Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження обсягів єдиного державного замовлення на виробництво і поставку продукції виконання робіт (послуг) на території Української РСР

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
            П О С Т А Н О В А
         від 6 листопада 1990 р. N 335
                Київ
   Про затвердження обсягів єдиного державного замовлення
     на виробництво і поставку продукції виконання
      робіт (послуг) на території Української РСР
 
   Відповідно до постанови Верховної Ради Української РСР від
15 жовтня 1990 р. "Про запровадження на території Української РСР
єдиного державного замовлення на виробництво продукції, виконання
робіт  (послуг)" ( 378-12 )  Рада  Міністрів  Української РСР
п о с т а н о в л я є:
   1. Затвердити  обсяг  єдиного  державного  замовлення на
виробництво і поставку продукції, виконання робіт (послуг) на
території Української РСР у 1991 році згідно з додатком.
   2. Державному комітетові УРСР по економіці та Держпостачу
УРСР до 15 листопада 1990 р. розподілити обсяги єдиного державного
замовлення на виробництво і поставку продукції, виконання робіт
(послуг) та довести їх  до  міністерств  і  відомств  УРСР,
облвиконкомів, Київського та Севастопольського міськвиконкомів,
державних концернів, асоціацій та інших об'єднань і  окремих
підприємств незалежно від їх відомчої підпорядкованості.
   3. Міністерствам і відомствам УРСР, облвиконкомам, Київському
і Севастопольському  міськвиконкомам,  державним  концернам,
асоціаціям та іншим об'єднанням довести у 10-денний строк з
моменту одержання до підприємств та організацій обсяги державного
замовлення на виробництво і поставку продукції та виконання робіт
(послуг).
   Облвиконкомам при доведенні до колгоспів, радгоспів, інших
підприємств і  організацій  обсягів  державного замовлення на
поставку сільськогосподарської продукції й сировини враховувати
також внутріобласні потреби.
   Держпостачу УРСР, Державному комітетові УРСР по економіці,
Комітетові по забезпеченню нафтопродуктами при Раді Міністрів
УРСР, Держагропрому  УРСР,  міністерствам  і  відомствам УРСР
забезпечувати виконання  державного  замовлення  необхідними
матеріально-технічними ресурсами.
   5. Держпостачу  УРСР,  міністерствам  і відомствам УРСР,
облвиконкомам, Київському та Севастопольському міськвиконкомам,
державним об'єднанням, концернам і асоціаціям сприяти укладанню
договорів між підприємствами та організаціями на поставку  в
1991 році  продукції за державним замовленням із збереженням
існуючих та налагодженням нових господарських зв'язків.
   6. Державному арбітражу  УРСР  у  встановленому  порядку
розглядати позови підприємств щодо укладання договорів на поставку
продукції за державним замовленням.
   7. Державному комітетові УРСР по економіці та Держпостачу
УРСР подавати у необхідних випадках Раді Міністрів УРСР пропозиції
про запровадження тимчасового режиму ліцензування та квотування
поставок продукції за межі республіки.
   Держпостачу УРСР, Державному комітетові УРСР по економіці,
Міністерству фінансів УРСР у місячний строк подати до Ради
Міністрів УРСР пропозиції про механізм контролю за вивозом за межі
республіки продукції, що підлягає ліцензуванню та квотуванню.
   Державному комітетові УРСР по статистиці за погодженням з
Державним комітетом УРСР по економіці та Держпостачем УРСР внести
відповідні зміни до статистичної звітності про міжреспубліканські
поставки продукції  виробничо-технічного призначення і товарів
народного споживання.
   Державному комітетові УРСР по економіці, Держпостачу УРСР,
Міністерству фінансів УРСР при необхідності подавати допомогу у
виділенні матеріально-технічних і фінансових ресурсів на ці цілі.
   9. Установити  для  постачальницько-збутових  організацій
Держпостачу УРСР, Держагропрому УРСР, Комітету по забезпеченню
нафтопродуктами при Раді Міністрів УРСР пайову участь власних
оборотних коштів у планових запасах товарів у розмірах відповідно
20, 27 і 35 процентів і зберегти при цьому до 1 січня 1991 р.
діючі процентні ставки за наданий кредит.
 
 
 В.о. Голови
 Ради Міністрів УРСР                   В.ФОКІН
 
 Керуючий Справами
 Ради Міністрів УРСР                   В.ПЄХОТА
 
                       Додаток
                 до постанови Ради Міністрів УРСР
                  від 6 листопада 1990 р. N 335
               ОБСЯГИ
     єдиного державного замовлення на виробництво і
     поставку продукції і виконання робіт (послуг)
         по Українській РСР на 1991 рік
 
----------------------------------------------------------------
      Найменування      |  Одиниця  | Кількість
                  |  виміру  |
----------------------------------------------------------------
Газ зріджений            тис. тонн    440
 
Видобуток нафти і газового      млн. тонн     4,5
конденсату
 
Бензин автомобільний         -"-        7,95
 
Паливо дизельне           -"-       12,1
 
Вугілля кам'яне           -"-       100
 
Прокат чорних металів готовий    тис. тонн   35500
 
в тому числі для потреб галузі    -"-      14560
 
Жерсть біла             -"-       45
 
Дріт стальний            -"-       263
 
Канати стальні (троси)        -"-       137
 
Електроди зварювальні        -"-       128
 
Стрічка стальна холодноканатна    -"-       99
 
Сталь листова оцинкована,
алюмінована освинцьована,
луджена і металопласт        -"-       380
 
Рейки                -"-      1160
 
Профілі гнуті стальні        -"-       480
 
Сталь сортова холоднотягнута,
включаючи підшипникову        -"-       440
 
Труби стальні            -"-      5689,4
 
Труби чавунні            -"-       330
 
Заготівля (здача) брухту
чорних металів            -"-      10800
 
Алюміній первинний, включаючи
силумін               тис. тонн    65
 
Алюміній вторинний          -"-       100,6
 
Нікель                -"-        3
 
Свинець               -"-       72,1
 
Цинк                 -"-       10
 
Прокат мідний            -"-       40,2
 
Прокат латунний           -"-       82,8
 
Прокат алюмінієвий          -"-       12,5
 
Заготівля (здача) брухту
кольорових металів          -"-       289,2
 
Електроди графовані         -"-       26
 
Крани на пневмоколісному ходу    штук      360
 
Крани козлові електричні       -"-      1100
 
Крани мостові електричні       -"-      1360
 
Крани баштові            -"-       500
 
Крани на автомобільному ходу     -"-      2300
 
Автобуси               -"-      12000
 
Автомобілі вантажні         -"-      27500
 
Автомобілі легкові          -"-     140000
 
Машини для міського комунального
господарства             -"-      3200
 
Автомобілі із спеціалізованими
кузовами               -"-      8000
 
 в тому числі
 рефрижератори            -"-      1000
 
Дизелі та дизельгенератори      штук      8200
 
Скрепери               -"-       900
 
Бульдозери              -"-      4200
 
Екскаватори             -"-      9000
 
Трактори               -"-      65000
 
Сівалки тракторні та
пристосування до них         тис. штук    20
 
Тракторні причепи          -"-       28
 
Комбайни кукурудзозбиральні
ККП-3                -"-        4
 
Комбайни кормозбиральні
КПІ-2,4               -"-        6,87
 
Комбайни силосозбиральні
КСС-2,6А               -"-        3
 
Навантажувачі сільськогосподарські  -"-       19
 
 в тому числі
 
 стогоклади             -"-       13
 
Електродвигуни змінного струму з
висотою осі обертання 63-450 мм   -"-      2500
 
Обладнання технологічне для
переробної промисловості       -"-       499
 
Ліфти                штук      1350
 
Тепловози магістральні        секцій     1000
 
Проводи неізольовані для
повітряних ліній електропередач
(провід голий за вагою міді)     тонн     18000
 
Кабелі силові на напругу 1 кВ
і вище (бронекабель)         км       9000
 
Проводи обмотувальні і емальовані  тонн     35000
 
Кабелі силові на напругу до 1 кВ
(типу СРГ, ВРГ, НРГ)         км      27100
 
Кабелі міського телефонного
зв'язку (в приведеному        -"-      35000
обчисленні)
 
Кабелі далекого зв'язку       -"-      25000
 
Кабелі силові гнучкі
(шлангові та врубові)        -"-      12000
 
Проводи шлангові           -"-      39000
 
Кабелі радіочастотні         -"-      33500
 
Ділова деревина           тис.
                   куб. м     2197
 
Пиломатеріали            -"-       340
 
Плити деревностружкові        тис. умовн.   137
                   куб. м
 
Плити деревноволокнисті       млн. умовн.   13
тверді                кв. м
 
Фанера клеєна            тис.
                   куб. м     104
 
Папір друкарський          тис. тонн    28,1
 
Папір крейдований          -"-       16,5
 
Меблі                млн. крб.   1522,2
 
Книги                млн. прим.    90
                   умовн. в
                   10-аркуше-
                   вому обчи-
                   сленні
 
Установки та обладнання
індукційні нагрівальні        штук       78
 
Кабелі радіофікації та
сільського телефонного зв'язку    тис. км      5,5
 
Верстати для шкіл та учбових
закладів               штук      2500
 
Цемент                тис. тонн   20118
 
Гіпс                 -"-       570
 
Вапно                -"-       770
 
Щебінь і гравій           тис.
                   куб. м    64455
 
Стінові матеріали          млн. штук
                   умовн.
                   цегли     8163
 
Керамзит               тис.
                   куб. м     1490
 
Склотара консервна          млн. штук
                   в 0,5 л
                   обчисленні   1364
 
Пляшки                млн. штук    603
 
Залізобетонні конструкції      тис.
для продажу населенню        куб. м     1098
 
Залізобетонні конструкції і
вироби для виробничо-
експлуатаційних потреб        -"-       164,5
 
Бетонні вироби, товарний бетон
і розчин для продажу населенню    -"-       699,1
 
Конструкції легкі металеві      тис. кв. м   800
комплектної поставки         покрить
                   будівель
 
Столярні вироби (вікна і двері)   тис. кв. м   4200
 
Конструкції стальні будівельні    тис. тонн    365
 
Збірні будівлі-модулі з легких
металоконструкцій "Дніпро"      штук       50
 
Металеві каркаси для         штук      100
тентокаркасних споруд        тонн      1200
 
Швидкомонтуємі збірні        штук      140
залізобетонні будівлі (ШМБ)     тис. кв. м    50,4
 
Обсяг ремонтно-будівельних робіт
за замовленнями населення      млн. крб.    557
 
Поліетилен високого тиску      тис. тонн    204
 
Нитки хімічні текстильні       -"-       40
 
Волокна хімічні           -"-       55
 
Смола полівінілхлоридна       -"-       111
 
Полістирол              -"-       124
 
Пластифікатори            -"-       24,7
 
Сода кальцинована 100%        -"-      1100
 
Сода каустична 100%         -"-       457
 
Шини для легкових автомобілів    тис. штук   5145
 
Шини для вантажних автомобілів    -"-      3400
 
Стрічки конвеєрні гумотканинні    тис. кв. м
                   стрічки    4118
 
Пряжа бавовняна           тис. тонн    70
 
Пряжа вовняна            -"-        5,183
 
Пряжа льняна             -"-        2,406
 
Пряжа об'ємна            -"-        0,514
 
Льоноволокно             -"-       90
 
Вовна натуральна           -"-       12,8
 
Жорсткі шкіртовари          млн.      189,05
                   кв. дм
 
Хромові шкіртовари          -"-       243,5
 
Тканини бавовняні          млн. м     412,48
 
Тканини шовкові           -"-       108,3
 
Тканини льняні            -"-       26,22
 
Тканини вовняні           -"-       12,17
 
Панчішно-шкарпеткові вироби     млн. пар    186
 
Трикотажні вироби          млн. штук    217,68
 
Взуття                млн. пар    120,4
 
Взуття валяне і фетрове       -"-        0,92
 
Хутряна сировина           млн. крб.    134,6
 
Шкіряна сировина           тис. штук   19300
 
Продукція швейної промисловості   млн. крб.   1555,5
 
Одяг робочий і спеціального
призначення             -"-       53,8
 
Кожушки і кожухи           тис. штук    28
 
М'ясо і м'ясопродукти        тис. тонн   1140
 
Молоко і молокопродукти       -"-      6800
 
Яйця і яйцепродукти         млн. штук   3016
 
Зерно                тис. тонн   17000
 
Картопля               -"-      1046
 
Овочі                -"-       660
 
Плоди і ягоди            -"-       290
 
Виноград столовий          -"-       47
 
Виноград для промислової       -"-       475
переробки
 
Олія із сировини державних      -"-       810
ресурсів
 
Маргаринова продукція        -"-       320
 
Цукор-пісок з цукрових        тис. тонн   5016
буряків
 
Кондитерські вироби         -"-       989
 
Макаронні вироби           -"-       350
 
Сіль кухонна (добування)       -"-      6536
 
Цигарки і сигарети          млрд.
                   штук       63
 
Дріжджі пекарські          тис.тонн    100
 
Борошно із зерна державних      -"-      7200
ресурсів
 
Крупа із зерна державних       -"-       885
ресурсів
 
Клей кістковий для          тонн       50
сірникової промисловості
 
Скловидне тіло            тис. ампул   3000
 
Скловидне тіло (око)         тонн       13
заморожене
 
Лідаза                тис.
                   флаконів    2500
 
Жовч великої рогатої худоби
і овець згущена           тонн       78
 
Гіпофіз великої рогатої худоби
і свиней заморожений         кг       1750
 
Спинний мозок великої рогатої
худоби і свиней заморожений     тонн      100
 
Залози підшлункові великої
рогатої худоби і свиней       -"-      1200
заморожені
 
Молоко сухе знежирене із
сировини державних ресурсів     тис. тонн    54,2
 
Замінник незбираного молока із
сировини державних ресурсів     -"-       50,1
 
Залози зобні великої рогатої
худоби заморожені          тонн       17
 
Залози щитовидні великої
рогатої худоби і свиней       -"-        6,5
заморожені
 
Слизова оболонка язиків
великої рогатої худоби        -"-       10,8
(епітелій)
 
Альбумін харчовий          -"-       95
 
Фабрикат баранячих тельбухів
(в I і II категорії I сорту)     тис.
                   пучків      70
 
Вино виноградне           млн. дал     17
 
Горілка і лікеро-горілчані      -"-       29,8
вироби
 
Коньяк                тис. дал    870
 
Виноматеріали виноградні       млн. дал     13
 
Шампанське              тис. дал    3320
 
Спирт етиловий з харчової
сировини               млн. дал     54,1
 
Консерви плодоовочеві        муб      1960
 
 в тому числі
 
  консерви для дитячого
  харчування            -"-       215
 
Патока крохмальна          тис. тонн    119
 
Кислота лимонна           тонн      4400
 
Майонез               тис. тонн    60
 
Вікельні кільця N 82         тонн      7800
 
Вікельні кільця N 58         -"-      1250
 
Кришки металеві СКО-I-82       млн. штук   1600
 
Кришки металеві СКО-I-58       -"-       470
 
Баштанні культури          тис. тонн    190
 
Сухофрукти              -"-       11,3
 
Тютюн                -"-       35
 
Хміль                -"-        5,2
 
Цукрові буряки            -"-      43600
 
Олійні культури           -"-      2441
 
 в тому числі
 сошняк               -"-      2350
 
Каракуль і смушки          млн. штук    127
 
Кокони тутового шовкопряду      тонн      1000
 
Ефіроолійні культури         тис. тонн    60
 
Коноплеволокно            -"-        6,6
 
Стебло південної коноплі       -"-        8
 
Дикорослі лікарські рослини     тонн      4900
 
Трав'яне борошно           тис. тонн    230
 
Сіно                 -"-       15
 
Желатин               тонн      470
 
Молочний цукор            -"-      5430
 
Глюкоза кристалева          тис. тонн    19
 
Патока меляса            -"-      1300
 
Кислота молочна           тонн      2900
 
Медична техніка на запасні
частини до неї            млн. крб.    389
 
Шприци однократного
використання з голками        млн. штук    180
 
 
Готові лікарські засоби       млн. крб.    802,64
 
Кроненпробки             млрд. штук    7,8
 
Ящики і лотки з поліетилену     тис. штук   6018
 
Ящики і корзини металеві       -"-       980
 
Мішки з тканини           -"-      36640
 
Фляги для молока місткістю 38 л   -"-      1200
 
Папір цигарковий (бобіни)      тонн      710
 
Папір сигаретний (бобіни)      тис. тонн     3,7
 
Целофан               -"-       14
 
Плівка харчова            тонн     40870
 
Плівка термоусадочна         -"-       750
 
Ліміти на друкування         тис. тонн    83,9
 
Папір-основа для парафінування    -"-        7,7
 
Бочки алюмінієві           тис. ц      35
 
Телевізори              тис. штук   4075
 
 в тому числі
  кольорового зображення      -"-      2941
 
Пральні машини            -"-      1095
 
Електропилососи           -"-      1450
 
Велосипеди              -"-       907
 
Мотоцикли              -"-       111
 
Мінітрактори             -"-        3
 
Голки до швейних машин        млн. штук    30
 
Електросоковижималки         тис. штук    575
 
Холодильники             -"-       907
 
Магнітофони             -"-      2030,6
 
Товари паперо-білові         млн. крб.    150
 
Мило господарське          тис. тонн    138
 
Мило туалетне            -"-       50,9
 
Синтетичні миючі засоби       -"-       323,6
 
Посуд стальний емальований      млн. крб.     9,6
 
Посуд стальний оцинкований      -"-       30,3
 
Посуд сортовий            -"-       130,5
 
Вироби і посуд із сплавів
кольорових металів          -"-       10
 
Ножі, виделки і ложки з
нержавіючої сталі          млн. штук    12,8
 
Піаніно і роялі           тис. штук    18
 
Інструменти щипкові музичні     -"-       243
 
Термоси               -"-      1890
 
Зошити шкільні            млн. штук    900
 
Вироби парфюмерно-косметичні     млн. крб.    46,6
 
Поставка макулатури         тис. тонн    569
 
Поставка склобою           -"-       152,7
 
Обладнання шкільне          млн. крб.    18,4
 
Обладнання ігрове для дитячих
дошкільних закладів та дитячих    -"-        1,52
майданчиків
 
Кремній кристалічний         тис. тонн    20
 
Кадмій металевий           -"-        0,084
 
Концентрат титановий         -"-       39,4
 
Глинозем               -"-       239,6
 
Вироби динасові загального та
іншого призначення, включаючи
вироби для мартенівських печей    -"-       90,4
 
Вироби алюмосилікатні загального
та іншого призначення фасонні,    -"-       122,2
включаючи вироби для
мартенівських печей
 
Вироби динасові для кладки
електропечей             -"-        9,5
 
Вироби динасові для         -"-       14,9
скловарних печей
 
Вироби алюмосилікатні
теплоізоляційні легковагові     -"-       16
 
Вироби алюмосилікатні
теплоізоляційні ультралегковагові  -"-        1
 
Вироби алюмолилікатні для
футеровки вапновипалювальних     -"-       14,6
печей
 
Вироби алюмолилікатні для      -"-       23,3
футеровки обертових печей
 
Вироби алюмолилікатні для
доменних печей            -"-       26,3
 
Вироби алюмосилікатні для
вагранок               -"-       50,4
 
Вироби алюмосилікатні загального
та іншого призначення нормальних
розмірів               -"-       355,8
 
Вироби вогнетривкі алюмосилікатні
для футеровки сталеливарних ковшів  -"-       317
 
Стопорні трубки           -"-       14,2
 
Корки і склянки           -"-        3,2
 
Воронки               тис. тонн    12,3
 
Трубки центрові           -"-       62,4
 
Зірочки               -"-       10
 
Вироби сифонні інші         -"-       114,5
 
Вироби вогнетривкі
високоглиноземні           -"-       24
 
Вироби периклазохромитові
(магнезито-хромові)         -"-       138,1
 
Вироби переклазохромитові
для обертових печей         -"-       24,8
 
Вироби периклазові          -"-       145,4
 
Вироби периклазові для
кладки конвекторів          -"-       12,6
 
Електронагрівачі
карбідо-кремнійові          тис. штук    50
 
Стовпи                тис. куб. м   75,4
 
Пиловочна сировина          -"-      1118
 
Фанерна сировина           -"-       180
 
Паркет                тис. кв. м   4010
 
Шпон стругальний           -"-      19500
 
Папір писальний           млн. кв. м    28,6
 
Папір для шпалер           -"-       85,6
 
Папір обгортковий          тис. тонн     2,5
 
Основа шпона синтетичного      млн. кв. м   194,4
 
Шпалери               тук      48891
 
Білкова ковбасна оболонка      млн.      150
(білкозін)              пог. м
 
Голінний спілок           тонн      5200
 
Бочки дерев'яні           тис. б/ц    2280
 
Каніфоль соснова           тонн      9000
 
Деревне вугілля листяних       -"-      33500
порід
 
Живиця                -"-      11856
 
Картон коробочний          тис. тонн    292,7
 
Картон покрівельний         -"-       95,2
 
Листи азбестоцементні (шифер)    млн. умовн.  1421,2
                   плит
 
Ванни                тис. штук    665
 
Раковини і мийки           -"-      2308
 
Піддони душові            -"-       138
 
Вироби санітарно-керамічні      -"-      2803,8
 
Лінолеум               тис. кв. м  33160
 
Крани-змішувачі           тис. штук   3131,5
 
Радіатори і конвектори
опалювальні             тис. кВт    4098,7
 
Плитки керамічні глазуровані
для внутрішнього облицювання     тис. кв. м  10056,5
з фасонними частинами до них
 
Плитки керамічні для підлог     -"-      10147
 
Калорифери              -"-      1776
 
М'які покрівельні метеріали
та ізол               млн. кв. м   276,3
 
Скло віконне             тис. кв. м  47425
 
Силікат розчинний луговий
(силікат-глиба)           тис. тонн    215,7
 
Каолін збагачений          -"-      1139,4
 
Склополотно             млн. кв. м    40,9
 
Мінераловатні вироби         тис. куб. м  3796,1
 
Граншлаки доменні          тис. тонн   10958,3
 
Селітра калієва           тонн     14400
 
Етилацетат              тис. тонн     9,5
 
Склоровінг              -"-        6
 
Селітра натрієва           тонн      7740
 
Сикатив               -"-      3300
 
Перекис водню            -"-      11927
 
Хлорне вапно             -"-      23400
 
Перхлоретилен            -"-      4900
 
Смоли іонообмінні          -"-      5900
 
Карбід кальцію            -"-      5076
 
Алюміній сірчанокислий        -"-     396000
 
Кислота оцтова харчова        -"-      7100
 
Кислота оцтова синтетична      -"-     148000
 
Амоній хлористий           -"-      45600
 
Залізо хлорне            -"-      2650
 
Метиленхлорид            -"-      6100
 
Триполіфосфат            -"-     111200
 
Мідний купорос            -"-      12700
 
Плівка полімерна ПХВ марки "В"    млн. кв. м    2,9
 
Плівка полімерна ПХВ марки "Г"    -"-        2,9
 
Плівка полімерна ПХВ для       тонн      4000
металопласту
 
Термопластик             -"-      4500
 
Порошкова фарба           -"-       240
 
Ущільнувальна мастика        -"-       250
 
Протипожежні матеріали        -"-      3000
 
Допоміжні матеріали         -"-      17000
 
Уротропін              -"-      21104
 
Бісульфіт натрію           тонн     21660
 
Паранітротолуол           -"-      8550
 
Паранітроанілін           -"-      1295
 
Ортонітрохлорбензол         -"-      7000
 
Паранітрохлорбензол         -"-      14000
 
Фільтрпатрони            тис. штук   1900
 
Хімічні волокна штапельні      тонн      1760
 
Стрічка ПХВ з липким шаром      -"-      4000
 
Дисперсія ПВА            -"-      30000
 
Поліетиленова плівка         -"-      44600
 
Пластик паперошаруватий       млн. кв. м    2,47
 
Поліаміди (первинний,
вторинний, 66)            тонн     10070
 
Толуілендіізоціанат         -"-      5390
 
Поролон               -"-      20600
 
Поліефір П-2200           -"-      3370
 
Адипінова кислота          -"-      60000
 
Поліізоціанати            -"-      14366
 
Пінопласти ПСБ            куб. м    140000
 
Спирт полівініловий сухий      тонн      1184
 
Лаки кремнійорганічні        -"-      1890
 
Рідина кремнійорганічна       -"-      1408
 
Продукт 10              -"-        5,4
 
Смола карбомідна           -"-     130000
 
Формалін               -"-     194000
 
Емалі на кондосмолах         -"-     136000
 
Емалі на полімеризаційних      -"-      13930
смолах
 
Емалі на ефірах целюлози       тонн     89400
 
Лаки на кондосмолах         -"-      82340
 
Фарби будівельні           -"-      90758
 
Пігмент окису цинку         -"-      58200
 
Пігмент двуокису титану       -"-     116400
 
Пігмент залізоокисний червоний    -"-      20000
 
Пігмент залізоокисний жовтий     -"-      1890
 
Сурик залізний сухий         -"-      64500
 
Вохра мелена суха          -"-      3800
 
Ільменітові концентрати       тіс. тонн    132
 
Пентаеритрит             тонн     14000
 
Ацетальдегід             -"-      41000
 
Ремені клинові            тис. штук   14112
 
Ремені вентиляторні         -"-      4700
 
Пластина маслобензостійка      тонн      1960
 
Рукава напірні            тис. м    17900
 
Рукава з металевою опліткою     -"-      22695
 
Насоси відцентрові          штук     151680
 
Насоси вакуумні           -"-      22230
 
Компресори              -"-      16219
 
Вентилятори             -"-     272831
 
Кондиціонери             -"-      18230
 
Судна і плавзасоби          -"-       32
 
Лісонавантажувачі КБ-572       -"-       383
 
Редуктори черв'ячні         -"-     166500
 
Редуктори циліндричні        -"-      4700
 
Мотор-редуктори           -"-     188100
 
Ланцюги круглоланкові        тонн      2700
 
Варіатори              штук      6800
 
Засувки стальні           тис. штук    129,794
 
Засувки чавунні           -"-       379,006
 
Хімічне устаткування         млн. крб.    254,8
 
Полімерне устаткування        -"-       77
 
Нафтова апаратура          -"-       45,8
 
Арматура промислова трубопровідна  тис. штук   29387
 
Швацьке устаткування         штук     11885
 
Текстильне устаткування       -"-      33140
 
Шкіровзуттєве устаткування      -"-      1433
 
Трикотажне устаткування       -"-      1353
 
Автонавантажувачі          -"-      18445
 
Ковальсько-пресове устаткування   -"-      7897
 
Будівельні навантажувачі       -"-       467
 
Будівельно-облицювальне
устаткування             -"-      20600
 
Цеглоробне устаткування       -"-       655
 
Устаткування для будіндустрії    -"-      5935
 
Бетонозмішувальні установки ЗБ-145  компле-     230
                   ктів
 
Бетонозмішувачі           штук      1317
 
Дозатори               компле-     640
                   ктів
 
Металорізальні верстати       штук     28616
 
Комунальне устаткування
для очисних споруд          штук      583
 
Протипожежне устаткування      тис. штук    931,398
 
Торговельно-технологічне
устаткування             штук     19387
 
Крани мостові однобалочні      -"-      6393
 
Холодильні установки         -"-      23955
 
Рукава пожежні            тис. м     1064
 
Ескалатори поверхові         штук       22
 
Конвейери стрічкові стаціонарні   -"-      1400
 
Талі електричні           -"-      2700
 
Бурові верстати           -"-      1134
 
Касети металеві           млн. крб     13,2
 
Металообробний і дереворізальний
інструмент              -"-       105,8
 
Абразивний і алмазний інструмент   -"-       138,542
 
Гідропневмоапаратура         тис. штук   2619,8
 
Деревообробне устаткування      штук      6174
 
Підшипники кочення          млн. штук    145
 
Грейдери-елеватори ДЗ-507А      штук      280
 
Катки ДУ-16Г             -"-       340
 
Катки ДУ-57             -"-       30
 
Асфальтозмішувачі ДС-117-2к     -"-       480
 
Асфальтоукладальники ДС-143     -"-       270
 
Автолавки ЦС-347           -"-      1845
 
Нафторезервуари           -"-       720
 
Автопричепи ОДАЗ-9357        -"-      12000
 
Причепи ГКБ-9328,819         штук      9000
 
Автотрісковози ПТ-191        -"-       384
 
Трелювальна машина ЛТ-171А      -"-       240
 
Авіапровід              км      153500
 
Шнур освітлювальний         -"-     178000
 
Провід установочний         -"-     327318
 
Провід монтажний           -"-      54421
 
Кабель контрольний          -"-      20338
 
Кабель управління
(у приведеному обчисленні)      -"-     100800
 
Кабель зв'язку багатопарний     -"-      13600
 
Радіопровід             -"-      16200
 
Провід детонаторний         -"-     1080000
 
Кабель судовий
(у приведеному обчисленні)      -"-      6900
 
Електродвигуни малої потужності   штук     913600
 
Електродвигуни вибухобезпечні    -"-     176000
 
Склотекстоліт листовий        тонн      1440
 
Текстоліт листовий          -"-       360
 
Силові трансформатори
I - III габариту           тис. кВА   15500
 
Силові трансформатори
IV габариту і вище          -"-      48000
 
Розподільне обладнання
високовольтне            чарунок    78032
 
Електрозварювальне устаткування   штук     35045
 
Контактори              штук     144350
 
Низьковольтне комплектне
обладнання              -"-     437200
 
Автоматичні вимикачі         -"-     2285690
 
Електромагнітні муфти        -"-      63000
 
Пускачі магнітні           -"-     4415700
 
Світильники             тис. штук   7146
 
Лампи люмінесцентні ртутні      -"-      48319,7
 
Плити газові побутові        -"-       631
 
Колонки газові побутові       -"-       145
 
Пульт пожежний            штук      222,5
 
Повідомлювач пожежний ДІП      тис. штук    222,5
 
Взуття гумове            тис. пар    1606,7
 
Пухово-пір'яні вироби        тис. крб.    40
 
Радіометри води і їжі "Бета"     тис. штук     2,8
 
Дозиметри побутові "Прип'ять"    -"-       160
 
Водонагрівачі швидкісні       тис. кв. м   367,2
 
Водонагрівачі об'ємні        штук      3680
 
Котли теплофікаційні         -"-      5880
 
Запасні частини до котлів      млн. крб     3
 
Тара дерев'яна і клепка заливна   тис. куб. м   365,5
 
Гофротара              тис. кв. м  384000
 
Млини шарові             штук       60
 
Котли парові до 10 Гкал/годину    -"-       51
 
Прокатне устаткування        млн. крб.    76,353
 
Коксове устаткування         -"-       24,726
 
Сталеплавильне устаткування     млн. крб.    24,72
 
Шахтні підйомні машини        штук      234
 
Кондиціонери центральні       -"-       258
 
Кондиціонери шахтні         -"-       50
 
Піддони ящикові спеціалізовані
для плодоовочів           тис. штук    330
 
Дріт звичайної якості        тис. тонн    608
 
Литво чавунне            -"-       687,52
 
Литво стальне            -"-       392,392
 
Литво кольорове           -"-       39,412
 
Поковки               -"-       143,204
 
Штамповки гарячі           -"-       277,761
 
Машинобудівне кріплення       -"-       70
 
Сітка стальна            тис.
                   кв. м     17734
 
Гаражне обладнання          тис. крб.   6127,3
 
Бочки стальні            тис. штук   1572
 
Каністри стальні           -"-       200
 
Горбкуваті прокладки         млн. штук    260,6
 
Ангідрит фталевий          тонн     65700
 
Смола піропласт-2          -"-      5000
 
Барвники синтетичні         -"-      36088
 
Етилен                тис. тонн    235
 
Електроустановочні вироби      тис. штук  104694
 
Лужні акумулятори          штук     528250
 
Електротехнічний фарфор       тис. штук   35900
 
Кнопки, пости управління,
перемикачі              -"-      6058
 
Автопровід              км      400000
 
Реле                 тис. штук   8446,3
 
Крохмаль               тис. тонн    68
 
Котлове допоміжне устаткування    штук       48
 
Прилади, засоби автоматизації    млн. крб.     1,72
 
Рукавички трикотажні технічні    тис. пар   14375
 
Тканини технічні           тис. м    27895,3
 
Одяг хутряний спеціальний      штук     76400
 
Взуття шкіряне спеціальне      тис. пар    4500,4
 
Взуття валяне спеціальне       -"-       623,1
 
Взуття гумове спеціальне       -"-      1606,7
 
Холодильна апаратура розсипом    тис. крб.   6750
 
Градирні               штук      2300
 
Гас освітлювальний          тис. тонн    16
 
Гас для технічних цілей       -"-       200
 
Паливо пічне побутове        -"-      1700
 
Масла моторні            -"-       250
 
Нафтобітум              -"-       800
 
Парафін харчовий           -"-        1,4
 
Парафін технічний          -"-        4,6
 
   Керуючий Справами
   Ради Міністрів УРСР                 В.ПЄХОТА
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка