Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом Французької Республіки та Урядом України відносно рибного промислу в Економічній Зоні архіпелагу Кергелен

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
               Угода
      між Урядом Французької Республіки та Урядом
    України відносно рибного промислу в Економічній Зоні
            архіпелагу Кергелен
 
   Уряд Французької Республіки і Уряд України,
   посилаючись на переговори, що проходили у м.Парижі з 8 грудня
1992 року по 10 грудня 1992 року між представниками обох країн про
умови рибного промислу українських суден в  Економічній Зоні
архіпелагу Кергелен,
   домовились про слідуюче:
               Стаття 1
   Рибний промисел здійснюється суднами під прапором України і
проводиться відповідно цієї Угоди в зоні, створеній навколо
архіпелагу Кергелен, за законом номер 76 - 655 від 16 липня 1976
року відносно Економічної Зони  біля  узбережжя  Французької
Республіки та Декрету номер 78 - 144 від 3 лютого 1978 року про
створення Економічної Зони біля узбережжя території Французьких
Земель, прилеглих до Південного полюсу. В цій зоні, нижче названій
просто "зоною",  риболовство  проводиться  за  законодавством
Французької Республіки.
               Стаття 2
   Французькі компетентні  державні  органи  видають  суднам
риболовного флоту України ліцензії на право здійснювати промислову
діяльність.
               Стаття 3
   Додатки є невід'ємною частиною дійсної Угоди. В додатках один
і два вказується дозволений вилов по секторах промислу і по видам
риби, а також максимальну кількість суден, що мають ліцензію і
можуть одночасово знаходитися в зоні. В додатку три уточняються
міри по попередженню випадкової смертності морських птахів. В
додатку чотири закладені принципи  підготовки  компанії  для
поглибленого вивчання живих морських ресурсів в Економічній Зоні
Кергелену. Ці додатки будуть переглядатися щорічно.
               Стаття 4
   Судна, що находяться в зоні, повинні дотримуватись діючого
французького законодавства про умови придбання іноземними суднами
права на промисел в Економічній Зоні біля узбережжя територій,
зокрема, Декрету номер 78 - 400 від 19 вересня 1978 року та тексти
його додатків, а також про збереження біологічних ресурсів моря,
зокрема, Закону номер 66 - 400 від 18 червня 1966 року, Декрету
номер 69 - 408 від 25 квітня 1969 року і його додатків та
доповнень.
               Стаття 5
   Звернення за дозволом на захід в порт і на стоянку на якорі в
французьких територіальних водах  біля  узбережжя  архіпелагу
Кергелен повинні направлятись компетентним французьким державним
органам.
   Крім того,  постачання  водою  українських  риболовних і
допоміжних суден риболовного флоту повинно здійснюватись після
дозволу  компетентних  французьких  державних органів і може
проводитись тільки в місцях і на умовах, вказаних в цьому дозволі.
               Стаття 6
   Українська Сторона буде повідомляти дипломатичним шляхом план
промислової діяльності і список суден, для яких вона запитує
ліцензії не пізніше як за місяць до початку кожного періоду рибної
ловлі, керуючись при цьому положеннями цієї Угоди.
   Список суден повинен бути укладений відповідно з положенням
статті 3 Декрету номер 78 - 963 від 19 вересня 1978 року.
   Українська Сторона може запитувати дозвіл на зміну списку
суден,  вказаних  в  першому  абзаці цієї статті. Звернення
Української Сторони про  зміни  списку  суден  направляються
французьким компетентним державним органам дипломатичним шляхом.
Французька Сторона зобов'язується відповісти на ці звернення в
якомога коротші строки.
               Стаття 7
   За проханням  компетентних  французьких державних органів
наукові спостерігачі або фахівці по риболовству, в кількості не
більше двох на одне судно, можуть бути прийняті на борт суден під
українським державним прапором, що ведуть промисел  риби  в
Економічній Зоні.
   Ці спостерігачі і фахівці будуть забезпечуватись житлом і
харчуванням по категорії командного складу. Їх присутність на
борту повинна мати взаємну користь для обох Сторін.
   Французька Сторона може запросити про прийняття спостерігачів
або фахівців на борт судна риболовного флоту України під час його
останнього заходу в порт перед прибуттям в зону островів Кергелен.
В цьому випадку ліцензія буде вручена даному судну спостерігачем
або фахівцем.
               Стаття 8
   Діяльність французьких  наукових  спостерігачів  на борту
риболовних суден під прапором України має провадитися за умовами,
вказаними в цій статті.
   Українська Сторона може взяти на борт риболовних суден одного
чи двох спостерігачів, спеціалістів по риболовству (іхтіологів)
при умові, що французькі власті  островів  Кергелен  будуть
проінформовані про них не пізніше входу суден в Економічну Зону
(повідомлення передається по АВІСТОСК).
   Наукова робота буде здійснюватися за інструкціями, спільно
встановленими  науково-дослідними  інститутами,   ухваленими
французькими та українськими компетентними органами.
   Українська Сторона буде постачати наукові дані за стандартним
зразком, заздалегідь наданим Французькою Стороною.
   Всі наукові дані мають бути передані на місці французьким
компетентним органам за погодженням зі спостерігачами французького
рибного промислу.
   Будь-який науковий документ, дані якого використовуються в
зоні, передається французьким властям  за  місяць  до  його
розповсюдження (радіопередачі).
               Стаття 9
   Перевантаження уловів з риболовних суден під українським
прапором здійснюється під контролем компетентних  французьких
державних  органів  в  Порт-о-Франсе  або  будь-якому іншому
відповідному місці в територіальних водах або в зоні, вказаних
компетентними французькими державними органами.
              Стаття 10
   Українські власники суден визначають відповідного морського
агента на французькій території.
              Стаття 11
   Українська Сторона надає кожні шість місяців Французькій
Стороні статистичну інформацію по щомісячним виловам в зоні
островів Кергелен. Ці статистичні дані включають в себе інформацію
по кожному сектору добичі в 3 градусом з однієї і 3 з другої
сторони від 49 градусів 30 хвилин південної і 69 градусів східної
довготи:
   - вилов у тонах і по видам;
   - середня кількість суден;
   - витрати по риболовству.
              Стаття 12
   Українська Сторона  виплачує  компетентним  французьким
державним органам заздалегідь встановлену суму за право промислу
(умови для видачі ліцензії).
   Загальна сума  за право промислу оплачується за умовами
відповідно з положеннями, викладеними в Додадку 1, який становить
невід'ємну частину цієї Угоди.
   Видача ліцензій обумовлюється попередньо оплатою за право
промислу. Строк ліцензії не може перевищувати один рік.
              Стаття 13
   Українська Сторона  передає  також  місцевим компетентним
державним органам дані про кількість і характеристику допоміжних
суден, які знаходитимуться в зоні островів Кергелен з метою
обслуговування промислових суден.
   На борт  зазначених  суден можуть підніматися французькі
наукові спостерігачі.
              Стаття 14
   Умови проведення  промислу  будуть  визначатися  щорічно
відповідно угоди між обома Сторонами у листопаді та грудні
поперемінно у Франції і в Україні.
   При цьому будуть враховуватися оцінки наслідків попередньої
компанії, наукових даних і очікуваних зусиль Французької Сторони.
              Стаття 15
   Дана Угода не зачіпає права і обов'язки кожної із Сторін, що
укладені в межах міжнародних Угод.
              Стаття 16
   Дана Угода дійсна строком на три роки, починаючи з 1 січня
1993 року. Кожна з Сторін може за два місяці до закінчення строку
дії даної Угоди звернутися до другої Сторони з проханням про
відновлення або про внесення змін.
   Вчинено у м.Парижі 10 грудня 1992 року в двох примірниках,
кожний на українській та французькій мовах, при цьому обидва
тексти мають однакову силу.
 
 Перший заступник Голови            Голова Французької
 Держкомрибгоспрому України           делегації
   (підпис)                    (підпис)
 
  С.Клімент'єв                   Р.Бераша
              Додаток 1
  ##############################################################
  |Сплата мита на | Максимальна    | Максимальна кількість |
  |право рибного  | кількість суден, | риболовних суден од- |
  |промислу    | що мають ліцензії | норазово присутніх  |
  |        |          | в зоні        |
  |################+###################+#######################|
  |Сума  | Строк | Т ))  | Я ))  | Т ))   | Я ))   |
  |плати  | оплати|     |     |      |      |
  |########+#######+#########+#########+###########+###########|
  |7500000 | з них:| 5   | 2    | 3     | 2    |
  |франків |3750000|     |     |      |      |
  |    |франків|     |     |      |      |
  |    |не піз-|     |     |      |      |
  |    |ніше  |     |     |      |      |
  |    |15.01. |     |     |      |      |
  |    |93 р. |     |     |      |      |
  |    |    |     |     |      |      |
  |    |3750000|     |     |      |      |
  |    |(1)  |     |     |      |      |
  |    |не піз-|     |     |      |      |
  |    |ніше  |     |     |      |      |
  |    |15.04. |     |     |      |      |
  |    |93р.  |     |     |      |      |
  ##############################################################
   Т)) - траулер
   Я)) - риболовні судна ярусного лову
 
Примітка: 1) Невиплата  другої частини мита у вказаний строк
       приводить до вилучення усіх ліцензій.
     2) Вказані суми сплачуються:
       - чи чеком на Управління  території  французьких
       земель, прилеглих до Південного полюсу та Антарктиди
       за адресою:
       Territoire des  Terres  Australes et Antarctiques
       Francaises 34, rue des Renaudes 75017 PARIS FRANCE
       - чи переведенням на рахунок
       N 30041 - 00001 - 0903204Z020 - 18
       Tresorier Payeur  General  du  Ministere  de  la
       Cooperation Compte T.A.A.F.- 20, rue Monsieur 75700
       PARIS - FRANCE
              Додаток 2
  #############################################################
  |Види    | Кількість| Сектори| Періоди     |Риболовні|
  |риби    | в тонах | вилову | промислу    |судна  |
  |###########+##########+########+#################+#########|
  |      |     |    |         |     |
  |1. Кликач | 1 000  |  3,4 | 1.01.93-31.12.93|Ярусники |
  |  (2)   | 1 800  |  251 | 1.01.93-30.06.93|Траулери |
  |      |     |    |         |     |
  |2. Льодяна | 1 000  |  4  | 1.01.93-31.12.93|Траулери |
  |  (3)   |     |    |         |     |
  |  риба  |     |    |         |     |
  |      |     |    |         |     |
  |3. Сквама | 2 000  |  1  | 1.01.93-31.12.93|Траулери |
  |  (3)   |     |    |         |     |
  |      |     |    |         |     |
  |4. Марму- | 500   | 1-2-3-4| 1.01.93-31.12.93|Траулери |
  |  рова (1)|     |    |         |     |
  |  нототе- |     |    |         |     |
  |  нія   |     |    |         |     |
  |      |     |    |         |     |
  |5. Друго- | 200   | 1-2-3-4| 1.01.93-31.12.93|Ярусники |
  |  рядний |     |    |         |Траулери |
  |  вилов  |     |    |         |     |
  |  інших  |     |    |         |     |
  |  видов  |     |    |         |     |
  |  риб   |     |    |         |     |
  #############################################################
   1) Цей вид риби береться як другорядний вилов при ловлі інших
видів.
   2) Можливий максимальний перелов - 0,5% до вказаної квоти по
цьому виду.
   3) Можливий максимальний перелов - 10% до вказаної квоти по
цих видах риб.
              Додаток 3
 
  Запобіжні заходи проти випадкової смертності морських птахів
   Підчас проведення лову повинні бути прийняті усі міри для
максимального обмеження випадкової смертності морських птахів.
   Для обмеження випадків зіткнення птахів з кабелем нетзонду
при рибній ловлі тралевою сіткою треба шукати будь-яких заходів
направлених чи на покращення видимості цього кабелю, чи на його
занурення з моменту відплиття суден, чи на способи відгону птахів.
   Щоб відігнати птахів у разі рибної ловлі судами з ярусом,
належить прийняти різні запобіжні заходи, такі як: розгорнення
леси транспорантів в полі занурення ярусів, встановлення жолобів
(шин) чи будь-яких інших відповідних пристроїв, встановлених на
борту; про всі ці заходи французькі власті будуть повідомлені
заздалегідь по прибутті суден в зону.
              Додаток 4
    Пошукова експедиція по поглибленому вивченню живих
   морських ресурсів в Економічній Зоні архіпелагу Кергелен
   Дві Сторони у принципі домовилися про проведення пошукової
компанії по поглибленому вивчанню живих морських ресурсів в
економічній зоні архіпелагу Кергелен.
   Умови проведення таких досліджень будуть уточнені підчас
наступної зустрічі французьких та українських вчених у травні 1993
року та оформлені шляхом обміну листами.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка