Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про Республіканську координаційну раду по виробничо-економічному навчанню трудящих при Раді Міністрів УРСР

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


         РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 
          Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
         від 29 грудня 1990 р. N 611-р
                Київ
 
 
   1. Затвердити Положення про Республіканську координаційну
раду  по  виробничо-економічному  навчанню  трудящих при Раді
Міністрів УРСР, що додається.
 
   2. Керівництво виробничо-економічним навчанням трудящих в
областях,  мм.  Києві  та  Севастополі  покласти на головні
планово-економічні    управління    (планові    комісії)
обл(міськ)виконкомів, а в міністерствах і відомствах УРСР - на
органи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
 
   3. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 3 рішення
Президії Ради Міністрів УРСР від 14 грудня 1987 р. (протокол N 20,
п. 1).
 
 
    Заступник Голови
   Ради Міністрів УРСР                  К.МАСИК
 
   Інд. 25
 
 
                      ЗАТВЕРДЖЕНЕ
                розпорядженням Ради Міністрів УРСР
                 від 29 грудня 1990 р. N 611-р
 
              ПОЛОЖЕННЯ
      про Республіканську координаційну раду по
         виробничо-економічному навчанню
         трудящих при Раді Міністрів УРСР
 
 
   1. Республіканська    координаційна    рада    по
виробничо-економічному навчанню трудящих при Раді Міністрів УРСР є
постійно діючим республіканським органом і керується у своїй
діяльності законодавчими актами УРСР, постановами Ради Міністрів
УРСР, а також цим Положенням.
 
   Рада створена з метою координації діяльності державних і
громадських організацій,  що  займаються  перепідготовкою  та
підвищенням кваліфікації кадрів, здійснення загального керівництва
системою виробничо-економічного навчання трудящих, створення умов
для її ефективного функціонування та розвитку, вирішення питань
учбово-методичного, наукового і кадрового забезпечення економічної
освіти.
 
   Рада формується з керівників Держкомекономіки УРСР, Мінпраці
УРСР, Міносвіти УРСР, Мінвузу УРСР, інших міністерств і відомств
УРСР, державних концернів, асоціацій, засобів масової інформації,
навчальних закладів та інших організацій, що займаються навчанням
кадрів.
 
   Головою Ради є Заступник Голови Ради Міністрів УРСР, Голова
Держкомекономіки УРСР.
 
   Персональний склад Ради затверджується головою цієї Ради.
 
   2. Головними завданнями Республіканської координаційної ради
по  виробничо-економічному  навчанню трудящих при Раді Міністрів
УРСР є:
 
   визначення основних  напрямів  удосконалення  і  шляхів
подальшого розвитку масової економічної освіти трудящих;
 
   координація діяльності міністерств і відомств УРСР з питань
виробничо-економічного навчання кадрів;
 
   розробка пропозицій щодо поліпшення кадрового забезпечення
економічної освіти трудящих;
 
   підготовка рекомендацій по учбово-методичному забезпеченню
економічної освіти трудящих;
 
   координація наукових    досліджень    з    проблем
виробничо-економічного навчання кадрів народного господарства.
 
   3. Республіканська    координаційна    рада    по
виробничо-економічному навчанню трудящих при Раді Міністрів УРСР
відповідно до покладених на неї завдань:
 
   а) аналізує стан і розглядає перспективи економічної освіти
кадрів у республіці;
 
   б) визначає основні напрями перебудови  системи  масової
економічної освіти як складової частини системи безперервного
навчання трудящих;
 
   в) забезпечує контроль і узгодження діяльності міністерств і
відомств УРСР по виробничо-економічному навчанню кадрів;
 
   г) розглядає  і  координує плани науково-дослідних робіт
відповідних організацій з урахуванням завдань, покладених на Раду;
 
   д) сприяє поширенню передового досвіду та нових підходів у
галузі виробничо-економічного навчання кадрів;
 
   є) заслуховує доповіді керівників тем науково-дослідних робіт
з питань виробничо-економічного навчання кадрів та оцінює їх
якість і результативність;
 
   ж) координує  діяльність  і  розвиває співробітництво із
зарубіжними країнами в галузі економічної підготовки кадрів;
заслуховує в разі необхідності доповіді керівників відповідних
організацій та провідних спеціалістів за результатами наукових
відряджень;
 
   з) вносить  пропозиції  про  проведення  конференцій  та
симпозіумів з питань виробничо-економічного навчання кадрів;
 
   і) розглядає плани редакційної підготовки й випуску учбової
та  учбово-методичної літератури, збірників наукових праць і
монографій з найважливіших проблем економічної освіти;
 
   к) сприяє регіональним і галузевим радам, іншим організаціям,
що займаються перепідготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів;
 
   л) публікує в установленому порядку в періодичних виданнях
теоретичні консультації та методичні матеріали, а також інформацію
про прийняті нею рекомендації.
 
   4. Для  розгляду  окремих питань із спеціальних проблем
Республіканська координаційна рада  по  виробничо-економічному
навчанню трудящих при Раді Міністрів УРСР організує тимчасові
творчі групи із залученням провідних вчених і висококваліфікованих
спеціалістів. Тимчасові творчі групи утворюються головою Ради.
 
   5. Республіканська    координаційна    рада    по
виробничо-економічному навчанню трудящих при Раді Міністрів УРСР
організує  постійно діючий семінар для голів регіональних і
галузевих рад, які займаються перепідготовкою та підвищенням
кваліфікації кадрів.
 
   6. Плани  роботи Республіканської координаційної ради по
виробничо-економічному навчанню трудящих при Раді Міністрів УРСР,
а  також доповнення та зміни, що вносяться до цих планів,
розглядаються на засіданнях Ради і затверджуються її головою.
 
   7. Робочим органом Республіканської координаційної ради по
виробничо-економічному навчанню трудящих при Раді Міністрів УРСР
по підготовці матеріалів з питань, що підлягають  розгляду, є
Учбово-методичне  управління  підвищення  кваліфікації  та
перепідготовки кадрів Мінвузу УРСР.
 
   Організаційна робота  по  забезпеченню  діяльності  Ради
покладається на відповідального секретаря Ради.
 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка