Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про розміри надбавок до посадових окладів за класні чини та вислугу років працівникам органів прокуратури України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
      Про розміри надбавок до посадових окладів за
       класні чини та вислугу років працівникам
          органів прокуратури України
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 424/92 від 19.08.92 )
  ( Зміни в текст не внесені. Додатково див. Указ Президента
   N 414/95 від 02.06.95 )
   1. Затвердити розміри надбавок до посадових окладів за класні
чини та вислугу років працівникам органів прокуратури України
(додатки N 1, 2, 3).
   2. Затвердити Положення про порядок  виплати  процентних
надбавок за вислугу років до заробітної плати працівникам органів
прокуратури України (додаток N 4).
   Указ набуває чинності з дня підписання.
 
 
 Президент України                   Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 20 грудня 1991 року
     N 11/91
 
                         Додаток N 1
                    До Указу Президента України
                  від 20 грудня 1991 року N 11/91
 
 
  ( Додаток N 1 втратив чинність на підставі Указу Президента
   N 424/92 від 19.08.92 )
             Розміри надбавок
       до посадових окладів працівників органів
          прокуратури за класні чини
 
 
 ----------------------------------------------------------------
 Класні чини               Розмір доплат (в крб.)
                     на місяць
 ----------------------------------------------------------------
 
 Державний радник юстиції України          300
 
 Державний радник юстиції першого класу       260
 
 Державний радник юстиції другого класу       240
 
 Державний радник юстиції третього класу      220
 
 Старший радник юстиції               200
 
 Радник юстиції                   180
 
 Молодший радник юстиції              160
 
 Юрист першого класу                140
 
 Юрист другого класу                120
 
 Юрист третього класу                100
 
                        Додаток N 2
                    до Указу Президента України
                  від 20 грудня 1991 року N 11/91
 
    Розміри щомісячної процентної надбавки за вислугу
       років працівникам органів прокуратури
 
 ----------------------------------------------------------------
                 Розмір надбавки (в процентах
 Стаж вислуги в класному чині   від загальної суми посадового
                 окладу і доплати за класний чин)
 ----------------------------------------------------------------
 
 Понад 2 роки                 5
 
 - " - 5 років                10
 
 - " - 10 років                15
 
 - " - 15 років                20
 
 - " - 20 років                25
 
 - " - 25 років                30
 
 - " - 30 років                40
 
 
                        Додаток N 3
                    до Указу Президента України
                  від 20 грудня 1991 року N 11/91
 
    Розміри щомісячної процентної надбавки спеціалістам,
       службовцям і робітникам за вислугу років
 
 
 ----------------------------------------------------------------
   Стаж робот         Розмір надбавки (в процентах
                 від посадового окладу)
 ----------------------------------------------------------------
 
 Понад 2 роки                 5
 
 - " - 5 років                10
 
 - " - 10 років                15
 
 - " - 15 років                20
 
 - " - 20 років                25
 
 - " - 25 років                30
 
 - " - 30 років                40
 
 
                        Додаток N 4
                    до Указу Президента України
                  від 20 грудня 1991 року N 11/91
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про порядок виплати процентних надбавок за вислугу
     років до заробітної плати працівникам органів
            прокуратури України
   Цим положенням  на  підставі  ст.49 Закону України "Про
прокуратуру" ( 1789-12 ) визначається порядок виплати процентних
надбавок до заробітної плати працівникам органів прокуратури
України.
       Розмір процентних надбавок до заробітної
           плати за вислугу років
   1. Надбавки до заробітної плати за вислугу років виплачуються
працівникам органів прокуратури України, які мають класні чини, у
залежності  від стажу роботи в органах прокуратури в таких
розмірах:
 
 ----------------------------------------------------------------
                 Розмір надбавки (в процентах
 Стаж роботи           від загальної суми посадового
                 окладу і доплати за класний чин)
 ----------------------------------------------------------------
 
 Понад 2 роки                 5
 
 - " - 5 років                10
 
 - " - 10 років                15
 
 - " - 15 років                20
 
 - " - 20 років                25
 
 - " - 25 років                30
 
 - " - 30 років                40
 
   Виплата вказаних надбавок провадиться один раз на місяць на
протязі всього періоду трудових відносин.
   2. Іншим працівникам прокуратури (спеціалістам, службовцям,
робітникам), що займають посади, де класні чини не передбачені,
надбавки до посадових окладів за вислугу років виплачуються в
таких же розмірах, що і прокурорсько-слідчим працівникам. Для цієї
категорії працівників в стаж роботи, що дає право на процентні
надбавки, включається лише робота в органах прокуратури.
    Обчислення стажу роботи, що дає право на одержання
        процентної надбавки за вислугу років
   3. У трудовий стаж роботи, що дає право на  одержання
процентної  надбавки  до заробітної плати за вислугу років,
включається час роботи в органах прокуратури.
   4. У стаж роботи, що дає право на одержання процентної
надбавки до заробітної плати за вислугу років, також включається:
   4.1. Час роботи на прокурорсько-слідчих посадах військової
прокуратури, на слідчій роботі в органах внутрішніх справ і служби
національної  безпеки, та перебування на строковій службі в
Збройних Силах;
   4.2. Робота судді, арбітра, а також працівників органів
юстиції, що займаються діяльністю судів;
   4.3. Робота на виборних посадах в Радах і профспілкових
організаціях, якщо працівник до і після цього працював в органах
прокуратури;
   4.4. Час роботи в державних установах, інших організаціях
працівників, що мають класні чини і були направлені туди, а потім
повернулись в прокуратуру для продовження роботи;
   4.5. Період навчання у вищих учбових закладах, якщо після
закінчення випускник направлений в органи прокуратури;
   4.6. Частково оплачувана відпустка по догляду за дитиною до
досягнення  нею  дворічного  віку і додаткова відпустка без
збереження заробітної плати по догляду за дитиною до досягнення
нею віку трьох років;
   4.7. Робота за кордоном, якщо працівник направлявся органами
прокуратури, перед  відрядженням  працював  на  посадах,  що
передбачають присвоєння класного чину, і на протязі двох місяців
після повернення з-за кордону поступив в органи прокуратури на
зазначені посади;
   4.8. Якщо особа до присвоєння їй класного чину працювала в
органах прокуратури на посадах, передбачених пунктом 2 цього
Положення.
   5. Стаж роботи, що дає право на отримання процентної надбавки
до заробітної плати за вислугу років, не переривається, але час
перерви в цей стаж не включається у випадках:
   5.1. При зарахуванні на роботу в органи прокуратури на посади
працівників, що мають класні чини, якщо вони на протязі трьох
місяців з дня звільнення з військової служби не влаштувалися на
вищезгадані посади, хоча перед призивом на військову службу
безпосередньо працювали в органах прокуратури;
   5.2. Якщо при зарахуванні на роботу в органи прокуратури на
посади працівників, по яких передбачено присвоєння класних чинів,
минуло понад один місяць після звільнення з посад, перерахованих у
п.4.1 і 4.2 цього Положення, за винятком осіб, що перебували на
військовій строковій службі;
   5.3. При зарахуванні на роботу в органи прокуратури на посади
працівників, що мають класні чини, протягом одного місяця після
припинення інвалідності або хвороби, яка тривала понад чотири
місяці підряд і викликала звільнення з органів прокуратури, якщо
працівник повернувся на роботу в органи прокуратури на ці посади
незалежно від місця роботи під час інвалідності, а також у випадку
повернення на роботу в органи прокуратури на вказані посади після
переводу за висновком лікарсько-трудової експертної комісії (ЛТЕК)
або  лікарсько-консультаційної  комісії  (ЛКК)  на роботу на
підприємство, в організацію, установу, яка не давала право на
одержання процентної надбавки до заробітної плати за вислугу
років.
   Місячний період у цих випадках обчислюється з дня відновлення
працездатності або зміни інваліду трудової рекомендації ЛТЕК, яка
не дозволяє прийняти (перевести) його на роботу, що дає право на
одержання  цієї  процентної  надбавки.  Днем  відновлення
працездатності вважається відповідно день, коли ЛКК прийняла
рішення про це, або день, який наступає за днем, по який була
встановлена інвалідність.
   5.4. При зарахуванні на роботу в органи прокуратури на посади
працівників, які мають класні чини, після звільнення з роботи з
цих органів з зазначених посад за власним бажанням у зв'язку з
переводом чоловіка (дружини) на роботу в іншу місцевість незалежно
під тривалості перерви у роботі;
   5.5. При поверненні на роботу в органи прокуратури на посади
працівників, що мають класні чини, члена сім'ї, який перебував
разом з працівником або військовослужбовцем у зв'язку з виїздом з
чоловіком (дружиною) за кордон, якщо перерва між днем повернення
з-за кордону і днем зарахування на роботу не перевищує двох
місяців, не рахуючи часу переїзду до місця проживання;
   5.6. При поверненні жінки на роботу в органи прокуратури на
посади працівників, що мають класні чини, не пізніше місячного
строку після досягнення дитиною віку трьох років незалежно від
того, перебувала вона у відпустці по догляду за дитиною, працювала
у цей час на інших роботах або звільнялась з роботи з цієї
причини;
   5.7. При  зарахуванні  на  роботу  в органи прокуратури
пенсіонерів за віком, які до виходу на пенсію працювали у цих
органах;
   5.8. При поверненні працівників, які мають класні чини, на
роботу в органи прокуратури після звільнення у  зв'язку  з
закінченням строкової угоди про роботу в районах Крайньої Півночі
і в місцевостях, прирівняних до них, на протязі двох місяців, не
рахуючи часу на переїзд до місця проживання.
    Порядок обчислення і виплати процентної надбавки до
        заробітної плати за вислугу років
   6. Процентна надбавка до заробітної плати за вислугу років
працівника, який має класний чин, обчислюється, виходячи з його
посадового окладу та доплати за класний чин. Інші види надбавок та
доплат  не враховуються. При тимчасовому заміщенні процентна
надбавка за вислугу років обчислюється з заробітної плати по
основній роботі.
   7. Працівникам, у яких протягом календарного місяця виникло
право на підвищення розміру процентної надбавки за вислугу років,
загальна  сума  надбавки  за  місяць  визначається  шляхом
підсумовування надбавок, обчислених у відповідних розмірах по
періодам місяця.
   У такому ж порядку визначається сума надбавок за вислугу
років при зміні протягом календарного місяця посадового окладу чи
доплати за класний чин.
   8. Процентна надбавка за вислугу років враховується при
обчисленні середнього заробітку, який зберігається за працівниками
у відповідності з чинним законодавством (за час  відпустки,
виконання  державних  або  громадських обов'язків, за період
тимчасової непрацездатності, при призначенні державних пенсій та
інше).
   9. Працівникам, що залишили роботу у зв'язку з виходом на
пенсію за віком або інвалідністю, переходом на іншу роботу за
висновком ЛТЕК або ЛКК, призивом на військову службу у Збройні
Сили України, обранням на виборні посади,  зарахуванням  на
навчання, звільненням у зв'язку з хворобою, що тривала понад
чотири  місяці  підряд,  скорочення  чисельності  або  штату
працівників, ліквідацією установи, а також жінкам, які залишили
роботу у зв'язку з народженням дитини, сім'ям працівників, які
загинули або померли, виплата процентної надбавки за вислугу років
провадиться при остаточному розрахунку пропорціонально  часу,
відпрацьованому у даному календарному місяці.
    Порядок встановлення стажу роботи, який дає право
     на одержання процентних надбавок до заробітної
           плати за вислугу років
   10. Стаж роботи для виплати процентних надбавок за вислугу
років визначається комісіями по встановленню трудового стажу, які
створюються  в  Генеральній прокуратурі України, обласних та
прирівняних до них прокуратурах, навчальних закладах.
   Склад комісії  затверджується  керівником  прокуратури за
погодженням із профспілковим комітетом з числа керівних  та
відповідальних працівників прокуратури і профспілкового комітету.
   11. Основним документом для визначення стажу роботи є трудова
книжка. При її відсутності, а також у тих випадках, коли у
трудовій  книжці  відсутні  необхідні  записи  або містяться
неправильні, неточні записи про час роботи, на підтвердження
трудового стажу приймаються довідки, витяги з наказів, особистих
рахунків і відомостей на виплату заробітної плати та  інші
документи, які містять дані про час роботи.
   Підтвердження стажу роботи, який дає право на одержання
процентної  надбавки  за  вислугу років, поясненнями свідків
здійснюються у порядку, встановленому законодавством.
   12. Рішення комісії про встановлення стажу, який дає право на
одержання процентної надбавки за вислугу років, оформляється
протоколом. Витяги з рішення  комісії  друкуються  у  трьох
примірниках,  які  надаються  бухгалтерії, відділу кадрів та
працівникові, стаж роботи якого встановлюється.
   13. Скарги на рішення комісії по встановленню трудового стажу
розглядаються аналогічними комісіями вищих по підпорядкованістю
прокуратур, рішення яких є остаточними.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка