Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про управління майном, що є у загальнодержавній власності

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

              Д Е К Р Е Т
          КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
  { Декрет втратив чинність на підставі Закону
   N 185-V ( 185-16 ) від 21.09.2006, ВВР, 2006, N 46, ст.456 }
 
     Про управління майном, що є у загальнодержавній
              власності
 
    ( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 7, ст.52 )
 
  { Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
   N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,
   N 21-22, ст.144 }
 
 
   З метою забезпечення ефективного управління майном, що є у
загальнодержавній  власності,  Кабінет  Міністрів  України
п о с т а н о в л я є:
 
   1. Покласти на міністерства та інші підвідомчі Кабінету
Міністрів України органи державної виконавчої влади здійснення
функцій щодо управління майном, що  є  у  загальнодержавній
власності, крім  майнових  комплексів  підприємств,  установ,
організацій, управління якими  здійснюють  відповідні  служби
Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів
України згідно з законодавчими актами України.
 
   2. Міністерства та інші підвідомчі Кабінету Міністрів України
органи державної виконавчої влади відповідно до покладених на них
повноважень:
   приймають рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію
підприємств,  установ  і  організацій,  заснованих   на
загальнодержавній власності (надалі - підприємства);
   затверджують статути (положення) підприємств, контролюють їх
дотримання та приймають рішення у зв'язку з порушенням статутів
(положень);
   укладають і розривають контракти з керівниками підприємств;
   здійснюють контроль за  ефективністю  використання  і
збереженням закріпленого за підприємствами державного майна;
   дають згоду Фондові державного майна України на створення
спільних підприємств будь-яких організаційно-правових форм, до
статутного фонду яких передається майно, що є загальнодержавною
власністю;
   готують разом з відповідними місцевими Радами  народних
депутатів висновки та пропозиції  Кабінету Міністрів України
щодо розмежування державного майна  між  загальнодержавною,
республіканською (Республіки Крим) і комунальною власністю;
   беруть участь у підготовці та укладанні міжнародних договорів
України з питань загальнодержавної власності.
 
   3. Заборонити міністерствам та іншим підвідомчим Кабінету
Міністрів України органам державної виконавчої влади  пряме
втручання в господарську діяльність підприємств, що  є  у
загальнодержавній власності.
 
   4. Установити, що наймання керівника підприємства, що є у
загальнодержавній власності, здійснюється шляхом укладання з ним
контракту.
 
   5. Заборонити підприємствам,  що є у  загальнодержавній
власності, передавати безоплатно закріплене за ними майно іншим
підприємствам, організаціям і установам, а також громадянам.
 
   6. Міністерство економіки України організує:
 
   розробку  загальних  принципів  (порядку),  методичних
матеріалів, пов'язаних з управлінням загальнодержавним майном;
   контроль за дотриманням органами, вказаними у статті 1 цього
Декрету, встановленого порядку  управління  загальнодержавним
майном. У разі виявлення порушень вносить пропозиції на розгляд
відповідних державних органів.
 
   7. Зупинити дію:
 
   ( Підпункт 1 пункту 7 втрачає чинність з 01.01.2004 року на
підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
 
   2) статей 2 та 5 Закону України "Про підприємства, установи
та організації союзного підпорядкування, розташовані на території
України" ( 1540-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р.,
N 46, ст. 615) у частині повноважень Фонду державного майна
України, крім його повноважень як орендодавця;
 
   3) пункту 1 постанови Верховної Ради України від 14 лютого
1992 року "Про управління майном  підприємств,  установ  та
організацій, що є у загальнодержавній власності" ( 2116-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 274) у
частині повноважень Фонду державного майна України та заборони
передачі функцій по управлінню майном, що є загальнодержавною
власністю, іншим органам державного управління.
 
   8. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.
 
 
 Прем'єр-міністр України                 Л.КУЧМА
 
 Міністр Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
 
 м. Київ, 15 грудня 1992 року
   N 8-92
 
 Опубліковано: "Голос України", 26.02.92

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка