Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол про домовленість між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про порядок підготовки офіцерських кадрів у військово-навчальних закладах

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

               Протокол
        про домовленість між Міністерством
       оборони України та Міністерством оборони
      Республіки Бєларусь про порядок підготовки
    офіцерських кадрів у військово-навчальних закладах
 
 
   Дата підписання: 17 грудня 1992 р.
   Набуття чинності: 17 грудня 1992 р.
 
   Міністерство оборони  України  і  Міністерство  оборони
Республіки Бєларусь, іменовані надалі Сторонами,
   грунтуючись на положеннях Угоди між Міністерством оборони
України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про військове
співробітництво від 17 грудня 1992 року ( 112_067 ),
   домовились про наступне:
 
               Стаття 1
 
   Сторони здійснюють погоджені дії, спрямовані на підготовку
офіцерських кадрів, виходячи з потреби їх збройних сил.
   Підготовка військових кадрів для Збройних Сил України і
Збройних Сил Республіки Бєларусь буде здійснюватися, починаючи з
набору   1992   року,   українськими   та   бєларуськими
військово-навчальними закладами по замовленням на  договірній
основі, за винятками, вказаними у статті 2 цього Протоколу.
 
               Стаття 2
 
   Сторони надають курсантам та слухачам військово-навчальних
закладів України і Республіки Бєларусь, а також ад'юнктам та
докторантам право безкоштовного продовження та закінчення навчання
в українських і бєларуських  військово-навчальних закладах і
науково-дослідницьких установах, у котрі вони поступили до 1992
року.
 
               Стаття 3
 
   На основі цього Протоколу Сторони розробляють річний план
прийому   для  навчання  в  українські  та  бєларуські
військово-навчальні заклади.
   Річний план  прийому  на  навчання  курсантів, слухачів,
ад'юнктів  і  докторантів  військово-навчальних  закладів  та
науково-дослідницьких  установ  України і Республіки Бєларусь
опрацьовується робочими групами Сторін до 15 листопада кожного
року.
   У план підготовки військових кадрів включається потрібна
кількість навчальних місць, термін підготовки, спеціальність, за
якою планується підготовка офіцерських кадрів для Сторін, і інші
питання.
   План підготовки   офіцерських   кадрів   підписується
уповноваженими особами Сторін до 15 грудня кожного року.
 
               Стаття 4
 
   Кожна із Сторін здійснює підбір та направлення абітурієнтів у
вищі військово-навчальні заклади за домовленістю.
   Відповідальність за  підбір  кандидатів  покладається  на
відряджуючу Сторону.
   Керівництво військово-навчального   закладу   зобов'язане
провести медичний огляд абітурієнтів і після їх прийому несе
відповідальність  за належну організацію навчального процесу,
створення соціально-побутових умов у період навчання.
   Сторони здійснюють  фінансові  розрахунки,  пов'язані  з
реалізацією цього Протоколу, до початку навчального року за повний
рік навчання, а також приймають заходи щодо повного виконання
курсантами,  слухачами,  ад'юнктами  і  докторантами  правил
внутрішнього розпорядку військово-навчального закладу, порядку та
правил поведінки в державі перебування згідно з чинним  її
законодавством.
 
               Стаття 5
 
   Невиконання або  розрив контракту, у тому числі з вини
курсанта, слухача, ад'юнкта або докторанта, припиняє його дію з
обов'язковою компенсацією затрат на їх навчання винною Стороною.
 
               Стаття 6
 
   Сторони визнають еквівалентність документів з питань освіти
українських та бєларуських військово-навчальних  закладів  на
території своїх держав.
   Спеціальність, термін підготовки  військових  кадрів  для
збройних сил та кількість осіб, що навчаються, встановлюються
Сторонами на основі замовлень, які подаються ними щорічно до 1
січня року вступу на навчання.
   Особам, закінчившим  військово-навчальний  заклад,  перше
офіцерське звання присвоюється наказом Міністра оборони тієї
держави, котра направила їх на навчання.
 
               Стаття 7
 
   Сторони виробляють  механізм  взаємних  розрахунків  за
підготовку офіцерських кадрів на договірній основі.
   Прийняття і навчання курсантів та слухачів здійснюється на
основі діючих правил і положень приймаючої Сторони.
 
               Стаття 8
 
   Протокол набирає чинності з моменту його підписання і діє у
порядку, встановленому статтею 6 Угоди між Міністерством оборони
України та Міністерством оборони Республіки Бєларусь про військове
співробітництво від 17 грудня 1992 року ( 112_067 ).
 
   Здійснено в м. Києві 17 грудня 1992 року у двох примірниках,
кожен на українській і бєларуській мовах, причому всі тексти мають
однакову силу.
 
 За Міністерство оборони          За Міністерство оборони
 України                  Республіки Бєларусь
 
   (підпис)                  (підпис)


>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка