Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про ратифікацію Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
        Про ратифікацію Угоди про створення
         Співдружності Незалежних Держав
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
 
   Угоду  про  створення  Співдружності  Незалежних  Держав
( 997_077 ), підписану від імені України 8 грудня 1991 року у
м. Мінську, ратифікувати із застереженнями (додаються).
 
 
 Голова Верховної Ради України               І. ПЛЮЩ
 
 м. Київ, 10 грудня 1991 року
  N 1958-XII
 
 
 
                         Додаток
                 до Постанови Верховної Ради
                   України від 10 грудня
                      1991 року
 
              ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
     ДО УГОДИ ПРО СТВОРЕННЯ СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ
     ДЕРЖАВ, ПІДПИСАНОЇ ВІД ІМЕНІ УКРАЇНИ 8 ГРУДНЯ
            1991 РОКУ В МІНСЬКУ
 
   1) Згідно зі статтею 3, кожна з Високих Договірних Сторін,
бажаючи сприяти вираженню, збереженню і розвиткові етнічної,
культурної, мовної та релігійної  самобутності  національних
меншостей, які населяють її територію, і унікальних етнокультурних
регіонів, що склалися, бере їх під свій захист.
   2) згідно зі статтею 5 Угоди, Високі Договірні Сторони
визнають і поважають територіальну цілісність одна одної  і
недоторканність існуючих між ними державних кордонів.
   Вони гарантують на взаємній основі відкритість існуючих між
ними державних кордонів для безперешкодних контактів  їхніх
громадян і передачі інформації в рамках Співдружності, і з цією
метою найближчим часом вироблять відповідну правову базу.
   3) згідно з статтею 6, Держави - члени Співдружності,
реформуючи розташовані на їхніх територіях угрупування збройних
сил колишнього Союзу РСР і створюючи на їх базі власні Збройні
сили, співробітничатимуть у забезпеченні міжнародного миру та
безпеки, здійсненні ефективних заходів щодо скорочення озброєнь і
воєнних витрат. Вони прагнуть до ліквідації всіх ядерних озброєнь,
загального і повного розброєння під суворим міжнародним контролем.
   Сторони поважатимуть прагнення учасників Угоди, які бажають
набути статусу без'ядерної чи нейтральної держави.
   До повного знищення ядерної зброї на їх територіях Держави -
члени Співдружності зберігатимуть  і  підтримуватимуть  під
об'єднаним командуванням спільний воєнно-стратегічний простір і
єдиний контроль над ядерною зброєю, порядок здійснення якого
регулюється спеціальною угодою. Дія цього положення припиняється
відносно тієї з Сторін, на території якої буде знищена ядерна
зброя відповідно до міжнародної угоди  і під міжнародним
контролем.
   Вони також спільно гарантують необхідні умови розміщення,
функціонування, матеріального  і  соціального  забезпечення
стратегічних збройних сил.
   Сторони зобов'язуються проводити погоджену політику з питань
соціального захисту і пенсійного забезпечення військовослужбовців
та їхніх сімей.
   4) згідно з статтею 7 Угоди, Високі Договірні Сторони
визнають, що до сфер їх співробітництва, яке реалізується на
рівноправній основі через координуючі інститути Співдружності,
належать:
  - консультації в галузі зовнішньої політики;
   - розвиток спільного економічного простору,  участь  у
загальноєвропейському та євразійському ринках, митна політика;
  - розвиток власних систем транспорту і зв'язку;
  - охорона навколишнього середовища, участь у  створенні
всеосяжної міжнародної системи екологічної безпеки;
  - боротьба з організованою злочинністю.
   Координаційні інститути створюються на паритетній основі і їх
рекомендації приймаються консенсусом.
   5) згідно з статтею 9, спори щодо тлумачення і застосування
норм цієї Угоди підлягають вирішенню шляхом переговорів на основі
міжнародного права.
   6) згідно з статтею 10, кожна з Високих Договірних Сторін
залишає за собою право призупинити або припинити дію цієї Угоди
або окремих її статей, повідомивши про це учасників Угоди за рік.
   Положення цієї Угоди можуть бути доповнені або змінені за
взаємною згодою Високих Договірних Сторін.
  7) стаття 11 Угоди як тавтологічна і підлягає вилученню.
   8) згідно з статтею 12, Високі Договірні Сторони гарантують
виконання, відповідно до  їх  національного  законодавства,
міжнародних зобов'язань, що випливають для них з  договорів
колишнього Союзу РСР.
   9) ця Угода підлягає ратифікації і набирає чинності з моменту
обміну ратифікаційними грамотами. Обмін ратифікаційними грамотами
відбудеться в м. Мінську. Депозитарієм Угоди буде Уряд Республіки
Бєларусь.
   10) до абзацу 1 преамбули після слів "Союз РСР як" вставити
слово "держава"-,
   11) до абзацу 3 преамбули після слова "побудувати" вставити
слово "незалежні",
   12) до абзацу 4 преамбули після слів "у внутрішні справи"
вставити слова "територіальної цілісності та недоторканності кор-
донів".
 
 
 Голова Верховної Ради
    України                     І. ПЛЮЩ
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка