Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про нові державні закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
          від 1 жовтня 1990 р. N 296
                Київ
       Про нові державні закупівельні ціни на
         сільськогосподарську продукцію
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
                    Ради Міністрів УРСР
     N 87-р ( 87-91-р ) від 25.03.91 
             з Постановою Ради Міністрів УРСР
     N 101 ( 101а-91-п ) від 29.04.91 )
                 з Розпорядженнями КМ УРСР
     N 74-р ( 74-91-р ) від 24.06.91
     N 99-р ( 99-91-р ) від 08.07.91 
                      з Постановою КМ
     N 236 ( 236-91-п ) від 03.10.91 
                    з Розпорядженням КМ
     N 392-р ( 392-91-р ) від 12.12.91 )
 
 
   З метою  створення   в   агропромисловому   комплексі
взаємопов'язаної системи цін, що орієнтує всі його ланки на високі
кінцеві  результати  й  забезпечує  ефективну  діяльність
сільськогосподарських і переробних підприємств в умовах переходу
до  ринкової  економіки, Рада   Міністрів  Української РСР
п о с т а н о в л я є:
   ( Пункт 1 втратив чинність у частині закупівельних цін на
хутро звірів кліткового розведення на підставі Розпорядження КМ
N 392-р ( 392-91-р ) від 12.12.91 ) 1. Затвердити нові державні
закупівельні ціни на сільськогосподарську продукцію в розмірах
згідно з додатками N 1-21. Підвищити зазначені ціни на вовну в
середньому на 150 процентів, хутро - на 100 процентів. Запровадити
державні закупівельні ціни на худобу та птицю з 1 жовтня 1990 р.,
а на решту продукції - з 1 січня 1991 року.
   Міністерству фінансів УРСР вишукати кошти  для  покриття
додаткових  витрат у 1990 році у зв'язку із запровадженням
закупівельних цін на худобу та птицю.
   До нових  державних  закупівельних  цін  включені  діючі
диференційовані надбавки, надбавки за продаж державі продукції
понад середній рівень, досягнутий в минулій п'ятирічці, бюджетні
кошти, що виділялися сільському господарству на фінансування
затрат по утриманню й ремонту зрошувальних і осушувальних систем,
проведення культуртехнічних робіт, а також компенсації сільському
господарству додаткових витрат, пов'язаних із встановленням нових
цін на продукцію промислового виробництва, яка поставляється
сільському господарству, і тарифів на послуги, що надаються,
збільшенням відрахувань по соціальному страхуванню і підвищенням
процентних ставок за кредити банків.
   Комітету цін при Раді Міністрів УРСР затвердити за поданням
Держагропрому УРСР нові державні закупівельні ціни на вовну,
хутро, каракульчу та сур.
   Державні закупівельні ціни застосовувати при розрахунках за
весь обсяг сільськогосподарської продукції, що закуповується у
колгоспів, радгоспів, інших сільськогосподарських підприємств і
організацій, кооперативів, орендарів, селянських господарств та
населення за договорами з підприємствами і організаціями, на які
покладено державні закупівлі сільськогосподарської продукції, а
також при визначенні  централізовано  встановлюваних  оптових
(розрахункових), роздрібних цін і розмірів бюджетних асигнувань
для відшкодування різниці в цінах.
   Лишки сільськогосподарської продукції, що утворюються після
виконання  укладених  договорів,  реалізуються  заготівельним
організаціям та іншим споживачам за договірними та вільними
цінами.
   Держагропрому УРСР і Комітету цін при Раді Міністрів УРСР
розробити і до 1 грудня цього року подати Уряду республіки на
затвердження умови застосування державних закупівельних цін.
   2. Надати Держагропрому УРСР право затверджувати ціни на
продукцію згідно з додатком N 22.
   Продукція, зазначена в додатку N 23, реалізується за цінами,
що визначаються постачальниками і споживачами за домовленістю
сторін.
   3. Доручити Держагропрому УРСР, Комітету цін  при  Раді
Міністрів  УРСР  і  Міністерству  фінансів УРСР розробити й
запровадити з 1 січня 1991 р. одночасно з новими державними
закупівельними цінами оптові ціни (ставки дотацій або податку з
обороту) на  продукцію  переробних  галузей  агропромислового
комплексу.
   4. Держкомстату УРСР забезпечити нагляд за динамікою оптових
цін на промислову продукцію і тарифів на послуги, що надаються
сільському господарству, закупівельних цін на сільськогосподарську
продукцію та розробляти індекси їх  зміни.  Для  додержання
паритетності економічних взаємовідносин сільського господарства з
іншими галузями народного господарства разом з Держагропромом УРСР
і Комітетом цін при Раді Міністрів УРСР щорічно уточняти розміри
подорожчання промислової продукції, сировини  і  послуг  для
сільського господарства та переробних галузей і при необхідності
вносити відповідні пропозиції до Ради Міністрів УРСР.
 
   Заступник Голови
   Ради Міністрів УРСР                А.СТАТИНОВ
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                В.ПЄХОТА
   Інд. 22
 
                       Додаток N 1
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 жовтня 1990 р. N 296
 
           Державні закупівельні ціни
             на олійні культури
                   (карбованців за тонну насіння
                   базисних кондицій)
 
Соняшник                    480
 
Соняшник, вирощений без застосування      630
пестицидів
 
Льон олійний                 1150
 
Гірчиця                    900
 
Рижій                     800
 
Соя                      950
 
Ріпак
   1 класу                  850
   2 класу                  500
 
Суріпиця                    500
 
Рицина                    1150
 
______________
   Примітка. Колгоспам, радгоспам та іншим сільськогосподарським
        підприємствам, що вперше вирощують насіння олійних
        культур, протягом перших  трьох  років продажу
        його  державі  виплачується  надбавка в розмірі
        50 проц. до встановлених закупівельних цін.
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
                      Додаток N 2
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 жовтня 1990 р. N 296
 
          Державні закупівельні ціни
            на цукрові буряки
                       (карбованців за тонну
                       базисних кондицій)
 
Цукрові буряки                    75
 
______________
   Примітка. Колгоспам, радгоспам та іншим господарствам при
        продажу державі цукрових буряків  виплачується
        надбавка  до закупівельної ціни  із  розрахунку
        4 карбованці за  тонну  цукрових  буряків  або
        провадиться з неї знижка в тому ж розмірі за кожний
        процент перевищення або  зниження  цукристості
        порівняно з базовим рівнем.
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
                      Додаток N 3
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 жовтня 1990 р. N 296
  ( На часткову зміну додатку 3 додатково див. Постанову КМ
   N 101 ( 101а-91-п ) від 29.04.91 )
         Державні закупівельні ціни на
           продукцію льону-довгунця
                      (карбованців за тонну)
------------------------------------------------------------------
   Льон-сирець    |    Треста    |   Солома
-----------------------+--------------------+---------------------
  номер  | ціна  | номер  | ціна  | номер |  ціна
------------------------------------------------------------------
             Путанина  470
  1      300    0,5    495    0,5    210
  1,5     400    0,75   820    0,75    380
  2      610    1    1240    1     780
  3      720    1,25   1445    1,25    945
  4      920    1,5   1575    1,5    1100
  5     1230    1,75   1760    1,75   1225
  6     1550    2    1935    2     1390
  7     1850    2,5   2130    2,5    1520
  8     2100    3    2260    3     1620
  Клоччя         3,5   2360    3,5    1720
  льняне
  4      250    4    2410    4     1820
  3      350               4,5    1920
                        5     2020
 
______________
   Примітка. Льняна треста з номера 0,75 і льняна солома з
        номера 1 таких селекційних сортів оплачуються за
        закупівельними    цінами   з   надбавками:
        "Оршанський-2",  "Белінка",     "Дашковський"
        - 8 проц.,    "ВНІІЛ-11",    "Могильовський",
        "Призив-81",   "Псковський-359",   "Прогрес",
        "Псковський-85", "Спартак" - 6 процентів.
         Віднесення нових селекційних  сортів до групи
        льону-довгунця за рівнем  закупівельних    цін
        проводиться Держагропромом УРСР разом з  Державним
        комітетом  по  легкій   промисловості  при
        Держплані СРСР.
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
                      Додаток N 4
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 жовтня 1990 р. N 296
         Державні закупівельні ціни на
            продукцію конопель
                      (карбованців за тонну)
------------------------------------------------------------------
    Треста конопляна     |      Солома
---------------------------------+--------------------------------
 сорто-  |  мочена  | рошена | сорто- | конопель | конопель
 номер  |      |     | номер  | середньо- | південних
     |      |     |     | російських|
------------------------------------------------------------------
 
 0,3     245     200
 
 0,5     620     500   0,5     200     120
 
 0,7     870     700   0,7     300     220
 
 0,9     1080     880   0,9     450     340
 
 1,1     1295    1030   1,1     630     410
 
 1,3     1490    1200   1,3     745     485
 
 1,5     1700    1360   1,5     880     575
 
 1,7     1915    1550   1,7    1010     675
 
 1,9     2130    1700   1,9    1140     775
 
 2,1     2320    1870   2,1    1280     865
 
   Примітки: 1. Волокно  конопель тіпане та волокно конопель
         коротке  незаводської  обробки оплачується за
         оптовими цінами на волокно конопель.
        2. Волокно, треста   та   солома   конопель
         середньоросійських  ("січка")  оплачується з
         10-процентною  надбавкою, а треста  конопель
         з  корінням - з 15-процентною  знижкою  з
         закупівельної ціни відповідного сортономера.
        3. Солома, треста і волокно довге  з  південних
         конопель-зеленця, що  закуповуються в районах
         середньоросійського коноплярства, оплачуються за
         тими ж цінами, що й солома, треста та  волокно
         середньоросійських конопель.
        4. Солома  конопель,  що містить  поламані та
         пошкоджені шкідниками та хворобами стебла понад
         норми, відмічені в ГОСТі 11008-64, приймається
         та оплачується за відповідним сортономером  зі
         знижкою з закупівельної ціни у розмірі 0,5 проц.
         за кожний процент понад норму.
        5. Солома конопель з невибраною плоскіню   (при
         вмісті  плосконі  понад  10 проц. від маси)
         сортономера 0,7  і  вище  приймається  та
         оплачується  за  відповідним  сортономером зі
         знижкою  з   закупівельної  ціни в розмірі
         5 процентів.
        6. Солома  конопель  з  корінням оплачується за
         закупівельними цінами, встановленими на  солому
         без  коріння, зі  знижкою від маси в розмірі
         15 процентів.
        7. Закупівельні ціни встановлені на солому і тресту
         конопель без  коріння.  Кондиційна маса  за
         вологістю та засміченістю обчислюється виходячи
         із  розрахункових  норм, передбачених діючими
         ГОСТами.
 
  Керуючий Справами
 Ради Міністрів УРСР                   В.ПЄХОТА
 
                      Додаток N 5
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 жовтня 1990 р. N 296
 
       Державні закупівельні ціни на продукцій
      конопель для зон заготівель коноплесировини,
          в яких застосовуються ГОСТи
            27024-86 та 27345-87
                      (карбованців за тонну)
------------------------------------------------------------------
   Треста конопель середньо-   |     Солома
       російських       |
-------------------------------------+----------------------------
  сорт | мочена | рошена | сорт | конопель  |  конопель
     |---------+--------|    | середньо-  |  південних
     | ціна  | ціна  |    | російських |
     |     |    |    |-------------+--------------
     |     |    |    |  ціна   |   ціна
------------------------------------------------------------------
добірний  2015   1610  добірний    940     640
 
  I    1310   1105   I      645     385
 
 II    1010    780   II     385     230
 
 III     550    430   III     200     100
 
______________
   Примітки: 1. Треста  та солома конопель середньоросійських
         ("січка") оплачуються із надбавкою 10 проц., а
         треста конопель з корінням - зі знижкою 15 проц.
         з закупівельної ціни відповідного сорту.
        2. Солома та треста з південних конопель-зеленця,
         що закуповуються в районах середньоросійського
         коноплярства, оплачуються за тими ж цінами,  що
         й солома та треста середньоросійських конопель.
        3. Солома  конопель  з корінням оплачується  за
         закупівельними цінами, встановленими на солому
         без коренів, із застосуванням знижки від маси у
         розмірі 15 процентів.
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
                      Додаток N 6
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 жовтня 1990 р. N 296
 
          Державні закупівельні ціни
               на хміль
                      (карбованців за тонну
                      продукції базисних
                      кондицій)
   Хміль                   22500
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
                      Додаток N 7
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 жовтня 1990 р. N 296
 
 
    ( Додаток 7 втратив чинність, крім пункту 5 примітки
     на підставі Постанови КМ 
     N 236 ( 236-91-п ) від 03.10.91 )
         Закупівельні ціни на виноград
             технічних сортів
                      (карбованців за тонну)
------------------------------------------------------------------
     Зона  |       Сорт       |  Ціна
------------------------------------------------------------------
 
 
        5. Закупівля винограду від населення для 
         промислової переробки починаючи з урожаю 1991 
         року проводиться за цінами згідно з 
         домовленістю. ( Примітка 5 додатку 7 в редакції
         Розпорядження КМ   N 74-р  ( 74-91-р )  від
         24.06.91 )
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
                      Додаток N 8
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 жовтня 1990 р. N 296
 
          Державні закупівельні ціни
           на ефіроолійні культури
                      (карбованців за тонну)
 
Коріандр (насіння)                1000
 
Лаванда (суцвіття)                 600
 
Шавлія (суцвіття)                 250
 
Троянда (свіжі квіти)               1800
 
М'ята (підв'ялене листя)              600
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
                      Додаток N 9
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 жовтня 1990 р. N 296
          Державні закупівельні ціни
        на молоко і вершки (ГОСТ 13264-70)
------------------------------------------------------------------
  За тонну молока базисної жирності,    |За 10 процентів
        карбованців          |жиру в 1 кг вершків,
---------------------------------------------|копійок
   I сорт  |  II сорт  |  несортове |
------------------------------------------------------------------
   580      520      410       160
 
______________
   Примітка. При продажу молока першого сорту, яке на момент
        приймання має температуру не вище  10 град. C,
        виплачується надбавка в розмірі 15 крб. за  тонну
        молока базисної жирності.
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
                      Додаток N 10
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 жовтня 1990 р. N 296
          Державні закупівельні ціни
        на молоко і вершки (ГОСТ 13264-88)
------------------------------------------------------------------
  За тонну молока базисної жирності і       | За 10
     білковості, карбованців          | процентів
---------------------------------------------------|жиру в 1 кг
     сире молоко          |термічно | вершків,
----------------------------------------|оброблене | копійок
 вищий     I     II     |     |
 сорт     сорт    сорт     |     |
------------------------------------------------------------------
 
  750     630     490       200     160
 
______________
   Примітка. Молоко, яке має температуру вище 10 град. C при
        прийманні на заводі і вище 6 град. C при прийманні
        на місці,  оплачується  зі  знижкою  в розмірі
        10 крб. за тонну.
   ( Абзац другий примітки додатку 10 втратив чинність на
підставі Розпорядження Ради Міністрів УРСР N 87-р ( 87-91-р ) від
25.03.91 )
         За кожні 0,1 процента жиру і білка вище (нижче)
        встановлених Радою Міністрів УРСР базисних норм
        передбачається  надбавка  (знижка)  у  розмірі
        3 проц. до затвердженої ціни на молоко I сорту.
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                В.ПЄХОТА
 
                      Додаток N 11
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 жовтня 1990 р. N 296
 
          Державні закупівельні ціни
         на велику рогату худобу та коней
                       (карбованців за тонну
                       живої маси)
------------------------------------------------------------------
           |   Вгодованість     |   Худа
           |---------------------------| (нестандартна)
           | вища |середня|нижчесередня|
           |   |    |      |
------------------------------------------------------------------
 Велика рогата худоба  4000  3330   2500     1230
   Примітки: 1. Молодняк великої рогатої худоби живою масою вище
         400 кг  оплачується  з  надбавкою в розмірі
         15 проц. до закупівельних цін.
        2. Бугаї I категорії  оплачуються  за цінами на
         велику рогату худобу  вищої  вгодованості, а
         бугаї II категорії - за цінами на велику рогату
         худобу середньої вгодованості.
        3. Телята I категорії  оплачуються за цінами на
         велику рогату худобу  вищої  вгодованості, а
         телята II категорії - за цінами на велику рогату
         худобу середньої вгодованості.
        4. Телята у віці до трьох місяців, що закуповуються
         у населення колгоспами, радгоспами  та іншими
         сільськогосподарськими  підприємствами   для
         дорощування і відгодівлі, оплачуються за цінами
         згідно з домовленістю.
        5. Відгодовані бички  живою масою 300 кг і більше
         віком до 2 років  оплачуються   колгоспам,
         радгоспам,   іншим    сільськогосподарським
         підприємствам і організаціям за цінами на велику
         рогату худобу вищої вгодованості, незалежно від
         відкладень   підшкірного  жиру, при  умові
         відповідності цих бичків  за  всіма  іншими
         показниками вимогам діючого стандарту.
        6. За молодняк великої рогатої худоби,  вирощений
         в спеціалізованих  господарствах  на  кормах,
         вироблених  за безпестицидною  технологією та
         з обмеженими дозами внесення мінеральних добрив,
         при   підвищених    зооветеринарних   і
         санітарно-гігієнічних вимогах  для виробництва
         м'ясних  продуктів  дитячого  та дієтичного
         харчування, виплачується  надбавка в  розмірі
         350 крб. за тонну  живої  маси  худоби вищої
         вгодованості.
        7. Молодняк коней I категорії віком від одного до
         трьох років та  лошата  віком  до одного року
         оплачуються за цінами на велику рогату  худобу
         вищої вгодованості.
        8. Молодняк коней II категорії віком від одного до
         трьох  років  та коні I категорії старші трьох
         років оплачуються за цінами на  велику  рогату
         худобу середньої вгодованості.
        9. Коні II категорії старші трьох років оплачуються
         за цінами на велику рогату худобу нижчесередньої
         вгодованості.
       10. При надходженні на м'ясокомбінати  коней  з
         остриженими гривами та хвостами приймання їх
         проводиться за встановленими ГОСТом  20079-74
         "Коні для забою"  категоріями  вгодованості та
         віком. При цьому за кожну тварину, прийняту з
         остриженого гривою (хвостом)  або  гривою  і
         хвостом, встановлюється  знижка  в  розмірі
         20 крб. із загальної суми, що виплачуватиметься.
       11. При продажу державі м'яса великої рогатої худоби
         та  коней  оплата  проводиться за середніми
         потушними роздрібними цінами  за  вирахуванням
         середньої торговельної знижки.
       12. Оплата м'яса худої великої рогатої  худоби та
         коней проводиться на  15 проц. нижче потушних
         роздрібних цін I поясу на м'ясо II категорії за
         вирахуванням середньої торговельної знижки.
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
                        Додаток N 12
                    до постанови Ради Міністрів
                    від 1 жовтня 1990 р. N 296
 
        Державні закупівельні ціни на м'ясо
       великої рогатої худоби для розрахунків
       за худобу, яка приймається за вагою і
              якістю м'яса
                   (карбованців за тонну м'яса)
------------------------------------------------------------------
               |   Вгодованість    | Худа
     Області      |-------------------------| (нестан-
               | вища |середня |нижче-  | дартна)
               |   |    |середня |
------------------------------------------------------------------
Житомирська          8268  7389   5949   3149
 
Івано-Франківська, Львівська,
Хмельницька          8202  7290   5890   3143
 
Кримська, Чернівецька     8171  7249   5848   3139
 
Закарпатська, Ровенська    8158  7257   5846   3131
 
Волинська, Вінницька,
Донецька, Кіровоградська,
Луганська, Миколаївська,
Полтавська, Тернопільська,
Харківська, Чернігівська    8130  7213   5788   3119
 
Дніпропетровська, Запорізька,
Київська, Черкаська      8053  7158   5756   3115
 
Одеська, Сумська, Херсонська  8000  7110   5708   3109
 
    Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
                      Додаток N 13
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 жовтня 1990 р. N 296
 
         Державні закупівельні ціни на
        велику рогату худобу м'ясних порід,
          м'ясних типів та їх помісей
------------------------------------------------------------------
 Підгрупа | Категорія |  Клас | Жива маса  | Карбованців
      |       |    |однієї голови, |  за тонну
      |       |    |   кг    |  живої маси
------------------------------------------------------------------
         Молодняк великої рогатої худоби
   А      I    добірний  понад 500    6400
               I     451 - 500    6200
              II     400 - 450    6000
         II    III     менше 400    5500
   Б      I    добірний  понад 450    6200
               I     401 - 450    6000
              II     350 - 400    5800
             Доросла худоба
 
 А і Б      I                   5500
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
                      Додаток N 14
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 жовтня 1990 р. N 296
        Державні закупівельні ціни на м'ясо
       великої рогатої худоби м'ясних порід,
      м'ясних типів та їх помісей, яка приймається
           за вагою і якістю м'яса
------------------------------------------------------------------
 Підгрупа | Категорія |  Клас  | Жива маса | Карбованців
      |      |     | однієї   |  за тонну
      |      |     | голови, кг |  м'яса
------------------------------------------------------------------
         Молодняк великої рогатої худоби
   А      I    добірний  понад 500   12160
              I     451 - 500   11966
              II    400 - 450   11640
         II    III    менше 400   10780
   Б      I    добірний  понад 450   11966
               I    401 - 450   11640
              II    350 - 400   11368
             Доросла худоба
 А і Б      I                 11220
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
                      Додаток N 15
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 жовтня 1990 р. N 296
          Державні закупівельні ціни
              на свиней
                           (карбованців
                           за тонну
                           живої ваги)
   I категорії                4180
  II категорії                3800
  III категорії                3800
  IV категорії                2660
  Нестандартні                 2280
 
   Примітки. 1. Поросята-молочники (V категорія) та поросята
         живою вагою від 8 до 20 кг реалізуються за
         цінами згідно з домовленістю.
        2. При   реалізації   державі  свинини оплата
         проводиться за середніми потушними роздрібними
         цінами за вирахуванням середньої торговельної
         знижки.
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                В.ПЄХОТА
 
                      Додаток N 16
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 жовтня 1990 р. N 296
     Державні закупівельні ціни на м'ясо свиней для
     розрахунків за худобу, що приймається за вагою
             і якістю м'яса
                   (карбованців за тонну м'яса)
------------------------------------------------------------------
         |         Області
         |------------------------------------------------
 Категорія   |Волинська, |Закар-  |Вінницька,   |Київська
         |Дніпропет- |патська, |Житомирська,  |
         |ровська,  |Миколаїв-|Кіровоградська,|
         |Донецька,  |ська   |Одеська,    |
         |Запорізька, |     |Ровенська,   |
         |Львівська, |     |Сумська,    |
         |Луганська, |     |Тернопільська, |
         |Івано-   |     |Херсонська,  |
         |Франківська,|     |Хмельницька,  |
         |Кримська,  |     |Черкаська   |
         |Полтавська, |     |        |
         |Харківська, |     |        |
         |Чернігівська|     |        |
         |Чернівецька |     |        |
------------------------------------------------------------------
  I категорія
 
Молодняк беконний   6321   6353    6292     6230
 
Молодняк беконний
в шкурі із
задніми ніжками    6250   6281    6223     6160
 
  II категорія
 
Молодняк м'ясний
і  підсвинки в
шкурі         5792   5809    5729     5689
 
Молодняк м'ясний
і підсвинки в
шкурі із задніми
ніжками        5731   5747    5671     5630
 
Молодняк м'ясний
і підсвинки без
шкури         6549   6594    6505     6442
 
Молодняк м'ясний
із зняттям
крупону        6145   6189    6105     6051
 
  III категорія
 
Свині жирні в
шкурі, включаючи
кабанів і
свиноматок       5318   5338    5287     5239
 
Свині жирні,
включаючи
кабанів і
свиноматок в
шкурі із задніми
ніжками        5268   5289    5239     5193
 
Свині жирні без
шкури, включаючи
кабанів і
свиноматок       5895   5921    5861     5803
 
Свині жирні
із зняттям
крупону,
включаючи кабанів
і свиноматок      5613   5655    5584     5528
 
  IV категорія
 
Кабани і
свиноматки в
шкурі         4029   4030    3993     3964
 
Кабани і
свиноматки в
шкурі із задніми
ніжками        3987   3976    3954     3924
 
Кабани і
свиноматки без
шкури         4577   4604    4548     4504
 
Кабани і
свиноматки із
зняттям крупону    4302   4333    4273     4235
 
  Нестандартні
 
Підсвинки
худі в шкурі      4130   4144    4130     4110
 
Свині
нестандартні
в шкурі із
задніми ніжками    4079   4090    4077     4057
 
Свині і підсвинки
худі без шкури     4450   4455    4470     4482
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
                      Додаток N 17
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 жовтня 1990 р. N 296
         Державні закупівельні ціни на
              овець та кіз
                       (карбованців за тонну
                       живої ваги)
 
Вищої вгодованості               4380
 
Середньої вгодованості             3650
 
Нижче середньої вгодованості          2740
 
Худі (нестандартні)               1350
   Примітки. 1. Молодняк  овець віком до  року  оплачується
         незалежно від  відкладення підшкірного жиру
         за цінами на овець вищої вгодованості при живій
         вазі овець м'ясо-сальних порід не менше 30 кг,
         овець інших порід - 28 кілограмів.
        2. При реалізації   державі баранини і козлятини
         оплата проводиться за  середніми  потушними
         роздрібними  цінами  за вирахуванням середньої
         торговельної знижки.
        3. Оплата худої баранини та козлятини  проводиться
         на 15 проц. нижче  потушних  роздрібних  цін
         I поясу на баранину і козлятину II категорії
         за вирахуванням середньої торговельної знижки.
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
                     Додаток N 18
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 1 жовтня 1990 р. N 296
        Державні закупівельні ціни на м'ясо
       овець та кіз для розрахунків за худобу,
       яка приймається за вагою і якістю м'яса
 
                   (карбованців за тонну м'яса)
------------------------------------------------------------------
   Області     |   вгодованість     |   Худа
           |              |(нестандартна)
           |----------------------------|
           | вища | середня | нижчесе-|
           |    |     | редня |
------------------------------------------------------------------
Закарпатська      10396   9028   7167    3725
 
Чернівецька       10155   8856   7153    3721
 
Ровенська        9965   8682   6957    3621
 
Івано-Франківська    9921   9129   7250    3750
 
Інші області       9649   8435   6757    3721
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
                      Додаток N 19
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 жовтня 1990 р. N 296
 
        Державні закупівельні ціни на птицю
                       (карбованців за тонну
                       живої маси)
------------------------------------------------------------------
Курчата і бройлери               3320
 
Кури                      3320
 
Качки                     3200
 
Гуси                      3700
 
Індики                     4110
 
    Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
   ( Додаток 20 "Державні розрахункові ціни на яйця курячі
(харчові)" втратив чинність на підставі Розпорядження КМ N 99-р
( 99-91-р ) від 08.07.91 )
 
 
 
                      Додаток N 21
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 жовтня 1990 р. N 296
          Державні закупівельні ціни
         на кокони тутового шовкопряда
                           (карбованців
                           за кілограм)
 
Добірний сорт                      65,00
 
I сорт                          56,30
 
II сорт                         43,35
 
III сорт                         30,35
 
Брак                           1,00
 
Кара-пачах                        0,50
 
Суперелітні                       88,00
 
Елітні                          77,00
 
Племінні                         65,00
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
                      Додаток N 22
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 жовтня 1990 р. N 296
               ПЕРЕЛІК
       сільськогосподарської продукції, ціни
      на яку затверджуються Держагропромом УРСР
 
 
Племінна велика рогата худоба, племінні вівці, кози, свині, коні,
яйця пдемінної птиці, молодняк і доросла племінна птиця, племінні
кролі, хутрові звірі кліткового розведення
 
Сортове насіння зернових, зернобобових і олійних культур і гібриди
насіння кукурудзи, сорго і соняшнику
 
Насіння цукрового  буряку, льону-довгунця, коноплі, тютюну та
махорки, насіння і садивний матеріал ефіроолійних культур, а також
садивний матеріал хмелю та винограду
 
Насіння багаторічних та однорічних трав, медоносних рослин та
корми трав'яні, штучно висушені
 
Насіння овочевих, баштанних і кормових  корнеплодів,  насінна
картопля
 
Грена тутового шовкопряда
 
Рибопосадковий матеріал
 
Сперма плідників сільськогосподарських тварин
 
    Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
 
                      Додаток N 23
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                   від 1 жовтня 1990 р. N 296
               ПЕРЕЛІК
         продукції, на яку застосовуються
             договорні ціни
 
 
Насіння та садовний матеріал деревних і чагарникових порід, що
використовуються  для  лісових  та  полезахисних насаджень і
озеленення
 
Насіння та садивний матеріал плодових і ягідних культур
 
Насіння та садивний матеріал квіткових культур, квіткова продукція
 
Сіно і солома
 
Шишки ворсувальні
 
Таран дубильний (кореневища)
 
Вербова дубильна сировина (коре)
 
Скумпія (листя)
 
Тунг (плоди)
 
Пряно-смакові рослини
 
Пряно-ароматичні рослини
 
Аїр (корневище)
 
Кишкова і сичужна сировина
 
М'ясо пернатої дичини та їстівних диких тварин
 
Молоко овече і молочні продукти селянського виготовлення
 
Масло тваринне,   що  виготовляється  сільськогосподарськими
підприємствами і продається державі
 
Пух і перо
 
Щетина, кінське і коров'яче волосся, вовна-линька, кролячий пух
 
Продукція бджільництва
 
Кролі
 
Сировина ефіроолійних  культур, за винятком основних культур,
передбачених в додатку N 8 до цієї постанови
 
Яйця птиці, за винятком курячих
 
Технічні сорти винограду
 
Хутросировина звірів кліткового розведення, 
що продається в державні ресурси
 
( Додаток 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 236
(  236-91-п  ) відь 03.10.91, з Розпорядженням КМ N 392-р
( 392-91-р ) від 12.12.91 )
 
 
    Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка