Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про реєстрацію Статуту Української республіканської спілки автомобілістів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
           РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 26 вересня 1990 р. N 290
                Київ
           Про реєстрацію Статуту
    Української республіканської спілки автомобілістів
 
   Рада Міністрів Української РСР п о с т а н о в л я є:
   1. Зареєструвати Статут Української республіканської спілки
автомобілістів.
   2. Визнати  такою, що втратила чинність, постанову Ради
Міністрів УРСР від 16 квітня 1974 р. N 193 "Питання Українського
республіканського добровільного товариства автомотолюбителів" (ЗП
УРСР, 1974 р., N 4, ст. 24; 1976 р., N 9, ст. 4З; 1980 р., N 1,
ст. 6; 1987 р., N 6, ст. 39).
 
   Голова
   Ради Міністрів УРСР                В. МАСОЛ
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                В. ПЄХОТА
   Інд.34
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
               з'їздом Української Республіканської
              спілки автомобілістів 8 грудня 1989 р.
               Статут
    Української республіканської спілки автомобілістів
 
           I. Загальні положення
   1. Спілка є масовою громадською організацією, яка об'єднує на
добровільних засадах власників особистих автомобілів і мотоциклів,
самодіяльних  конструкторів  і  реставраторів  старовинних
транспортних засобів, а також громадян, які не мають транспорту,
для проведення роботи по забезпеченню безпеки шляхового руху,
створенню необхідної матеріально-технічної бази та фінансових
ресурсів з метою задоволення потреб членів Спілки в послугах по
підготовці  водіїв,  організованому  зберіганню,  технічному
обслуговуванню та ремонту транспортних засобів, розвитку технічної
творчості і автотуризму серед автомотолюбителів.
   Спілка здійснює свою роботу відповідно до Конституції СРСР,
Конституції УРСР ( 888-09 ), чинного законодавства, цього Статуту
і у взаємодії з  державними  та  громадськими  організаціями
республіки.
   Спілка діє на основі повного господарського  розрахунку,
самоокупності та самофінансування.
   Підприємства й організації  Спілки  в  своїй  діяльності
керуються Законом СРСР "Про державне підприємство (об'єднання)", є
юридичними особами, мають печатку та штамп із своїм найменуванням
і несуть відповідальність по своїх зобов'язаннях у межах власних
засобів і майна, за винятком майна, на яке за законом не може бути
звернено стягнення.
   Українська республіканська  спілка  автомобілістів  має
відповідно до чинного законодавства свій прапор і емблему, а члени
Спілки - членський квиток і нагрудний значок.
   Місцеперебування центральних органів Спілки - м. Київ.
        II. Цілі і напрями діяльності Спілки
   2. Українська республіканська спілка автомобілістів має на
меті:
   проведення власними силами і коштами, а також у взаємодії з
іншими відомствами організаційно-масових та профілактичних заходів
по запобіганню дорожньо-транспортним пригодам;
   популяризацію технічних та правових знань у галузі безпеки
шляхового руху, широку  пропаганду  правил  шляхового  руху,
організацію консультацій з технічних і правових питань, пов'язаних
з  придбанням,   зберіганням,   експлуатацією,   технічним
обслуговуванням і ремонтом транспортних засобів;
   підготовку і перепідготовку водіїв  транспортних  засобів
категорій "А" і "В";
   розвиток і вдосконалення виробничої бази. Надання членам
спілки  та  іноземним  громадянам  послуг  по організованому
зберіганню, обслуговуванню, ремонту  транспортних  засобів  і
технічної допомоги на шляхах;
   здійснення разом  з   правліннями   гаражно-будівельних
кооперативів заходів щодо підвищення безпеки шляхового руху;
   участь у проведенні Державтоінспекцією технічних  оглядів
транспортних засобів;
   розвиток самодіяльного  автоконструювання  та  реставрації
старовинної автомототехніки;
   сприяння загальноосвітнім школам та іншим учбовим закладам у
вихованні в молоді особистої відповідальності за додержання правил
шляхового руху, прищепленні дітям навиків їзди на велосипеді,
обладнанні класів, куточків та учбових майданчиків з питань
безпеки шляхового  руху,  організації  роботи  загонів  юних
інспекторів руху;
   розвиток автотуризму і  спорту  серед  автомотолюбителів,
організацію відпочинку автотуристів - членів Спілки та іноземних
громадян на власних і орендованих базах;
   виховання у членів Спілки бережливого ставлення до природи та
навколишнього середовища;
   здійснення захисту законних прав та інтересів своїх членів у
відповідних державних органах, на підприємствах і в установах;
   створення відповідно до чинного законодавства підприємств і
госпрозрахункових організацій з метою виконання завдань Спілки;
   створення при  організаціях  і  підприємствах  Спілки
кооперативів (об'єднань кооперативів) по будівництву гаражів і
автостоянок, технічному обслуговуванню та ремонту транспорту,
підготовці водіїв, наданню транспортно-експедиційних та інших
послуг;
   встановлення на  добровільних  засадах  госпрозрахункових
відносин  з підприємствами автосервісу, радами по туризму і
екскурсіях та іншими організаціями  для  створення  спільних
об'єднань з метою надання послуг членам Спілки;
   здійснення відповідно   до   чинного   законодавства
виробничо-господарської і зовнішньоекономічної діяльності;
   встановлення взаємовигідних зв'язків з товариствами, спілками
і клубами автомобілістів інших союзних республік і зарубіжних
країн;
   здійснення в установленому порядку видавничої діяльності,
висвітлення діяльності Спілки в періодичній пресі, по радіо і
телебаченню.
       III. Члени Спілки, їх права і обов'язки
   3. Членами Української республіканської спілки автомобілістів
можуть бути громадяни СРСР, які досягли 16 років, визнають Статут
Спілки, беруть участь у роботі однієї з її первинних організацій і
сплачують членські внески.
   4. Прийом громадян у члени Спілки провадиться первинними
організаціями на підставі заяви бажаючого вступити до Спілки.
   Скарги на відмову в зачисленні до Спілки  розглядаються
президіями рад відповідних вищестоящих організацій Спілки.
   5. За членами Спілки повністю зберігаються стаж перебування в
Українському  республіканському   добровільному   товаристві
автолюбителів і надані їм пільги.
   6. Члени Спілки мають право:
   брати участь з правом вирішального голосу у зборах і нарадах
Спілки, обирати і бути обраними на з'їзди, конференції, а також до
керівних та ревізійних органів Спілки;
   користуватися послугами  автошкіл,  пунктів  технічного
обслуговування і автомайстерень, пересувної технічної допомоги,
консультаційно-технічних   пунктів,   юридичної   служби,
автомотоклубів,  баз  відпочинку, прокатних пунктів та інших
підприємств, що належать Спілці;
   користуватися пільгами  на  послуги, що надаються членам
Спілки.
   Перелік і порядок надання пільг членам Спілки встановлюється
Президією Республіканської ради Спілки.
   7. Члени Спілки зобов'язані:
   дотримуватися вимог Статуту  Спілки,  виконувати  рішення
з'їздів, конференцій, зборів та керівних органів Спілки;
   брати активну участь у діяльності  Спілки,  систематично
підвищувати  свою  технічну  кваліфікацію,  вдосконалювати
майстерність водіння, суворо дотримуватися правил шляхового руху,
виявляючи  високу свідомість, громадянську відповідальність і
товариську взаємодопомогу;
   своєчасно сплачувати членські внески.
   8. Членові Спілки видаються безкоштовно членський квиток і
нагрудний значок встановленого зразка.
   Порядок видачі  членських  квитків  і  нагрудних значків
визначається Президією Республіканської ради Спілки.
   9. За активну участь у діяльності Спілки і досягнуті успіхи в
роботі члени Спілки можуть бути нагороджені грамотою, дипломом,
цінним подарунком, грошовою премією, нагрудним  значком  "За
безаварійне водіння", їм може бути оголошено подяку і повідомлено
в трудовий колектив про сумлінне виконання громадських обов'язків.
   Членові Спілки за особливі заслуги у виконанні поставлених
перед Спілкою завдань може бути присвоєно звання "Почесний член
Української республіканської спілки автомобілістів".
   Вказане звання присвоюється Президією Республіканської ради
Спілки відповідно до затвердженого нею Положення.
   10. За  порушення Статуту до членів Спілки можуть бути
застосовані заходи громадського впливу аж до виключення з членів
Спілки.
   Рішення про виключення з членів Спілки приймаються первинними
організаціями. Ці рішення можуть бути оскаржені у вищестоящі
органи Спілки аж до її з'їзду.
   Член Спілки,  позбавлений посвідчення водія за керування
автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння,
виключається з членів Спілки.
   Члени Спілки, які не сплатили членських внесків за поточний
рік без поважної причини, вважаються вибулими з Спілки.
   Первинні організації можуть відновлювати членство в Спілці
осіб, які тимчасово з поважних причин втратили організаційний
зв'язок з нею (служба в Радянській Армії, тривалі відрядження
тощо), за умови сплати членських внесків за поточний рік.
     IV. Організаційна структура, органи керівництва
              і контролю Спілки
   11. Українська  республіканська  спілка  автомобілістів
будується за територіально-виробничим принципом.
   Первинні організації Спілки створюються за місцем роботи і
навчання,  за  місцем проживання і організованого зберігання
транспорту. Первинні організації об'єднуються в районні, міські
організації за територіальним принципом.
   Районні і міські організації Спілки входять до обласних
організацій, які становлять Українську республіканську спілку
автомобілістів.
   До складу обласних, Київської міської і районних організацій
Спілки входять автошколи, виробничі  підприємства  (дільниці)
гаражного і технічного обслуговування транспортних засобів, що
належать  громадянам,  клуби,  бази  відпочинку,  будівельні
організації, екскурсійно-туристичні бюро та інші підрозділи.
   Республіканська рада керує організаціями і підприємствами, що
входять до складу Спілки, і є для них вищестоящою інстанцією.
Обласним і Київській міській радам підпорядковані місцеві ради,
автошколи і виробничі підприємства Спілки. Нижчестоящі органи
Спілки підконтрольні і підзвітні вищестоящим. Рішення вищестоящих
органів обов'язкові для нижчестоящих.
   12. Вищим  керівним  органом Української республіканської
спілки автомобілістів є з'їзд, який скликається Республіканською
радою не рідше одного разу на п'ять років.
   Позачергові з'їзди можуть  бути  скликані  з  ініціативи
Республіканської ради Спілки або на вимогу не менше однієї третини
членів обласних рад Спілки.
   13. Час і місце скликання, а також норми представництва і
порядок денний з'їзду оголошуються Республіканською радою Спілки
не пізніше як за два місяці до з'їзду.
   З'їзд Спілки вважається правомочним, якщо на ньому присутні
не менше двох третин обраних делегатів.
   14. Делегати на з'їзд Спілки обираються на конференціях
обласних і Київської міської організацій Спілки.
   Обраними вважаються особи, які одержали більше  половини
голосів членів або делегатів, що взяли участь у голосуванні.
   15. Члени Республіканської ради і Ревізійної комісії Спілки,
не обрані делегатами на з'їзд, беруть участь в його роботі з
правом дорадчого голосу.
   16. З'їзд Української республіканської спілки автомобілістів:
   приймає, змінює і доповнює Статут Спілки;
   розглядає і затверджує звіти про роботу Республіканської
ради і Ревізійної комісії Спілки;
   визначає чергові завдання Спілки;
   обирає Республіканську раду і Ревізійну комісію Спілки.
Кількість членів Республіканської ради і Ревізійної  комісії
визначається з'їздом;
   затверджує зразки прапора та його емблеми;
   розглядає інші питання, внесені  Республіканською  радою
Спілки.
   17. Керівним органом Спілки у період  між  з'їздами  є
Республіканська рада, що обирається строком на п'ять років у
складі, який визначається з'їздом.
   У період між з'їздами вибулі з  різних  причин  члени
Республіканської ради можуть замінюватись новими, які обираються
на пленумі ради Спілки, за пропозицією Президії Республіканської
ради Спілки.
   18. Республіканська рада Спілки проводить не менше одного
пленарного засідання на рік.
   19. Республіканська рада Спілки:
   керує діяльністю Спілки відповідно до Статуту;
   звітує про свою роботу на з'їздах і пленарних засіданнях;
   скликає з'їзди Спілки;
   обирає  із  складу  Республіканської  ради  Президію
Республіканської ради у складі голови,  заступників  голови,
відповідального секретаря, членів Президії у  кількості,  що
визначається Республіканською радою Спілки;
   розробляє  і   затверджує   організаційну   структуру
Республіканської, обласних і Київської міської рад;
   розглядає інші питання, внесені Президією Республіканської
ради, Ревізійною комісією Спілки.
   20. Виконавчим,  розпорядчим  і  керівним органом Спілки
автомобілістів у період між пленумами Республіканської ради є її
Президія.
   21. Президія Республіканської ради Спілки:
   розробляє і затверджує перспективні плани і контрольні цифри
розвитку Спілки, штати і посадові оклади;
   керує   організаційно-масовою,   виробничо-господарською,
фінансовою, соціальною діяльністю Спілки;
   координує і контролює роботу підвідомчих організацій  і
підприємств;
   скликає пленуми Республіканської ради;
   призначає і звільняє відповідальних працівників  апарату
Республіканської, обласних і Київської міської рад,  учбових
організацій і виробничих підприємств;
   встановлює керівникам організацій і підприємств надбавки за
високі досягнення в праці і виконання особливо важливої роботи на
строк її виконання, заохочує керівних працівників Республіканської
і обласних рад, автошкіл і підприємств, а також найактивніших
членів Спілки за результативну діяльність;
   розпоряджається майном і коштами Спілки з додержанням чинного
законодавства і цього Статуту;
   в установленому порядку створює, реорганізує і ліквідує
підприємства, установи й організації Спілки.
   затверджує положення про організації і підприємства Спілки та
інструкції з питань їх діяльності;
   затверджує кошториси і звіти  про  виробничо-господарську
діяльність Спілки;
   затверджує єдині зразки членського квитка і значка члена
Спілки, печатки і штампа для організацій Спілки;
   вирішує інші питання, що стосуються діяльності Спілки.
   22. Голова Президії Республіканської ради укладає від імені
Спілки договори, здійснює фінансово-господарські операції, видає
доручення, відкриває і закриває рахунки у відповідних установах
банків СРСР, представляє інтереси Спілки в державних, судових,
арбітражних органах і громадських організаціях.
   23. Ревізійна комісія Української республіканської спілки
автомобілістів:
   обирається з'їздом із числа членів Спілки, які не входять до
Республіканської ради, і підзвітна з'їздові;
   обирає з свого складу голову, заступника голови і секретаря
комісії;
   перевіряє господарську і фінансову  діяльність  Президії
Республіканської ради спілки, організацій і підприємств Спілки,
додержання ними кошторисної і штатної дисципліни,  облік  й
звітність, строки і правильність проходження документації  в
апараті Республіканської ради та в організаціях Спілки;
   доводить до відома Президії і пленуму Республіканської ради
результати ревізій (перевірок).
   У період між з'їздами вибулі з  різних  причин  члени
Ревізійної комісії можуть замінюватись новими, що обираються на
засіданні Ревізійної комісії за пропозицією голови ревізійної
комісії Спілки.
   Члени Ревізійної комісії Спілки не можуть займати штатні
посади в апараті Республіканської ради.
   Члени Ревізійної комісії Спілки беруть участь з правом
дорадчого голосу в роботі пленумів Республіканської ради  і
засіданнях Президії Республіканської ради Спілки.
           V. Місцеві організації Спілки
   24. Вищим органом організацій Спілки в області, місті і
районі є відповідно обласна, міська і районна конференції, що
скликаються:
   обласна - один раз на п'ять років;
   міська і районна - один раз на два-три роки.
   Конференції обирають ради і ревізійні комісії в кількості і
на строк, що встановлюються конференцією.
   Рада місцевої організації обирає з свого складу президію у
складі голови, його заступників, відповідального секретаря і
членів президії. Кількість членів президії визначається радою.
   Ревізійна комісія з свого складу обирає голову, заступника
голови і секретаря.
   У період між конференціями члени обласних, районних і міських
рад Спілки, а також ревізійних комісій, які вибули з різних
причин, можуть замінюватись новими на пленумі відповідної ради за
пропозиціями президій рад Спілки і голів ревізійних комісій.
   25. Конференція, рада, президія ради і ревізійна комісія
обласної, міської і районної організацій Спілки здійснює свою
діяльність стосовно до порядку, передбаченого цим Статутом для
з'їзду, Республіканської ради, Президії та Ревізійної комісії
Спілки.
   26. Основою   Української   республіканської   спілки
автомобілістів є первинні організації.
   Первинні організації будують свою роботу на основі цього
Статуту і Положення про первинні організації, затверджуваних
Республіканською радою Спілки.
         VI. Кошти Спілки та їх використання
   27. Кошти Української республіканської спілки автомобілістів
складаються з:
   вступних і щорічних членських внесків;
   доходів від виробничо-господарської діяльності і надходжень
від зовнішньоекономічної діяльності;
   доходів від учбової, видавничої, інформаційної діяльності та
автотуризму;
   добровільних внесків та інших надходжень.
   28. Вступні внески оплачуються в розмірі 1 карбованця.
   29. Членські внески для членів Спілки встановлюються в таких
розмірах:
   для власників автомобілів - 5 карбованців;
   для власників мотоциклів - 2 карбованці;
   для тих, хто не має в особистому користуванні транспортних
засобів, - 1 карбованець.
   Членські внески сплачуються один раз на рік.
   Сплата вступних і членських внесків погашається в членських
квитках марками.
   30. Члени Спілки - інваліди, які одержали безкоштовно в
особисте користування за рішенням органів соціального забезпечення
автомобіль або мотоколяску, від сплати вступних і членських
внесків звільняються.
   31. Кошти організацій і підприємств Спілки зберігаються в
банківських установах. Спілка має право на самостійний вибір банку
для здійснення кредитно-розрахункових операцій.
   32. Фінансова діяльність Спілки повинна бути спрямована на
забезпечення зростання прибутку (доходу) за рахунок підвищення
продуктивності праці, зниження собівартості, поліпшення якості
продукції (послуг).
   Прибуток від виробничо-господарської діяльності, що залишився
після сплати прибуткового податку, і перевищення прибутків над
витратами від вступних і членських внесків є джерелом виробничого
і соціального розвитку підприємств та організацій, а  також
утворення  фондів  розвитку  виробництва,  науки  і техніки,
соціального розвитку, матеріального заохочення та інших фондів
аналогічного призначення.
   33. Кошти Української республіканської спілки автомобілістів
витрачаються в межах затверджених кошторисів на:
   розвиток матеріально-технічної та учбової бази;
   проведення організаційно-масової роботи;
   пропаганду мети і завдань Спілки;
   організацію  профілактичної  роботи  по   запобіганню
дорожньо-транспортним пригодам;
   розвиток автотуризму, автомотоспорту, технічної творчості;
   організаційно-господарські та інші потреби, що випливають із
завдань Спілки;
   оплату праці штатних працівників і спеціалістів.
   34. Для утримання апарату Республіканської ради  Спілки
обласні і Київська міська ради відраховують в розпорядження
Республіканської ради Спілки кошти в розмірі до 3 процентів від
суми вступних і членських внесків і до 10 процентів балансового
прибутку від учбової та виробничої діяльності обласних рад,
автошкіл і виробничих підприємств для проведення централізованих
заходів.
   Порядок  і  розміри  цих  відрахувань  визначаються
Республіканською радою Спілки.
   Для утримання апаратів обласних і Київської міської рад
Спілки, а також для проведення централізованих заходів в областях
і м. Києві міські та районні ради Спілки відраховують необхідні
кошти від суми надходжень вступних і членських внесків, інших
надходжень в розпорядження вищестоящих рад Спілки в розмірах, що
встановлюються обласними і Київською міською радами Спілки.
   З метою фінансування важливих  заходів  Республіканська,
обласна і Київська міська ради можуть  залишати  у  своєму
розпорядженні частину коштів підвідомчих підприємств і організацій
для утворення централізованих фондів.
   Джерела утворення і розміри відрахувань до цих  фондів
встановлюються Республіканською радою Спілки.
   35. Виробничі і фінансово-господарські відносини Спілки, її
організацій  і  підприємств  з  державними,  громадськими
організаціями, кооперативами і громадянами будуються на договірних
засадах.
   36. Спілка, її організації і підприємства мають  право
купувати, орендувати у  державних  підприємств  (організацій)
будівлі, устаткування, машини, транспортні засоби, сировину і
матеріали.
   37. Матеріально-технічне постачання підприємств і організацій
Спілки здійснюється  в  централізованому  порядку  виділенням
матеріальних ресурсів за лімітами і фондами, в порядку оптової
торгівлі, а також шляхом  придбання  товарів  у  роздрібній
торговельній мережі.
   Оплата матеріальних цінностей провадиться, як правило, за
готівковими розрахунками або за готівку в установленому порядку.
   38. Члени Спілки не відповідають особистим майном за борги
Спілки, так само як і Спілка не відповідає за борги окремих членів
Спілки.
   39. З метою забезпечення ефективного керівництва, аналізу
шляхів, форм і методів розвитку послуг населенню організації
Спілки здійснюють облік результатів роботи, ведуть оперативний,
бухгалтерський і статистичний облік.
   Форми звітності і строки подання визначаються в установленому
порядку.
          VII. Припинення діяльності Спілки
   40. Українська республіканська спілка автомобілістів припиняє
свою діяльність за рішенням з'їзду Спілки.
   Діяльність Спілки може бути припинена державним органом,
який зареєстрував Статут, у випадку, якщо в своїй діяльності
Спілкою будуть порушені положення Конституції СРСР, Конституції
Української РСР або чинного законодавства Союзу РСР і Української
РСР.
   41. Все майно, що залишається після ліквідації Української
республіканської  спілки  автомобілістів,   використовується
відповідно до чинного законодавства.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка