Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про Положення про Комісію Президента України з питань науки та її склад

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
           Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
             ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
 
 ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 406/94 від 21.07.94 )
       Про Положення про Комісію Президента України
           з питань науки та її склад
 
 
 ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 406/94 від 21.07.94 )
   На виконання Указу Президента України від 7 листопада 1992
року N 554 "Про Радника Президента України з питань науки та
Голову Комісії Президента України з питань науки":
   1. Затвердити Положення про Комісію Президента України з
питань науки (додається).
   2. Затвердити персональний склад Комісії Президента України з
питань науки згідно з додатком.
 
 
 Президент України                   Л. КРАВЧУК
 
 м.Київ, 15 грудня 1992 року
   N 197/92-рп
 
 ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 406/94 від 21.07.94 )
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                Розпорядженням Президента України
                від 15 грудня 1992 року N 197/92-рп
               ПОЛОЖЕННЯ
      про Комісію Президента України з питань науки
   1. Комісія Президента України з питань науки (далі - Комісія)
створюється для вироблення науково обгрунтованих  пропозицій
Президентові України щодо основних напрямів державної політики у
сфері науки і науково-технічної діяльності та механізмів їх
реалізації.
   2. Основними завданнями Комісії є виконання доручень та
підготовка пропозицій Президентові України з питань:
   реалізації основних напрямів наукової політики в  умовах
розвитку ринкових відносин;
   національних пріоритетів розвитку науки в Україні;
   економічних,  правових  і  організаційних  механізмів
функціонування та розвитку наукового потенціалу України, його
інтеграції у світове наукове співтовариство;
   впливу науки на структурні зрушення в народному господарстві
України;
   формування і використання кадрового  потенціалу  науки,
державних резервів для вирішення найважливіших проблем розвитку
науки та вдосконалення структури і управління науково-технічною
сферою;
   узагальнення практики реалізації науково-технічної політики,
законів України та указів Президента України щодо цього, а також
ефективності використання науково-технічного потенціалу, коштів і
матеріальних ресурсів, що спрямовуються на розвиток науки і
техніки;
   підготовки проектів указів і розпоряджень Президента України.
   3. Комісію очолює Голова Комісії,  який  призначається
Президентом України і йому підпорядковується.
   Персональний склад Комісії затверджується Президентом України
за поданням Голови Комісії.
   4. Комісія здійснює свою діяльність  шляхом  розгляду
відповідних питань на своїх засіданнях. Члени Комісії виконують
окремі доручення Радника Президента України з питань науки.
   5. Організаційне забезпечення діяльності Комісії здійснюється
апаратом Радника Президента України з питань науки.
 
 
 Секретар Адміністрації
 Президента України                   М. ХОМЕНКО
 
 ( Розпорядження втратило чинність на підставі Указу Президента
  N 406/94 від 21.07.94 )
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                Розпорядженням Президента України
                від 15 грудня 1992 року N 97/92-рп
                СКЛАД
       Комісії Президента України з питань науки
   Ємельянов       - Голова Комісії Президента України з
 Олександр Сергійович    питань науки, Радник Президента
               України з питань науки
   Тараба        - Перший заступник Голови Комісії
 Віктор Іванович       Президента України з питань науки
   Глеба         - директор Інституту клітинної біології
 Юрій Юрійович        та генетичної інженерії АН України,
               академік АН України
   Єременко       - директор Фізико-технічного інституту
 Віктор Валентинович     низьких температур ім. Б. І. Веркіна
               АН України, академік АН України
   Зозуля        - заступник директора Українського нау-
 Юрій Панасович       ково-дослідного інституту нейрохірур-
              гії Міністерства охорони здоров'я
              України, член-кореспондент АН України,
              доктор медичних наук
   Зубець        - директор Науково-дослідного інституту
 Михайло Васильович     розведення та генетики тварин Україн-
              ської академії аграрних наук, академік
              Української академії аграрних наук
   Кононенко       - ректор Прикарпатського університету
 Віталій Іванович      ім. В. Стефаника, доктор філологічних
               наук
   Левченко       - генеральний директор виробничого
 Геннадій Петрович      об'єднання "Завод ім. Малишева"
   Мельников       - директор Одеського заводу шампанських
 Олег Сергійович       вин
   Павлюк        - директор Інституту народознавства
 Степан Петрович       АН України, доктор історичних наук
   Пахомов        - директор Інституту світової економіки
 Юрій Миколайович      та міжнародних відносин АН України,
               академік АН України
   Попович       - завідуючий відділом філософії та мето-
 Мирослав Володимирович   дології наук Інституту філософії АН
              України, член-кореспондент АН України,
              доктор філософських наук
   Ситник        - директор Інституту ботаніки ім. М. Г.
 Костянтин Меркурійович   Холодного АН України, академік АН
               України
   Столяров       - директор Науково-дослідного економіч-
 Василь Феодосійович     ного інституту Міністерства економіки
               України, доктор економічних наук
   Стогній       - завідуючий відділом Інституту електро-
 Борис Сергійович      динаміки АН України, академік АН
              України
   Черняк        - завідуючий відділом Інституту еконо-
 Володимир Кирилович     міки АН України, доктор економічних
               наук
 
 
 Секретар Адміністрації
 Президента України                   М. ХОМЕНКО
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка