Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про введення в дію Інструкції "Про порядок контролю за оплатою продукції, що поставляється за межі України в країни рублевої зони"

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

         ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 249 від 31.12.92
   м.Київ
 
 vd921231 vn249
 
      ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
                Державної митної служби
       N 826 ( v0826342-04 ) від 16.11.2004 )
 
   Про введення в дію Інструкції "Про порядок контролю за
   оплатою продукції, що поставляється за межі України в
           країни рублевої зони"
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету Міністрів України від
3 грудня 1992 року N 675 ( 675-92-п )  "Про  нормалізацію
розрахунків  з суб'єктами господарської діяльності країн, що
використовують рубль, як засіб платежу", Н А К А З У Ю:
 
   1. Починаючи з 1 січня 1992 року ввести в дію Інструкцію "Про
порядок контролю за оплатою продукції, що поставляється за межі
України" (додається).
   2. Управлінню справами (Ящук В.І.) забезпечити тиражування та
відправлення цього наказу в митні установи.
   3. Начальникам митниць інформувати суб'єктів господарської
діяльності та декларантів посередників, розташованих  в  зоні
діяльності митниці, про порядок контролю за оплатою продукції, що
поставляється за межі України в країни рублевої зони.
 
 Голова Комітету                     О.Коваль
 
                           Додаток
                        до  наказу  ДМКУ
                        від 31.12.92 N 249
 
              Інструкція
      про порядок контролю за оплатою продукції,
         що поставляється за межі України
 
   На виконання постанови  Кабінету  Міністрів  України  та
Національного  банку  України від 3 грудня 1992 року N 675
( 675-92-п )  "Про  нормалізацію  розрахунків  з  суб'єктами
господарської діяльності країн, що використовують рубль як засіб
платежу",  встановлюється  слідуючий  порядок  розрахунків  і
оформлення вивозу продукції за межі України:
 
   1. Суб'єкти господарської діяльності України:
   1.1. Мають право відкривати рахунки за межами України, в тому
числі і у Росії, тільки при наявності дозволу Національного банку
України. Розрахунки ведуться  через  кореспондентські  рахунки
комерційних банків України та їх банки-кореспонденти.
   1.2. Здійснюють поставки продукції в країни рублевої зони при
умові попередньої їх оплати, або застосування акредитивної форми
розрахунків через кореспондентські рахунки комерційних банків.
   1.3. З  метою  гарантії  оплати  продукції  одержують у
відповідних установах  комерційних  банків  та  повідомляють
покупцям-контрагентам реквізити кореспондентських  рахунків  в
комерційних банках України, які відкриті в банках країн рублевої
зони, для перерахування на них вартості поставленої продукції.
   1.4. Вивіз продукції через митний кордон здійснюють при
наявності довідок комерційних банків про надходження коштів для
гарантованої оплати продукції або попередньої її  оплати  і
ліцензій, якщо товари підлягають ліцензуванню і квотуванню.
 
   2. Комерційним банкам України:
   2.1. Довести до клієнтів банківські та поштові реквізити
банків-кореспондентів, в  яких повинні депонуватися кошти для
забезпечення гарантованої оплати.
   2.2. На  підставі  отриманих  від  банків-кореспондентів
повідомлень виписувати в двох примірниках довідку про надходження
коштів для  гарантованої  оплати продукції у відповідності з
додатком N 1 до цієї Інструкції. Довідка підписується головним
бухгалтером банку і завіряється печаткою банку. Перший примірник
довідки видається постачальнику товару, другий - зберігається у
справах банку.
   2.3. Довідки є бланками суворої звітності і їх реквізити
повинні реєструватися в прошнурованій, пронумерованій, скріпленій
підписами і печаткою банку книзі реєстрації довідок.
   Комерційні банки при видачі довідок клієнтам не повинні
видавати довідки, якщо вартість партії товару, що поставляється,
перевищує суму попередньої оплати або акредитиву.
 
   3. При використанні акредитивної форми розрахунку покупець
повинен попередньо депонувати кошти у банку-кореспонденті.
 
   4. Митницям та контрольно-пропускним підрозділам МВС:
   4.1. Перевіряти при вивезенні товарів наявність зазначених
довідок комерційних банків про гарантію платежу. При відсутності
довідки товар пропуску не підлягає.
   4.2. Вилучати при перетині товару митного кордону довідку
комерційних банків  і  направляти її протягом трьох днів, а
контрольно-пропускні підрозділи МВС - протягом  п'яти днів до
обласного управління  Національного  банку  України за місцем
розташування митниці.
   4.3. Вести облік вилучених довідок у книзі суворої звітності
відповідно до додатку N 2.
 
   5. Управлінням Національного  банку  України  за  місцем
знаходження митниці відсилати отримані від митних органів та
контрольно-пропускних підрозділів    довідки    управлінням
Національного банку за місцем знаходження комерційних банків, що
видали довідки.
   6. Управлінням  Національного  банку  України забезпечити
контроль за дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України
і Національного банку України "Про нормалізацію розрахунків з
суб'єктами господарської діяльності країн, що використовують рубль
як засіб платежу".
 
                         Додаток N 1
                       до Інструкції N 24001
                       від 22.12.92 р.
 Штамп банку
 постачальника
 
              Довідка N
   про надходження коштів для гарантованої оплати продукції
          від ______________________
                (дата)
 
Постачальнику _________________________________  ________________
           (найменування)          (рахунок)
По контракту (договору) від ______________________ N _____________
За поставку товару у відповідності з ліцензією N ____ ____________
                             (дата)
------------------------------------------------------------------
| N |Наймену- |К-сть і |Вартість партії, що |Одержувач товару  |
| п/п|вання  |один.  |поставляється    |-------------------|
|  |товару  |виміру |--------------------|країна |під-во  |
|  |     |    |в укр.  |в рублях |    |     |
|  |     |    |крб.   |     |    |     |
|----+---------+--------+---------+----------+--------+----------|
|  |     |    |120000,00| 50000,00 |Росія  |з-д "Серп |
|  |     |    |     |     |    |і молот" |
|  |     |    |     |     |    |Москва  |
------------------------------------------------------------------
         Продовження таблиці
------------------------------------
|Назва банку-кореспон-|Сума в крб.,|
|дента, куди надійшли |вид оплати |
|кошти для оплати то- |      |
|вару         |      |
|           |      |
|---------------------+------------|
|Токобанк       | 100000,00 |
|Москва        |акредитив  |
|           |      |
------------------------------------
      (приклад)
 
                М.П.
 
 М.П.  Головний бухгалтер ______________  Відмітка митниці або
               (підпис)    контрольно-пропускного
                      підрозділу     про
                      здійснення контролю
 
 
                         Додаток N 2
                       до Інструкції N 24001
                       від 22.12.92 р.
 
               Книга
     обліку довідок про оплату експортних поставок
------------------------------------------------------------------
|NN |  N  |Дата пере-|Назва бан-|Назва пос-|  Товар  |Назва |
|п/п|довідки|тину кор- |ку, який |тачальника|------------|покуп-|
|  |    |дону   |видав до- |     |к-сть|сума в|ця  |
|  |    |     |відку   |     |   |валюті|   |
------------------------------------------------------------------

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка