Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Державним комітетом України з ядерної та радіаційної безпеки та Федеральною інспекцією Швейцарії з ядерної безпеки

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

               Угода
         між Державним комітетом України
        з ядерної та радіаційної безпеки та
         Федеральною інспекцією Швейцарії
            з ядерної безпеки
 
 
   Дата підписання: 4 грудня 1992 р.
   Набуття чинності: 4 грудня 1992 р.
 
   Державний комітет України з радіаційної та ядерної безпеки
(ДКРЯБ) і Федеральна інспекція Швейцарії з ядерної безпеки (ФІЯБ),
будучи компетентними державними органами у галузі регулювання
ядерної та радіаційної безпеки, далі - "Сторони",
   враховуючи законодавство України та Швейцарії,
   бажаючи укласти угоду у галузі регулювання ядерної безпеки та
радіаційного захисту,
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Відповідно до   застосовного   законодавства   Сторони
обмінюватимуться такою  інформацією,  пов'язаною  з  безпекою
використання атомної енергії:
   - законодавчими актами та указами, кодексами, стандартами та
іншими регулятивними документами обов'язкового та необов'язкового
характеру;
   - документами, в яких детально описуються процедури видання
дозволів та регулювання діяльності, пов'язаної з безпекою;
   - технічними  доповідями,  регулятивними  рішеннями  та
рекомендаціями, які стосуються атомних установок, у тому числі
сховищ для зберігання ядерних відходів. Перелік таких об'єктів
буде визначений у протоколі діяльності або шляхом обміну листами
між Сторонами.
 
               Стаття 2
 
   Сторони співпрацюватимуть у розробці кодексів, стандартів та
посібників щодо контрольованих об'єктів.
   З цією метою:
   - кожна Сторона інформуватиме іншу Сторону про відповідні
документи, які передбачаються та розробляються;
   - на прохання однієї зі Сторін вищезгадані документи будуть
передаватися для інформування або огляду та оцінки.
 
               Стаття 3
 
   Сторони здійснюватимуть співробітництво та обмін фахівцями з
метою:
   - одержання інформації про національну регулятивну політику;
   - одержання інформації про стан безпеки на об'єкті  та
надійність систем і компонентів, які є важливими для безпеки;
   - здійснення вірогідного аналізу безпеки стосовно об'єктів та
удосконалення методів такого аналізу;
   - взаємного обміну інформацією щодо інцидентів, пов'язаних з
ядерною безпекою, на цивільних ядерних об'єктах на прохання
будь-якої зі Сторін.
 
               Стаття 4
 
   Обмін інформацією, передбачений в Угоді, здійснюватиметься
шляхом обміну листами, доповідями та іншою документацією між
Сторонами, а  також  під  час  візитів,  про  які  Сторони
домовлятимуться завчасно. Такі зустрічі проводитимуться приблизно
раз на рік по черзі у кожній країні. Час, місце проведення та
порядок денний цих зустрічей завчасно схвалюватимуться Сторонами.
 
               Стаття 5
 
   ДКРЯБ та ФІЯБ призначать менеджерів для координування обміну
інформацією. Ці менеджери діятимуть в якості контактних осіб, які
одержуватимуть усю документацію, яка надається у рамках обміну
інформацією за цією Угодою, у тому числі копії листів, що ними
обмінюються Сторони.
 
               Стаття 6
 
   Інформація, одержана будь-якою Стороною відповідно до цієї
Угоди, може вільно використовуватися, якщо вона не призначена для
обмеженого користування.
 
               Стаття 7
 
   Кожна Сторона  нестиме  індивідуальну відповідальність за
використання нею будь-якої інформації, наданої за цією Угодою.
 
               Стаття 8
 
   Ця Угода застосовуватиметься  у  рамках  можливостей  та
бюджетних  обмежень кожної Сторони, а також її компетенції,
визначеної законодавством, чинним на відповідній території кожної
Сторони.
 
               Стаття 9
 
   Ця Угода  набуде чинності після підписання Сторонами та
залишатиметься чинною протягом 5 (п'яти) років. Дію цієї Угоди
може бути продовжено шляхом її підтвердження від імені Договірних
Сторін.
   Дію цієї Угоди може бути припинено будь-якою Стороною шляхом
направлення  письмового  повідомлення  за  два  місяці  до
передбачуваної дати такого припинення дії.
 
   Вчинено у м. Вюренлінгені, Швейцарія, 4 грудня 1992 року у
двох примірниках англійською мовою.
 
 За Державний комітет           За Федеральну інспекцію
 України з ядерної та           Швейцарії з ядерної
 радіаційної безпеки            безпеки
 
   (підпис)                  (підпис)


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка