Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про хід виконання заходів, передбачених постановами ВР "Про Концепцію проживання населення на територіях України з підвищеними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок "Чорнобильської катастрофи"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
            П О С Т А Н О В А
           ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
    Про хід виконання заходів, передбачених постановами
    Верховної Ради Української РСР "Про Концепцію 
    проживання населення на територіях Української РСР з
    підвищеними рівнями радіоактивного забруднення внаслідок 
    "Чорнобильської катастрофи", "Про порядок введення в дію
    Закону Української РСР "Про правовий режим території,
    що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок
    Чорнобильської катастрофи" і "Про порядок введення
    в дію Закону Української РСР "Про статус і соціальний
      захист громадян, які постраждали внаслідок
          Чорнобильської катастрофи"
 
   ( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 10, ст.144 )
 
   Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:
   1. Відмітити, що передбачені постановами і законами Верховної
Ради Української РСР  заходи  щодо  ліквідації  наслідків
Чорнобильської катастрофи у встановлені строки і повному обсязі не
виконуються.
   Головна причина становища, що склалося, полягає в тому, що
Урядом не створено цілісного механізму введення в дію Законів
Української РСР "Про статус і соціальний захист громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), "Про
правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 791а-12 ),  а  також
постанови Верховної  Ради  Української  РСР  "Про  Концепцію
проживання населення на територіях Української РСР з підвищеними
рівнями радіоактивного  забруднення  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи" ( 791-12 ), не забезпечено належного контролю за їх
реалізацією.
   Не розроблено науково обгрунтованої системи реконструкції
дозового навантаження радіоактивного  опромінення  населення
внаслідок Чорнобильської катастрофи та розрахунку індивідуальної
ефективної еквівалентної дози опромінення (з 26 квітня 1986 року).
   Не виконується програма відселення громадян  із  зони
безумовного (обов'язкового) відселення. Зокрема не  розпочато
спорудження 2500 будинків садибного  типу,  багатоповерхових
будинків на 1170 квартир, 6 шкіл, 2 лікарень, 5 дитячих садків і
ряду інших об'єктів, введення в експлуатацію яких передбачалося в
цьому році. Зірвані завдання по реконструкції і будівництву
соціально-побутових об'єктів, призначених для захисту людей від
впливу радіації, у зонах добровільного гарантованого відселення та
посиленого радіоекологічного контролю.
   Більшістю виконавчих комітетів обласних  Рад  народних
депутатів грубо порушуються права громадян, які  постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи і виявили бажання самостійно
переселитися із забруднених територій, насамперед у питаннях
забезпечення житлом і працевлаштування.
   Не підготовлено змін та доповнень до чинного законодавства у
зв'язку з прийняттям Законів Української РСР "Про правовий режим
території, що зазнала радіоактивного  забруднення  внаслідок
Чорнобильської катастрофи", "Про статус і соціальний  захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи". Не
здійснюється прокурорський нагляд за виконанням органами влади,
організаціями, установами, окремими посадовими  особами  та
громадянами діючих законодавчих актів, пов'язаних з ліквідацією
наслідків Чорнобильської катастрофи.
   2. Інформацію  Кабінету Міністрів України у  зазначеному
питанні взяти до відома.
   3. Визнати роботу Уряду республіки по виконанню постанов
Верховної Ради Української РСР, що  стосуються  реалізації
законодавчих актів,  пов'язаних  з  ліквідацією  наслідків
Чорнобильської катастрофи, недостатньою.
   4. Звернути увагу Прем'єр-міністра України Фокіна В. П. на
відсутність належної координації роботи по введенню в дію законів,
контролю за їх виконанням на всіх рівнях виконавчої влади.
   5. Кабінету Міністрів України:
   вжити заходів до визнання недійсними актів міністерств,
відомств та інших державних органів, прийнятих у питаннях щодо
роз'яснення Закону Української РСР "Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи",
якщо вони суперечать статті 61 цього Закону;
   у першому кварталі 1992 року подати на розгляд Верховної Ради
України довгострокову національну програму ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи і соціального захисту потерпілих від неї
громадян. Створити сприятливі умови для іноземних інвестицій в
реалізацію цієї програми;
   погодити спільні дії з урядами держав - колишніх республік
Радянського Союзу щодо робіт по ліквідації наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, соціального захисту потерпілих, а  також
питань, пов'язаних з міграційними процесами населення,  яке
постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи;
   визначити перелік робіт з особливо шкідливими умовами праці
по подоланню наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувались
за урядовими завданнями у 1986 - 1990 роках, і критерії, за якими
особам, які були зайняті на цих роботах, можуть надаватися пільги
і компенсації, передбачені Законом Української РСР "Про статус і
соціальний  захист  громадян,  які  постраждали  внаслідок
Чорнобильської катастрофи";
   у місячний строк внести на розгляд Президії Верховної Ради
України пропозиції щодо  встановлення  відповідальності  за
невиконання вимог, передбачених Законами Української РСР "Про
правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про статус і соціальний
захист громадян, які постраждали  внаслідок  Чорнобильської
катастрофи", а також  "Концепцією  проживання  населення  на
територіях Української РСР з підвищеними рівнями радіоактивного
забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи";
   організувати щоквартальний випуск інформаційного бюлетеня
"Чорнобиль", в якому подавати офіційну інформацію про захист
населення України, яке постраждало внаслідок  Чорнобильської
катастрофи, стан та динаміку радіаційної ситуації, в тому числі
результати кільцевого моніторингу повітря, землі і вод на різних
відстанях від Чорнобильської АЕС.
   6. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комісію
Верховної Ради України з питань Чорнобильської катастрофи.
 
 
 Голова Верховної Ради України               І. ПЛЮЩ
 
 м.Київ, 11 грудня 1991 року
   N 1962-XII
 
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка