Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про зайнятість населення" та до Житлового кодексу Української РСР

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року          З А К О Н  У К Р А Ї Н И
   Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР
    "Про зайнятість населення" та до Житлового кодексу
             Української РСР
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 12, ст.169 )
   У зв'язку з прийняттям Закону Української РСР "Про основи
соціальної захищеності інвалідів в Українській РСР" ( 875-12 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
   Внести  зміни і доповнення до таких законодавчих актів
України:
   I. До Закону Української РСР "Про зайнятість населення"
( 803-12 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1991 р.,
N 14, стаття 170):
   1. У частині першій статті 5 виключити слово "інвалідам".
   2. У статті 20 виключити пункт 2.
   У зв'язку з цим пункти 3, 4, 5, 6 вважати відповідно пунктами
2, 3, 4, 5.
   II. До Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10  )
(Відомості Верховної Ради Української РСР, 1983 р., додаток до
N 28, стаття 573):
   1. Частину першу статті 46 після абзаца четвертого доповнити
новим абзацом п'ятим такого змісту:
   "дітям-інвалідам, що не мають батьків або батьки  яких
позбавлені батьківських прав і проживають у державних або інших
соціальних установах, після досягнення повноліття, якщо  за
висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати
самообслуговування і вести самостійний спосіб життя".
   У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.
   2. У статті 71:
   частину третю після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого
змісту:
   "влаштування інвалідів у будинки-інтернати або інші установи
соціальної допомоги - протягом дванадцяти місяців".
   У зв'язку з цим пункти 5 і 6 вважати відповідно пунктами 6 і
7.
   3. У частині четвертій цифри "1-6" - замінити цифрами "1-7".
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 18 грудня 1991 року
   N 1993-XII
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка