Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про затвердження Положення про розмір коефіцієнту перерахунку вартості об"єктів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
               Н А К А З
 
 N 575 від 21.12.92 р.
   м. Київ
 
 vd921221 vn575
       Про затвердження Положення про розмір
      коефіцієнту перерахунку вартості об'єктів
 
   Згідно з Державною програмою приватизації майна державних
підприємств ( 2545-12 ) та Законом України "Про приватизацію
майна державних підприємств" ( 2163-12 ) Н А К А З У Ю:
   1. Затвердити Положення про розмір коефіцієнту перерахунку
вартості об'єктів.
   2. Положення ввести в дію з 1 січня 1993 року.
   3. Начальнику Управління справами М.О.Соколенку в строк до 15
січня  1993 року розіслати дане Положення згідно розрахунку
розсилки.
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління стратегії та методології власності В.В.Васильєва.
 
 
 Голова Фонду                      В. Прядко
 
 
    ЗАТВЕРДЖУЮ                ЗАТВЕРДЖУЮ
 Голова Фонду державного        В. о. Голови Національного
   майна України               банку України
   В.В.Прядко                Б.І.Марков
    19.12.92                 24.12.92
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    Про розмір коефіцієнта перерахунку вартості об'єктів
    під час приватизації за участю іноземних інвесторів
 
           I. Загальні положення
   1. Положення "Про розмір коефіцієнта перерахунку вартості
об'єктів під час приватизації за участю іноземних інвесторів"
( v0006224-93 ) (надалі - Положення) розроблено відповідно до
Законів України "Про приватизацію майна державних підприємств"
( 2163-12 ), "Про приватизацію невеликих державних підприємств
(малу приватизацію)" (  2171-12  )  та  Державної  програми
приватизації майна державних підприємств ( 2545-12 ) і визначає
порядок застосування коефіцієнта перерахунку вартості об'єктів,
що приватизуються за  вільноконвертовану  валюту  за  участю
іноземних інвесторів.
  2. Коефіцієнт  перерахунку  вартості  об'єктів  під  час
приватизації за участю іноземних інвесторів (надалі - Коефіцієнт)
розраховується щоквартально і затверджується Фондом державного
майна  України.  Порядок  розрахунку  здійснюється  згідно з
додатком 1.
   3. Коефіцієнт  застосовується  при  купівлі  іноземними
інвесторами об'єктів приватизації за умовами конкурсу чи аукціону
і не застосовується при приватизації землі та житла.
   4. Якщо продаж державного підприємства (об'єкта приватизації)
іноземним інвесторам здійснюється не на конкурсі чи на аукціоні,
то  проводиться  спеціальна  оцінка  вартості  майна  у
вільноконвертованій валюті з залученням експертів та використання
відповідної методики оцінки вартості об'єктів приватизації за
ринковим курсом.
   5. До покупців, на яких розповсюджується дія цього Положення,
відносяться:
   юридичні особи іноземних держав;
   іноземні громадяни;
   особи без  громадянства  та  громадяни  України,  які
використовують іноземну валюту для приватизації державного майна;
   підприємства з іноземними інвестиціями;
   об'єднання (асоціації, корпорації та ін.), які мають у своєму
складі зазначені вище суб'єкти.
 
        II. Порядок застосування коефіцієнта
   1. Початковою ціною на аукціоні або конкурсі є ціна об'єкта
приватизації, визначена за Методикою оцінки вартості об'єктів
приватизації  та оренди, введеною в дію Постановою Кабінету
Міністрів України від 2 вересня 1992 року N 522 ( 522-92-12 ).
   2. Якщо аукціон або конкурс виграє іноземний інвестор, то
ціна продажу об'єкта, що приватизується, відповідно збільшується
на Коефіцієнт.
   3. Визначена вартість майна оплачується у вільноконвертованій
валюті, згідно з курсом купівлі відповідної валюти Національного
банку України, відповідно до чинного законодавства України.
 
                           Додаток N 1
         Порядок розрахунку коефіцієнта
 
   1. Обчислення  вартості   об'єкта   приватизації   у
вільноконвертованій валюті здійснюється за формулою:
   Вв = Вк х Кп : Кб,
   де:
   Вв - вартість об'єкта приватизації у ВКВ;
   Вк - вартість об'єкта приватизації в купоно-карбованцях (або
в національній валюті України);
   Кп - коефіцієнт перерахунку вартості;
   Кб - курс  купівлі  відповідної   валюти  встановлений
Національним банком України.
   2. При  визначенні  приватизаційного  коефіцієнта  (Кп)
пропонується  порівняти  прибутковість  підприємств  народного
господарства в цілому в Україні та в США.
   Середня ринкова ставка доходу (Дв) на один інвестиційний
долар в США складає приблизно 10-15%, що співпадає з нормативом
ефективності капітальних вкладень в Україні - 10-15%. За базу
порівняння беремо - 10%.
   3. Для розрахунку коефіцієнта необхідно обмежити показник
прибутковості одного інвестиційного купоно-карбованця в Україні
(Дк).
   Для цього використовуємо формулу
           П + В
        Дк = ——————————. 100,
            Ф
   де:
   Дк - прибутковість одного інвестиційного купоно-карбованця;
   П - прибуток за рік *;
   В - витрати на оплату праці за рік *;
   Ф - залишкова вартість основних фондів на кінець року *;
 
————————————————————————————————————————
   * оскільки коефіцієнт планується обчислювати щоквартально, то
за базу розрахунку приймаються вищезазначені показники за 12
місяців, за станом на 1 число місяця кварталу, для  якого
розраховується коефіцієнт. Таким чином квартал для розрахунку
коефіцієнта не буде співпадати з річним кварталом, а  буде
переміщений на 1 місяць вперед.
————————————————————————————————————————
   4. Коефіцієнт буде дорівнювати:
        Дк
    Кп = ————————
        Дв
   5. Для  врахування  щомісячної інфляції коефіцієнт треба
збільшувати згідно з формулою:
            t   t
            Ті  Іок
      Кп = Кп х ———————————
             Іоф
   t
   де:
   Кп - коефіцієнт зкоректований  на середньомісячний індекс
інфляції;
   t
   Ті - середньомісячний темп зниження (приросту) виробництва
продукції;
   t
  Іок - середньомісячний індекс інфляції обігових коштів;
   t
  Іоф - середньомісячний індекс інфляції основних фондів;
   t - місяць кварталу, для якого корегується коефіцієнт.
 
   Місячна сума амортизації, на яку знижується вартість ОФ не
враховується, оскільки цю суму прирівняно до суми введених нових
ОФ за місяць.
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка