Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Державного комітету УРСР у справах молоді, фізичної культури та спорту

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 13 вересня 1990 р. N 251
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 242 ( 242-91-п ) від 03.10.91 )
         Питання Державного комітету УРСР
     у справах молоді, фізичної культури та спорту
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Покласти на Державний комітет УРСР у справах молоді,
фізичної культури та спорту:
   визначення напрямів державної політики у вирішенні проблем
молоді, фізичної культури та спорту, прогнозування та забезпечення
комплексного розвитку галузі;
   керівництво та контроль за фізичним вихованням населення,
запровадження в практику науково-обгрунтованої системи фізичної
підготовки населення і спортсменів;
   проведення республіканських,  всесоюзних  і  міжнародних
фестивалів, конкурсів, спортивних змагань і зборів, заходів щодо
забезпечення суверенного виходу спортивних організацій України на
міжнародну арену, здійснення міжнародних зв'язків;
   підготовку і раціональне використання фізкультурних кадрів,
пропаганду молодіжного руху та фізичної культури;
   координацію планів  та  кооперування  коштів міністерств,
відомств, громадських організацій, підприємств та установ на
здійснення молодіжних і фізкультурно-спортивних програм;
   розвиток виробництва  молодіжних і спортивних товарів та
обладнання, будівництво і зміцнення матеріально-технічної бази
молодіжних центрів, спортивних і туристських споруд;
   питання взаємодії   з   облвиконкомами,  Київським  і
Севастопольським  міськвиконкомами,  громадськими  молодіжними
організаціями  та добровільними спортивними товариствами щодо
практичного розв'язання  актуальних  проблем  молодіжного  та
фізкультурно-спортивного руху.
   2. Затвердити  структуру  центрального апарату Державного
комітету УРСР у справах молоді, фізичної культури та спорту згідно
з додатком. Встановити фонд оплати праці працівників центрального
апарату Комітету в сумі 608 тис. крб. у розрахунку на рік виходячи
з граничної чисельності цього апарату в кількості 130 одиниць, а
також ліміт утримання службових легкових автомобілів в сумі
22,6 тис. карбованців.
   Встановити асигнування  на утримання центрального апарату
Державного комітету УРСР у справах молоді, фізичної культури та
спорту на 1990 рік у сумі 714 тис. крб., у тому числі фонд оплати
праці 492 тис. крб., з урахуванням витрат, затверджених на
утримання апарату колишнього Державного комітету УРСР по фізичній
культурі і спорту.
   Міністерству фінансів УРСР профінансувати додаткові видатки
Державного комітету УРСР у справах молоді, фізичної культури та
спорту в сумі 60 тис. крб. за рахунок асигнувань, передбачених у
республіканському бюджеті на централізовані видатки по утриманню
органів державного управління.
   3. Дозволити Державному комітетові УРСР у справах молоді,
фізичної культури та спорту мати чотирьох заступників Голови, в
тому числі одного першого заступника, і колегію у складі 11
чоловік.  Встановити,  що  до  складу колегії, крім Голови,
заступників Голови за посадою та інших керівних працівників
системи  Комітету,  включаються  також  керівні  працівники
міністерств, відомств УРСР і громадських організацій.  Члени
колегії Державного комітету УРСР у справах молоді, фізичної
культури та спорту затверджуються Радою Міністрів УРСР.
   4. Підпорядкувати  Комітетові  республіканські  установи,
підприємства та організації ліквідованого Державного комітету УРСР
по фізичній культурі і спорту.
   Передати Державному комітетові УРСР  у  справах  молоді,
фізичної культури та спорту майно, ліміти матеріально-технічних
ресурсів, що належали колишньому Державному комітетові УРСР по
фізичній культурі і спорту, та затверджені на 1990 рік показники
плану економічного і соціального розвитку та бюджету.
   Зберегти до кінця 1990 року  фінансові  взаємовідносини,
встановлені між колишнім Державним комітетом УРСР по фізичній
культурі і спорту з установами, підприємствами й організаціями
фізичної  культури  та  спорту  і  договірні зобов'язання з
об'єднаннями, підприємствами та організаціями інших міністерств і
відомств.
   5. Рекомендувати  виконкомам  обласних,  Київської  та
Севастопольської  міських  Рад  народних  депутатів  утворити
відповідні органи виконкомів, які б здійснювали керівництво всім
комплексом проблем у справах молоді, фізичної культури та спорту
на підвідомчій їм території.
   6. Державному комітетові УРСР у справах молоді, фізичної
культури та спорту у двомісячний строк розробити і подати Раді
Міністрів  УРСР проект положення про Комітет та внести при
необхідності пропозиції з питань,  пов'язаних  з  діяльністю
Комітету, що потребують рішення Уряду.
 
   Голова Ради Міністрів УРСР              В.МАСОЛ
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
   Інд. 28
 
                       Додаток
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 13 вересня 1990 р. N 251
              СТРУКТУРА
     центрального апарату Державного комітету УРСР
     у справах молоді, фізичної культури та спорту
 
   Головне управління у справах молоді
   Головне управління фізичної культури
   Головне управління по спорту
   Управління організаційно-масової роботи
   Фінансово-економічне управління
   Управління міжнародних і зовнішньоекономічних зв'язків
   Управління інформації та соціологічних досліджень
   Управління кадрів, науки та навчальних закладів
   Управління справами
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка