Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про доповнення Постанови Президії Верховної Ради Української РСР від 29 вересня 1990 року "Про порядок реєстрації громадських об"єднань"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
             П О С Т А Н О В А
       ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
      Про доповнення Постанови Президії Верховної
      Ради Української РСР від 29 вересня 1990 року
     "Про порядок реєстрації громадських об'єднань"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1990, N 49, ст.641 )
   ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою ПВР
    N 1469-12 від 30.08.91 ) 
   
   ( У тексті Постанови слова "Української РСР" замінено
    словами "України" згідно з Постановою ПВР
    N 1469-12 від 30.08.91 )
   На доповнення Постанови Президії Верховної Ради України від
29 вересня 1990 року "Про  порядок  реєстрації  громадських
об'єднань"  ( 281-12 )  Президія  Верховної  Ради  України
п о с т а н о в л я є:
   1. Встановити, що для реєстрації в Міністерство юстиції
України, крім статутів республіканських громадських об'єднань,
подаються також  статути  міжреспубліканських  і  міжнародних
об'єднань.
   При цьому виходити з того, що до республіканських громадських
об'єднань належать об'єднання, діяльність яких, відповідно до
характеру їх статутних завдань, поширюється на територію всієї
республіки або більшості її областей і які мають у них свої
відділення.  Республіканськими  політичними   партіями   і
республіканськими об'єднаннями вважаються партії і об'єднання, що
мають своїми членами не менш як 300 громадян. ( Частина друга
статті 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою ПВР N 1469-12
від 30.08.91 )
   Громадські об'єднання належать до міжреспубліканських, якщо
їх діяльність поширюється на територію України і однієї або
більше інших союзних республік та які мають свої відділення в цих
республіках.
   До міжнародних громадських об'єднань належать створені на
території України об'єднання, діяльність  яких,  виходячи  з
характеру їх статутних завдань, поширюється на територію України
і однієї або більше іноземних держав та які мають свої відділення
в цих державах.
   2. За реєстрацію статутів громадських об'єднань справляється
реєстраційний збір, розмір якого встановлюється Радою Міністрів
України.
   3. Статтю 4 Постанови Президії Верховної Ради України від 29
вересня 1990 року після слів "державний суверенітет України"
доповнити словами "Конституції України та чинному законодавству".
   4. Доручити Кабінету Міністрів України затвердити Тимчасові
правила розгляду заяв про  реєстрацію  статутів  громадських
об'єднань та вирішити питання про створення в  Міністерстві
юстиції України служби по  реєстрації  статутів  громадських
об'єднань. ( Стаття 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
ПВР N 1469-12 від 30.08.91 )
  5. Рекомендувати Кабінету Міністрів України внести зміни до
Тимчасових правил розгляду заяв  про  реєстрацію  статутів
громадських об'єднань. ( Постанову доповнено статтею 5 згідно з
Постановою ПВР N 1469-12 від 30.08.91 )
 
 Голова Верховної Ради Української РСР         Л. КРАВЧУК
 
 м.Київ, 14 листопада 1990 року
   N 480-XII
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка