Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 1992 року

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
       Про присудження Державних премій України
        в галузі науки і техніки 1992 року
 
   1. На підставі подання Комітету по Державних преміях України
в галузі науки і техніки присудити Державні премії України в
галузі науки і техніки 1992 року
   - за цикл праць "Дослідження по цілих та  мероморфних
функціях":
   ОСТРОВСЬКОМУ Іосипу  Володимировичу,  члену-кореспонденту
Академії наук України, завідуючому відділом Фізико-технічного
інституту низьких температур АН України
   ЛЄВІНУ Борису Яковлевичу, докторові фізико-математичних наук,
провідному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту
низьких температур АН України
   ГОЛЬДБЕРГУ Анатолію Асіровичу, докторові фізико-математичних
наук, професорові Львівського державного університету імені І.Я.
Франка;
   - за цикл праць "Флуктуації і нелінійна взаємодія хвиль в
плазмі":
   СИТЕНКУ Олексію Григоровичу, академікові Академії  наук
України, директорові Інституту теоретичної фізики АН України;
   - за працю "Плазмохімічні процеси: фізико-хімічні основи,
технологія, застосування":
   ПАРХОМЕНКУ Володимиру Дмитровичу, докторові технічних наук,
першому заступникові Голови Державного комітету України з питань
науки і технологій
   ТКАЧУКУ Борису Васильовичу, докторові  хімічних  наук,
начальникові науково-виробничого комплексу  науково-дослідного
інституту "Сатурн"
   СОРОЦІ Петру Гнатовичу, докторові технічних наук, завідуючому
кафедрою Дніпропетровського хіміко-технологічного інституту
   ВЕРЕЩАКУ Віктору Григоровичу, кандидатові технічних наук,
провідному  науковому  співробітникові   Дніпропетровського
хіміко-технологічного інституту
   ЮХІМЧУКУ Станіславу Олексійовичу, докторові технічних наук,
завідуючому кафедрою Запорізького машинобудівного інституту
   ЦИБУЛЬОВУ Павлу Миколайовичу, кандидатові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту загальної  та
неорганічної хімії АН України;
   - за створення органічних люмінофорів і  люмінісцентних
матеріалів, організацію їх виробництва в Україні та впровадження у
різні галузі народного господарства, науки і техніки:
   СЕМИНОЖЕНКУ  Володимиру  Петровичу,  члену-кореспонденту
Академії наук України, директорові Інституту монокристалів АН
України
   МАЛКЕСУ Леоніду Яковлевичу, докторові  технічних  наук,
начальникові сектора Інституту монокристалів АН України
   КРАСАВИЦЬКОМУ Борису Мордуховичу, докторові хімічних наук,
головному науковому співробітникові Інституту монокристалів АН
України
   ШЕРШУКОВУ Віктору Михайловичу, кандидатові хімічних наук,
начальникові лабораторії Інституту монокристалів АН України
   ЯГУПОЛЬСЬКОМУ Льву Мусійовичу, докторові хімічних  наук,
головному науковому співробітникові Інституту органічної хімії АН
України
   КОЛОДЯЖНОМУ Валерію Івановичу, генеральному  директорові
Рубіжанського виробничого об'єднання "Краситель"
   СЕРДЕЧНІЙ Тамарі Андріївні, начальникові цеху Рубіжанського
виробничого об'єднання "Краситель"
   ПЕРЕЯСЛОВІЙ Дії Георгіївні, докторові  технічних  наук
(посмертно);
   - за працю "Лікарські рослини: енциклопедичний довідник" (К.,
УРЕ, 1989):
   ЛЕБЕДІ Андрію Пилиповичу, кандидатові сільськогосподарських
наук, заступникові директора Центрального ботанічного саду імені
М.М. Гришка АН України
   МАКАРЧУК Ніні Михайлівні, кандидатові  медичних  наук,
завідуючій лабораторією Центрального ботанічного саду імені М.М.
Гришка АН України
   ІСАЙКІНІЙ Олександрі Петрівні, кандидатові біологічних наук,
провідному науковому співробітникові Центрального ботанічного саду
імені М.М. Гришка АН України
   ДЖУРЕНКО Надії Іванівні, кандидатові біологічних  наук,
старшому науковому співробітникові Центрального ботанічного саду
імені М.М. Гришка АН України
   СОБКУ Володимиру Гавриловичу, кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Центрального ботанічного саду
імені М.М. Гришка АН України
   ОСЕТРОВУ Володимиру Давидовичу, кандидатові біологічних наук,
науковому співробітникові Центрального ботанічного саду імені М.М.
Гришка АН України
   КРИВЕНКО Валерії Всеволодівні, кандидатові медичних наук,
завідуючій лабораторією Інституту експериментальної патології,
онкології і радіобіології імені Р.Ї. Кавецького АН України
   ГРОДЗІНСЬКОМУ Андрію Михайловичу, академікові Академії наук
України (посмертно);
   - за відкриття принципово нового об'єкта пошуків родовищ
нафти і газу як джерела розширення паливно-енергетичної бази
України:
   ЧЕБАНЕНКУ Івану Іллічу, академікові Академії наук України,
завідуючому відділом Інституту геологічних наук АН України
   КРАЮШКІНУ   Владілену    Олексійовичу,    докторові
геолого-мінералогічних наук, завідуючому  відділом  Інституту
геологічних наук АН України
   КЛОЧКУ Віктору Петровичу, кандидатові геолого-мінералогічних
наук, провідному співробітникові Інституту геологічних наук АН
України
   ДВОРЯНИНУ Євгену Степановичу, головному геологові державного
геофізичного підприємства "Укргеофізика"
   ЗАБЕЛЛО Галині Дмитрівні, колишньому начальникові відділу
державного геофізичного підприємства "Укргеофізика"
   КРОТУ Володимиру  Васильовичу,  начальникові  головного
управління Державного комітету України по геології і використанню
надр
   ПАВЛЕНКУ Петру Тимофійовичу, начальникові відділу державного
геологічного підприємства "Полтаванафтогазгеологія"
   ПОНОМАРЕНКУ  Михайлу  Івановичу,  головному  геологові
Охтирського управління бурових робіт виробничого  об'єднання
"Укрнафта";
   - за працю "Створення грибних мікробіологічних  засобів
захисту рослин від шкідників і хвороб. Розробка технології їх
виробництва та застосування":
   ЛІСОВОМУ Михайлу Павловичу, академікові Української академії
аграрних наук, директорові  Українського  науково-дослідного
інституту захисту рослин
   ЛАППІ Ніні Володимирівні, кандидатові біологічних  наук,
завідуючій відділом Українського науково-дослідного  інституту
захисту рослин
   ГОРАЛЮ Віктору Мартиновичу, кандидатові біологічних наук,
провідному  науковому    співробітникові    Українського
науково-дослідного інституту захисту рослин
   МУДРИК Зінаїді Макарівні, завідуючій лабораторією тепличного
радгоспу "Київська овочева фабрика";
   - за створення, розробку технології та вивчення клінічної
ефективності препаратів "Уролесан" і "Цитринол", виготовлених на
рослинній основі:
   МАМЧУРУ Францу Івановичу, кандидатові  медичних  наук,
професорові Івано-Франківського медичного інституту
   НЕЙКУ Євгену Михайловичу, докторові медичних наук, ректорові
Івано-Франківського медичного інституту;
   - за цикл праць "Створення наукових основ та  методів
кріоконсервування клітинних суспензій і їх  застосування  у
медицині":
   БІЛОУСУ Аполлону Максимовичу, члену-кореспонденту Академії
наук України, завідуючому відділом Інституту проблем кріобіології
і кріомедицини АН України
   ЛУГОВОМУ Володимиру Йосиповичу, докторові біологічних наук,
завідуючому відділом Інституту проблем кріобіології і кріомедицини
АН України
   МОІСЕЄВУ Віктору Олексійовичу, докторові біологічних наук,
завідуючому відділом Інституту проблем кріобіології і кріомедицини
АН України
   ГОЛЬЦЕВУ Анатолію Миколайовичу, докторові медичних наук,
завідуючому лабораторією Інституту проблем  кріобіології  і
кріомедицини АН України
   ВОРОТІЛІНУ Олексію Михайловичу, докторові біологічних наук,
провідому співробітникові Інституту проблем  кріобіології  і
кріомедицини АН України
   ЛОБИНЦЕВІЙ Галині Степанівні, кандидатові біологічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту проблем кріобіології
і кріомедицини АН України
   КОГУТУ Георгію Івановичу,  докторові  медичних  наук,
завідуючому лабораторією Київського науково-дослідного інституту
гематології та переливання крові
   ЛАВРИКУ Семену Семеновичу, члену-кореспонденту Академії наук
України (посмертно);
   - за розробку та впровадження у виробництво комплексу машин
для механізації збирання кормових коренеплодів:
   ПОГОРІЛОМУ Леоніду Володимировичу, академікові Української
академії аграрних наук, директорові Українського державного центру
по випробуванню та прогнозуванню техніки і технологій  для
сільськогосподарського виробництва
   ПОКУСІ Олексію Олександровичу, генеральному  директорові
колективного  (народного)    виробничого    підприємства
"Дніпропетровський комбайновий завод"
   ТАРАСЕНКУ  Степану  Семеновичу,  головному  інженерові
колективного  (народного)    виробничого    підприємства
"Дніпропетровський комбайновий завод"
   КУЗЬМІНОВУ Вадиму Георгійовичу, генеральному конструкторові
колективного  (народного)    виробничого    підприємства
"Дніпропетровський комбайновий завод"
   КОЖУШКУ Дмитру Ігнатовичу, начальникові відділу колективного
(народного)  виробничого  підприємства   "Дніпропетровський
комбайновий завод"
   ЧЕРНЯВСЬКОМУ Спиридону Васильовичу, начальникові  відділу
колективного  (народного)    виробничого    підприємства
"Дніпропетровський комбайновий завод"
   СОЛОВ'Ю  Володимиру  Івановичу,  начальникові  відділу
Міністерства економіки України
   КРАВЧУКУ Володимиру Івановичу, голові правління колективного
сільськогосподарського   підприємства    "Вільнотарасівське"
Білоцерківського району Київської області;
   - за цикл праць "Структура та властивості метастабільних
аморфних і мікрокристалічних сплавів,  одержаних  надшвидким
охолодженням розплаву, та їх використанням у техніці:
   НЕМОШКАЛЕНКУ Володимиру Володимировичу, академікові Академії
наук України, директорові Інституту металофізики АН України
   ШПАКУ Анатолію Петровичу, докторові фізико-математичних наук,
завідуючому лабораторією Інституту металофізики АН України
   МАСЛОВУ Валерію Вікторовичу, докторові фізико-математичних
наук, завідуючому відділом Інституту металофізики АН України
   РОМАНОВІЙ Олександрі Василівні, докторові фізико-математичних
наук, головному науковому співробітникові Інституту металофізики
АН України
   БРЕХАРІ Григорію Павловичу, докторові фізико-математичних
наук, завідуючому  кафедрою  Дніпропетровського  державного
університету
   МІРОШНИЧЕНКУ Івану Степановичу, докторові технічних наук,
професорові Дніпропетровського державного університету
   БАКАЮ Олександру Степановичу, докторові фізико-математичних
наук, начальникові  відділу  Харківського  фізико-технічного
інституту;
   - за розробку наукових основ газодинамічного удосконалення та
створення високоекономічних і надійних проточних частин парових
турбін потужністю 200-1000 МВт:
   ВІРЧЕНКУ Михайлу Антоновичу, кандидатові технічних наук,
головному інженерові науково-виробничого об'єднання  атомного
турбобудування "Харківський турбінний завод"
   ГАЛАЦАНУ Віктору Миколайовичу, кандидатові технічних наук,
начальникові відділу науково-виробничого об'єднання  атомного
турбобудування "Харківський турбінний завод"
   АРКАДІЄВУ Борису Абрамовичу, докторові технічних  наук,
заступникові начальника відділу науково-виробничого об'єднання
атомного турбобудування "Харківський турбінний завод"
   ПІАСТРО Анатолію  Михайловичу,  заступникові  головного
технолога науково-виробничого об'єднання атомного турбобудування
"Харківський турбінний завод"
   БАБАДЖАНЯНУ Миколі Артемовичу,  заступникові  головного
конструктора  науково-виробничого   об'єднання    атомного
турбобудування "Харківський турбінний завод"
   БОЙКУ Анатолію Володимировичу, докторові технічних наук,
професорові Харківського політехнічного інституту
   ГАРКУШІ Анатолію Вікторовичу, докторові технічних  наук,
професорові Харківського політехнічного інституту
   ГНЕСІНУ Віталію Ісайовичу, докторові  технічних  наук,
завідуючому відділом Інституту проблем машинобудування АН України;
   - за розробку та впровадження екологічно чистих потокових
технологій прискореного виробництва харчових напоїв на основі
використання нових препаратів діоксиду кремнію:
   ЗІНЧЕНКУ Василю Івановичу, докторові  технічних  наук,
головному науковому співробітникові Інституту винограду і вина
"Магарач"
   ЗАГОРУЙКО Віктору Опанасовичу, докторові технічних наук,
завідуючому відділом Інституту винограду і вина "Магарач"
   ВАЛУЙКО Герману Георгійовичу, докторові технічних  наук,
заступникові директора Інституту винограду і вина "Магарач"
   ЛУКАНІНУ Олександру Сергійовичу, кандидатові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту винограду і вина
"Магарач"
   СУШКУ Роману Васильовичу, кандидатові хімічних наук, голові
Калуської міської Ради народних депутатів
   ХОМІ Михайлу Івановичу,  кандидатові  технічних  наук,
директорові Калуського дослідного  виробництва  міжгалузевого
науково-технічного комплексу Інституту хімії поверхні АН України
   БІЛЯКОВУ Валерію  Сергійовичу,  директрові  Сиваського
дослідно-експериментального    заводу      міжгалузевого
науково-технічного комплексу Інституту хімії поверхні АН України
   МИРОНЮКУ Івану Федоровичу, кандидатові технічних  наук,
провідному співробітникові Інституту хімії поверхні АН України;
   - за селекцію та впровадження нових сортів черешні  у
виробництво:
   ТУРОВЦЕВУ Миколі Івановичу, докторові сільськогосподарських
наук, завідуючому відділом  Українського  науково-дослідного
інституту зрошуваного садівництва
   МАМАЄВУ Івану Гнатовичу, кандидатові сільськогосподарських
наук, директорові дослідного  господарства  "Мелітопольське"
Українського науково-дослідного інституту зрошуваного садівництва
   ОРАТОВСЬКОМУ  Михайлу   Тимофійовичу,    кандидатові
сільськогосподарських наук (посмертно);
   - за підручник "Биофизика" (К., "Вища школа", 1988):
   КОСТЮКУ Платону Григоровичу,  академікові,  директорові
Інституту фізіології імені О.О. Богомольця АН України
   МАГУРІ Ігорю Сільвестровичу, докторові біологічних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту фізіології імені
О.О. Богомольця АН України
   ГРОДЗИНСЬКОМУ Дмитру Михайловичу, академікові Академії наук
України, завідуючому відділом Інституту клітинної біології та
генетичної інженерії АН України
   ШУБІ Михайлу Федоровичу, академікові Академії наук України,
завідуючому кафедрою Київського університету імені Тараса Шевченка
   ЗИМІ Валентину Леонідовичу, докторові біологічних  наук,
професорові Київського університету імені Тараса Шевченка
   СИДОРИКУ Євгенію Петровичу, докторові  медичних  наук,
завідуючому відділом Інституту  експериментальної  патології,
онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького АН України;
   - за підручники у чотирьох книгах "Теоретична механіка" (К.,
"Радянська школа", 1957 - кн. I; К., "Вища школа", 1972 - кн. II;
1989 - кн. III; 1990 - кн. IV):
   ПАВЛОВСЬКОМУ Михайлу Антоновичу, докторові технічних наук,
завідуючому кафедрою Київського політехнічного інституту
   БОЙЧУКУ Остапу Пилиповичу, докторові  фізико-математичних
наук, завідуючому кафедрою Київського політехнічного інституту
   АКІНФІЄВІЙ Людмилі Юріївні, кандидатові фізико-математичних
наук, професорові Київського політехнічного інституту
   КІЛЬЧЕВСЬКОМУ Миколі Олександровичу, академікові Академії
наук України (посмертно).
   2. Установити на 1992 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки сто тисяч карбованців кожна.
 
 
 Президент України                    Л.КРАВЧУК
 
 м. Київ, 19 грудня 1992 року
     N 611/92
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Запрашиваемая страница не найдена
Валюта
USD
EUR
RUB
PLN
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка