Законы Украины

Новости Партнеров
 

Директива Ради 90/653/ЄЕС "Про зміни, що вводяться з метою запровадження у Німеччині деяких Директив Співтовариства щодо статистичних даних про перевезення товарів і про ціни на газ та електроенергію"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          Директива Ради 90/653/ЄЕС
     "Про зміни, що вводяться з метою запровадження
     у Німеччині деяких Директив Співтовариства щодо
     статистичних даних про перевезення товарів і про
         ціни на газ та електроенергію"
           від 4 грудня 1990 року
 
   РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА,
   Враховуючи положення  Угоди  про  створення Європейського
Економічного Співтовариства ( 994_017 ) та, зокрема, її Статті
213,
   Враховуючи пропозиції Комісії (1),
   Враховуючи висновок Європейського Парламенту (2),
   Враховуючи висновок Комітету з Економічних та Соціальних
питань (3),
_______________
   (1) OJ No C 248, 2.10.1990, p. 7.
   (2) Висновки, надані 21 листопада 1990 р. (ще не опубліковані
в Офіційному Журналі).
   (3) Висновки, надані 20 листопада 1990 р. (ще не опубліковані
в Офіційному Журналі).
   Беручи до уваги, що Рада прийняла Директиву 78/546/ЄЕС (4) із
останніми  змінами,  внесеними  Директивами  89/462/ЄЕС  (5),
80/1119/ЄЕС (6) і 80/1177/ЄЕС (7), обидві із змінами, внесеними
Актом про приєднання Іспанії та Португалії, про статистичні дані
щодо перевезення товарів;
_______________
   (4) OJ No L 168, 26.6.1978, p. 29.
   (5) OJ No L 226, 3.8.1989, p. 8.
   (6) OJ No L 339, 15.12.1980, p. 30.
   (7) OJ No L 350, 23.12.1980, p. 23.
   Беручи до уваги, що Рада прийняла Директиву 90/377/ЄЕС щодо
порядку у Співтоваристві, спрямованого на підвищення прозорості
цін на газ і електричну енергію, які діють для промислових
кінцевих споживачів (8) ( 994_195 );
_______________
   (8) OJ No L 185, 17.7.1990, p. 16.
   Беручи до уваги, що з дати об'єднання Німеччини і надалі
законодавство Співтовариства повністю застосовується на території
колишньої Німецької Демократичної Республіки;
   Беручи до уваги, що регіональну схему організації статистики
перевезень має бути поширено на територію колишньої Німецької
Демократичної Республіки;
   Беручи до уваги, що необхідно змінити перелік адміністрацій,
що управляють основними мережами залізниць, з метою складання
статистики перевезень товарів залізницями;
   Беручи до уваги, що регіональну і місцеву схему організації
статистики цін на газ та електричну енергію має бути поширено на
територію колишньої Німецької Демократичної Республіки;
   Беручи до уваги, що нинішня ситуація не дозволяє точно
визначити зазначені відповідні регіони і місцевості,
   ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:
               Стаття 1
   1. Для регіональної схеми  організації  статистики  щодо
перевезень  товарів,  що  охоплюється Директивами 78/546/ЄЕС,
80/1177/ЄЕС і 80/1119/ЄЕС, Федеральна Республіка Німеччина має
визначити регіони на території колишньої Німецької Демократичної
Республіки та повідомити про них у Комісію до дати, коли проміжні
заходи, заплановані відповідно до Директиви 90/476/ЄЕС, будуть
замінені перехідними заходами, та, у будь-якому випадку, не
пізніше 31 грудня 1990 р. Ці дані будуть передані для інформації
Європейському Парламенту і Раді.
   2. Що стосується регіональної статистики щодо перевезень
товарів залізницею, що  охоплюється  Директивою  80/1177/ЄЕС,
Федеральна  Республіка  Німеччина  має  повідомити  назви
адміністрацій, що управляють залізничними лініями та устаткуванням
у Німеччині, до дати, коли проміжні заходи, заплановані відповідно
до Директиви 90/476/ЄЕС, будуть замінені перехідними заходами, та,
у будь-якому випадку, не пізніше 31 грудня 1990 р. Ці дані будуть
передані для інформації Європейському Парламенту і Раді.
               Стаття 2
   Для регіональної та місцевої схеми організації статистики цін
на газ і електричну енергію, відповідно до Директиви 90/377/ЄЕС
( 994_195 ), Німеччина не пізніше 1 липня 1992 р. повинна
визначити регіони і місцевості на території колишньої Німецької
Демократичної Республіки та повідомити про них Комісію. Ці дані
будуть передані для інформації Раді та Парламенту.
               Стаття 3
   Комісія уповноважена змінити:
   Додаток II до Директив, зазначених у Статті 1 (1);
   Стаття 1 (2) (а) до Директиви 80/1177/ЄЕС;
   Додатки I та II до Директиви 90/377/ЄЕС ( 994_195 ) після
консультацій з компетентним комітетом згідно  з  процедурою,
викладеною у Статті 7 тої Директиви.
               Стаття 4
   Цю Директиву адресовано Державам-Учасницям.
   Здійснено у Брюсселі, 4 грудня 1990 р.
 
 Від імені Ради
 
 Президент                      Ж. Де Мішелі
   Переклад здійснено  Центром  порівняльного  права  при
Міністерстві юстиції України.
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка