Законы Украины

Новости Партнеров
 

Декларація про принципи та основні напрямки розвитку українсько-польських відносин

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


            Д Е К Л А Р А Ц І Я
 
      Декларація про принципи та основні напрямки
       розвитку українсько-польських відносин
 
   1. Українська Радянська Соціалістична Республіка і Республіка
Польща заявляють про своє прагнення до утвердження між ними, як
суверенними державами, добросусідських відносин і підтримання та
розвитку взаємовигідного співробітництва, що відповідають їхнім
національним інтересам і не спрямовані проти третіх сторін.
Основою цих відносин є принципи Статуту Організації Об'єднаних
Націй,  Хельсінського Заключного акту ( 994_055 ) та інших
документів Наради з безпеки та співробітництва в Європі, зокрема
принципи   суверенної   рівності,  непорушності  кордонів,
територіальної цілісності, невтручання у внутрішні справи, мирного
врегулювання спорів. Обидві держави виходять з того, що всебічний
розвиток мирних добросусідських українсько-польських відносин с
конкретним внеском у зміцнення регіонального співробітництва та у
будівництво загальноєвропейського дому.
   2. Українська Радянська Соціалістична Республіка і Республіка
Польща підтверджують, що, згідно принципу самовизначення націй,
український і польський народи мають невід'ємне право в умовах
повної свободи визначати свій внутрішній і зовнішній політичний
статус  без  втручання зовні і здійснювати свій політичний,
економічний, соціальний та культурний розвиток.
   3. Українська Радянська Соціалістична Республіка і Республіка
Польща не мають одна до одної жодних територіальних претензій і не
будуть висувати таких претензій у майбутньому. Існуючий між
Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Республікою
Польщею державний кордон, закріплений у "Договорі між Союзом
Радянських Соціалістичних Республік і Польською Республікою про
радянсько-польський державний кордон" від 16 серпня 1945 року
скоректований у "Договорі між Союзом Радянських Соціалістичних
Республік і Польською Республікою про обмін ділянками державних
територій" від 15 лютого 1951 року, Сторони розглядають як
непорушний тепер і в майбутньому і вважають це важливим елементом
миру та стабільності в Європі.
   4. Сторони обмінялись думками щодо перспектив заснування
дипломатичних, консульських і торговельних представництв.  Як
перший крок у цьому напрямку вони погодилися на встановлення
консульських  відносин  та  обмін  консульськими  установами.
Найближчим  часом  Сторони  продовжать  консультації стосовно
встановлення дипломатичних відносин у повному обсязі.
   5. Українська Радянська Соціалістична Республіка і Республіка
Польща мають намір розвивати взаємовигідне співробітництво в
політичній,   економічній,   екологічній,  науково-технічній,
інформаційній, культурній, гуманітарній та інший сферах. З метою
зміцнення  взаєморозуміння  ,  добросусідства  і  дружби між
українським і польським народами Сторони сприятимуть об'єктивному
інформуванню  населення про процеси, що відбуваються в обох
державах.
   6. Виходячи     з     необхідності    активізації
торговельно-економічного, господарського та  науково-технічного
співробітництва  на  принципах  взаємної  вигоди,  Українська
Соціалістична Республіка і Республіка Польща домовились обговорити
ці  питання  на  міжурядовому  рівні.  Сторони  сприятимуть
безпосередньому  співробітництву  українських  та  польських
підприємств.
   7. Українська Радянська Соціалістична Республіка і республіка
Польща підтвердили свою повагу до прав людини і основних свобод,
включаючи свободу думки, совісті, політичних переконань для всіх,
незалежно від раси, національності, мови, статі, майнового стану і
релігії. Вони підкреслили, що повага до прав людини та основних
свобод є важливим фактором миру, безпеки, взаєморозуміння і
співробітництва у вільній, демократичній Європі.
   8. У цьому контексті Сторони висловилися за послідовну повагу
та забезпечення прав, а також поліпшення становища національних
меншостей - української в Польщі та польської в Україні, в тому
числі гарантування їм можливостей повного задоволення культурних,
релігійних потреб, потреб навчання рідною мовою, а також створення
належних умов для підтримання необхідних контактів відповідно з
Україною та Польщею. Сторони розуміють, що ці меншості, зберігаючи
та розвиваючи національну самобутність, відіграватимуть істотну
роль у зближенні українського та польського народів. Сторони
виходять з того, що конструктивне співробітництво в  галузі
забезпечення прав національних меншостей є важливим внеском у
створення загальноєвропейського гуманітарного простору.
   9. Українська Радянська Соціалістична Республіка і Республіка
Польща будуть широко розвивати культурне, наукове і гуманітарне
співробітництво, що має особливе значення для взаємного пізнання і
розуміння обох братніх народів. Сторони приділятимуть необхідну
увагу охороні пам'ятників польської історії та культури в Україні
і української історії та культури в Польщі. З метою взаємного
інформування  про досягнення в науковій і культурній сферах
Українська Радянська Соціалістична Республіка і Республіка Польща
розглянуть питання про створення в майбутньому центрів інформації
та культури, відповідно українського у Варшаві і польського в
Києві.
   10. Українська  Радянська  Соціалістична  Республіка  і
Республіка    Польща   будуть   всебічно   заохочувати
українськонаціональних меншостей - української в  Польщі  та
польської в Україні, в тому числі гарантування їм можливостей
повного задоволення культурних, релігійних потреб, потреб навчання
рідною мовою, а також створення належних умов для підтримання
необхідних контактів відповідно з Україною та Польщею. Сторони
розуміють, що ці меншості, зберігаючи та розвиваючи національну
самобутність,  відіграватимуть  істотну  роль  у  зближенні
українського та польського народів. Сторони виходять з того, що
конструктивне  співробітництво  в  галузі  забезпечення  прав
національних  меншостей  є  важливим  внеском  у  створення
загальноєвропейського гуманітарного простору.
   11. Українська  Радянська  Соціалістична  Республіка  і
Республіка Польща будуть тісно співпрацювати в галузі охорони
навколишнього середовища та раціонального використання природних
ресурсів  для  забезпечення  взаємної  екологічної  безпеки,
відвернення забруднень з траскордонними наслідками. З цією метою
Сторони інформуватимуть одна одну і будуть проводити періодичні
консультації.
   12. Українська  Радянська  Соціалістична  Республіка  і
Республіка Польща вітають зміцнення довір'я в Європі і заявляють
про своє сприяння процесам зменшення воєнного  протистояння,
скорочення озброєнь, виключення назавжди воєнної небезпеки і
загрози застосування сили із міждержавних відносин на континенті.
   13. Українська Сторона інформувала про кроки, спрямовані на
реалізацію її наміру брати безпосередню рівноправну участь у
загально-європейському  процесі  та  європейських  структурах.
Польська Сторона заявила про свою готовність сприяти позитивному
вирішенню цього питання.
   14. Сторони  домовилися  проводити  консультації  між
міністерствами  закордонних  справ  Української  Радянської
Соціалістичної Республіки і Республіки Польщі з усіх проблем, що
стосуються  їх  двосторонніх  відносин,  співробітництва  на
міжнародній арені, зокрема у загально-європейському процесі, в
рамках  Організації  Об'єднаних  Націй  та інших міжнародних
організацій, а також з міжнародних проблем, які є предметом
заінтересованності обох держав.
 
 Міністр закордонних справ     Міністр закордонних справ
 Української  Радянської      Республіки  Польщі
 Соціалістичної Республіки
     (підпис)             (підпис)
    А.М.Зленко           Кшиштоф Скубішевський
 
 м.Київ 13 жовтня 1990 року
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка