Законы Украины

Новости Партнеров
 

Європейська Енергетична Хартія

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


         Європейська Енергетична Хартія
              (укр/рос)
 
       Заключний документ Гаазької конференції
        з Європейської енергетичної хартії
   Представники Австралії,  Австрії,  Азербайджану,  Албанії,
Білорусі, Бельгії, Болгарії, Вірменії, Греції, Грузії, Данії,
Європейського співтовариства, Ірландії, Ісландії, Іспанії, Італії,
Казахстану,  Канади,  Кіпру,  Киргизстану,  Латвії,  Литви,
Ліхтенштейну, Люксембургу, Мальти, Міждержавного  економічного
комітету, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії,
Російської Федерації, Румунії, Сполученого Королівства, Сполучених
Штатів Америки, Таджикистану, Туркменистану, Туреччини, Угорщини,
Узбекистану,  України,  Федеративної  Республіки  Німеччина,
Фінляндії, Франції, Чехословаччини, Швейцарії, Швеції, Естонії,
Югославії та Японії зібралися в Гаазі, Нідерланди, 16 - 17 грудня
1991 року з тим, щоб прийняти Європейську енергетичну хартію.
   Конференцію відкрив і закрив міністр економіки Нідерландів.
   На відкритті Конференції була присутня Її Величність Королева
Нідерландів Беатрикс.
   Перед учасниками  Конференції  виступили  прем'єр-міністр
Нідерландів і член Комісії Європейських співтовариств, який відає
питаннями енергетики. У ході Конференції були отримані внески і
зроблені заяви делегатами Сторін, що підписали цей документ.
   Сповнені рішучості цілком реалізувати результати Конференції,
представники Сторін, що підписали цей документ, прийняли такий
текст Європейської енергетичної хартії:
         Європейська енергетична хартія
   Представники Сторін,  що  підписали  цей  документ,  які
зустрілися в Гаазі 16 - 17 грудня 1991 року,
   беручи до уваги Паризьку хартію для нової Європи ( 995_058 ),
підписану в Парижі 21 листопада 1991 року на зустрічі на вищому
рівні Наради з безпеки і співробітництва в Європі (НБСЄ), з огляду
на прийнятий у Бонні 11 квітня 1990 року документ Конференції НБСЄ
з економічного співробітництва в Європі,
   враховуючи прийняту 17 липня 1991 року Заяву Лондонської
економічної зустрічі на вищому рівні,
   беручи до уваги доповідь про  висновки  і  рекомендації
Софійської зустрічі НБСЄ щодо захисту навколишнього середовища від
3 листопада 1989 року, а також її подальші кроки,
   беручи до уваги Угоду про заснування Європейського банку
реконструкції і розвитку ( 995_062 ), підписану в Парижі 29 травня
1990 року,
   бажаючи урочисто  оформити  це  нове  прагнення  до
загальноєвропейського  і  глобального  співробітництва,  яке
грунтується на взаємній повазі і довірі, сповнені рішучості
сприяти розвитку нової моделі  довгострокового  енергетичного
співробітництва в Європі й у глобальному плані в рамках ринкової
економіки та на основі взаємодопомоги і принципу недискримінації,
   усвідомлюючи, що необхідно враховувати проблеми перебудови і
структурних змін, з якими зустрічаються країни Центральної і
Східної Європи, а також СРСР, і що бажана участь Сторін, що
підписали цей документ, у спільних зусиллях, спрямованих на
сприяння орієнтованим на ринкові відносини реформам і модернізації
енергетичних галузей в цих країнах,
   будучи переконаними в тому, що реалізація взаємодоповнюючих
можливостей енергетичних галузей у рамках Європи позитивно вплине
на світову економіку,
   переконані в  тому,   що   розширення   енергетичного
співробітництва між Сторонами, що підписали цей документ, є
необхідною умовою економічного прогресу та - у більш широкому
плані - соціального розвитку і підвищення якості життя,
   будучи переконаними в загальній заінтересованості Сторін, що
підписали цей документ, у вирішенні проблем енергопостачання,
безпеки промислових установок, особливо ядерних об'єктів,  і
охорони навколишнього середовища,
   прагнучи вжити додаткових заходів з  метою  забезпечення
надійності енергопостачання й ефективного управління ресурсами та
їхнім використанням, а також повної  реалізації  потенційних
можливостей для поліпшення навколишнього середовища при просуванні
до сталого розвитку,
   будучи переконаними  в  першорядній  важливості створення
ефективних енергетичних систем в галузі виробництва, перетворення,
транспортування, розподілу і використання енергії в інтересах
надійності енергопостачання й охорони навколишнього середовища,
визнаючи державний суверенітет і суверенні права на енергетичні
ресурси,
   будучи переконаними  в  підтримці  з  боку Європейського
співтовариства, особливо шляхом завершення створення внутрішнього
енергетичного ринку,
   усвідомлюючи зобов'язання  за  основними   відповідними
багатосторонніми угодами, наявність міжнародного співробітництва з
широкого кола питань енергетики й активну діяльність існуючих
міжнародних  організацій  в галузі енергетики та висловлюючи
готовність цілком використати експертний потенціал цих організацій
в інтересах сприяння досягненню цілей Хартії,
   визнаючи роль підприємців, що здійснюють свою діяльність у
відкритих і справедливих правових рамках, у справі сприяння
розвитку співробітництва відповідно до Хартії,
   сповнені рішучості  встановити  більш тісні взаємовигідні
торгові відносини і сприяти інвестиціям в галузі енергетики,
   будучи переконаними  у  важливості  сприяння  вільному
переміщенню  енергетичних  продуктів  і  розвитку  ефективної
міжнародної  енергетичної  інфраструктури з тим, щоб сприяти
торгівлі в галузі енергетики, яка грунтується  на  ринкових
відносинах,
   усвідомлюючи необхідність сприяння розвитку технологічного
співробітництва між Сторонами, що підписали цей документ,
   стверджуючи, що політика Сторін, які підписали цей документ,
в галузі енергетики продиктована спільними інтересами всіх цих
країн і що вона повинна здійснюватися відповідно до викладених
нижче принципів,
   підтверджуючи, нарешті, свою готовність вживати відповідних
заходів і втілювати в життя викладені нижче принципи,
   прийняли наступну декларацію, що є Європейською енергетичною
хартією.
             Розділ I: Цілі
   Сторони, що підписали цей документ, прагнуть, на прийнятній з
економічної  точки  зору  основі,  підвищити  надійність
енергопостачання  й  у  максимальному  ступені  забезпечити
ефективність виробництва, перетворення, транспортування, розподілу
та використання енергії з тим, щоб підвищувати рівень безпеки та
зводити до мінімуму проблеми навколишнього середовища.
   У рамках  державного  суверенітету і суверенних прав на
енергетичні ресурси й у  дусі  політичного  й  економічного
співробітництва вони зобов'язуються сприяти розвиткові ефективного
енергетичного ринку у всій Європі  і  краще  функціонуючого
глобального  ринку,  в  обох  випадках  на  основі принципу
недискримінації й орієнтованого на ринок ціноутворення, враховуючи
належним чином занепокоєння в галузі навколишнього середовища.
Вони сповнені рішучості створювати обстановку, сприятливу для
функціонування підприємств і для притоку інвестицій і технологій,
шляхом впровадження ринкових принципів у галузі енергетики.
   З цією метою та відповідно до цих принципів вони будуть
вживати заходів у таких галузях:
   1. Розвиток  торгівлі в галузі енергетики відповідно до
основних багатосторонніх угод, таких як ГАТТ (  995_264  ),
пов'язаних  з  ним  документів,  а  також до зобов'язань і
домовленостей по ядерному нерозповсюдженню, яке буде здійснюватися
шляхом:
   - відкритого і конкурентного ринку енергетичних продуктів,
матеріалів, устаткування і послуг;
   - доступу  до  енергетичних ресурсів, їх розвідування і
розробки на комерційній основі;
   - доступу до місцевих і міжнародних ринків;
   - усунення технічних, адміністративних й інших перешкод на
шляху торгівлі енергією і відповідним устаткуванням, технологіями
і послугами, пов'язаними з енергією;
   - проведення  промисловістю  модернізації,  відновлення і
раціоналізації послуг і установок, пов'язаних з виробництвом,
перетворенням,  транспортуванням,  розподілом  і використанням
енергії;
   - сприяння  розвитку  й  об'єднанню  енергопередавальних
інфраструктур;
   - сприяння  найкращому доступу до капіталу, особливо за
посередництвом відповідних існуючих фінансових інститутів;
   - полегшення доступу до транспортної інфраструктури з метою
міжнародного транзиту відповідно до цілей Хартії, наведених у
першому абзаці цього розділу;
   - доступу на комерційних умовах до технологій, застосовуваних
в  галузі розвідування, розробки і використання енергетичних
ресурсів.
   2. Співробітництво в галузі енергетики, що буде охоплювати:
   - координацію енергетичної політики в тій мірі, в якій це
необхідно для сприяння здійсненню цілей Хартії;
   - взаємний доступ до технічної й економічної інформації,
сумісний з правами власності;
   - створення стабільних і відкритих правових  рамок,  що
забезпечують умови для розробки енергетичних ресурсів;
   - координацію, та в необхідних випадках, узгодження принципів
і  орієнтирів високого рівня в галузі техніки безпеки щодо
енергетичної продукції та її транспортування, а також  щодо
енергетичних установок;
   - обмін технологічною інформацією і "ноу-хау" в енергетичній
та екологічній галузях, включаючи навчання;
   - наукові дослідження, технологічні розробки і демонстраційні
проекти.
   3. Енергетична  ефективність  і  охорона  навколишнього
середовища, що буде означати:
   - створення механізмів і умов, що дозволяють використовувати
енергію максимально ощадливо й ефективно, включаючи, у необхідних
випадках, регулюючі інструменти, основані на ринкових відносинах;
   - заохочення  сполучення джерел енергії, спрямованого на
зведення до мінімуму негативних екологічних наслідків рентабельним
шляхом, за допомогою:
   i) орієнтованих на ринок цін на енергію,  які  повніше
відбивають екологічні витрати і вигоди;
   ii) ефективних і скоординованих  заходів,  пов'язаних  з
енергетичною політикою;
   iii) використання нових і поновлюваних джерел енергії і
чистих технологій;
   - досягнення і підтримку високого рівня ядерної безпеки і
забезпечення ефективного співробітництва в цій галузі.
         Розділ II: Порядок здійснення
   Для досягнення вищевикладених цілей Сторони, що підписали цей
документ, у рамках державного суверенітету і суверенних прав на
енергетичні ресурси, розпочнуть скоординовані дії по забезпеченню
більшої узгодженості їхньої енергетичної політики, яка повинна
грунтуватися на принципі недискримінації і на орієнтованому на
ринок ціноутворенні, враховуючи належним чином занепокоєність в
галузі навколишнього середовища.
   Вони підкреслюють, що потрібні практичні кроки по визначенню
енергетичної політики з метою активізації співробітництва в даній
галузі, а також наголошують на важливості регулярного обміну
думками  щодо заходів, які вживаються, цілком використовуючи
досвід, накопичений у даній  галузі  існуючими  міжнародними
організаціями та установами.
   Сторони, які підписали цей документ, визнають, що  може
з'явитися потреба доповнювати комерційні форми співробітництва
міжурядовим  співробітництвом,  особливо  в  галузі  розробки
енергетичної політики й аналізу, а також у галузях, які є суттєво
важливими, але не підходять для фінансування приватним капіталом.
   Вони зобов'язуються прагнути до створення більш широкого
європейського енергетичного ринку і  підвищення  ефективності
функціонування  глобального енергетичного ринку спільними або
скоординованими діями відповідно до Хартії в таких галузях:
   - доступ до енергетичних ресурсів і їх розробки;
   - доступ до ринків;
   - лібералізація торгівлі в галузі енергетики;
   - стимулювання і захист інвестицій;
   - принципи й орієнтири в галузі техніки безпеки;
   - наукові дослідження, технологічні розробки, нововведення та
їх поширення;
   - енергетична  ефективність  і  охорона  навколишнього
середовища;
   - освіта і навчання.
   Здійснюючи ці  спільні  або  скоординовані  дії,  вони
зобов'язуються  заохочувати  приватну  ініціативу,  цілком
використовувати потенційні можливості підприємств, установ і всіх
наявних джерел фінансування, а також сприяти співробітництву між
такими підприємствами або установами різних країн, діючи на основі
ринкових принципів.
   Сторони, що підписали цей документ, будуть забезпечувати
дотримання міжнародних норм в  галузі  охорони  промислової,
комерційної й інтелектуальної власності.
   1. Доступ до енергетичних ресурсів і їх розробки
   Оскільки ефективна  розробка  енергетичних  ресурсів  є
неодмінною  умовою для досягнення цілей Хартії, Сторони, що
підписали  цей  документ,  зобов'язуються  полегшувати  для
заінтересованих операторів-розробників доступ до ресурсів і їх
розробки.
   З цією метою вони будуть забезпечувати умови для того, щоб
норми, що стосуються розвідування, розробки і придбання ресурсів,
були вільно доступними і мали відкритий характер; вони визнають
необхідність розробки таких норм, якщо вони ще не існують, і
вжиття всіх необхідних заходів для координації своїх дій у цій
галузі.
   З метою полегшення розробки ресурсів і їх диверсифікації
Сторони, що підписали цей документ, зобов'язуються утримуватися
від  нав'язування операторам-розробникам дискримінаційних норм,
особливо таких, що регулюють права власності на ресурси, умови
внутрішнього функціонування компаній та оподаткування.
   2. Доступ до ринків
   Сторони, що підписали цей документ, будуть рішуче сприяти
доступу до місцевих і міжнародних ринків енергетичних продуктів
для здійснення цілей Хартії. Такий доступ до ринків повинен
враховувати  необхідність полегшення дії ринкових чинників і
стимулювання конкуренції.
   3. Лібералізація торгівлі в галузі енергетики
   Для розвитку і диверсифікації торгівлі в галузі енергетики
Сторони, що підписали цей документ, зобов'язуються послідовно
усувати перешкоди на шляху такої взаємної торгівлі енергетичними
продуктами, устаткуванням і послугами таким чином, щоб це було
сумісно з положеннями ГАТТ, пов'язаними з ним документами та
зобов'язаннями і домовленостями щодо ядерного нерозповсюдження.
   Сторони, які підписали цей документ, визнають, що транзит
енергетичних продуктів через їхню територію є найважливішою умовою
для  лібералізації торгівлі енергетичними продуктами. Транзит
повинен здійснюватися на умовах, що забезпечують рентабельність і
обгрунтовані з точки зору екології.
   Вони підкреслюють важливість розвитку міжнародних комерційних
енергопередавальних   систем,  приділяючи  особливу  увагу
електроенергії  та  природному  газу  і  визнаючи  значення
довгострокових комерційних зобов'язань. З цією метою вони будуть
забезпечувати сумісність технічних вимог, що регулюють створення і
функціонування  таких  систем,  особливо  щодо  стабільності
електричних систем.
   4. Стимулювання і захист інвестицій
   З метою стимулювання міжнародного руху інвестицій Сторони, що
підписали цей документ, будуть забезпечувати на рівні держави
створення стабільних і таких, що носять відкритий характер,
правових рамок для іноземних інвестицій відповідно до існуючих
міжнародних норм і правил з питань інвестицій і торгівлі.
   Вони заявляють про важливість того,  щоб  держави,  які
підписали  цей  документ,  уклали  і ратифікували угоди про
стимулювання і захист інвестицій, які мають юридично зобов'язуючий
характер, забезпечують високий рівень правової захищеності і
дозволяють використовувати системи гарантії інвестиційного ризику.
   Крім того,  Сторони,  що підписали цей документ, будуть
гарантувати право на репатріацію прибутку або інших платежів,
пов'язаних  з інвестиціями, і на придбання або використання
необхідної конвертованої валюти.
   Вони також  визнають  важливість  уникнення  подвійного
оподаткування з метою заохочення приватних інвестицій.
   5. Принципи й орієнтири в галузі техніки безпеки
   Відповідно до  основних багатосторонніх угод Сторони, що
підписали цей документ, будуть:
   - застосовувати  принципи  й орієнтири в галузі техніки
безпеки, спрямовані на досягнення і/або підтримку високих рівнів в
галузі  безпеки, особливо ядерної, та в охороні здоров'я і
навколишнього середовища;
   - розробляти такі відповідні принципи й орієнтири в галузі
техніки безпеки і/або домовлятися про взаємне визнання їхніх
принципів і орієнтирів у галузі техніки безпеки.
   6. Наукові дослідження, технологічні розробки, нововведення і
їхнє поширення
   Сторони, що підписали цей документ, зобов'язуються сприяти
обміну  технологіями,  а  також  співробітництву  в  галузі
технологічних  розробок  і  нововведень у сфері виробництва,
перетворення, транспортування, розподілу й ефективного і "чистого"
використання енергії таким чином, щоб це відповідало зобов'язанням
і домовленостям щодо ядерного нерозповсюдження. З цією метою вони
будуть заохочувати кооперування зусиль у таких галузях:
   - науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи;
   - експериментальні або демонстраційні проекти;
   - застосування технологічних нововведень;
   - поширення й обмін "ноу-хау" та інформацією про технології.
   7. Енергетична  ефективність  і  охорона  навколишнього
середовища
   Сторони, які  підписали цей документ, згодні з тим, що
потрібне співробітництво в галузі ефективного використання енергії
і пов'язаної з енергетикою охорони навколишнього середовища. Таке
співробітництво могло б включати:
   - забезпечення,  рентабельним  чином,  узгодженості  між
відповідними енергетичною політикою та угодами і конвенціями в
галузі охорони навколишнього середовища;
   - забезпечення формування  орієнтованих  на  ринок  цін,
включаючи більш повний відбиток екологічних витрат і вигод;
   - використання відкритих і справедливих інструментів, які
грунтуються на ринкових чинниках і спрямовані на досягнення
поставлених в галузі енергетики завдань і пом'якшення екологічних
проблем;
   - створення спільних умов для обміну "ноу-хау" в галузі
екологічно обгрунтованих енергетичних технологій і ефективного
використання енергії;
   - створення спільних умов для рентабельності капіталовкладень
у проекти, пов'язані з підвищенням енергетичної ефективності.
   8. Освіта і навчання
   Сторони, що  підписали  цей  документ,  визнаючи  роль
промисловості в наданні сприяння фаховій освіті і навчанню кадрів
у  галузі енергетики, зобов'язуються співробітничати в такій
діяльності, включаючи:
   - фахову освіту;
   - фахове навчання;
   - суспільну інформацію в галузі енергетичної ефективності.
          Розділ III: Конкретні угоди
   Сторони, що  підписали  цей  документ,  зобов'язуються
додержуватися цілей і принципів  Хартії  та  здійснювати  і
розширювати  їхнє  співробітництво  якомога  швидше  шляхом
добросовісних переговорів з метою вироблення Основної угоди і
Протоколів.
   Галузі співробітництва могли б включати:
   - питання горизонтального й організаційного характеру;
   - енергетичну ефективність, включаючи охорону навколишнього
середовища;
   - розвідування, видобуток, виробництво, транспортування і
використання  нафти  і  нафтопродуктів, а також модернізацію
нафтопереробних заводів;
   - розвідування, видобуток і використання природного газу,
об'єднання газопровідних систем і  транспортування  газу  по
трубопроводах високого тиску;
   - усі аспекти ядерного паливного циклу, включаючи підвищення
безпеки в цьому секторі;
   - модернізацію електростанцій, об'єднання енергосистем  і
передачу електроенергії по лініях високої напруги; усі аспекти
вугільного циклу, включаючи технології "чистого вугілля";
   - освоєння поновлюваних джерел енергії;
   - передачу технології і сприяння нововведенням;
   - співробітництво в боротьбі з наслідками великих аварій або
інших подій в енергетичному секторі з транскордонними наслідками.
   Сторони, що підписали цей документ, розглянуть, у виняткових
випадках, можливість домовленостей щодо перехідного періоду. Вони,
особливо, беруть до уваги специфічні умови, в яких знаходяться
деякі держави Центральної і Східної Європи і СРСР, а також їхню
потребу в пристосуванні своїх економік до ринкової системи і
визнають можливість поетапного переходу в  цих  країнах  до
здійснення тих конкретних положень Хартії, Основної угоди й
пов'язаних з ними Протоколів, що їх вони, в силу об'єктивних
причин, не в змозі здійснювати негайно і цілком.
   Конкретні домовленості щодо переходу до повного дотримання
положень Хартії, розроблених в Основній угоді і Протоколах, будуть
предметом переговорів кожної Сторони, що запитує про перехідний
статус, і просування в напрямку повного дотримання буде підлягати
періодичному розгляду.
         Розділ IV: Заключні положення
   Сторони, що підписали цей документ, звертаються до уряду
Нідерландів,  виконуючому  обов'язки голови Ради Європейських
співтовариств, з проханням направити  Генеральному  секретарю
Організації  Об'єднаних Націй текст Європейської енергетичної
хартії, що не підлягає реєстрації на підставі статті 102 Статуту
Організації Об'єднаних  Націй  (  995_010  ).  При прийнятті
Європейської енергетичної хартії міністри або їхні представники
відзначають, що було досягнуто таке розуміння:
   Представники Сторін, що підписали цей документ, розуміють, що
в  контексті  Європейської  енергетичної  хартії  принцип
недискримінації означає режим найбільшого сприяння як мінімальну
норму. Про національний режим можна буде домовитися в положеннях
Основної угоди і/або Протоколів.
   Оригінал цього Заключного документа, складений англійською,
іспанською,  італійською, німецькою, російською і французькою
мовами, буде переданий уряду Королівства Нідерландів, який буде
зберігати його у своїх архівах. Кожна зі Сторін, що підписали цей
документ, отримає від уряду Королівства Нідерландів засвідчену
копію Заключного документа.
   Дата підписання: 17 грудня 1991 р.
   Дата набуття чинності: 17 грудня 1991 р.
 
 Зібрання чинних міжнародних договорів України:
 Офіційне видання - Том 1: 1990-1991 рр. - К.:
 Видавничий Дім "Ін Юре", 2001.
         Европейская Энергетическая хартия
 
      Заключительный документ Гаагской Конференции
        по Европейской Энергетической Хартии
        (Гаага, 16 - 17 декабря 1991 года)
   Представители Австралии, Австрии, Азербайджана,  Албании,
Армении, Беларуси, Бельгии, Болгарии,  Венгрии,  Федеративной
Республики  Германия,  Греции,  Грузии,  Дании,  Европейского
сообщества, Ирландии, Исландии, Испании, Италии,  Казахстана,
Канады,  Кипра,  Кыргызстана,  Латвии,  Литвы,  Лихтенштейна,
Люксембурга, Мальты, Межгосударственного экономического комитета,
Молдовы, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Российской
Федерации, Румынии, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов
Америки,  Таджикистана,  Туркменистана,  Турции,  Узбекистана,
Украины, Финляндии, Франции, Чехо-Словакии, Швейцарии, Швеции,
Эстонии, Югославии и Японии собрались в Гааге, Нидерланды, 16 - 17
декабря 1991 года с тем, чтобы принять Европейскую Энергетическую
Хартию.
   Конференцию открыл и закрыл министр экономики Нидерландов.
   На открытии  Конференции  присутствовала  Ее  Величество
Королева Нидерландов Беатрикс.
   Перед участниками Конференции  выступили  премьер-министр
Нидерландов и член Комиссии Европейских сообществ,  ведающий
вопросами энергетики.
   В ходе Конференции были получены вклады и сделаны заявления
делегатами подписавших настоящий документ Сторон.
   Преисполненные  решимости  полностью  реализовать  итоги
Конференции, представители подписавших настоящий документ Сторон
приняли следующий текст Европейской Энергетической Хартии:
        Европейская Энергетическая Хартия
   Представители подписавших  настоящий  документ  Сторон,
встретившиеся в Гааге 16 - 17 декабря 1991 года,
   принимая во внимание Парижскую хартию для новой  Европы
( 995_058 ), подписанную в Париже 21 ноября 1991 года на встрече
на высшем уровне Совещания по безопасности и сотрудничеству в
Европе (СБСЕ),
   учитывая принятый в Бонне 11 апреля 1990 года Документ
Конференции СБСЕ по экономическому сотрудничеству в Европе,
   учитывая принятое 17 июля 1991 года Заявление Лондонской
экономической встречи на высшем уровне,
   принимая во внимание Доклад о выводах и  рекомендациях
Софийской встречи СБСЕ по защите окружающей среды от 3 ноября 1989
года, а также ее дальнейшие шаги,
   принимая во внимание Соглашение об учреждении Европейского
банка реконструкции и развития ( 995_062 ), подписанное в Париже
29 мая 1990 года,
   желая торжественно  оформить  это  новое  стремление  к
общеевропейскому и глобальному сотрудничеству, основанному на
взаимном уважении и доверии,
   преисполненные решимости содействовать развитию новой модели
долгосрочного энергетического сотрудничества в  Европе  и  в
глобальном плане в рамках рыночной экономики и  на  основе
взаимопомощи и принципа недискриминации,
   сознавая, что необходимо учитывать проблемы перестройки и
структурных изменений, с которыми сталкиваются страны Центральной
и Восточной Европы, а также СССР, и что желательно участие
подписавших настоящий документ Сторон в совместных  усилиях,
направленных на облегчение и содействие  ориентированным  на
рыночные отношения реформам и модернизации энергетических отраслей
в этих странах,
   будучи убежденными в том, что реализация взаимодополняющих
возможностей энергетических отраслей в рамках Европы  окажет
позитивное воздействие на мировую экономику; убежденные в том, что
расширение энергетического сотрудничества  между  подписавшими
настоящий документ Сторонами  является  необходимым  условием
экономического прогресса и - в более широком плане - социального
развития и повышения качества жизни,
   будучи убежденными в общей заинтересованности подписавших
настоящий документ Сторон в решении проблем энергоснабжения,
безопасности промышленных установок,  в  особенности  ядерных
объектов, и охраны окружающей среды,
   стремясь принять дополнительные меры с целью обеспечения
надежности энергоснабжения и эффективного управления ресурсами и
их использования, а также  полной  реализации  потенциальных
возможностей для улучшения окружающей среды, при продвижении к
устойчивому развитию,
   будучи убежденными в  первостепенной  важности  создания
эффективных энергетических  систем  в  области  производства,
преобразования, транспортировки, распределения и использования
энергии в интересах надежности энергоснабжения и охраны окружающей
среды,
   признавая государственный суверенитет и суверенные права на
энергетические ресурсы,
   будучи убежденными в поддержке со стороны  Европейского
сообщества, в  особенности  посредством  завершения  создания
внутреннего энергетического рынка,
   сознавая  обязательства  по  основным  соответствующим
многосторонним соглашениям, наличие международного сотрудничества
по широкому кругу вопросов энергетики и активную деятельность
существующих международных организаций в области энергетики и
выражая готовность полностью использовать экспертный потенциал
этих организаций в интересах содействия достижению целей Хартии,
   признавая  роль  предпринимателей,  осуществляющих  свою
деятельность в открытых и справедливых правовых рамках, в деле
содействия развитию сотрудничества в соответствии с Хартией,
   преисполненные  решимости  установить  более  тесные,
взаимовыгодные торговые отношения и содействовать инвестициям в
области энергетики,
   будучи  убежденными  в  важности  содействия  свободному
перемещению энергетических продуктов и  развития  эффективной
международной  энергетической  инфраструктуры  с  тем,  чтобы
способствовать основанной на рыночных отношениях торговле  в
области энергетики,
   сознавая необходимость содействия развитию технологического
сотрудничества между подписавшими настоящий документ Сторонами,
   утверждая, что политика подписавших  настоящий  документ
Сторон в области энергетики продиктована общими интересами всех
этих стран и что она должна осуществляться в соответствии с
изложенными ниже принципами,
   утверждая,   наконец,   свою   готовность   принимать
соответствующие меры и проводить в  жизнь  изложенные  ниже
принципы,
   приняли  следующую  декларацию,  являющуюся  Европейской
Энергетической Хартией.
             Раздел I. Цели
   Подписавшие настоящий  документ  Стороны  стремятся,  на
приемлемой с экономической  точки  зрения  основе,  повысить
надежность энергоснабжения и в максимальной степени обеспечить
эффективность  производства,  преобразования,  транспортировки,
распределения и использования энергии с тем, чтобы повышать
уровень безопасности и сводить к минимуму проблемы окружающей
среды.
   В рамках государственного суверенитета и суверенных прав на
энергетические ресурсы и в духе политического и экономического
сотрудничества они обязуются содействовать развитию эффективного
энергетического рынка во всей Европе и лучше функционирующего
глобального рынка,  в  обоих  случаях  на  основе  принципа
недискриминации и ориентированного на рынок  ценообразования,
учитывая должным образом озабоченности в области окружающей среды.
Они преисполнены решимости создавать обстановку, благоприятную для
функционирования предприятий  и  для  притока  инвестиций  и
технологий, посредством внедрения рыночных принципов в области
энергетики.
   В этих целях и в соответствии с этими принципами они будут
принимать меры в следующих областях:
   1. Развитие торговли в области энергетики в соответствии с
основными соответствующими многосторонними соглашениями, такими
как ГАТТ ( 995_264 ), связанные с ним документы, и обязательствами
и договоренностями по ядерному нераспространению, которое будет
осуществляться путем:
   - открытого и конкурентного рынка энергетических продуктов,
материалов, оборудования и услуг;
   - доступа к энергетическим ресурсам, их разведке и разработке
на коммерческой основе;
   - доступа к местным и международным рынкам;
   - устранения  технических,  административных  и  прочих
препятствий на пути  торговли  энергией  и  соответствующими
оборудованием, технологиями и связанными с энергией услугами;
   - проведения промышленностью модернизации, обновления  и
рационализации услуг и установок, связанных с производством,
преобразованием, транспортировкой, распределением и использованием
энергии;
   - содействия  развитию  и  объединению  энергопередающих
инфраструктур;
   - содействия наилучшему доступу к капиталу, в особенности
через  посредство  соответствующих  существующих  финансовых
институтов;
   - облегчения доступа к транспортной инфраструктуре в целях
международного транзита  в  соответствии  с  целями  Хартии,
выраженными в первом абзаце настоящего раздела;
   - доступа на коммерческих условиях к технологиям, применяемым
в области разведки, разработки и использования энергетических
ресурсов.
   2. Сотрудничество  в  области  энергетики, которое будет
охватывать:
   - координацию энергетической политики в той степени, в какой
это необходимо для содействия осуществлению целей Хартии;
   - взаимный доступ к технической и экономической информации,
совместимый с правами собственности;
   - создание  стабильных  и  открытых  правовых  рамок,
обеспечивающих условия для разработки энергетических ресурсов;
   - координацию  и,  в  необходимых  случаях, согласование
принципов и ориентиров высокого уровня  в  области  техники
безопасности  в  отношении  энергетической  продукции  и  ее
транспортировки, а также в отношении энергетических установок;
   - облегчение обмена технологической информацией и "ноу-хау"
в энергетической и экологической областях, включая обучение;
   - научные  исследования,  технологические  разработки  и
демонстрационные проекты.
   3. Энергетическая эффективность и охрана окружающей среды,
что будет означать:
   - создание механизмов и условий, позволяющих использовать
энергию максимально экономно и эффективно, включая, в необходимых
случаях, регулирующие и основанные  на  рыночных  отношениях
инструменты;
   - поощрение сочетания источников энергии, нацеленного на
сведение к минимуму отрицательных  экологических  последствий
рентабельным путем посредством:
   i) ориентированных на рынок цен на энергию, полнее отражающих
экологические издержки и выгоды;
   ii) эффективных и  скоординированных  мер,  связанных  с
энергетической политикой;
   iii) использования новых и возобновляемых источников энергии
и чистых технологий;
   - достижение  и  поддержание  высокого  уровня  ядерной
безопасности и обеспечение эффективного сотрудничества в этой
области.
         Раздел II. Порядок осуществления
   Для достижения вышеизложенных целей подписавшие настоящий
документ Стороны, в рамках государственного  суверенитета  и
суверенных  прав  на  энергетические  ресурсы,  предпримут
скоординированные действия по обеспечению большей согласованности
их энергетической политики, которая должна  основываться  на
принципе  недискриминации  и  на  ориентированном  на  рынок
ценообразовании, учитывая должным образом озабоченности в области
окружающей среды.
   Они подчеркивают, что необходимы практические  шаги  по
определению  энергетической  политики  с  целью  активизации
сотрудничества в данной области, а также делают упор на важность
регулярного обмена  мнениями  относительно  принимаемых  мер,
полностью  используя  опыт,  накопленный  в  данной  области
существующими международными организациями и учреждениями.
   Стороны, подписавшие настоящий документ, признают, что может
потребоваться  дополнять  коммерческие  формы  сотрудничества
межправительственным сотрудничеством, в особенности в области
разработки энергетической политики и анализа, а также в областях,
которые являются существенно важными, но не подходящими для
финансирования частным капиталом.
   Они обязуются  стремиться  к  созданию  более  широкого
европейского энергетического рынка и повышению  эффективности
функционирования глобального энергетического рынка совместными или
скоординированными действиями в соответствии с Хартией в следующих
областях:
   - доступ к энергетическим ресурсам и их разработке;
   - доступ к рынкам;
   - либерализация торговли в области энергетики;
   - стимулирование и защита инвестиций;
   - принципы и ориентиры в области техники безопасности;
   - научные  исследования,  технологические   разработки,
нововведения и их распространение;
   - энергетическая эффективность и охрана окружающей среды;
   - образование и обучение.
   Предпринимая эти совместные или скоординированные действия,
они обязуются поощрять частную инициативу, полностью использовать
потенциальные возможности предприятий, учреждений и всех имеющихся
источников финансирования, а также способствовать сотрудничеству
между такими предприятиями или учреждениями разных стран, действуя
на основе рыночных принципов.
   Стороны, подписавшие настоящий документ, будут обеспечивать
соблюдение международных норм в области охраны промышленной,
коммерческой и интеллектуальной собственности.
    1. Доступ к энергетическим ресурсам и их разработке
   Поскольку эффективная разработка энергетических  ресурсов
является непременным условием для достижения  целей  Хартии,
Стороны, подписавшие настоящий документ, обязуются облегчать для
заинтересованных операторов - разработчиков доступ к ресурсам и их
разработке.
   С этой целью они будут обеспечивать условия для того, чтобы
нормы, относящиеся к разведке, разработке и приобретению ресурсов,
были свободно доступными и носили открытый характер; они признают
необходимость разработки таких норм, если они еще не существуют, и
принятия всех необходимых мер по координации своих действий в этой
области.
   В целях облегчения разработки ресурсов и их диверсификации
подписавшие настоящий документ Стороны обязуются воздерживаться от
навязывания операторам - разработчикам дискриминационных норм, в
особенности регулирующие права собственности на ресурсы, условия
внутреннего функционирования компаний и налогообложение.
            2. Доступ к рынкам
   Стороны, подписавшие настоящий документ, будут решительно
содействовать  доступу  к  местным  и  международным  рынкам
энергетических продуктов для осуществления целей Хартии. Такой
доступ к рынкам должен учитывать необходимость облегчения действия
рыночных факторов и стимулирования конкуренции.
     3. Либерализация торговли в области энергетики
   Для развития и диверсификации торговли в области энергетики
подписавшие настоящий документ Стороны обязуются последовательно
устранять  препятствия  на  пути  такой  взаимной  торговли
энергетическими продуктами, оборудованием  и  услугами  таким
образом, чтобы это было совместимо с положениями ГАТТ, связанными
с ним документами и обязательствами и договоренностями по ядерному
нераспространению.
   Стороны, подписавшие настоящий документ,  признают,  что
транзит энергетических продуктов через их территорию является
важнейшим условием для либерализации торговли энергетическими
продуктами.  Транзит  должен  осуществляться  на  условиях,
обеспечивающих рентабельность и обоснованных с точки  зрения
экологии.
   Они подчеркивают важность развития международных коммерческих
энергопередающих систем, уделяя особое внимание электроэнергии и
природному газу и признавая значение долгосрочных коммерческих
обязательств. В этих целях они будут обеспечивать совместимость
технических требований, регулирующих создание и функционирование
таких систем, в особенности в отношении стабильности электрических
систем.
        4. Стимулирование и защита инвестиций
   С целью стимулирования международного движения инвестиций
подписавшие настоящий документ Стороны будут обеспечивать на
уровне государства создание стабильных и носящих открытый характер
правовых рамок для иностранных инвестиций согласно существующим
международным нормам и правилам по  вопросам  инвестиций  и
торговли.
   Они заявляют о важности того, чтобы государства, подписавшие
настоящий документ, заключили и ратифицировали имеющие юридически
обязывающий характер соглашения о  стимулировании  и  защите
инвестиций, которые  обеспечивают  высокий  уровень  правовой
защищенности  и  позволяют  использовать  системы  гарантии
инвестиционного риска.
   Кроме того, подписавшие настоящий документ Стороны будут
гарантировать право на репатриацию прибыли или других платежей,
связанных с инвестициями, и на приобретение или использование
необходимой конвертируемой валюты.
   Они  также  признают  важность  избежания  двойного
налогообложения с целью поощрения частных инвестиций.
   5. Принципы и ориентиры в области техники безопасности
   В соответствии с основными соответствующими многосторонними
соглашениями, подписавшие настоящий документ Стороны будут:
   - применять  принципы  и  ориентиры  в  области техники
безопасности, нацеленные на достижение и/или поддержание высоких
уровней в области безопасности, в особенности ядерной, и в охране
здоровья и окружающей среды;
   - разрабатывать такие соответствующие принципы и ориентиры в
области техники безопасности и/или договариваться о взаимном
признании их  принципов  и  ориентиров  в  области  техники
безопасности.
    6. Научные исследования, технологические разработки,
        нововведения и их распространение
   Стороны,  подписавшие  настоящий  документ,  обязуются
содействовать обмену технологиями, а также сотрудничеству  в
области технологических разработок и  нововведений  в  сфере
производства, преобразования, транспортировки, распределения и
эффективного и "чистого" использования энергии таким образом,
чтобы это соответствовало обязательствам и договоренностям по
ядерному нераспространению.
   С этой целью они будут поощрять кооперирование усилий в
следующих областях:
   - научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
   - экспериментальные или демонстрационные проекты;
   - применение технологических нововведений;
   - распространение  и  обмен  "ноу-хау"  и информацией о
технологиях.
  7. Энергетическая эффективность и охрана окружающей среды
   Стороны, подписавшие настоящий документ, согласны в том, что
необходимо сотрудничество в области эффективного использования
энергии и связанной с энергетикой охраны окружающей среды. Такое
сотрудничество могло бы включать:
   - обеспечение, рентабельным образом, согласованности между
соответствующими энергетической политикой  и  соглашениями  и
конвенциями в области охраны окружающей среды;
   - обеспечение формирования ориентированных на рынок цен,
включая более полное отражение экологических издержек и выгод;
   - использование  открытых и справедливых, основанных  на
рыночных  факторах  инструментов,  нацеленных  на  достижение
поставленных в области энергетики задач и смягчение экологических
проблем;
   - создание общих условий для обмена "ноу-хау" в области
экологически обоснованных энергетических технологий и эффективного
использования энергии;
   - создание общих условий для рентабельности капиталовложений
в проекты, связанные с повышением энергетической эффективности.
          8. Образование и обучение
   Стороны, подписавшие настоящий документ, признавая  роль
промышленности в оказании содействия профессиональному образованию
и обучению кадров в области энергетики, обязуются сотрудничать в
такой деятельности, включая:
   - профессиональное образование;
   - профессиональное обучение;
   - общественную  информацию  в  области  энергетической
эффективности.
        Раздел III. Конкретные соглашения
   Стороны, подписавшие настоящий документ, обязуются соблюдать
цели и принципы  Хартии  и  осуществлять  и  расширять  их
сотрудничество как можно скорее путем добросовестных переговоров с
целью выработки основного соглашения и протоколов.
   Области сотрудничества могли бы включать:
   - вопросы горизонтального и организационного характера;
   - энергетическую эффективность, включая охрану окружающей
среды;
   - разведку,  добычу,  производство,  транспортировку  и
использование  нефти  и нефтепродуктов, а также модернизацию
нефтеперерабатывающих заводов;
   - разведку,  добычу  и  использование  природного  газа,
объединение газопроводных систем и транспортировку  газа  по
трубопроводам высокого давления;
   - все аспекты ядерного топливного цикла, включая повышение
безопасности в этом секторе;
   - модернизацию электростанций, объединение энергосистем и
передачу электроэнергии по линиям высокого напряжения;
   - все аспекты угольного цикла, включая технологии "чистого
угля";
   - освоение возобновляемых источников энергии;
   - передачу технологии и содействие нововведениям;
   - сотрудничество в борьбе с последствиями крупных аварий или
других происшествий в энергетическом секторе с трансграничными
последствиями.
   Стороны, подписавшие настоящий документ,  рассмотрят,  в
исключительных случаях, возможность договоренностей относительно
переходного периода. Они, в особенности, принимают во внимание
специфические условия, в которых находятся некоторые государства
Центральной и Восточной Европы и СССР, а также их потребность в
приспособлении своих экономик к рыночной системе и признают
возможность поэтапного перехода в этих странах к осуществлению
тех конкретных положений Хартии, основного соглашения и связанных
с ними протоколов, которые они, в силу объективных причин, не в
состоянии осуществлять немедленно и полностью.
   Конкретные договоренности по переходу к полному соблюдению
положений Хартии,  разработанных  в  основном  соглашении  и
протоколах,  будут  предметом  переговоров  каждой  Стороны,
запрашивающей о переходном статусе, и продвижение в направлении
полного соблюдения будет подлежать периодическому рассмотрению.
        Раздел IV. Заключительные положения
   Стороны, подписавшие настоящий  документ,  обращаются  к
правительству Нидерландов, исполняющему обязанности председателя
Совета Европейских сообществ с просьбой направить Генеральному
секретарю Организации Объединенных  Наций  текст  Европейской
Энергетической Хартии, который не  подлежит  регистрации  на
основании  статьи 102 Устава  Организации Объединенных Наций
( 995_010 ).
   При принятии Европейской Энергетической Хартии министры или
их представители отмечают,  что  было  достигнуто  следующее
понимание:
   Представители подписавших настоящий документ Сторон понимают,
что в контексте Европейской  Энергетической  Хартии  принцип
недискриминации означает режим наибольшего благоприятствования как
минимальную норму. О национальном режиме можно будет договориться
в положениях основного соглашения и/или протоколов.
   Подлинник настоящего Заключительного документа, составленный
на английском, испанском, итальянском, немецком,  русском  и
французском языках, будет передан  правительству  Королевства
Нидерландов, которое будет хранить его в своих архивах. Каждая из
подписавших настоящий документ Сторон получит от правительства
Королевства  Нидерландов  заверенную  копию  Заключительного
документа.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка