Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол намірів між Міністерством зв'язку України і Міністерством пошт та електрозв'язку Франції

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

               Протокол
      намірів між Міністерством зв'язку України
     і Міністерством пошт та електрозв'язку Франції
 
 
   Міністерство зв'язку  України  і  Міністерство  пошт  та
електрозв'язку Франції, які надалі іменуються "Сторони",
   керуючись бажанням поглиблювати взаємні відносини у галузі
поштового та електричного зв'язку і маючи на увазі, що посилення
двосторонньої кооперації у цих галузях є важливим внеском у
зміцнення дружніх зв'язків і співробітництва між Україною і
Францією,
   враховуючи рішення Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) і
Всесвітнього поштового союзу (ВПС), членами яких є Україна і
Франція,
   прагнучи до створення на принципах рівноправності умов для
співробітництва у галузі поштового та електричного зв'язку,
   домовились про таке:
 
               Стаття 1
 
   Сторони зобов'язуються    розвивати   економічні   і
науково-технічні відносини у галузі поштового та електричного
зв'язку і особливо сприяти співробітництву між операторами України
і Франції у цих галузях.
 
               Стаття 2
 
   Сторони вважають доцільним визначити такі основні напрямки
співробітництва:
   1. Впровадження і розвиток  поштових  послуг  і  послуг
електрозв'язку між Україною і Францією на взаємовигідній основі.
   2. Впровадження нових технологій з метою вдосконалення послуг
в галузі поштового та електричного зв'язку.
   3. Визначення найбільш оптимальних взаємовигідних  шляхів
організації міжнародних каналів зв'язку між Україною та Францією
на основі наявних технічних засобів і створення нових каналів з
використанням супутникових систем і волокнисто-оптичних ліній
зв'язку, підземних або підводних.
   4. Обмін  досвідом відносно участі в роботі міжнародних
організацій з питань зв'язку,  у  тому  числі  Європейської
конференції  адміністрацій  пошт та телекомунікацій (СЕРТ) і
Європейського економічного співтовариства (ЄЕС).
   5. Взаємні консультації з питань регулювання розвитку пошти
та електрозв'язку в умовах впровадження ринкових відносин у
наданні послуг у цих галузях на Україні.
 
               Стаття 3
 
   Співробітництво у галузі зв'язку буде здійснюватись шляхом:
   - обміну представниками і спеціалістами,
   - проведення регулярних зустрічей і консультацій,
   - проведення   спільних   науково-дослідницьких   та
дослідно-конструкторських робіт,
   - інших форм, що становлять взаємний інтерес.
 
               Стаття 4
 
   Цей Протокол не торкається прав та зобов'язань Сторін, що
випливають з інших укладених ними міжнародних договорів, угод,
протоколів.
 
               Стаття 5
 
   Сторони будуть  постійно  здійснювати  взаємний  обмін
інформацією щодо правового регулювання у галузі зв'язку в країнах
кожної Сторони.
 
               Стаття 6
 
   Сторони погоджуються сприяти промисловій  кооперації  між
підприємствами України і Франції у галузі виробництва обладнання
пошти та електрозв'язку.
 
               Стаття 7
 
   Сторони будуть використовувати всі наявні можливості для
обміну думками з актуальних проблем щодо роботи міжнародних
організацій поштового та електричного зв'язку, членами яких вони
є. В разі потреби вони будуть домовлятись про окремі консультації
з метою найбільш ефективного забезпечення виконання положень,
визначених в рамках цих міжнародних організацій.
 
               Стаття 8
 
   Сторони сприятимуть     розвитку     двостороннього
науково-технічного  співробітництва  у  галузі  поштового  та
електричного  зв'язку.  Теми  і  умови  реалізації  такого
співробітництва будуть погоджуватись в кожному окремому випадку.
 
               Стаття 9
 
   При реалізації цього Протоколу Сторони будуть використовувати
українську і французьку мови. В разі потреби в кожному окремому
випадку може бути використана якась інша мова згідно домовленості
обох Сторін.
 
              Стаття 10
 
   Цей Протокол набирає чинності з моменту його підписання і є
безстроковим.
   Протокол втрачає чинність по закінченню шести місяців з
моменту одержання іншою Стороною письмового повідомлення про його
денонсування.
 
   Здійснено в м. Парижі 5 грудня 1992 року у двох примірниках,
кожний українською і французькою мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
 
 За Міністерство зв'язку          За Міністерство пошт
 України                  та електрозв'язку
                      Французької Республіки
 
 О. Проживальський             Е. Зукареллі


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка