Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про вдосконалення порядку здійснення службових відряджень за кордон

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
             П О С Т А Н О В А
          від 11 грудня 1992 р. N 698
                Київ
 
        Про вдосконалення порядку здійснення
         службових відряджень за кордон
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
     N 648 ( 648-96-п ) від 13.06.96 
     N 264 ( 264-97-п ) від 25.03.97 
     N 553 ( 553-98-п ) від 23.04.98 
     N 1591 ( 1591-98-п ) від 05.10.98 
     N 1629 ( 1629-2001-п ) від 03.12.2001 
     N 1681 ( 1681-2001-п ) від 13.12.2001 
     N 1106 ( 1106-2003-п ) від 17.07.2003 
     N 2019 ( 2019-2003-п ) від 26.12.2003
     N 665 ( 665-2005-п ) від 01.08.2005 )
 
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Установити,  що  рішення про службове відрядження за
кордон, в тому числі до країн СНД та Балтії, приймається щодо:
( Абзац перший пункту 1 в редакції Постанови КМ N 648 ( 648-96-п )
від 13.06.96 )
   членів  Кабінету  Міністрів України та керівників інших
центральних  органів  виконавчої  влади, Голови та державних
уповноважених   Антимонопольного   комітету   України,   -
Прем'єр-міністром  України,  а  в його відсутність - Першим
віце-прем'єр-міністром України; ( Абзац другий пункту 1 в редакції
Постанови КМ N 648 ( 648-96-п ) від 13.06.96; із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 264 ( 264-97-п ) від 25.03.97,
N 553 ( 553-98-п ) від 23.04.98, N 1629 ( 1629-2001-п ) від
03.12.2001, N 665 ( 665-2005-п ) від 01.08.2005 )
   заступників керівників центральних органів виконавчої влади -
Першим  віце-прем'єр-міністром України, віце-прем'єр-міністрами
(відповідно до розподілу функціональних обов'язків); ( Пункт 1
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 665 ( 665-2005-п ) від
01.08.2005 )
   працівників  Секретаріату  Кабінету  Міністрів України -
Міністром Кабінету Міністрів України, а в його відсутність -
першим заступником Міністра Кабінету Міністрів України; ( Абзац
пункту 1 в редакції Постанови КМ N 648 ( 648-96-п ) від 13.06.96;
із  змінами,  внесеними  згідно  з  Постановами  КМ N 1629
( 1629-2001-п ) від 03.12.2001, N 1106 ( 1106-2003-п ) від
17.07.2003, N 665 ( 665-2005-п ) від 01.08.2005 )
   керівників районних  державних  адміністрацій  та  їх
заступників, керівників інших місцевих органів виконавчої влади та
їх заступників - керівником органу виконавчої влади вищого рівня,
а в його відсутність - першим заступником керівника органу вищого
рівня. ( Абзац пункту 1 в редакції Постанови КМ N 648 ( 648-96-п )
від 13.06.96, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1629
( 1629-2001-п ) від 03.12.2001 )
   Для оформлення службового відрядження за кордон не пізніш як
за два тижні до виїзду особам, які дають дозвіл на відрядження,
подаються лист із визначенням мети виїзду, строків та умов
перебування за кордоном і обгрунтуванням джерел фінансування,
проекти директив, вказівок і технічних завдань, погоджені з
Міністерством закордонних справ, копія офіційного запрошення і
кошторис витрат. ( Абзац пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1629 ( 1629-2001-п ) від 03.12.2001 )
   Міністерству закордонних справ сприяти через  відповідні
закордонні структури організації вирішення практичних завдань, що
покладаються на осіб, які виїздять за кордон  у  службове
відрядження.
 
   2. Визнати за необхідне після  завершення  службового
відрядження за кордон подавати у десятиденний строк особам, з
якими воно погоджено, письмовий звіт про результати відрядження з
відповідними висновками, копії угод, протоколів, інших документів,
що були підписані або парафовані під час відрядження, а також
відомості про фактичні витрати.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 665
( 665-2005-п ) від 01.08.2005 )
 
   3. Міністерству закордонних справ координувати  роботу,
пов'язану із організацією службових відряджень за кордон, і
щоквартально подавати до Кабінету Міністрів України список осіб,
зазначених у пункті 1 цієї постанови, які відряджалися у службових
справах за кордон, незалежно від джерел їх фінансування.
 
   4. Державному експортно-імпортному  банку  щоквартально
надсилати до Кабінету Міністрів України інформацію про витрачання
на вказані відрядження коштів, одержаних з валютного рахунку
Господарського управління Секретаріату Кабінету Міністрів України.
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1629
( 1629-2001-п ) від 03.12.2001 )
 
   5. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної   Республіки  Крим,  обласним,  Київській  та
Севастопольській міським державним адміністраціям: ( Абзац перший
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 648
( 648-96-п ) від 13.06.96, N 1629 ( 1629-2001-п ) від 03.12.2001,
N 1681 ( 1681-2001-п ) від 13.12.2001 )
 
   прийняти рішення щодо службових відряджень за кордон з таким
рекомендованим порядком їх здійснення:
 
   - рішення про службове відрядження за кордон державних
службовців, зокрема з метою навчання, приймається керівниками
центральних та місцевих органів виконавчої влади, а в разі їх
відсутності - першими заступниками керівників зазначених органів.
Відповідальність за прийняття рішення покладається на керівників
центральних та місцевих органів виконавчої влади; ( Абзац третій
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 648
( 648-96-п ) від 13.06.96, N 1629 ( 1629-2001-п ) від 03.12.2001,
N 1681 ( 1681-2001-п ) від 13.12.2001, N 1106 ( 1106-2003-п ) від
17.07.2003; в редакції Постанови КМ N 665 ( 665-2005-п ) від
01.08.2005 )
 
   - для оформлення службового відрядження за кордон особам, які
приймають рішення про таке відрядження, подаються відповідна заява
з обгрунтуванням необхідності виїзду і строків та зазначенням умов
перебування за кордоном, а також технічне завдання, кошторис
витрат і пропозиції щодо джерел фінансування;
 
 
   ( Абзац п'ятий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 665 ( 665-2005-п ) від 01.08.2005 )
 
 
   - по завершенні службового відрядження за кордон особам, з
якими воно погоджено, подається письмовий звіт про результати
відрядження з відповідними висновками, а також документи про
фактичні витрати бюджетних коштів;
 
   звести до мінімуму кількість службових відряджень за кордон
керівних працівників підприємств, установ та організацій, що
фінансуються з бюджету;
 
   забезпечувати оптимальні чисельні склади делегацій та строки
їх перебування за кордоном;
 
   здійснювати постійний контроль за економним  витрачанням
іноземної валюти і одержанням реальних результатів від службових
відряджень за кордон.
 
   5-1. Центральним та місцевим органам виконавчої влади раз на
півроку до 10 січня та 10 липня подавати Головному управлінню
державної  служби  звіти  про  результати навчання державних
службовців за кордоном згідно з формою, що ним затверджується, для
узагальнення  і  подання  Кабінетові  Міністрів  України  та
інформування Секретаріату Президента України.
 
   Контроль за своєчасністю подання центральними та місцевими
органами виконавчої влади звітів здійснює Головне управління
державної служби.
( Постанову доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 665
( 665-2005-п ) від 01.08.2005 )
 
   6.  Управлінню міжнародного співробітництва, міждержавних
відносин  та  зовнішньоекономічної  політики і Господарському
управлінню Секретаріату Кабінету Міністрів України вести облік,
контроль і аналіз роботи, що здійснюється у цій галузі, а також
підготовку відповідних матеріалів для відрядження осіб, зазначених
у пункті 1 цієї постанови. ( Пункт 6 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1629 ( 1629-2001-п ) від 03.12.2001 )
 
   7. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження Ради
Міністрів УРСР від 23 лютого 1991 р. N 48 ( 48-91-р ) і постанову
Ради Міністрів УРСР від 26 жовтня 1989 р. N 270 ( 270-89-п )
(ЗП УРСР, 1989 р., N 12, ст. 70).
 
 
 Прем'єр-міністр України                  Л.КУЧМА
 
     Міністр
 Кабінету Міністрів України                А.ЛОБОВ
 
 Інд.40

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка