Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво між Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України і Генеральною дирекцією архівів Литви при Уряді Литовської Республіки

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


               Угода
   про співробітництво між Головним архівним управлінням
   при Кабінеті Міністрів України і Генеральною дирекцією
     архівів Литви при Уряді Литовської Республіки
 
 
   Вважаючи, що розвиток дружби та співробітництва між країнами
й народами вимагає взаємного знання їх самобутності, історії,
культури та досягнень, що розширення такого знання передбачає
вивчення і використання документів, які зберігаються в архівах
кожної країни, а також виходячи із взаємного прагнення до дальшого
розвитку співробітництва між архівними установами двох держав,
Головне архівне управління при Кабінеті Міністрів України та
Генеральна дирекція архівів Литви при Уряді Литовської Республіки
(що надалі йменуються - "Сторони") домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони будуть  розвивати  співробітництво  на  основі
взаємності, керуючись законами відповідних держав.
 
               Стаття 2
 
   Сторони будуть розвивати обмін досвідом роботи між архівними
установами по всіх напрямках діяльності державних архівів, що їх
цікавлять.
   З цією метою Сторони будуть обмінюватись інформацією  з
проблем архівної справи, що у них виникають, і здійснювати обмін
спеціалістами-архівістами на взаємній основі.
   Конкретні цілі і умови цих обмінів будуть визначатись за
домовленістю між відповідними архівними установами Сторін.
 
               Стаття 3
 
   Кожна з Сторін, що домовляються, буде передавати  іншій
Стороні списки довідкових матеріалів по архівних документах,
опублікованих протягом календарного року.
   Кожна з  Сторін  може  звертатись  до іншої Сторони за
інформацією, що її цікавить.
 
               Стаття 4
 
   З метою поповнення архівних фондів Сторін документами, що
містять інформацію з історії народів України та Литви, Сторони
будуть надавати одна одній копії архівних документів.
   Виявлення згаданих документів, копіювання та обмін копіями за
домовленістю між відповідними архівними установами Сторін можуть
проводитись безкоштовно на еквівалентній основі. В інших випадках
розрахунки за надання копій для поповнення фондів державних
архівів Сторін будуть вестись на пільгових умовах, без урахування
плати за підготовку і надання документів для копіювання, з
відшкодуванням  фактичних  витрат  на матеріали і роботи по
копіюванню згідно з державними прейскурантами, а також договірними
цінами, що прийнятні для Сторін.
 
               Стаття 5
 
   У разі виявлення в архівних фондах Сторін, що домовляються,
непрофільних документів Сторони шляхом переговорів і відповідно до
законодавства кожної держави розв'язують питання про передачу цих
документів за належністю.
 
               Стаття 6
 
   Сторони будуть здійснювати  спільні  публікації  архівних
документів і організовувати документальні виставки за погодженою
тематикою.
 
               Стаття 7
 
   Сторони будуть  обмінюватись  законодавчими  та  іншими
нормативними актами, що регламентують питання роботи архівних
установ, а також архівознавчою і науково-методичною літературою з
архівної справи (правила роботи, наукові праці, статті, матеріали
наукових конференцій і семінарів тощо) та публікаціями архівних
документів, що видаються архівними установами Сторін.
 
               Стаття 8
 
   Кожна з Сторін, що домовляються, буде сприяти дослідникам
іншої Сторони в роботі у її державних архівах.
   З цією метою дослідники будуть отримувати доступ до всіх
опублікованих та неопублікованих  довідкових  матеріалів,  що
торкаються тем їх досліджень.
 
               Стаття 9
 
   Співробітництво у рамках цієї угоди не буде перешкоджати
іншим формам спеціалізованих контактів у галузі архівної справи,
що здійснюються за взаємним узгодженням Сторін.
 
              Стаття 10
 
   Ця угода може бути доповнена, скорочена або змінена за
спільною письмовою згодою Сторін.
 
              Стаття 11
 
   Ця угода набирає чинності з дня її підписання і діє протягом
15 років.
   Угода вважається пролонгованою на такий же строк, якщо жодна
з Сторін не пізніше ніж за шість місяців до закінчення її дії
письмово не заявить про своє небажання її продовжити або змінити.
 
   Угода складена 4 грудня 1991 р.  у  Вільнюсі  у  двох
примірниках, кожний українською і литовською мовами, що мають
однакову силу.
 
 За Головне архівне управління   За Генеральну дирекцію архівів
 при Кабінеті Міністрів України   Литви при Уряді Литовської
                  Республіки
 
 Начальник Головного управління   Генеральний директор
 
 Б.В. Іваненко           Б.К. Вонсавічюс
 


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка