношенню до інших
товарів, подібних за складом та функціями, мають значну різницю в
ступені оподаткування та заходах нетарифного регулювання, що до
них застосовуються, й щодо яких існує можливість декларування не
за своїм найменуванням або невідповідним кодом УКТ ЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );
 
   підрозділ митного оформлення (далі - ПМО) - підрозділ митного
органу, посадові особи якого здійснюють митний контроль і митне
оформлення товарів та інших предметів із  застосуванням  ВМД
( 574-97-п ) і пропуск їх через митний кордон України;
 
   уповноважена особа ПМО - особа, уповноважена наказом митного
органу за поданням начальника оперативного підрозділу на виконання
функцій контролю за виконанням вимог товарної номенклатури Митного
тарифу України ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) при
класифікації товарів та інших предметів для  цілей  митного
оформлення.
 
           II. КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ
 
   1. Вирішення питань класифікації та кодування товарів
 
   1.1. Рішення про визначення коду товару може бути прийняте на
рівні:
 
   1.1.1. уповноваженої особи ПМО  на  підставі  детального
вивчення документів, представлених до митного оформлення та, при
необхідності, проведення митного огляду;
 
   1.1.2. посадової  особи  ВНК  на  підставі  запиту  від
уповноваженої особи ПМО за умови наявності обгрунтованих підстав
вважати, що заявлений код не  відповідає  вимогам  УКТ  ЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );
 
   1.1.3. Держмитслужби України, якщо вирішення такого питання
не може бути прийняте на рівні ВНК через його складність.
 
     2. Перевірка правильності класифікації товарів,
       заявлених до митного оформлення на рівні
           уповноважених осіб ПМО
 
   2.1. Уповноважена особа ПМО здійснює контроль за виконанням
вимог товарної номенклатури Митного тарифу України ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) при класифікації товарів та інших
предметів для цілей митного оформлення відповідно до вимог чинного
законодавства.
 
   2.2. Уповноважена особа ПМО перевіряє відповідність даних,
внесених декларантом до граф 31, 32, 33, 41 ВМД ( 574-97-п ),
даним, що містяться в документах, поданих разом з нею, і несе
відповідальність за проведення такої перевірки.
 
   2.3. Уповноважена особа ПМО здійснює:
 
   - перевірку правильності класифікації окремих груп товарів та
інших предметів, заявлених до митного оформлення, за рішенням
начальника ПМО;
   - перевірку  правильності  класифікації  у  випадках,
встановлених Держмитслужбою або митним органом;
   - перевірку  правильності  класифікації товарів та інших
предметів у разі виникнення класифікаційних питань при проведенні
логічного контролю, митного огляду чи при завершенні митного
оформлення;
   - ініціювання  проведення  митного огляду, зокрема, якщо
документів, поданих декларантом, недостатньо для прийняття рішення
про відповідність коду товару за УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ) заявленому. В даному випадку питання про
правильність класифікації товарів вирішується після здійснення
митного огляду;
   - підготовку звернення до ВНК для остаточної класифікації
товарів та інших предметів.
 
   2.4. За підсумками контролю та за відсутності зауважень і
підстав для звернення до ВНК уповноважена посадова особа ПМО в
графі 5 Аркуша контролю проставляє своє прізвище й відбиток
номерного штампа "Під митним контролем" і заповнює його, що
свідчить про завершення контролю за виконанням вимог товарної
номенклатури Митного тарифу  України  (  2371а-14,  2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ) при класифікації товарів та інших предметів
для цілей митного оформлення.
 
   2.5. Звернення уповноважених осіб ПМО до ВНК оформлюється у
вигляді запиту (додаток N 2).
 
   2.6. Про  підготовку  запиту уповноважена особа інформує
начальника ПМО та вносить відповідний запис у графі 4 Аркуша
контролю.
 
   2.7. Запит  оформлюється  уповноваженою  особою  ПМО  у
відповідності з вимогами наказу Держмитслужби від 01.10.2003 N 646
( z0996-03 ) та підписується начальником ПМО або особою, яка його
заміщує.
 
   Запит має бути  обгрунтованим  та  відповідати  вимогам,
зазначеним у додатку 1.
 
   2.8. До ВНК разом із запитом передаються завірені штампом
"Під митним контролем" оригінали або копії:
 
   - ВМД ( 574-97-п ) (МД-1 ( z0796-98 ), поштова декларація
тощо), згідно з якою надано до митного  оформлення  товар,
класифікація якого викликала ускладнення;
 
   - документів, наданих разом з ВМД ( 574-97-п ), які повинні
включати всю документальну інформацію про характеристики товару,
визначальні для її класифікації (наприклад: паспорти виробу;
інструкції користувача; фотознімки, завірені особистою номерною
печаткою посадової особи ПМО; специфікації тощо);
 
   - акта про проведення митного огляду товарів із внесеними до
нього встановленими за результатами митного огляду відомостями про
товар, які дають змогу однозначно ідентифікувати його (зовнішній
вигляд; ступінь оброблення; розміри; матеріал, з якого вироблено
товар; вид упаковки; маркування тощо) та інформацією, що є
визначальною для класифікації товару згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) (наприклад, функції товару; його
комплектність; призначення; а також технічні, фізичні, споживчі та
інші характеристики товару, які впливають на його класифікацію);
 
   - акта відбору проб (зразків) товару (оригінал та копія)
разом із зразками товару у разі, якщо нормативними актами до
товару в обов'язковому порядку запроваджена така форма контролю
правильності класифікації як дослідження зразків товару в митній
лабораторії;
 
   У випадку,  коли  зразки  товару мають бути обов'язково
направлені до Центральної митної лабораторії до ВНК передаються
два пакети зазначених документів, які завірені штампом ПМК.
 
   2.9. Зразки  товару, які надаються до ВНК повинні бути
належним чином запаковані у пластикову, дерев'яну, металеву,
картонну або, у виключних випадках, скляну тару, текстильну
(брезентову) або поліетиленову торбу, паперовий пакет у залежності
від типу товару.
 
   На зразки, що надаються до ВНК, повинно бути накладене митне
забезпечення, яке має забезпечити неможливість доступу до товару
впродовж його транспортування до відділу.
 
   В акті взяття проб та зразків товарів та інших предметів в
графі "назва проб та  зразків  товарів,  що  досліджуються"
обов'язково зазначати назву та артикул товару, зразки якого були
відібрані.
 
   Відбір проб та зразків товарів проводиться відповідно до
найменування товарів, задекларованих в гр. 31 ВМД ( 574-97-п ).
 
   У разі, якщо відбір проб та зразків проводиться не по кожному
найменуванню (артикулу) товару в запиті до ВНК робиться запис
наступного змісту:
 
   "Товари, задекларовані в гр. 31, гр. 32 "товар N ___" ВМД
N ___, ідентичні, але мають відмінності, що не впливають на
класифікацію товару, а саме: Зразки надані в достатній кількості
для класифікації товару.
 
    3. Вирішення спірних питань класифікації товарів у
      відділі номенклатури та класифікації товарів
 
   3.1. Запит ПМО реєструється у журналі реєстрації запитів
відділу номенклатури та класифікації товарів під номером "zzz/xx",
де:
 
   "zzz" - порядковий номер запиту відповідно до нумерації
відділу номенклатури та класифікації;
 
   "xx" - номер запиту ПМО.
 
   Номер запиту зазначається в "рішенні про визначення коду
товару" для здійснення контролю за виконанням відповідного рішення
ПМО.
 
   3.2. При неможливості вирішення класифікаційного питання на
підставі наданих документів, ВНК має право:
   - запитувати додаткові відомості щодо товару;
   - ініціювати відбір проб та зразків оперативним підрозділом;
   - ініціювати проведення повторного огляду товару інспекторами
ПМО із залученням фахівців ВНК.
 
   Рішення про проведення повторного огляду товару приймається
заступником начальника митниці на підставі службової записки ВНК
із зазначенням обгрунтованих причин щодо необхідності проведення
такого огляду товару.
 
   Організацію та проведення повторного огляду повинно бути
здійснено у найкоротші строки.
 
   Після завершення проведення огляду товару складається Акт про
проведення митного огляду товарів та інших предметів.
 
   3.3. Якщо заповнення графи 31 ВМД ( 574-97-п ) не відповідає
вимогам наказу Держмитслужби від 09.07.97 N 307 ( z0443-97 ) у
редакції наказу Держмитслужби від 08.09.2003 N 599 ( z0848-03 ),
запит відділом номенклатури та класифікації товарів до виконання
не приймається.
 
   ВНК повідомляє оперативний підрозділ про причини неприйняття
запиту службовою запискою.
 
   Пакет документів разом із службовою запискою повертається в
оперативний підрозділ, а оригінал запиту та копії ВМД ( 574-97-п )
залишається в справах відділу.
 
   3.4. На  розгляд  до  ВНК  передаються  спірні  питання
класифікації товарів при декларуванні вантажів по ВМД ( 574-97-п )
типів: "ІМ40", "ЕК10", "ІМ74".
 
   Розгляд спірних питань класифікації та кодування товарів при
декларуванні вантажу по ВМД ( 574-97-п ) інших типів здійснюється
за розпорядженням керівництва КРМ.
 
   3.5. Якщо для вирішення питання класифікації товару виникає
потреба в залученні митної лабораторії, то ВНК готує звернення до
лабораторії.
 
   3.6. Залучення Центральної митної лабораторії для вирішення
питань класифікації товарів здійснюється:
   - при виникненні сумнівів щодо відповідності задекларованих у
ВМД ( 574-97-п ) характеристик товару, визначальних для  їх
класифікації;
   - для проведення лабораторних досліджень як обов'язкової
форми контролю для товарів "групи ризику".
 
   3.7. За результатами аналізу документації та проведеного
дослідження товару митна лабораторія направляє до ВНК відповідну
інформацію, яка повинна містити відповідь на поставлені питання.
 
   Пропозиції митної лабораторії щодо класифікації товару не є
визначальними для класифікації товару, а носять інформаційний
(довідковий) характер.
 
   3.8. На підставі розгляду поданих із запитом документів та
довідкової літератури або за результатами досліджень в ЦМЛ ВНК
виносить рішення про визначення коду товару.
 
   3.9. Рішення про визначення коду товару, прийняте  ВНК,
оформлюється  за  встановленою  формою (додаток N 3) у 3-х
примірниках (1-й примірник надається суб'єкту ЗЕД для проведення
митного оформлення; 2-й - контрольний, передається до оперативного
підрозділу через загальний відділ; 3-й примірник залишається у
справах ВН).
 
   3.10. "Рішення про визначення коду товару" реєструється у
журналі реєстрації  класифікаційних  рішень  під   номером
"N КТ - 100 - *** - ##", де:
 
   "КТ" - абревіатура класифікаційного рішення;
 
   "100" - перші три цифри коду митниці;
 
   "***" - порядковий номер рішення відповідно до нумерації,
прийнятої у ВНК;
 
   "##" - останні дві цифри поточного року.
 
   3.11. Класифікаційне рішення містить відбиток штампу  та
підпис  інспектора  ВНК, штамп та підпис начальника відділу
номенклатури та класифікації товарів.
 
   3.12. Якщо ВНК приймається рішення про визначення  коду
товару, яке не відповідає інформації, заявленій декларантом у ВМД
( 574-97-п ), то ВМД не може використовуватись для митного
оформлення товару. ВМД скасовується у встановленому порядку, а для
митного оформлення класифікованого товару може складатись нова
ВМД, в графі 44 якої у розділі "0" під кодом "0029" проставляється
номер та дата "Рішення", а інформація у графах 31 та 33 повинна
відповідати інформації, зазначеній у Рішенні про визначення коду
товару.
 
   3.13. На  підставі  другого  (контрольного)  примірника
класифікаційного рішення  оперативний  підрозділ  систематично
перевіряє обов'язковість його використання при митному оформленні.
 
   3.14. При митному оформленні товарів "групи ризику", щодо
яких раніше вже приймалось ВНК рішення про визначення коду товару,
уповноважена особа ПМО проставляє у відповідних графах Аркуша
контролю номер раніше прийнятого ВНК рішення про визначення коду
товару, дату, своє прізвище, ініціали та відбиток номерного штампа
"Під митним контролем".
 
       4. Розгляд питань класифікації товарів,
       пов'язаних з порушенням митних правил
 
   4.1. При необхідності залучення фахівців ВНК при розгляді
справ про порушення митних правил посадова особа відділення по
боротьбі з контрабандою та порушенням митних правил (ВБК та ПМП)
направляє до ВНК запит, заповнений у відповідності з п. 2.7
розділу II та підписаний начальником відділення БК та ПМП або
особою, що його заміщує.
 
   Разом із запитом подається пакет документів у відповідності з
п. 2.8 розділу II.
 
   4.2. На підставі наданих документів або, у разі необхідності,
після проведення досліджень товару в ЦМЛ ВНК в найкоротші строки
приймається рішення про визначення коду товару і доводиться до ВБК
та ПМП службовою запискою.
 
          5. Контроль за виконанням
           класифікаційних рішень
 
   5.1. До 5-го числа місяця, наступного за звітним, до ВНК
передаються реєстри оформлених ВМД ( 574-97-п ) (додаток N 4) за
підписом  начальників  оперативних  підрозділів та копії ВМД
(квитанції МД-1 ( z0796-98 ), поштові декларації), оформлених на
товари, стосовно яких було винесено рішення про визначення коду
товару зі зміною коду товару згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
 
   У випадку, коли не було проведено митне оформлення товару,
щодо якого було винесено рішення про визначення коду товару зі
зміною коду товару згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14,  2371б-14,
2371в-14, 2371г-14 ), в графі 5 додатка N 4 зазначається причина,
через яку дане митне оформлення не було проведено.
 
   5.3. Контроль за виконанням п. 5.1 розділу II цього Порядку
покладається на начальників оперативних підрозділів.
 
   5.4. За невчасне виконання п. 5.1 розділу II цього Порядку
відповідальність несуть посадові особи оперативних підрозділів, на
яких покладено обов'язки по формуванню даної звітності.
 
   5.5. Наказами КРМ може бути встановлена додаткова звітність
по класифікації товарів.
 
     6. Контроль за правильністю класифікації товарів
 
   6.1. ВНК у питанні контролю за правильністю класифікації
здійснює такі заходи:
   - контроль за роботою уповноважених осіб ПМО;
   - вибіркова участь у проведенні митного огляду в зонах
митного контролю ПМО;
   - перевірка діяльності ПМО щодо класифікації товарів.
 
   Контроль за  роботою уповноважених осіб ПМО здійснюється
шляхом обробки звітів про митне оформлення товарів, перевірка
правильності класифікації яких здійснювалась з їх залученням,
перевірки правильності заповнення запитів до ВНК та формування
пакетів документів, поданих разом з ними.
 
   6.2. Звіти про роботу уповноважених осіб ПМО подаються у ВНК
до 10 числа місяця, наступного за звітним, за встановленою формою
(додаток N 5).
 
   6.3. За розпорядженням керівництва ВНК посадові особи відділу
беруть участь в митному огляді товарів та інших предметів в зонах
митного контролю ПМО.
 
   6.4. Посадові  особи  ВНК  беруть  участь  в проведенні
комплексних та  тематичних  перевірок  діяльності  ПМО  щодо
класифікації товарів та інших предметів.
 
           III. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
   1. Митне оформлення товару, щодо якого вже застосовувалися
процедури класифікації при митному оформленні та було прийнято
рішення про визначення коду товару, можна здійснювати на підставі
рішення про визначення коду товару, яке було надано раніше за
умов,  що  залишаються  незмінними - відправник (експортер),
одержувач (імпортер), виробник товару, торгова марка, артикул,
модель, склад, властивості, форма упаковки, форма випуску (для
лікарських засобів) тощо.
 
   При наданні до митного оформлення товарів  рішення  про
визначення коду товару термін якого з моменту винесення перевищує
12 місяців, здійснювати повторний запит до ВНК:
 
   - по товарах "групи ризику" - обов'язково;
 
   - по інших товарах - за умови виникнення обгрунтованих
сумнівів щодо відповідності товару, що переміщується через митний
кордон України, заявленому у ВМД ( 574-97-п ) коду товару згідно з
УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ).
 
   У випадках  митного  оформлення  товарів  (до  яких вже
застосовувалися процедури  класифікації  та  було  винесено
класифікаційне рішення), які переміщуються через митний кордон
України за контрактом, номер якого не відповідає номеру контракту,
що зазначений в рішенні, митне оформлення товарів здійснювати на
підставі раніше виданого рішення про визначення коду товару за
умов, що залишаються незмінними: відправник (експортер), одержувач
(імпортер), виробник товару, торгова марка, артикул, модель,
склад, властивості, форма упаковки, форма випуску (для лікарських
засобів).
 
   2. Додаткові критерії розподілу компетенції при класифікації
товарів між підрозділами митного оформлення та ВНК вводяться
спеціальними наказами та дорученнями КРМ.
 
   3. У випадках необхідності проведення експертизи товарів при
застосуванні  обмежень  нетарифного регулювання ЗЕД, а саме:
визначення товарів подвійного застосування, що підлягають режиму
експортного контролю (ДСЕКУ), небезпечних, отруйних чи наркотичних
речовин, ліцензування  або  обов'язкової  сертифікації  тощо,
підрозділи митного оформлення КРМ самостійно направляють запит до
ЦМЛ (форму запиту встановлено наказом Держмитслужби від 01.10.2003
N 646 ( z0996-03 ) разом із документами та зразками. Запит до ЦМЛ
підписується заступником начальника митниці або вповноваженою
начальником митниці посадовою особою.
 
   За результатами проведеного дослідження товару ЦМЛ направляє
відповідний висновок до загального відділу КРМ.
 
   4. ВНК має право скасувати або змінити прийняте ним рішення
про визначення коду товару, якщо:
   - рішення прийнято з порушенням вимог УКТ ЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 );
 
   - надійшла додаткова інформація про класифікований товар;
 
   - внесено зміни до нормативно-правових актів, що регулюють
питання класифікації товарів;
 
   - рішення прийнято на основі неповної або недостовірної
інформації.
 
   5. ВНК  проводить аналітичну роботу та формує звітність
відповідно до наказів Держмитслужби України.
 
 
                   Додаток N 1
                   Наказ КРМ
                   31.12.2003 N 1517
 
       Керівні вказівки для складання запиту
 
 
   Ці вказівки забезпечують правильність складання запиту. Всі
зазначені в запиті графи мають бути заповнені обов'язково. Запит
заповнюється уповноваженою особою ПМО від руки або за допомогою
ПЕОМ без виправлень та помилок.
 
   Графа 1.
 
   Для складання запиту "Декларантом"  вважати  особу,  яка
зазначається в графі 14 ВМД ( 574-97-п ). При цьому до запиту
додаються документи, що засвідчують його повноваження.
 
   Графа 2.
 
   Для складання  запиту  "Отримувачем/Відправником"  вважати
особу: при  імпорті  - особа, яка зазначена в графі 8 ВМД
( 574-97-п ); при експорті - особа, яка зазначена в графі 2 ВМД.
 
   Графа 3.
 
   В даній графі вказуються номери документів, що подаються на
розгляд відповідно до даного запиту.
 
   Графа 4.
 
   В п. 4.1 зазначається код товару згідно з УКТ ЗЕД ( 2371а-14,
2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), що відповідає змісту графи 33 ВМД
( 574-97-п ).
 
   В п. 4.2 зазначається запропонований уповноваженою особою ПМО
код за УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) на рівні
підкатегорії. Запропонований код товару не зазначається в разі
якщо запит направляється по товару "групи ризику".
 
   Графа 5.
 
   В разі якщо митний огляд не проводився, то у вільному полі
графи вказуються підстави.
 
   Графа 6.
 
   В даній графі перелічуються документи, що подаються разом із
запитом та мають довідковий характер.
 
   Графа 7.
 
   Опис товару,  щодо якого виникло класифікаційне питання,
повинен відповідати змісту 31 графи ВМД ( 574-97-п ), крім
кількісних характеристик. Обов'язково вказуються ідентифікаційні
ознаки (наприклад, марка, тип, артикул).
 
   Графа 8.
 
   До даної графи вносяться обгрунтовані підстави щодо сумнівів
у правильності заявленого коду товару (наприклад, характерні
ознаки, що були виявлені при проведенні митного огляду та свідчать
про невідповідність коду заявленому). Графа не заповнюється у разі
направлення запиту по товарах "групи ризику".
 
   Графа 9.
 
   Заповнюється шляхом проставляння відмітки  в  графі,  що
відповідає дійсному стану по даному запиту.
 
 
                   Додаток N 2
                   Наказ КРМ
                   31.12.2003 N 1517
 
                   Начальнику ВНК
 
             Запит N ________
 
1. Декларант (повна     1. Отримувач/Відправник
  назва, адреса)        (повна назва, адреса)
 
  Телефон ________________   Телефон _______________________
 
 
2. Документи, що надані    2. Номенклатура Митного
  до митного оформлення:    тарифу України:
 
  ВМД N _____ від       a. Заявлений код за УКТ ЗЕД
  ________________________  ________________________________
 
  Контракт          b. Запропонований код за УКТ ЗЕД
  N ___ від ______________  ________________________________
 
  інвойс
  N ___ від ______________  3. Додатково надана
                 документація:
                ________________________________
Акт відбору проб та      ________________________________
зразків            ________________________________
N _____ від ____________    ________________________________
                ________________________________
                ________________________________
                ________________________________
                ________________________________
                ________________________________
                ________________________________
                ________________________________
                ________________________________
                ________________________________
                ________________________________
 
4. Опис товару (гр. 31     4. Виявлені ознаки
ВМД)               невідповідності товару
                 заявленому коду за УКТ ЗЕД:
___________________________  ________________________________
___________________________  ________________________________
___________________________  ________________________________
___________________________  ________________________________
___________________________  ________________________________
___________________________  ________________________________
___________________________  ________________________________
___________________________  ________________________________
___________________________  ________________________________
___________________________  ________________________________
 
5. Особливі відмітки:     5. Підпис, прізвище та ініціали
                уповноваженої особи ПМО
a. товари "групи ризику"    ________________________________
                Дата складання запиту __________
  так     ні
 
 
b. необхідність залучення ЦМЛ
 
  так     ні
 
 
 
Начальник ПМО   __________________   ____________________
             (підпис)         (П.І.Б.)
 
М.П. (ПМК)
 
 
                   Додаток N 3
                   Наказ КРМ
                   31.12.2003 N 1517
 
 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
          КИЇВСЬКА РЕГІОНАЛЬНА МИТНИЦЯ
 
      ВІДДІЛ НОМЕНКЛАТУРИ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ
 
                   ВВ-
 
               РІШЕННЯ
          про визначення коду товару
 
     від "__" ____________ ____ р. N КТ- 100-***-##
 
1. Перелік поданих для розгляду документів:
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________;
 
запит:
_________________________________________________________________;
 
суб'єкт ЗЕД: ____________________________________________________;
 
ВМД N __________________ від "_____" __________________ _______ р.
 
дані граф 31 та 33 ВМД, за якими задекларовано товар:
 
    графа 31         графа 33
 
контракт N ________________ від "____" ________________ _______ р.
 
інвойс N __________________ від "____" ________________ _______ р.
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
1. Зразки товару (опис товару):
__________________________________________________________________
 
3. Документи, якими керувались для прийняття рішення:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
4. Висновки:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
Начальник           ____________   __________________
відділу             (підпис)      (П.І.Б.)
 
 
Виконавець       __________  _______________ ____________
             (посада)  (штамп, підпис)  (П.І.Б.)
 
 
                   Додаток N 4
                   Наказ КРМ
                   31.12.2003 N 1517
 
           РЕЄСТР ОФОРМЛЕНИХ ВМД
 
          за ____________ 200_ р. ВВ-
 
------------------------------------------------------------------
 N  |  Номер та дата |  Назва | Номер та дата | Примітки
з/п | переоформленої | суб'єкта | "рішення про |
   |    ВМД    |  ЗЕД  |  визначення  |
   |         |      |  коду товару" |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток N 5
                   Наказ КРМ
                   31.12.2003 N 1517
 
                ЗВІТ
        щодо роботи уповноважених осіб ПМО
 
------------------------------------------------------------------
  N ВМД,   | Дата ВМД |  Назва суб'єкта |    ПІБ
 оформленої із |      |    ЗЕД    |  уповноваженої
 залученням  |      |          |   особи ПМО
 уповноваженої |      |          |
   особи   |      |          |
------------------------------------------------------------------

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка