Законы Украины

Новости Партнеров
 

Резолюція 47/68 Генеральної Асамблеї ООН "Принципи, що стосуються використання ядерних джерел енергії у космічному просторі"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

              Резолюція
         47/68 Генеральної Асамблеї ООН
     "Принципи, що стосуються використання ядерних
       джерел енергії у космічному просторі"
              (укр/рос)
 
           від 15 грудня 1992 року
 
 
   Генеральна Асамблея,
   розглянувши доповідь Комітету по використанню  космічного
простору в мирних цілях про роботу його тридцять п'ятої сесії і
текст Принципів, що стосуються використання ядерних джерел енергії
в космічному просторі, схвалений Комітетом, і який міститься в
додатку до його доповіді,
   визнаючи, що ядерні джерела енергії є особливо зручними і
навіть незамінними для виконання деяких польотів у космічний
простір завдяки своїй компактності, тривалому строку служби та
іншим якостям,
   визнаючи також, що використання ядерних джерел енергії в
космічному просторі має бути зорієнтовано на таке застосування,
яке  дозволяє скористатися специфічними властивостями ядерних
джерел енергії,
   визнаючи також, що використання ядерних джерел енергії в
космічному просторі повинно грунтуватися на ретельній оцінці
безпеки, включаючи ймовірний аналіз ризику, з особливим наголосом
на зниження ризику тому, що в результаті аварії населення зазнає
впливу шкідливого випромінювання або радіоактивних речовин,
   визнаючи в цьому контексті необхідність зводу принципів, який
містить цілі та керівні вказівки, покликані забезпечити безпечне
використання ядерних джерел енергії в космічному просторі,
   підтверджуючи, що  цей  звід принципів застосовується до
ядерних джерел енергії в космічному просторі, призначених для
вироблення електричної енергії на борту космічних об'єктів в
цілях, не зв'язаних з живленням рушійної установки, характеристики
яких в цілому співпадають з характеристиками використовуваних
систем і виконуваних польотів на момент прийняття принципів,
   визнаючи, що в майбутньому цей звід принципів вимагатиме
перегляду в зв'язку з появою нових видів застосування ядерної
енергії та міжнародних рекомендацій щодо радіологічного захисту,
   приймає нижчевикладені Принципи, що стосуються використання
ядерних джерел енергії в космічному просторі.
 
      Принцип 1. Застосування міжнародного права
 
   Діяльність, пов'язана з використанням ядерних джерел енергії
в космічному просторі, здійснюється згідно з міжнародним правом,
включаючи,  зокрема, Статут  Організації  Об'єднаних   Націй
( 995_010 ) і Договір про принципи  діяльності  держав  по
дослідженню і використанню космічного простору, включаючи Місяць
та інші небесні тіла ( 995_480 ).
 
         Принцип 2. Використання термінів
 
   1 Для цілей цих принципів термін "держава, що запускає",
означає державу, яка здійснює юрисдикцію і контроль над космічним
об'єктом з ядерними джерелами енергії на борту в будь-який даний
момент часу, стосовно до відповідного принципу.
   2. Для цілей принципу 9 застосовується визначення терміну
"держава, що запускає", яке міститься у вказаному принципі.
   3. Для цілей принципу 3 терміни "передбачуваних" і "будь-яких
можливих" характеризують клас подій або  обставин,  загальна
ймовірність настання яких є такою, що вважається охоплюючою тільки
можливості, які є надійно допустимими для цілей аналізу безпеки.
Термін  "загальний  принцип  глибокого  захисту",  коли  він
застосовується до ядерних джерел енергії в космічному просторі
стосується  використання  елементів  конструкції та польотних
операцій замість активних систем або в додаток до них для
запобігання  або пом'якшення наслідків неполадок системи. Для
досягнення цієї мети необов'язково вимагається надмірність систем
безпеки для кожного окремого компонента.
   Зважаючи на особливі вимоги, які притаманні використанню
ядерних джерел енергії в космосі, і різним польотам, ніякий
конкретний комплекс систем або елементів не може бути виділений як
абсолютно необхідний для досягнення цієї мети. Для цілей пункту
2d принципу 3 термін "виводяться на критичний рівень" не включає
такі  дії,  як  перевірка при нульовій потужності, яка має
основоположне значення для забезпечення безпеки системи.
 
         Принцип 3. Керівні принципи і
         критерії безпечного використання
 
   Для зведення до мінімуму кількості радіоактивного матеріалу в
космосі і пов'язаних з цим ризиків використання ядерних джерел
енергії  в  космічному  просторі обмежується тими космічними
польотами, які не можуть здійснюватися розумним способом  з
використанням неядерних джерел енергії.
 
     1. Загальні цілі стосовно радіаційного захисту
            та ядерної безпеки
 
   a) Держави, які запускають космічні об'єкти з  ядерними
джерелами енергії на борту, докладають зусилля для захисту окремих
осіб, населення та  біосфери  від  радіологічної  небезпеки.
Конструкція  та  використання  космічних об'єктів з ядерними
джерелами енергії на борту з високим  ступенем  впевненості
забезпечують,  щоб  за передбачуваних або аварійних обставин
небезпека була нижчою за прийнятні рівні, визначені в підпунктах b
та c пункту 1.
   Така конструкція і використання також забезпечують з високою
надійністю,  щоб радіоактивний матеріал не викликав значного
забруднення космічного простору.
   b) У  ході нормальної експлуатації космічних об'єктів з
ядерними джерелами енергії на борту, включаючи спуск з достатньо
високої орбіти, як вона визначена в пункті 2b, додержується
рекомендована Міжнародною комісією по радіологічному  захисту
вимога забезпечення належного радіаційного захисту населення. У
ході такої нормальної експлуатації  не  відбувається  значне
радіаційне опромінення.
   c) Для зниження опромінення у випадку аварії при проектуванні
та  конструюванні систем ядерних джерел енергії враховуються
відповідні й  загальноприйняті  міжнародні  керівні  принципи
радіологічного захисту.
   За винятком випадків малоймовірних аварій, пов'язаних  з
серйозними радіологічними наслідками, конструкції систем ядерних
джерел енергії з високим ступенем впевненості забезпечує обмеження
радіаційного  опромінення  певним  географічним  регіоном  та
індивідуальною дозою до принципової межі в 1 mSv на рік. Є
допустимим застосування допоміжної граничної дози 5 mSv на рік
протягом ряду років за умови, що еквівалентна середньорічна
ефективна доза за час життя не буде більшою принципової межі в 1
mSv на рік.
   Дуже низька ймовірність аварій з вищезгаданими потенційно
серйозними радіологічними наслідками забезпечується за рахунок
конструкції системи.
   Майбутні модифікації керівних принципів, згаданих у цьому
пункті, застосовуються, як тільки це стане практично можливим.
   d) Системи безпеки   проектуються,   конструюються   та
експлуатуються  відповідно  до  загального принципу глибокого
захисту. Цей принцип означає наявність можливості усувати або
нейтралізувати будь-які передбачувані відкази або неполадки в
роботі устрою, здатні вплинути на безпеку, з допомогою будь-якої
операції або процедури, можливо в автоматичному режимі.
   Надійність систем, які мають важливе значення для безпеки,
забезпечується, серед іншого, за рахунок дублювання, фізичного
поділу, функціональної ізоляції та адекватної незалежності їх
компонентів.
   Для підвищення рівня безпеки застосовуються  також  інші
заходи.
 
            2. Ядерні реактори
 
   a) Ядерні реактори можуть використовуватися:
   i) під час міжпланетних польотів;
   ii) на достатньо високих орбітах, як вони визначені в пункті
2b;
   iii) на низьких навколоземних орбітах, якщо після виконання
робочої частини свого польоту вони зберігаються на достатньо
високих орбітах,
   b) Достатньо висока  орбіта  -  це  орбіта,  тривалість
перебування на якій є досить великою, щоб забезпечити достатній
розпад продуктів ділення приблизно до рівня  радіоактивності
актінідів. Достатньо висока орбіта має бути такою, щоб звести до
мінімуму ризик для нинішніх і майбутніх космічних польотів, а
також ймовірність зіткнення з іншими космічними об'єктами. При
визначенні висоти достатньо високої орбіти враховується,  що
частоти зруйнованого реактора також повинні досягнути потрібного
рівня розпаду до їх повернення в атмосферу Землі.
   c) Як топливо в ядерних реакторах використовується лише
високозбагачений   уран-235.  В  конструкції  враховується
радіоактивний розпад продуктів ділення та активізації.
   d) Ядерні реактори не виводяться на критичний рівень до
досягнення  ними експлуатаційної орбіти або до виведення на
міжпланетну траєкторію.
   e) Конструкція  ядерного реактора забезпечує, що він не
перейде в критичний стан до виходу на експлуатаційну орбіту під
час будь-яких можливих подій, включаючи вибух ракети, повернення в
атмосферу, падіння на поверхню або у воду, занурення у воду або
проникнення води в активну зону.
   f) З метою значного зменшення можливості аварій на супутниках
з ядерними реакторами на борту в ході їх експлуатації на орбіті з
меншою тривалістю перебування, ніж на достатньо високій орбіті
(включаючи операції по виведенню на достатньо високу орбіту),
застосовується  високонадійна  експлуатаційна  система  для
забезпечення ефективного і контрольованого віддалення реактора.
 
          3. Радіоізотопні генератори
 
   a) Радіоізотопні  генератори можуть використовуватися для
міжпланетних польотів та інших польотів за межами гравітаційного
поля Землі. Вони також можуть використовуватися на навколоземній
орбіті, якщо після завершення робочої частини свого польоту вони
зберігаються на високій орбіті. У будь-якому випадку є необхідним
остаточне віддалення.
   b) Радіоізотопні генератори захищаються системою захисної
оболонки, спроектованої та сконструйованої таким чином,  щоб
витримувати  теплові  та  аеродинамічні навантаження під час
повернення у верхні шари атмосфери в передбачуваних орбітальних
умовах,  у  тому  числі  при виході з високоеліптичних або
гіперболічних орбіт, якщо це має місце. При ударі об землю система
захисної оболонки та фізична форма ізотопів гарантують відсутність
викиду радіоізотопного матеріалу в навколишнє середовище, з тим,
щоб  район падіння можна було повністю дезактивувати шляхом
проведення операції по евакуації.
 
          Принцип 4. Оцінка безпеки
 
   1. Держава, що запускає, як вона визначена в пункті 1
принципу 2 на момент запуску, забезпечує в співробітництві, коли
це необхідно, з тими державами, які спроектували, сконструювали чи
виготовили  ядерне  джерело енергії або будуть експлуатувати
космічний об'єкт, або з території чи установки яких буде здійснено
запуск  такого  об'єкта,  проведення до запуску ретельної і
всеохоплюючої оцінки безпеки. Ця оцінка також  охоплює  всі
відповідні  етапи  польоту і стосується всіх діючих систем,
включаючи засоби запуску, космічну платформу, ядерне джерело
енергії та його апаратуру, а також системи управління і зв'язку
між Землею та космосом.
   2. У ході такої оцінки додержуються керівні принципи і
критерії безпечного використання, які містяться в принципі 3.
   Відповідно до статті XI Договору про принципи діяльності
держав по дослідженню і  використанню  космічного  простору,
включаючи Місяць та інші небесні тіла ( 995_480 ), результати
такої оцінки безпеки, а також, наскільки це можливо, визначення
приблизного строку, протягом якого  передбачається  здійснити
запуск, публікуються до кожного запуску, і Генеральний секретар
Організації Об'єднаних Націй інформується про те, яким чином
держави можуть за можливістю оперативно одержати такі результати
оцінки безпеки до кожного запуску.
 
       Принцип 5. Повідомлення про повернення
 
   1. Будь-яка держава, що запускає космічний об'єкт з ядерними
джерелами енергії на борту, своєчасно інформує заінтересовані
держави  в  тому випадку, коли на цьому космічному об'єкті
з'являється  пошкодження  і  виникає  небезпека  повернення
радіоактивних матеріалів на Землю. Ця інформація надається згідно
з таким форматом:
   a) параметри системи:
   i) назва держави, що запускає, або держав, включаючи адрес
органу,  з  яким  можна зв'язатися для одержання додаткової
інформації або допомоги у випадку аварії;
   ii) міжнародне позначення;
   iii) дата і територія або місце запуску;
   iv) інформація, необхідна для найточнішого прогнозування часу
знаходження на орбіті, траєкторії та району падіння;
   v) загальне призначення космічного апарата;
   b) інформація про радіологічну небезпеку ядерного джерела
(джерел) енергії:
   i) тип ядерного джерела енергії: радіоізотопний реактор;
   ii) можлива фізична форма, кількість і загальні радіологічні
характеристики топлива і заражених і/або активованих компонентів,
які можуть досягнути Землі. Термін "паливо" означає  ядерний
матеріал, який використовується як джерело тепла або енергії.
   Ця інформація передається  також  Генеральному  секретарю
Організації Об'єднаних Націй.
   2. Інформація згідно з наведеним вище форматом надається
державою, що запускає, негайно після виявлення пошкодження. Вона
поновлюється, наскільки це практично можливо, і частота розсилання
поновленої інформації зростає в міру наближення передбачуваного
часу входження в тверді шари атмосфери Землі з тим, щоб міжнародне
співтовариство було інформоване про ситуацію і мало достатньо часу
для планування будь-яких заходів на національному рівні, які
можуть вважатися необхідними в даній ситуації.
   3. Поновлена інформація  передається  також  Генеральному
секретарю Організації Об'єднаних Націй з тією ж оперативністю.
 
           Принцип 6. Консультації
 
   Держави, які  подають  інформацію згідно з принципом 5,
наскільки це практично можливо здійснити, оперативно відповідають
на прохання інших держав про надання додаткової інформації або про
проведення консультацій.
 
          Принцип 7. Допомога державам
 
   1. Після повідомлення про очікуване повернення в атмосферу
Землі космічного об'єкта, який має ядерне джерело енергії на
борту, та його компонентів, усі держави, які володіють засобами
контролю і стеження за космічними об'єктами, в дусі міжнародного
співробітництва сповіщають Генеральному секретарю  Організації
Об'єднаних Націй та заінтересованій державі відповідну інформацію
про пошкоджений космічний об'єкт з ядерним джерелом енергії на
борту, якою вони можуть володіти, в можливо найкоротші строки, з
тим, щоб дати державам, яких це може стосуватися, можливість
оцінити  ситуацію і вжити будь-яких запобіжних заходів, які
вважаються необхідними.
   2. Після повернення в атмосферу Землі космічного об'єкта, що
має ядерне джерело енергії на борту, та його компонентів:
   a) держава, що запускає, негайно пропонує і, на прохання
держави, якої це стосується, негайно надає необхідну допомогу для
ліквідації фактичних і можливих шкідливих наслідків, включаючи
допомогу у визначенні місця падіння ядерного джерела енергії на
поверхню Землі, у виявленні радіоактивного матеріалу, що ввійшов у
атмосферу, і у проведенні операцій щодо пошуку або розчистки;
   b) крім держави, що запускає, всі держави, які володіють
відповідним технічним потенціалом, і міжнародні організації, що
мають такий технічний потенціал, в межах можливого подають на
прохання держави, якої це стосується, необхідну допомогу.
   При поданні допомоги згідно з підпунктами a і b, вище,
враховуються особливі потреби країн, що розвиваються.
 
          Принцип 8. Відповідальність
 
   Відповідно до статті VI Договору про принципи діяльності
держав  по  дослідженню  і використанню космічного простору,
включаючи Місяць та інші небесні тіла ( 995_480 ), держави несуть
міжнародну відповідальність за національну діяльність, пов'язану з
використанням ядерних джерел енергії в космічному  просторі,
незалежно від того, чи здійснюється вона урядовими органами чи
неурядовими юридичними особами, і за забезпечення того, щоб така
національна діяльність проводилася згідно з цим Договором і
рекомендаціями, які містяться в цих Принципах. У разі діяльності в
космічному просторі, пов'язаної з використанням ядерних джерел
енергії, міжнародної організації, відповідальність за виконання
вищезгаданого  Договору і рекомендацій, які містяться в цих
Принципах, несуть поряд з міжнародною організацією також  і
держави, які беруть в ній участь.
 
    Принцип 9. Відповідальність за шкоду і компенсація
 
   1. Відповідно до статті VII Договору про принципи діяльності
держав по дослідженню і  використанню  космічного  простору,
включаючи Місяць та інші небесні тіла ( 995_480 ), і положень
Конвенції про міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну
космічними об'єктами ( 995_126 ), кожна держава, яка здійснює або
організує запуск космічного об'єкта, і кожна держава, з території
чи установок якої здійснюється запуск космічного об'єкта, несе
міжнародну відповідальність за шкоду, заподіяну такими космічними
об'єктами або їх складовими частинами. Це положення повною мірою
застосовується у випадку, коли такий космічний об'єкт має ядерне
джерело енергії на борту. Коли дві держави або більше спільно
здійснюють запуск космічного об'єкта, вони несуть  солідарну
відповідальність за будь-яку заподіяну шкоду згідно з статтею V
вищезгаданої Конвенції.
   2. Компенсація, яку такі держави зобов'язані виплатити на
основі вищезгаданої Конвенції ( 995_126 ) за заподіяну шкоду,
визначається  згідно  з  міжнародним  правом  і  принципами
справедливості з тим, щоб забезпечити відшкодування шкоди, яке
відновлює фізичній або юридичній особі, державі або міжнародній
організації, від імені якої подається претензія, положення, яке б
існувало, коли б шкода не була заподіяна.
   3. Для цілей цього принципу компенсація  включає  також
відшкодування належним чином обгрунтованих витрат на проведення
операцій щодо пошуку, евакуації та розчистки, включаючи витрати на
допомогу, одержану від третіх сторін.
 
         Принцип 10. Урегулювання спорів
 
   Будь-який спір, що випливає з застосування цих принципів,
вирішується за допомогою переговорів або інших  встановлених
процедур мирного врегулювання спорів згідно з Статутом Організації
Об'єднаних Націй ( 995_010 ).
 
          Принцип 11. Огляд і перегляд
 
   Ці Правила знову переглядаються Комітетом по використанню
космічного простору в мирних цілях не пізніше, ніж через два роки
після їх прийняття.
 
              Принципы,
      касающиеся использования ядерных источников
        энергии в космическом пространстве
               (47/68)
 
           (15 декабря 1992 года)
 
 
   Генеральная Ассамблея,
   рассмотрев доклад Комитета по использованию  космического
пространства в мирных целях о работе его тридцать пятой сессии и
текст Принципов, касающихся использования ядерных  источников
энергии  в  космическом пространстве, одобренный Комитетом и
содержащийся в приложении к его докладу,
   признавая, что ядерные источники энергии особенно удобны или
даже незаменимы для выполнения некоторых полетов в космическое
пространство в силу своей компактности, длительного срока службы и
других качеств,
   признавая также, что использование ядерных источников энергии
в космическом пространстве должно быть ориентировано на такие
применения,  которые  позволяют воспользоваться специфическими
свойствами ядерных источников энергии,
   признавая далее, что использование ядерных источников энергии
в космическом пространстве должно основываться на тщательной
оценке безопасности, включая вероятностный анализ риска, с особым
упором на снижение риска того, что в результате аварий население
подвергнется воздействию вредоносного излучения или радиоактивного
вещества,
   признавая в этом контексте необходимость свода принципов,
содержащего цели и руководящие указания, призванные обеспечить
безопасное использование ядерных источников энергии в космическом
пространстве,
   подтверждая, что этот свод принципов применяется к ядерным
источникам энергии в космическом пространстве, предназначенным для
выработки электрической энергии на борту космических объектов в
целях,  не  связанных  с  питанием  двигательной  установки,
характеристики которых в целом сопоставимы с характеристиками
используемых систем и выполняемых полетов на момент принятия
Принципов,
   признавая, что в будущем этот свод принципов  потребует
пересмотра ввиду появления новых видов применения ядерной энергии
и международных рекомендаций по радиологической защите,
   принимает изложенные ниже Принципы, касающиеся использования
ядерных источников энергии в космическом пространстве.
 
      Принцип 1. Применимость международного права
 
   Деятельность, связанная с использованием ядерных источников
энергии в космическом пространстве, осуществляется в соответствии
с международным правом, включая, в частности, Устав Организации
Объединенных Наций ( 995_010 ) и Договор о принципах деятельности
государств  по  исследованию  и  использованию  космического
пространства, включая Луну и другие небесные тела ( 995_480 ).
 
        Принцип 2. Использование терминов
 
   1. Для  целей  настоящих  Принципов термины "запускающее
государство" и "государство, запускающее" означают государство,
которое  осуществляет  юрисдикцию и контроль над космическим
объектом с ядерными источниками энергии на борту в любой данный
момент времени, применительно к соответствующему принципу.
   2. Для целей принципа 9 применяется определение термина
"запускающее  государство",  которое  содержится  в указанном
принципе.
   3. Для целей принципа 3 термины "предвидимых" и "любых
возможных" характеризуют класс событий или обстоятельств, общая
вероятность наступления которых такова, что считается охватывающей
только надежно  допустимые  возможности  для  целей  анализа
безопасности. Термин "общий принцип глубокой защиты", когда он
применяется  к  ядерным  источникам  энергии  в  космическом
пространстве, относится к использованию элементов конструкции и
полетных операций вместо активных систем или в дополнение к ним
для предотвращения или смягчения последствий неполадок системы.
Для достижения этой цели не обязательно требуется избыточность
систем безопасности для каждого отдельного компонента. Ввиду
особых  требований,  которые  присущи  использованию  ядерных
источников  энергии  в космосе и различным полетам, никакой
конкретный комплекс систем или элементов не может быть выделен как
абсолютно необходимый для достижения этой цели. Для целей пункта 2
"d" принципа 3 термин "выводятся на критический уровень" не
включает такие действия, как проверка при нулевой мощности,
которая  имеет  основополагающее  значение  для  обеспечения
безопасности системы.
 
      Принцип 3. Руководящие принципы и критерии
          безопасного использования
 
   Для сведения к минимуму количества радиоактивного материала в
космосе и связанных с этим рисков использование ядерных источников
энергии  в  космическом  пространстве  ограничивается  теми
космическими полетами, которые не могут осуществляться разумным
способом с использованием неядерных источников энергии.
   1. Общие цели в отношении радиационной защиты и ядерной
безопасности
   a) Государства, запускающие космические объекты с ядерными
источниками энергии на борту, прилагают усилия  для  защиты
отдельных лиц, населения и биосферы от радиологических опасностей.
Конструкция и использование космических объектов с  ядерными
источниками энергии на борту с высокой степенью уверенности
обеспечивают, чтобы при предвидимых нормальных или аварийных
обстоятельствах  опасность  была  ниже  приемлемых  уровней,
определенных в подпунктах "b" и "с" пункта 1.
   Такая конструкция  и  использование также обеспечивают с
высокой надежностью, чтобы радиоактивный материал не вызывал
значительного загрязнения космического пространства.
   b) В ходе нормальной эксплуатации космических объектов с
ядерными источниками энергии на борту, включая спуск с достаточно
высокой орбиты, как она определена в пункте 2 "b", соблюдается
рекомендованное Международной комиссией по радиологической защите
требование обеспечения надлежащей радиационной защиты населения. В
ходе такой нормальной эксплуатации не происходит значительного
радиационного облучения.
   c) Для снижения облучения в случае аварий при проектировании
и конструировании систем ядерных источников энергии учитываются
соответствующие и общепринятые международные руководящие принципы
радиологической защиты.
   За исключением случаев маловероятных аварий, сопряженных с
серьезными радиологическими последствиями, конструкция  систем
ядерных  источников  энергии  с высокой степенью уверенности
обеспечивает ограничение радиационного облучения  ограниченным
географическим регионом и индивидуальной дозой до принципиального
предела в 1 mSv в год. Допустимо применение вспомогательной
предельной дозы 5 mSv в год в течение ряда лет при условии, что
эквивалентная среднегодовая эффективная доза за время жизни не
превысит принципиального предела в 1 mSv в год.
   Крайне низкая  вероятность  аварий  с  вышеупомянутыми
потенциально   серьезными   радиологическими   последствиями
обеспечивается за счет конструкции системы.
   Будущие модификации  руководящих  принципов, упомянутых в
настоящем пункте, применяются, как только это станет практически
возможно.
   d) Системы безопасности проектируются,  конструируются  и
эксплуатируются в соответствии с общим принципом глубокой защиты.
Этот принцип  означает  наличие  возможности  устранить  или
нейтрализовать любые предвидимые отказы или неполадки в работе
устройства, чреватые последствиями для безопасности, с помощью
какой-либо операции или процедуры, возможно в автоматическом
режиме.
   Надежность систем, имеющих важное значение для безопасности,
обеспечивается, среди прочего, за счет дублирования, физического
разделения, функциональной изоляции и адекватной независимости их
компонентов.
   Для повышения уровня безопасности принимаются также другие
меры.
   2. Ядерные реакторы
   a) Ядерные реакторы могут использоваться:
   i) в ходе межпланетных полетов;
   ii) на достаточно высоких орбитах, как они определены в
пункте 2 "b";
   iii) на низких околоземных орбитах, если после выполнения
рабочей части своего полета они хранятся на достаточно высоких
орбитах.
   b) Достаточно высокая орбита - это орбита, продолжительность
нахождения на которой достаточно  велика,  чтобы  обеспечить
достаточный  распад  продуктов  деления  примерно  до уровня
радиоактивности актицидов. Достаточно высокая орбита должна быть
такой, чтобы свести к минимуму риск для нынешних и будущих
космических полетов, а также вероятность столкновения с другими
космическими объектами. При определении высоты достаточно высокой
орбиты учитывается, что части разрушенного реактора также должны
достичь требуемого уровня распада до их возвращения в атмосферу
Земли.
   c) В качестве топлива в ядерных реакторах используется лишь
высокообогащенный  уран-235.  В  конструкции   учитывается
радиоактивный распад продуктов деления и активизации.
   d) Ядерные реакторы не выводятся на критический уровень до
достижения  ими  эксплуатационной  орбиты  или до вывода на
межпланетную траекторию.
   e) Конструкция ядерного реактора обеспечивает, что он не
перейдет в критическое состояние до выхода на эксплуатационную
орбиту во время любых возможных событий, включая взрыв ракеты,
возвращение в атмосферу, падение на поверхность  или  воду,
погружение в воду или проникновение воды в активную зону.
   f) В целях значительного уменьшения возможности аварий на
спутниках с ядерными реакторами на борту в ходе их эксплуатации на
орбите с меньшей продолжительностью нахождения, чем на достаточно
высокой орбите (включая операции по уводу на достаточно высокую
орбиту), применяется высоконадежная эксплуатационная система для
обеспечения эффективного и контролируемого удаления реактора.
   3. Радиоизотопные генераторы
   a) Радиоизотопные  генераторы  могут  использоваться  для
межпланетных полетов и других полетов за пределами гравитационного
поля Земли. Они также могут использоваться на околоземной орбите,
если после завершения рабочей части своего полета они хранятся на
высокой орбите. В любом случае необходимо окончательное удаление.
   b) Радиоизотопные генераторы защищаются системой защитной
оболочки, спроектированной и сконструированной таким образом,
чтобы выдерживать тепловые и аэродинамические нагрузки во время
возвращения в верхние слои атмосферы в предвидимых орбитальных
условиях, в том числе при входе с высокоэллиптических  или
гиперболических орбит, если это имеет место. При ударе о землю
система защитной оболочки и физическая форма изотопов гарантируют
отсутствие выброса радиоактивного материала в окружающую среду, с
тем чтобы район падения можно было полностью дезактивировать путем
проведения операции по эвакуации.
 
         Принцип 4. Оценка безопасности
 
   1. Запускающее государство, как оно определено в пункте 1
принципа 2 на момент запуска, обеспечивает в сотрудничестве, когда
это необходимо, с теми государствами, которые спроектировали,
сконструировали или изготовили ядерный источник энергии или будут
эксплуатировать космический объект, или с территории или установки
которых будет осуществлен запуск такого объекта, проведение до
запуска тщательной и всеобъемлющей оценки безопасности. Эта оценка
также охватывает все соответствующие этапы полета и затрагивает
все задействованные системы, включая средства запуска, космическую
платформу, ядерный источник энергии и его аппаратуру, а также
системы управления и связи между Землей и космосом.
   2. В ходе такой оценки соблюдаются руководящие принципы и
критерии безопасного использования, содержащиеся в принципе 3.
   3. В соответствии со статьей XI Договора  о  принципах
деятельности  государств  по  исследованию  и  использованию
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела
( 995_480 ), результаты такой оценки безопасности, а также,
насколько это возможно, указание примерного срока, в течение
которого предполагается произвести запуск, публикуются до каждого
запуска, и Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
информируется  о  том,  каким  образом государства могут по
возможности  оперативно  получить  такие  результаты  оценки
безопасности до каждого запуска.
 
        Принцип 5. Уведомление о возвращении
 
   1. Любое  государство,  запускающее космический объект с
ядерными источниками энергии на борту, своевременно информирует
заинтересованные  государства  в  том  случае, если на этом
космическом объекте появляется неисправность и возникает опасность
возвращения радиоактивных материалов на Землю. Эта информация
представляется в соответствии со следующим форматом:
   a) параметры системы:
   i) название запускающего государства или государств, включая
адрес  органа,  с  которым  можно  связаться  для получения
дополнительной информации или помощи в случае аварии;
   ii) международное обозначение;
   iii) дата и территория или место запуска;
   iv) информация,   необходимая  для  наиболее  точного
прогнозирования времени нахождения на орбите, траектории и района
падения;
   v) общее назначение космического аппарата;
   b) информация  о  радиологической  опасности  ядерного
источника(ов) энергии:
   i) тип ядерного источника энергии: радиоизотопный/реактор;
   ii) возможная  физическая  форма,  количество  и  общие
радиологические характеристики  топлива  и  зараженных  и/или
активированных компонентов, которые могут достигнуть Земли.
   Термин "топливо" обозначает ядерный материал, используемый в
качестве источника тепла или энергии.
   Эта информация  передается  также  Генеральному секретарю
Организации Объединенных Наций.
   2. Информация в соответствии с приведенным выше форматом
представляется запускающим государством как только неисправность
обнаружена. Она обновляется, насколько это практически возможно, и
частота рассылки обновленной информации возрастает  по  мере
приближения предполагаемого времени вхождения в плотные слои
атмосферы Земли, с тем чтобы международное сообщество  было
информировано о ситуации и располагало достаточным временем для
планирования любых мероприятий на национальном уровне, которые
могут представиться необходимыми в данной ситуации.
   3. Обновленная информация передается  также  Генеральному
секретарю Организации Объединенных Наций с той же частотой.
 
           Принцип 6. Консультации
 
   Государства, предоставляющие  информацию в соответствии с
принципом 5, насколько это практически осуществимо, оперативно
отвечают  на  просьбы  других  государств  о  предоставлении
дополнительной информации или о проведении консультаций.
 
         Принцип 7. Помощь государствам
 
   1. После уведомления об ожидаемом возвращении в атмосферу
Земли космического объекта, имеющего ядерный источник энергии на
борту, и его компонентов, все государства, обладающие средствами
контроля  и  слежения  за  космическими  объектами,  в духе
международного сотрудничества сообщают Генеральному  секретарю
Организации Объединенных Наций и заинтересованному государству
соответствующую информацию о неисправном космическом объекте с
ядерным  источником  энергии  на  борту,  которой они могут
располагать, в возможно кратчайшие сроки, с тем чтобы дать
государствам, которые могут оказаться затронутыми, возможность
оценить ситуацию  и  принять  любые  меры  предосторожности,
представляющиеся необходимыми.
   2. После возвращения в атмосферу Земли космического объекта,
имеющего ядерный источник энергии на борту, и его компонентов:
   a) запускающее государство незамедлительно предлагает и, по
просьбе затронутого государства, незамедлительно предоставляет
необходимую помощь по ликвидации фактических и возможных вредных
последствий, включая помощь в определении места падения ядерного
источника энергии на поверхность Земли, в обнаружении вошедшего в
атмосферу радиоактивного материала и в проведении операций по
поиску или расчистке;
   b) помимо  запускающего  государства  все  государства,
располагающие  соответствующим  техническим  потенциалом,  и
международные  организации,  располагающие  таким  техническим
потенциалом, в пределах  возможного  оказывают,  по  просьбе
затронутого государства, необходимую помощь.
   При оказании помощи в соответствии с подпунктами "a" и "b",
выше, учитываются особые потребности развивающихся стран.
 
          Принцип 8. Ответственность
 
   В соответствии  со  статьей  VI  Договора  о  принципах
деятельности  государств  по  исследованию  и  использованию
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела
( 995_480 ), государства несут международную ответственность за
национальную деятельность, связанную с использованием ядерных
источников энергии в космическом пространстве, независимо от того,
осуществляется   она   правительственными   органами   или
неправительственными юридическими лицами, и за обеспечение того,
чтобы такая национальная деятельность проводилась в соответствии с
этим Договором и рекомендациями, содержащимися  в  настоящих
Принципах. В случае деятельности в космическом пространстве,
связанной  с  использованием  ядерных  источников  энергии,
международной  организации  ответственность  за  выполнение
вышеупомянутого Договора и рекомендации, содержащихся в настоящих
Принципах, несут, наряду с международной организацией, также и
участвующие в ней государства.
 
    Принцип 9. Ответственность за ущерб и компенсация
 
   1. В соответствии со статьей VII Договора о  принципах
деятельности  государств  по  исследованию  и  использованию
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела
( 995_480  ),  и  положениями  Конвенции  о  международной
ответственности  за ущерб, причиненный космическими объектами
( 995_126  ),  каждое  государство, которое осуществляет или
организует запуск космического объекта, и каждое государство, с
территории  или  установок  которого  осуществляется  запуск
космического объекта, несет международную ответственность  за
ущерб, причиненный такими космическими объектами или их составными
частями. Настоящее положение в полной мере применяется к случаю,
когда такой космический объект имеет ядерный источник энергии на
борту. Когда два государства или более совместно производят запуск
космического объекта, они несут солидарную ответственность за
любой причиненный ущерб, в соответствии со статьей V вышеуказанной
Конвенции.
   2. Компенсация, которую такие государства обязаны выплатить
на основании вышеуказанной Конвенции ( 995_126 ) за причиненный
ущерб, определяется в соответствии с международным правом и
принципами справедливости, с тем чтобы обеспечить возмещение
ущерба, восстанавливающее физическому или юридическому  лицу,
государству  или международной организации, от имени которых
предъявляется претензия, положение, которое существовало бы, если
бы ущерб не был причинен.
   3. Для целей настоящего принципа компенсация включает также
возмещение должным образом обоснованных расходов на проведение
операций по поиску, эвакуации и расчистке, включая расходы на
помощь, полученную от третьих сторон.
 
        Принцип 10. Урегулирование споров
 
   Любой спор, вытекающий из применения настоящих Принципов,
разрешается  посредством переговоров или других установленных
процедур мирного урегулирования споров в соответствии с Уставом
Организации Объединенных Наций ( 995_010 ).
 
         Принцип 11. Обзор и пересмотр
 
   Настоящие Принципы  вновь  пересматриваются  Комитетом по
использованию космического пространства в мирных целях не позднее
чем через два года после их принятия.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка