Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін до інструкції Мінфіну і Мінпраці України від 6 серпня 1992 р. про службові відрядження

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
          МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ УКРАЇНИ
 
 N 16-102-56/05-4465 від 25.12.92
   м.Київ
 
 vd921225 vn16-102-56/05-4465
               Міністерствам, державним комітетам,
               відомствам  України,  корпораціям
               концернам асоціаціям, спілкам
               Фінансовому управлінню     Ради
               Міністрів Республіки Крим, обласним,
               Київському  і  Севастопольському
               міським фінансовим управлінням
               Державній податковій  інспекції по
               Республіці   Крим,   державним
               податковим інспекціям по областях,
               містах Києву і Севастополю
    ( Лист втратив чинність на підставі Наказу Мінфіну
     N 59 ( z0218-98 ) від 13.03.98 )
   Про внесення змін до інструкції Мінфіну і Мінпраці
   України від 6 серпня 1992 р. про службові відрядження
 
   З метою здійснення додаткових заходів для соціального захисту
населення та у зв'язку з реформою грошової системи України
постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 1992 р. N 681
( 681-92-п ) внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 1992 р. N 212 ( 212-92-п ) щодо відшкодування витрат
у зв'язку із службовими відрядженнями.
   На підставі постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня
1992 р. N 681 Мінфін і Мінпраці України вносять такі зміни до
Інструкції про службові відрядження від 6  серпня  1992  р.
N 16-102-56/04-2845 ( v2845201-92 ):
   1. Викласти абзац четвертий пункту 6 Інструкції в такій
редакції:
   "Питання про тривалість робочого часу працівника в день
від'їзду у відрядження і в день приїзду із відрядження до місця
постійної роботи вирішується відповідно до статті 142 Кодексу
Законів про працю України" ( 322-08 );
   2. Пункти 8, 9 і 11 Інструкції викласти в такій редакції:
   Пункт 8. "Працівникові, відрядженому у межах України або на
територію держав рублевої зони, відшкодовуються витрати по найму
житлового приміщення і проїзду до місця відрядження і назад до
місця постійної роботи, а також виплачуються добові.
   Норми відшкодування  витрат  у  службових  відрядженнях,
передбачені постановами Кабінету Міністрів України від 28 квітня
1992 р. N 212 ( 212-92-п ) (за винятком внесених змін), від
4 грудня 1992 р. N 681 ( 681-92-п ) та цією Інструкцією,
застосовуються  при  відрядженнях  працівників  для виконання
службового доручення в межах України та на території держав
рублевої зони.
   Видача рублевої  готівки  установам,  підприємствам  і
організаціям для відшкодування працівникам витрат, пов'язаних з
відрядженнями на територію держав рублевої зони,  провадиться
установами банків в обмін на купонокарбованці Національного банку
України з урахуванням встановленого курсу.
   У випадках, коли відряджені  до  держав  рублевої  зони
працівники самостійно здійснюють обмін купонів на рублеву готівку,
відшкодування  їм  витрат  по  відрядженнях  провадиться  у
купонокарбованцях Національного банку України за встановленими
нормами виплати добових та інших витрат у рублях згідно з поданими
виправдними документами та за їх відсутності з урахуванням курсу
обміну купонокарбованців на рублі, установленого Національним
банком України на день виїзду працівника у відрядження до держави
рублевої зони.
   Відрядженому працівникові  відшкодовуються  витрати  на
одержання візи (сплату мита) при відрядженнях за межі України до
держав колишнього СРСР, а також за прописку паспорта і комісійні
при обміні української грошової одиниці на валюту держави, на
територію якої відряджено працівника, на підставі документів, що
підтверджують ці витрати".
   Пункт 9. "За кожен день перебування працівника у відрядженні
в межах України, враховуючи вихідні і святкові дні та час
перебування у дорозі (включаючи час вимушених зупинок у дорозі),
йому сплачуються  добові  у  розмірі  250  купонокарбованців
Національного банку України. Добові за час знаходження у дорозі
сплачуються по тих же нормах, що і за час перебування у місці
відрядження.
   Працівникам, тимчасово переведеним або відрядженим для роботи
у зоні відчуження  на  території  радіоактивного  забруднення
внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплачуються добові у розмірі
325 купонокарбованців за кожний день перебування у цій зоні.
   Працівникам, відрядженим на територію держав рублевої зони,
добові сплачуються у розмірі 200 рублів за кожний день перебування
у відрядженні, враховуючи вихідні і  святкові  дні  та  час
перебування у дорозі (включаючи час вимушених зупинок у дорозі).
   Визначення кількості днів відрядження для виплати добових
провадиться з урахуванням дня виїзду у відрядження і дня приїзду
до місця постійної роботи".
   Пункт 11. "Підприємства, об'єднання, установи й організації
відшкодовують працівникам, відрядженим у межах України, витрати по
найму житлового приміщення при поданні виправдних документів у
розмірі фактичних витрат з урахуванням додаткових послуг, що
надаються у готелях, у купонокарбованцях Національного банку
України.
   У разі відсутності документів, що підтверджують  вказані
витрати, вони можуть відшкодовуватися працівникові, відрядженому в
межах України, у розмірах, визначених керівником підприємства,
об'єднання, установи  й  організації,  але  не  вище  100
купонокарбованців на добу в столицях України, Республіки Крим,
обласних центрах і місті Севастополі, 75 купонокарбованців - в
інших містах і районних центрах і 50 купонокарбованців у решті
населених пунктів.
   Працівникам, відрядженим на територію держав рублевої зони,
відшкодування витрат по найму житлового приміщення з урахуванням
додаткових послуг, що надаються у готелях, і проїзду з місця
відрядження до місця постійної роботи провадиться в рублях у
розмірі  фактичних  витрат  згідно  з  поданими  виправдними
документами. Відшкодування витрат по проїзду до місця відрядження
працівникам, відрядженим на територію держав рублевої  зони,
здійснюється в купонокарбованцях Національного банку України у
розмірі  фактичних  витрат  згідно  з  поданими  виправдними
документами.
   У разі відсутності документів, що підтверджують витрати по
найму житлового приміщення при відрядженнях на територію держав
рублевої зони,  вони  можуть  відшкодовуватися працівникові у
розмірах, визначених  керівником  установи,  підприємства  й
організації, але не вище 80 рублів на добу в столицях держав
рублевої зони, автономних республік та обласних центрах, 60 рублів
- в інших містах і районних центрах, 40 рублів - у решті населених
пунктів.
   Працівникові, відрядженому в межах України або на територію
держав рублевої зони, відшкодовується плата за бронювання місця у
готелях у розмірі 50 процентів його вартості відповідно  у
купонокарбованцях та рублях згідно  з  поданими  виправдними
документами.
   Витрати по найму житлового приміщення за час  вимушеної
зупинки у  дорозі, що стверджується відповідними документами,
відшкодовуються у порядку і розмірах, передбачених цим пунктом
відповідно для працівників, відряджених у межах України та на
територію держав рублевої зони".
   3. Викласти друге речення абзацу першого пункту 17 Інструкції
в такій  редакції:  "Граничні  розміри  надбавок  (польового
забезпечення) не можуть перевищувати 250 купонокарбованців на
день, що сплачуються працівникам при службових відрядженнях, а
працівникам, які виконують роботу в зоні відчуження на території
радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи
вахтовим методом, - 325 купонокарбованців на день".
 
 Заступник Міністра фінансів України           В.Н.Ільїн
 
 Заступник Міністра праці України          В.І.Андрющенко
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка