Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду України у зв"язку з прийняттям Закону України "Про інвестиційну діяльність"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 9 грудня 1992 р. N 690
                Київ
      Про визнання такими, що втратили чинність,
      рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям
      Закону України "Про інвестиційну діяльність"
 
 
   У зв'язку з прийняттям Закону України "Про інвестиційну
діяльність" ( 1560-12 )  Кабінет  Міністрів      України 
п о с т а н о в л я є:
   Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду України
згідно з переліком, що додається.
 
   Прем'єр-міністр України             Л.КУЧМА
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
   Інд.24
                     ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 9 грудня 1992 р. N 690
 
               ПЕРЕЛІК
       рішень Уряду України, що втратили чинність
   1. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 січня 1948 р. N 122
"Про прейскуранти на складання проектів жилих  і  цивільних
будинків" (ЗП УРСР, 1948 р., N 3, ст. 3).
   2. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 листопада 1948 р.
N 2520 "Про порядок затвердження зразків виробів художньої та
будівельної промисловості для оздоблення і обладнання жилих і
цивільних будинків" (ЗП УРСР, 1948 р., N 23 - 24, ст. 92).
   3. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 травня 1951 р.
N 1099 "Про затвердження одиничних розцінок на  роботи  по
перебудові зрошувальних систем у зв'язку з переходом на нову
систему зрошення".
   4. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 січня 1952 р. N 27
"Про порядок фінансування будівництва в зв'язку з введенням з
1 січня 1952 року нових оптових цін і тарифів" (ЗП УРСР, 1952 р.,
N 1, ст. 1).
   5. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 31 січня 1953 р.
N 170.
   6. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 грудня 1959 р. N 2011
"Про заходи по укрупненню і спеціалізації будівельно-монтажних
організацій і підприємств промисловості будівельних матеріалів в
Українській РСР".
   7. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
11 квітня 1960 р. N 540 "Про лист ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР
"Про прискорення введення в дію виробничих потужностей і посилення
громадського контролю за капітальним будівництвом".
   8. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 вересня 1960 р.
N 1598 "Про будівництво жилих будинків у містах і робітничих
селищах за рахунок асигнувань на геологорозвідувальні роботи" (ЗП
УРСР, 1960 р., N 9, ст. 155).
   9. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 січня 1961 р. N 94
"Про додаткові джерела фінансування  будівництва  піонерських
таборів".
   10. Пункт 1 Змін, що вносяться до рішень Уряду СРСР, доданих
до постанови Ради Міністрів УРСР від 10 січня 1966 р. N 37 "Про
внесення змін до рішень Уряду УРСР в зв'язку з зміною системи
економічного стимулювання створення і впровадження нової техніки"
(ЗП УРСР, 1966 р., N 1, ст. 5).
   11. Постанова Ради Міністрів УРСР від 1 жовтня 1966 р. N 746
"Про порядок  проектування  і  будівництва  підприємств,  що
споруджуються по іноземних ліцензіях та на базі комплектного
імпортного устаткування" (ЗП УРСР, 1966 р., N 10, ст. 104).
   12. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 серпня 1967 р. N 524
"Про порядок планування централізованих капітальних вкладень і
затвердження титульних списків будов" (ЗП УРСР, 1967 р., N 8,
ст. 89; 1969 р., N 2, ст. 24; N 4, ст. 48; 1970 р., N 11, ст. 120;
1971 р., N 3, ст. 31; 1973 р., N 2, ст. 10; N 12, ст. 99; 1984 р.,
N 10, ст. 64; 1988 р., N 11, ст. 46).
   13. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 серпня 1967 р. N 546
"Про передачу додатково на вирішення міністрів і керівників
відомств УРСР, виконкомів обласних, Київської і Севастопольської
міських Рад депутатів трудящих питань господарського і культурного
будівництва" (ЗП УРСР, 1967 р., N 8, ст. 93).
   14. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
23 червня 1969 р. N 377 "Про поліпшення проектно-кошторисної
справи" (ЗП УРСР, 1969 р., N 7, ст. 82).
   15. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
23 червня 1969 р. N 379 "Про вдосконалення планування капітального
будівництва і про посилення економічного стимулювання будівельного
виробництва" (ЗП УРСР, 1969 р., N 6, ст. 69; 1971 р., N 3, ст.
37).
   16. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 серпня 1969 р. N 468
"Про порядок кредитування машин, устаткування і матеріалів, що
закуповуються за кордоном" (ЗП УРСР, 1969 р., N 8, ст. 103).
   17. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 вересня 1970 р.
N 520 "Про заходи по прискоренню будівництва об'єктів, які
споруджуються на базі комплектного імпортного устаткування".
   18. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
2 грудня 1971 р. N 526 "Про поліпшення проектування і будівництва
сільськогосподарських об'єктів та зміцнення  виробничої  бази
сільських будівельних організацій".
   19. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
7 січня 1972 р. N 5 "Про порядок затвердження прейскурантів на
будівництво будинків і споруд" (ЗП УРСР, 1972 р., N 1, ст. 1).
   20. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 червня 1972 р. N 274
"Про затвердження Положення про Радіо-телеграфне агентство України
при Раді Міністрів УРСР і структури його центрального апарату".
   21. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 червня 1972 р. N 305
"Про порядок будівництва підприємств місцевої промисловості і
побутового обслуговування населення, що здійснюється за рахунок
нецентралізованих джерел фінансування" (ЗП УРСР, 1972 р., N 7,
ст. 60).
   22. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 вересня 1972 р. N 424
"Про заходи по забезпеченню  зниження  кошторисної  вартості
будівництва" (ЗП УРСР, 1972 р., N 9, ст. 86).
   23. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 27 листопада
1973 р. N 903 (ЗП УРСР, 1973 р., N 12, ст. 101).
   24. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1977 р. N 251
"Про деякі заходи по забезпеченню своєчасного введення в дію
об'єктів, що споруджуються на базі імпортного устаткування, і про
удосконалення порядку його кредитування".
   25. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 травня 1978 р. N 275
"Про зміни рішень Уряду УРСР з питань кредитування імпортного
устаткування".
   26. Підпункт 6 пункту 13 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 13 лютого 1979 р. N 77 "Про заходи щодо
подальшого  поліпшення  підготовки  кваліфікованих  кадрів  і
закріплення їх у будівництві".
   27. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 січня 1980 р. N 2
"Про порядок списання з балансу  об'єднань,  підприємств  і
організацій республіканського та місцевого підпорядкування затрат
по припиненому будівництву і затрат на проектно-розвідувальні
роботи по нездійсненому будівництву,  а  також  витрат  на
геологорозвідувальні, науково-дослідні і дослідно-конструкторські
роботи" (ЗП УРСР, 1980 р., N 1, ст. 2).
   28. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 січня 1980 р. N 15
"Про заходи по скороченню строків проектування та будівництва
об'єктів тваринництва і птахівництва м'ясного напряму" (ЗП УРСР,
1980 р., N 2, ст. 9).
   29. Пункт 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 30 липня
1980 р. N 453 "Про зміцнення матеріально-технічної бази концертних
організацій і поліпшення житлово-побутових  умов  працівників
культури".
   30. Пункт 1 постанови  Ради  Міністрів  УРСР  від  14
листопада 1980 р. N 602  "Про  впорядкування  утворення  і
використання нецентралізованих джерел фінансування капітальних
вкладень" (ЗП УРСР, 1982 р., N 2, ст.13; ст. 14).
   31. Пункти 6, 8, 9, 11 - 13, 19 і підпункти 1 - 4, 7 - 22, 23
"а", 24 - 32 пункту 21 постанови ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 26 травня 1981 р. N 290 "Про заходи по дальшому
поліпшенню проектно-кошторисної справи" (ЗП УРСР, 1981 р., N 6,
ст. 43; N 9, ст. 69).
   32. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 4 вересня
1981 р. N 456 "Про зміну і визнання такими, що втратили чинність,
рішень Уряду Української РСР у зв'язку з постановою Центрального
Комітету Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 11 серпня
1981 р. N 415".
   33. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
15 вересня 1981 р. N 471 "Про доповнення пункту 8 постанови
Центрального Комітету Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
26 травня 1981 р. N 290 "Про заходи по дальшому поліпшенню
проектно-кошторисної справи" (ЗП УРСР, 1981 р., N 9, ст. 69).
   34. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1981 р.
N 621.
   35. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 12 липня 1982 р.
N 382.
   36. Абзац третій розпорядження Ради Міністрів УРСР від 18
березня 1983 р. N 137.
   37. Пункт 3 Змін, що вносяться до рішень Уряду СРСР, доданих
до постанови Ради Міністрів УРСР від 30 вересня 1983 р. N 416 "Про
визнання такими, що втратили чинність, і про зміну рішень Уряду
Української РСР у зв'язку з постановою ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР від 26 травня 1981 р. N 290 "Про заходи по дальшому
поліпшенню проектно-кошторисної справи" (ЗП УРСР, 1983 р., N 10,
ст. 61).
   38. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
12 червня 1984 р. N 242 "Про поліпшення планування, організації та
управління капітальним будівництвом" (ЗП УРСР, 1984 р., N 8, ст.
43; 1987 р., N 6, ст. 38).
   39. Пункт 7 Змін, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР
від 10 серпня 1984 р. N 327 "Про зміну деяких рішень Уряду
Української РСР у зв'язку з переходом на нові кошторисні норми і
ціни в будівництві" (ЗП УРСР, 1984 р., N 10, ст. 64).
   40. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
14 серпня 1984 р. N 334 "Про внесення змін до постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 26 травня 1981 р.
N 290 "Про заходи по дальшому поліпшенню проектно-кошторисної
справи" (ЗП УРСР, 1984 р., N 10, ст. 61).
   41. Постанова Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 22 лютого
1985 р. N 82 "Про вдосконалення організації, системи оплати і
стимулювання праці у будівництві".
   42. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 березня 1985 р. N 104
"Про дальше вдосконалення проектно-кошторисної справи і підвищення
ролі експертизи та авторського нагляду в будівництві" (ЗП УРСР,
1985 р., N 4, ст. 27; 1989 р., N 10, ст. 55), крім пункту 5.
   43. Підпункт 6 "б", абзац третій підпункту 8 "а" пункту 14
постанови ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 27 серпня
1985 р. N 331 "Про всемірне посилення нових методів господарювання
і посилення їхнього впливу на прискорення науково-технічного
прогресу".
   44. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
24 вересня 1985 р. N 354 "Про організацію виконання постанови ЦК
КПРС і Ради Міністрів СРСР від 15 серпня 1985 р. N 776 "Про
дальший розвиток індустріалізації та підвищення продуктивності
праці в капітальному будівництві".
   45. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 жовтня 1985 р. N 373
"Про затвердження прейскурантів і поправок до них, з виділенням
нормативної умовно-чистої продукції, на спорудження  об'єктів
житлового і культурно-побутового призначення".
   46. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 жовтня 1985 р. N 374
"Про порядок затвердження техніко-економічних обгрунтувань  і
техніко-економічних розрахунків будівництва підприємств, будинків
і споруд" (ЗП УРСР, 1985 р., N 10, ст. 82; 1989 р., N 5, ст.25).
   47. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
8 квітня 1986 р. N 120 "Про додаткові заходи щодо вдосконалення
капітального будівництва з метою прискорення науково-технічного
прогресу в народному господарстві Української РСР" (ЗП УРСР,
1986 р., N 5, ст. 19).
   48. Підпункт 1 пункту 12 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 22 квітня 1986 р. N 150 "Про заходи щодо
розширення будівництва та зміцнення матеріально-технічної бази
районних Будинків культури і клубів у сільській місцевості".
   49. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
9 вересня 1986 р. N 320 "Про дальше вдосконалення управління
будівництвом у республіці".
   50. Постанова ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від
9 вересня 1986 р. N 321 "Про  заходи  щодо  вдосконалення
господарського механізму в будівництві" (ЗП УРСР, 1986 р., N 12,
ст. 68).
   51. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 5 лютого 1987 р.
N 65.
   52. Підпункт 1 "б" пункту 2 постанови Ради Міністрів УРСР
від 10 лютого 1987 р. N 40 "Про зміну і визнання такими, що
втратили чинність, рішень Уряду Української РСР у зв'язку з
Основними напрямами реформи загальноосвітньої і професійної школи
та затвердженням нової редакції Основ законодавства Союзу РСР і
союзних республік про народну освіту" (ЗП УРСР, 1987 р., N 2, ст.
14).
   53. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 2 березня 1987
р. N 60 "Про порядок фінансування будівництва видовищних та
спортивних будинків і споруд" (ЗП УРСР, 1987 р., N 6, ст. 38).
   54. Підпункт "б" пункту 2 Змін і доповнень, затверджених
постановою ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 23
березня 1987 р. N 89 "Про зміну, доповнення та визнання такими, що
втратили чинність, деяких постанов ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР з питань проектно-кошторисної справи" (ЗП УРСР,
1987 р., N 7, ст. 43).
   55. Пункт 10 постанови Ради Міністрів УРСР від 15 квітня
1987р. N 129 "Про деякі заходи щодо поліпшення роботи Головного
управління УРСР по іноземному туризму у зв'язку з постановою Ради
Міністрів СРСР від 5 березня 1987 р. N 275".
   56. Абзаци четвертий та п'ятий пункту 11 постанови ЦК
Компартії України і Ради Міністрів УРСР від 12 травня 1987 р.
N 175 "Про заходи щодо подальшого вдосконалення роботи житлово-
комунального господарства в республіці" (ЗП УРСР, 1987 р., N 9,
ст. 60).
   57. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1987 р. N 348
"Про заходи по розвитку промисловості будівельних матеріалів у
1988 - 1995 роках".
   58. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 грудня 1987 р. N 420
"Про уточнення порядку затвердження прейскурантів на будівництво
житлових будинків і об'єктів культурно-побутового призначення" (ЗП
УРСР, 1988 р., N 2, ст. 6).
   59. Пункт 2 Змін, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР
від 31 грудня 1987 р. N 436 "Про визнання такими, що втратили
чинність, і зміну рішень Уряду УРСР з питань  капітального
будівництва".
   60. Пункт "б" і "в" пункту 2 постанови ЦК Компартії України і
Ради Міністрів УРСР від 12 січня 1988 р. N 3 "Про визнання такими,
що втратили чинність, і зміну постанов ЦК Компартії України і Ради
Міністрів УРСР з  питань  матеріально-технічного  постачання,
капітального будівництва, обліку та звітності".
   61. Пункт 2 Змін, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР
від 25 квітня 1988 р. N 108 "Про зміну та визнання такими, що
втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань
преміювання  працівників  виробничих   галузей   народного
господарства".
   62. Пункт 2 Змін, доданих до постанови Ради Міністрів УРСР
від 29 квітня 1988 р. N 113 "Про зміну і визнання такими, що
втратили чинність, рішень Уряду УРСР у зв'язку з удосконаленням
зовнішньоекономічної діяльності".
   63. Пункт 1 Змін, доданих до постанови Ради Міністрів УРСР
від 23 серпня 1988 р. N 256 "Про визнання такими, що втратили
чинність, і внесення змін до рішень Уряду УРСР  з  питань
кредитування і розрахунків у народному господарстві".
   64. Пункт 2 - 4 Змін, затверджених постановою ЦК Компартії
України і Ради Міністрів УРСР від 13 грудня 1988 р. N 380 "Про
визнання такими, що втратили чинність, і внесення змін до постанов
ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань планування,
матеріально-технічного постачання та деяких інших питань".
   65. Пункт 1 постанови Ради Міністрів УРСР від 29 жовтня
1990 р. N 325 "Про зміну та визнання такими, що втратили чинність,
деяких рішень Уряду Української РСР з  питань  капітального
будівництва".
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка