Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Урядом Литовської Республіки про економічне і культурне співробітництво на 1991 - 1995 роки

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


               Угода
     між Урядом Української Радянської Соціалістичної
     Республіки і Урядом Литовської Республіки про
  економічне і культурне співробітництво на 1991 - 1995 роки
           Київ, 7 грудня 1990 р.
 
   Уряд Української Радянської Соціалістичної Республіки і Уряд
Литовської Республіки, далі - "Сторони",
   базуючись на принципах економічної самостійності, з огляду на
прийняті Верховною Радою Української Радянської Соціалістичної
Республіки  Декларацію  про  державний суверенітет України і
Верховною Радою Литовської  Республіки  рішення  про  статус
державності,
   виходячи з цілей поглиблення  взаємовигідних  економічних
зв'язків на основі рівноправності,
   погодилися з нижченаведеним:
               Стаття 1
   Сторони, з огляду на економічні зв'язки і товарообмінні
відносини, що склалися, умовилися, як правило, зберегти на 1991
рік взаємні поставки продукції не нижче рівня 1990 року і вживати
заходів до вирівнювання надалі їхніх обсягів на еквівалентній
основі. Взаємні поставки підприємствами продукції враховуються в
загальному балансі товарообміну між республіками незалежно від
регіональних і галузевих зв'язків.
               Стаття 2
   Сторони погодилися здійснювати взаємовідносини на  основі
відповідних договорів, угод або протоколів, що укладаються між
підприємствами,   установами,   органами   територіального
(муніципального)  або  державного  управління  та  іншими
господарськими суб'єктами в рамках їхньої компетенції. Вони несуть
повну відповідальність за дотримання своїх зобов'язань і спільно
передбачають заходи для припинення будь-яких спроб господарських
суб'єктів, спрямованих на ущемлення інтересів однієї із Сторін.
               Стаття 3
   Сторони сприятимуть у зберіганні і розширенні сформованих,
встановленні  нових  прямих  господарських  зв'язків  між
підприємствами, організаціями, установами й іншими господарськими
суб'єктами щодо взаємної торгівлі сировиною, продукцією, товарами
народного споживання і надання послуг з урахуванням переходу на
ринкові відносини, а також у надолуженні допущеної недопоставки за
договорами або окремо прийнятими замовленнями.
               Стаття 4
   Сторони вважають, що в здійсненні співробітництва можуть
брати участь підприємства й організації, розташовані на території
республік,  незалежно  від  форм  власності  і  відомчої
підпорядкованості. Можливе створення спільних підприємств. За
згодою Сторін у співробітництві можуть брати участь підприємства й
організації, розташовані поза територіями республік, а також
закордонні партнери.
               Стаття 5
   Сторони при розрахунках за взаємні поставки в 1991 році
користуватимуться діючими прейскурантами і договірними цінами (у
радянських рублях), прийнятними для обох Сторін.
   У разі переходу однієї із Сторін на національну валюту
взаєморозрахунки за товари (послуги), що поставляються, будуть
визначатися спеціальною угодою між Сторонами.
               Стаття 6
   Сторони домовилися не пізніше 31 січня 1991 року укласти
договори, угоди або протоколи по таких напрямках:
   загальноекономічні проблеми і фінансово-кредитна політика;
   соціальна сфера і національна культура;
   споживчий ринок і виробництво товарів народного споживання;
   науково-технічний прогрес,   фундаментальні  дослідження,
інформатика;
   екологія;
   удосконалювання структури  промислового  виробництва  і
використання виробничих потужностей;
   матеріально-технічне забезпечення;
   сільське господарство і продовольство;
   будівництво та архітектура;
   міграція населення;
   правова допомога;
   координація дій правоохоронних органів.
               Стаття 7
   Сторони погодилися  не  вводити  обмеження при укладенні
договорів територіальними органами управління, підприємствами,
організаціями, установами та іншими господарськими суб'єктами щодо
поставок продукції, крім окремих її  видів,  відносно  яких
відповідними органами буде здійснюватися контроль.
               Стаття 8
   З метою захисту внутрішніх ринків і недопущення ущемлення
інтересів населення в забезпеченні товарами першої необхідності
Сторони домовилися своєчасно сповіщати і проводити консультації
при змінах роздрібних і закупочних цін, а також при здійсненні
інших форм регулювання внутрішнього ринку, спільно передбачати
заходи для припинення спроб господарських суб'єктів, спрямованих
на ущемлення інтересів однієї із Сторін.
               Стаття 9
   Сторони визнали за необхідне створити спільну робочу комісію
з розробки проекту програми міждержавного торгово-економічного і
культурного співробітництва, у якій передбачити подальший розвиток
цих зв'язків на основі рівноправності і взаємної вигоди. Розробку
проекту зазначеної програми завершити в першому півріччі 1991
року.
              Стаття 10
   Сторони домовилися інформувати одна одну про хід виконання
цієї Угоди, щорічно в погоджені терміни розглядати і затверджувати
на наступний рік обсяг і структуру взаємних поставок з урахуванням
перспектив їхнього розвитку на п'ятирічний період.
              Стаття 11
   Сторони визнають, що в період дії цієї Угоди в неї можуть
вноситися доповнення і зміни, що оформляються протоколом, який
підписується представниками Сторін.
   Спірні питання, що виникають при виконанні цієї Угоди, будуть
вирішуватися Сторонами шляхом переговорів.
              Стаття 12
   Ця Угода набуває чинності з дня її підписання і діє доти,
доки одна із Сторін за шість місяців до закінчення поточного
календарного  року не заявить про своє бажання змінити або
припинити дію цієї Угоди.
   Угода складена  в  двох  примірниках, кожен українською,
литовською і російською мовами, причому обидва тексти мають
однакову силу.
 
 Від Уряду
 Української Радянської
 Соціалістичної Республіки
 Голова Ради Міністрів
 Української РСР                (підпис)  В.Фокін
 
 Від Уряду
 Литовської Республіки
 Прем'єр-міністр
 Литовської Республіки           (підпис)  К.Прунскене
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка