Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Тимчасове положення про Комісію Верховної Ради Української РСР мандатну і з питань депутатської етики

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


            П О С Т А Н О В А
         ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
     Про Тимчасове положення про Комісію Верховної
       Ради Української РСР мандатну і з питань
            депутатської етики
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1990, N 48, ст. 633 )
 
   Верховна Рада  Української  Радянської   Соціалістичної
Республіки постановляє:
   Затвердити Тимчасове положення про Комісію Верховної Ради
Української РСР мандатну і з питань депутатської етики.
 
 
 Голова Верховної Ради Української РСР          Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 13 листопада 1990 року
     N 473-XII
 
            ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
      про Комісію Верховної Ради Української РСР
       мандатну і з питань депутатської етики
 
   Комісія Верховної Ради Української РСР мандатна і з питань
депутатської етики утворюється для перевірки повноважень обраних
народних  депутатів  Української РСР та розгляду питань, що
стосуються норм поведінки народного депутата Української РСР у
Верховній Раді Української РСР, а також у діяльності, пов'язаній з
виконанням депутатських обов'язків.
   Організація і діяльність Комісії Верховної Ради Української
РСР мандатної і з питань депутатської етики здійснюються на основі
Конституції Української РСР, Закону УРСР про постійні комісії
Верховної  Ради  Української  РСР, Регламенту Верховної Ради
республіки, законодавства Української РСР, що регулює повноваження
народних депутатів, та цього положення.
         I. Порядок і принципи утворення
       Комісії Верховної Ради Української РСР
       мандатної і з питань депутатської етики
   Комісія мандатна і з питань депутатської етики обирається
Верховною Радою Української РСР на строк своїх повноважень.
Кандидатури  до  її  складу висуваються народними депутатами
Української РСР або їх групами.
           II. Повноваження Комісії
         Верховної Ради Української РСР
       мандатної і з питань депутатської етики
  1. Комісія мандатна і з питань депутатської етики:
   - перевіряє  повноваження  обраних  народних  депутатів
Української  РСР  і про результати доповідає Верховній Раді
Української РСР;
   - готує висновки з питань недоторканості народного депутата
Української РСР та інших гарантій депутатської діяльності;
   - дає офіційне тлумачення правил депутатської етики;
   - систематично  проводить  узагальнення,  а  також подає
рекомендації Верховній Раді Української РСР з питань дотримання
правил депутатської етики;
   - проводить розслідування порушень депутатами правил етики, а
також норм законодавства про статус народних депутатів Української
РСР і Регламенту Верховної Ради Української РСР, що стосуються
поведінки депутатів, розглядає заяви депутатів, листи і звернення
виборців, в яких повідомляється про допущені порушення.
   2. Комісія мандатна і з питань депутатської етики заслуховує
народного депутата Української РСР, який:
   - порушив Регламент Верховної Ради Української РСР, внаслідок
чого мали місце зрив або вимушена перерва засідання чи інша
дезорганізація роботи Верховної Ради Української РСР;
   - принизив честь і гідність  інших  народних  депутатів
Української  РСР,  під час засідань Верховної Ради допустив
образливі викрики, перешкоджав виступу іншого депутата;
   - розголосив відомості, що стосуються питань, розглянутих на
закритих засіданнях Верховної Ради Української РСР, її Президії,
постійних комісій, і які  не  підлягають  за  їх  рішенням
розголошенню,  а  також  відомості,  які стосуються таємниці
особистого життя депутата або виборця, що охороняються законом;
   - допустив образливі  висловлювання  на  адресу  комісій
Верховної  Ради  Української  РСР,  груп  народних депутатів
Української РСР, Уряду, інших державних органів і громадських
організацій;
   - проводив  агітаційну  роботу  за  відкликання народних
депутатів в інших виборчих округах;
   - безпідставно не бере участі в засіданнях Верховної Ради
Української РСР, комісії, до складу якої він входить;
   - використав  у  публічних  виступах  недостовірні  або
неперевірені відомості.
   Комісія не розглядає питань, які належать до компетенції
виборчих комісій, суду і прокуратури, а також анонімні листи і
звернення. В разі одержання Комісією листів і звернень, розгляд
яких не виходить до її компетенції, вона передає їх за належністю.
   3. Комісія Верховної Ради Української РСР мандатна і з питань
депутатської етики стосовно народного депутата Української РСР, що
порушив правила етики, вживає таких заходів впливу:
   - усне зауваження;
   - зауваження з занесенням до протоколу засідання;
   - вносить  на  розгляд  Верховної  Ради Української РСР
пропозиції про:
   а) позбавлення народного депутата права виступу на одному -
п'яти пленарних засіданнях;
   б) позбавлення його права участі в роботі сесії на строк до
п'яти пленарних засідань;
   в) часткове або повне позбавлення місячного депутатського
утримання;
   г) повідомлення через засоби масової інформації фактів про
порушення депутатом норм депутатської етики та про заходи впливу,
яких вживала до нього Верховна Рада Української РСР.
   У випадках відсутності без поважних причин більше чверті
робочого часу на сесіях Верховної Ради  Української  РСР  і
засіданнях  її  постійних  комісій або нереагування народним
депутатом на зауваження щодо порушення етичних норм Комісія може
звернутися до Верховної Ради про порушення питання перед виборцями
відповідного округу про позбавлення його депутатських повноважень.
   Народний депутат Української РСР зобов'язаний дати пояснення
Комісії з питання, яке розглядається, і має право оскаржити
рішення Комісії мандатної і з питань депутатської етики у Верховну
Раду Української РСР.
       III. Порядок розгляду питань, пов'язаних
      з депутатською етикою, в Комісії мандатній
          і з питань депутатської етики
   Комісія Верховної Ради Української РСР мандатна і з питань
депутатської етики розглядає питання, пов'язані з порушенням
правил депутатської етики:
   - за письмовою заявою депутата або групи депутатів;
   - за листами і зверненнями виборців;
   - за власною ініціативою, якщо постанову про це прийнято
більшістю її членів;
   - за дорученням Голови Верховної Ради, її Президії або самої
Верховної Ради УРСР.
         IV. Організація роботи Комісії
         Верховної Ради Української РСР
       мандатної і з питань депутатської етики
   1. Засідання Комісії мандатної і з питань депутатської етики
проводяться згідно з Регламентом Верховної Ради Української РСР та
в міру необхідності.
   Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не
менш як 2/3 від її загального складу.
   У разі неможливості прибути на засідання  член  Комісії
повідомляє про це завчасно Голову Комісії.
   Комісія проводить відкриті або закриті засідання. Питання про
форму засідання вирішується більшістю голосів присутніх членів
Комісії. Заявники та інші зацікавлені депутати запрошуються на
засідання завчасно. Їм надається можливість обгрунтовувати свої
заяви і давати пояснення. За клопотанням депутата або з ініціативи
Комісії на засідання можуть бути запрошені інші особи, які мають
необхідну інформацію.
   2. В межах своїх повноважень Комісія приймає рішення, які є
правомочними, якщо за їх прийняття  проголосувала  більшість
присутніх  на засіданні членів Комісії. Рішення підписуються
Головою і секретарем Комісії.
   Розглядаючи питання про депутатську етику, Комісія ухвалює
рішення про наявність або відсутність порушення і про заходи, що
їх належить застосувати щодо народного депутата, який порушив
правила (норми) депутатської етики. У висновку Комісії, прийнятому
за заявою народного Депутата про порушення Регламенту Верховної
Ради Української РСР, можуть міститися рекомендації на адресу
Голови Верховної Ради Української РСР або його заступників, голів
постійних комісій Верховної Ради Української РСР.
   3. Комісія з числа своїх членів може утворювати підкомісії по
перевірці повноважень обраних народних депутатів Української РСР
та по розгляду питань депутатської етики.
   4. Комісія  інформує  Верховну Раду Української РСР про
проведену роботу в міру необхідності.
   5. Інформація, яку  одержала  Комісія,  її  рішення  та
рекомендації не підлягають розголошенню без згоди більшості від
загального числа членів Комісії.
   6. Організаційно-технічне обслуговування Комісії мандатної і
з питань депутатської етики забезпечується відділом радянського
будівництва Секретаріату Верховної Ради Української РСР.
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка