Законы Украины

Новости Партнеров
 

Питання Адміністрації Президента України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
           Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
 ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 159/97 від 19.02.97 )
       Питання Адміністрації Президента України
 ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 159/97 від 19.02.97 )
   I. Затвердити Положення про Адміністрацію Президента України
(додається).
   II. Секретарю Адміністрації Президента України Хоменку М.Г.
подати на  затвердження  штатний  розпис  та кошторис витрат
Адміністрації Президента України на перший квартал 1992 року.
 
 
 Президент України                   Л. КРАВЧУК
 
 м.Київ, 13 грудня 1991 року
   N 2
 ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 159/97 від 19.02.97 )
                      ЗАТВЕРДЖЕНО
                 Розпорядженням Президента України
                  від 13 грудня 1991 року N 2
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Адміністрацію Президента України
   Адміністрація Президента України є його робочим апаратом. У
своїй діяльності Адміністрація Президента України  керується
Конституцією України ( 888-09 ), законодавчими актами Верховної
Ради України, указами і розпорядженнями Президента України та цим
Положенням.
   Основними завданнями, що покладаються на  Адміністрацію
Президента України, є:
   1. Організація  і  проведення  аналізу  політичного,
соціально-економічного та міжнародного становища України, подання
Президентові України узагальнень і пропозицій з цих питань.
   2. Організація проведення експертизи Законів, які вносяться
Верховною Радою України на підпис Президентові України.
   3. Організація підготовки проектів указів,  розпоряджень
Президента України, інших документів, забезпечення всебічності
проробки проблем.
   4. Координація роботи по підготовці проектів законодавчих
актів, що вносяться Президентом України у Верховну Раду України в
порядку законодавчої ініціативи.
   5. Забезпечення єдиного порядку надходження і опрацювання
документації в усіх підрозділах Адміністрації Президента України.
   6. Оформлення і випуск документів, прийнятих Президентом
України, доведення їх до органів державної влади.
   7. Організація єдиної системи діловодства в підрозділах
Адміністрації Президента України,  забезпечення  ефективного
контролю за проходженням документів.
   8. Здійснення  контролю  за  виконанням  міністерствами,
відомствами, організаціями України, а також органами виконавчої
влади на місцях указів і розпоряджень Президента України.
   9. Підготовка і проведення протокольних заходів Президента
України, організація засідань, нарад, що проводяться Президентом
України.
   10. Організація  системи  добору  і  розстановки кадрів,
оформлення прийому на роботу і увільнення працівників підрозділів
Адміністрації Президента України з роботи, а також керівних
працівників міністерств, відомств, державних комітетів України,
які призначаються Президентом України.
   11. Підготовка,  систематизація  і аналіз матеріалів, що
надходять із засобів масової  інформації,  іншими  каналами,
оперативне доведення інформації до Президента України, виконавчих
органів.
   12. Забезпечення  взаємодії  підрозділів  Адміністрації
Президента з відповідними структурами Верховної Ради України та її
Секретаріату, громадськими організаціями.
   13. Організація заходів Президента України з представниками
засобів масової інформації.
   14. Матеріально-технічне забезпечення і господарсько-побутове
обслуговування працівників Адміністрації Президента України.
 ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 159/97 від 19.02.97 )
 
         Структура і штатна чисельність
         Адміністрації Президента України
   Структура і штатна чисельність Адміністрації  Президента
України затверджується Президентом України.
   Керівники служб Президента, Прес-секретар Президента, Служба
безпеки Президента працюють під  безпосереднім  керівництвом
Президента України. Інші підрозділи Адміністрації  Президента
України працюють під керівництвом Секретаря Адміністрації.
   Лікувальне та санаторно-курортне обслуговування працівників
Адміністрації  Президента  України   покладається    на
Лікувально-оздоровче об'єднання при Кабінеті Міністрів України.
   Адміністрація Президента України є юридичною особою, має свою
печатку із зображенням Державного герба України і своєю назвою.
        Керівництво Адміністрації Президента
               України
   Адміністрацію  Президента  України  очолює   Секретар
Адміністрації, який призначається Президентом України.
        Секретар Адміністрації Президента
               України
   1. Здійснює координацію діяльності всіх підрозділів, що
входять до складу Адміністрації Президента України, і безпосереднє
керівництво кадровою і фінансовою службами.
   2. Візує всі документи, що надходять на підпис Президенту
України.
   3. Забезпечує організацію протокольних заходів Президента
України.
   4. Призначає на посади і увільняє з посад  працівників
Адміністрації Президента, крім працівників, які призначаються і
увільняються Президентом України.
   5. Має право приймати на роботу на контрактній  основі
відповідальних працівників Адміністрації Президента України.
   6. Видає розпорядження та накази з питань, що входять до його
компетенції, обов'язкові для виконання  всіма  працівниками
Адміністрації Президента України.
   7. Розпоряджається  фінансовими  і  матеріально-технічними
ресурсами, що виділяються на утримання Адміністрації Президента
України.
 
 
 Секретар Адміністрації
 Президента України                   М.ХОМЕНКО
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка