Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода з МАГАТЕ про проведення міжнародних наукових досліджень наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції в науковому центрі "Прип"ять"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


               Угода
      з МАГАТЕ про проведення міжнародних наукових
     досліджень наслідків аварії на Чорнобильській
    атомній електростанції в науковому центрі "Прип'ять"
 
   Беручи до уваги, що уряди Союзу Радянських Соціалістичних
Республік, Білоруської Радянської Соціалістичної Республіки і
Української Радянської Соціалістичної Республіки (далі називаються
"Радянські учасники") погодилися надати створений у Чорнобилі
науковий центр "Прип'ять" (далі  називається  "Чорнобильський
центр") у розпорядження інших країн та міжнародних організацій з
метою здійснення на двосторонній або багатосторонній  основі
дослідних  проектів у галузі ядерної безпеки і радіаційного
захисту,
   беручи до уваги, що функція Міжнародного агентства з атомної
енергії (далі називається "Агентство") полягає в тому, щоб сприяти
наданню  допомоги  науково-дослідній роботі в галузі атомної
енергетики й розвитку  атомної  енергетики,  її  практичному
застосуванню в мирних цілях в усьому світі та сприяти обміну
науковими і технічними даними щодо її застосування в мирних цілях,
   Радянські учасники, з одного боку, і Агентство, з іншого,
домовилися про таке:
               Стаття I
   Радянські учасники й Агентство згідно із Статутом Агентства
( 995_164 ) співробітничають у розробці й розвитку міжнародних
дослідних  проектів,  схвалених  урядами  або  міжнародними
організаціями відповідно до цієї Угоди (далі називаються "дослідні
проекти"), та в розповсюдженні їх результатів.
              Стаття II
   Радянські учасники й Агентство забезпечують  використання
дослідних проектів, здійснюваних у рамках цієї Угоди, тільки для
мирного застосування ядерної енергії.
              Стаття III
   Чорнобильський центр   забезпечує   адміністративні   й
управлінські   структури,  включаючи  приміщення,  основне
устаткування,  адміністрацію,  оперативне  й  експлуатаційне
обслуговування, а також інші види обслуговування та засоби,
зазначені в окремих угодах про дослідні проекти (далі називаються
"Угоди про проекти"), про які йдеться у статті V.
              Стаття IV
   У межах  діяльності за програмою й бюджетних асигнувань
Агентство:
   і) сприяє дослідним проектам і розповсюджує результати таких
досліджень, які мають відношення до Агентства;
   іі) може  здійснювати  науково-дослідну  діяльність  у
Чорнобильському центрі, включаючи, зокрема, організацію нарад і
наукових відряджень.
               Стаття V
   Будь-який дослідний  проект,  який  має бути виконано в
Чорнобильському центрі відповідно до цієї Угоди, регулюється
угодою  про  проект,  укладеною  між  заінтересованою(ими)
установою(ами) міжнародної(их) організації(ій) і Чорнобильським
центром. Дослідні проекти фінансуються на засаді формули розподілу
витрат. Процедури і джерела фінансування вказуються в угоді про
проект. Угоди про проекти охоплюють визначення дослідного проекту
та інші відповідні фінансові й адміністративні домовленості. Угоди
про проекти укладаються відповідно до такої процедури:
   і) пропозиції про дослідні проекти схвалює(ють) уряд(и) або
міжнародна(і) організація(ї);
   іі) установи  й  міжнародні  організації  вступають  у
консультацію з Чорнобильським центром з питань здійснення таких
досліджень;
   ііі) пропозиції про дослідні проекти в разі необхідності
подаються Агентству для зауважень; зауваження Агентства,  за
необхідності, передаються передбаченим учасникам;
   iv) після отримання схвалення, про яке йдеться в пункті і
цієї  статті, та зауважень Агентства Чорнобильський центр і
передбачені учасники проекту укладають угоду про проект;
   v) Чорнобильський  центр  надсилає угоду про проект для
інформації установам/міжнародним організаціям - учасникам інших
угод про проекти, Міжнародному науково-консультативному комітету,
про який ідеться у статті VI, та Агентству.
              Стаття VI
   1. Засновується Міжнародний науково-консультативний комітет
(далі називається "Комітет"); до його складу входять представники
Чорнобильського  центру,  Агентства  й  установ/міжнародних
організацій, що беруть участь у дослідних проектах.
   2. Комітет, зокрема, подає рекомендації щодо координації
дослідних проектів  у  Чорнобильському  центрі  та  загальної
орієнтації досліджень.
   3. Комітет скликається Чорнобильським центром принаймні один
раз на рік; він проводить свої засідання в Чорнобильському центрі
або в центральних установах Агентства, залежно від обставин.
              Стаття VII
   Без шкоди для Угоди про привілеї та імунітети Міжнародного
агентства з атомної енергії, прийнятої урядами  Союзу  РСР,
Білоруської РСР і Української РСР відповідно 1 липня 1966 року, 2
грудня 1966 року та 5 жовтня 1966 року, Радянські учасники надають
учасникам  дослідних  проектів та їх персоналу, зайнятому в
здійсненні проектів  у  Чорнобильському  центрі,  можливості,
необхідні для здійснення їх функцій, включаючи візові, митні,
імпортні та експортні можливості, а також можливості обміну валют
згідно радянським законодавством.
              Стаття VIII
   Наукова інформація, одержана в результаті науково-дослідної
роботи в Чорнобильському центрі, що підпадає під цю Угоду,
надається Агентству відповідно до статті VIII Статуту Агентства.
              Стаття IX
   Радянські учасники в разі необхідності проводять медичні
обстеження всього персоналу учасника/учасників проекту й ведуть
облікові  документи  результатів  такого обстеження. Облікові
документи зберігаються конфіденційно й видаються тільки особі, яка
пройшла обстеження, та її роботодавцю. Витрати на проведення
медичного обстеження розподіляються між Чорнобильським центром і
учасником/учасниками відповідного проекту, як це визначено в угоді
про проект.
              Стаття X
   Норми й заходи Агентства з безпеки, що час  від  часу
переглядаються, застосовуються при здійсненні кожного конкретного
проекту. На альтернативних засадах може застосовуватися чинна в
Союзі РСР система норм і заходів безпеки за умови, що вона не
суперечить системі Агентства.
              Стаття XI
   Радянські учасники в разі необхідності забезпечують фізичний
захист устаткування, установок і матеріалів, використовуваних при
здійсненні проекту(ів), на весь період їх перебування на території
Союзу РСР відповідно до документа "Фізичний захист ядерного
матеріалу" INFCIRC(225) Rev.2 на рівнях не нижче тих,  які
рекомендовані Агентством у документі INFCIRC(225) Rev.2, що час
від часу переглядається.
              Стаття XII
   Будь-який спір, що виникає при тлумаченні або застосуванні
цієї Угоди, вирішується шляхом переговорів або інших процедур,
погоджених Радянськими учасниками з Агентством. Коли Радянські
учасники та Агентство погоджуються про передачу спору в арбітраж,
склад арбітражного трибуналу є такий:  один  арбітр,  якого
призначають Радянські учасники, один арбітр, якого призначає
Агентство, і один арбітр, що є головою, якого обирають ці два
арбітри.  Більшість  членів арбітражного трибуналу становлять
кворум, і всі рішення вимагають збігу думок двох арбітрів.
Арбітражна  процедура  встановлюється  арбітражним трибуналом.
Рішення арбітражного трибуналу є обов'язковими для Радянських
учасників і Агентства.
              Стаття XIII
   1. Єдиний оригінальний примірник цієї Угоди підписується і
здається на зберігання Генеральному директорові Агентства, який
надає його завірену копію урядам Союзу РСР, Білоруської РСР і
Української РСР.
   2. Ця Угода набуває чинності після підписання урядами Союзу
РСР, Білоруської РСР, Української РСР, а також Агентством.
   3. Радянські учасники можуть припинити дію цієї Угоди шляхом
спільного повідомлення Агентства про це в письмовому вигляді;
припинення  дії стає чинним через шість місяців після дати
отримання такого повідомлення Агентством. Агентство може припинити
дію цієї Угоди шляхом повідомлення урядів Союзу РСР, Білоруської
РСР і Української РСР про це в письмовому вигляді; припинення дії
стає чинним через шість місяців після дати отримання такого
повідомлення трьома урядами. Разом з тим припинення дії цієї Угоди
не торкається зобов'язань радянських учасників і Агентства згідно
з цією Угодою щодо угод про проекти, що є чинними на дату такого
повідомлення.
   4. Ця  Угода  не  завдає  шкоди  жодним  іншим  видам
науково-дослідної діяльності, здійснюваної у межах або під егідою
Чорнобильського центру.
   Вчинено у Відні 21 дня вересня 1990 року російською й
англійською мовами, причому кожний текст є цілком автентичним.
   Угода набула чинності з дати її підписання 21 вересня 1990 р.
                         Архів МЗС України
 
 "Міжнародні договори України",
 видавництво "Право", Київ 1997 р.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка