Законы Украины

Новости Партнеров
 

Договір між Урядом України та Урядом Республіки Польща про співробітництво в сфері науки і техніки

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
             Д О Г О В І Р
 
   Договір між Урядом України та Урядом Республіки Польща
    про співробітництво в сфері науки і техніки
 
   Уряд України та Уряд Республіки Польща (які надалі іменуються
"Договірними Сторонами"), урахуванням взаємної заінтересованості у
розвитку науково-технічного співробітництва;
   враховуючи існуючі між обома державами  дружні  зв'язки;
   усвідомлюючи важливу роль науки і технологій у розвитку
економіки;
   прагнучи до зміцнення і розвитку економічного, наукового та
науково-технічного співробітництва;
   виходячи з положень Договору між Україною і Республікою
Польща про добросусідство, дружні відносини і співробітництво від
18 травня 1992 р. домовились про таке:
               Стаття 1
   Договірні Сторони   зміцнюватимуть   і   розвиватимуть
співробітництво в сфері науки і технологій між обома державами на
основі рівності і взаємної вигоди у відповідності з положеннями
цього Договору, чинним законодавством кожної держави.
               Стаття 2
   Співробітництво включатиме такі форми:
   а) виконання   спільних   проектів   досліджень   і
дослідницько-конструкторських розробок, обмін їх результатами, а
також обмін вченими та фахівцями, які беруть участь у реалізації
цих проектів;
   б) проведення спільних наукових конференцій, симпозіумів,
семінарів, виставок та інших заходів, а також організація курсів;
   в) обмін  науковою,  науково-технічною  інформацією  і
документацією;
   г) спільне  використання  науково-дослідних  приладів  та
наукового обладнання;
   д) створення спільних науково-технічних центрів та творчих
колективів.
   Згідно з положеннями цього Договору можуть бути використані
інші форми наукового і науково-технічного співробітництва на
основі взаємної домовленості.
               Стаття 3
   З метою виконання цього Договору Договірні Сторони створюють
спільну Комісію з питань співробітництва в сфері  науки  і
технологій.
   Для організації своєї  діяльності  Комісія  розробляє  і
затверджує Регламент роботи.
               Стаття 4
   З метою  здійснення  науково-технічного  співробітництва
Договірні Сторони сприятимуть, в разі необхідності, укладанню угод
між державними та відомствами, науково-дослідними інститутами,
вищими учбовими закладами, підприємствами та іншими організаціями
як у формі окремих проектів, так і у формі довгострокових програм.
   Вказані Угоди повинні визначати:
   а) цілі  і зміст співробітництва, завдання та очікувані
результати, а також організації, що відповідають за реалізацію
спільних проектів;
   б) строки  та  умови  реалізації  конкретних  проектів
співробітництва;
   в) джерела фінансування робіт, що виконуються в кожній з
держав  в  рамках  співробітництва,  та  взаємні  фінансові
зобов'язання, в тому числі умови оплати витрат при  обміні
фахівцями;
   г) порядок використання результатів спільних досліджень і
регулювання  питань інтелектуальної та промислової власності,
порядок спільного використання науково-технічних об'єктів, а також
порядок відшкодування збитків, які завдані партнерам як своїми
працівниками, так і третіми особами під час виконання ними
зобов'язань в рамках спільних робіт;
   д) питання медичного обслуговування осіб, що приймають участь
у виконанні спільної роботи, та знаходяться при цьому на території
другої держави.
   Такі угоди  укладатимуться  у  відповідності  з  чинним
законодавством обох держав.
   Вчені, технічні експерти та представники організацій третіх
держав або міжнародних організацій за окремою домовленістю обох
Договірних Сторін можуть бути запрошені до участі у виконанні
угод, що реалізуються в рамках цього Договору.
               Стаття 5
   1. Наукова та науково-технічна інформація, що отримується під
час співробітництва, крім тієї, що належить до інтелектуальної та
промислової власності або не може бути розповсюджена з комерційних
чи  виробничих  причин, буде відкрита для світової наукової
громадськості шляхом використання загальноприйнятих засобів її
поширення та у відповідності з існуючими правилами кожної з
Договірних Сторін.
   2. Рішення питань інтелектуальної власності, які виникають
під час співробітництва в рамках цього Договору, а також питання
розподілу і використання промислової власності, що може бути
створена при виконанні спільних досліджень, будуть вирішуватись у
відповідності з угодами, згаданими у ст. 4 цього Договору, та на
основі законодавства кожної держави.
               Стаття 6
   Цей Договір не порушує прав зобов'язань Договірних Сторін, що
випливають з укладених ними угод з третіми державами або з
багатосторонніх міжнародних угод, сторонами яких вони є.
               Стаття 7
   1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання і діє
протягом п'яти років. Термін дії цього Договору автоматично
продовжується на наступні два роки, якщо жодна із Договірних
Сторін за шість місяців до закінчення терміну дії Договору не
повідомить у письмовій формі другу Договірну Сторону про свій
намір припинити дію Договору.
   2. Положення Договору можуть бути змінені  за  взаємною
домовленністю Договірних Сторін. Будь-які зміни або припинення дії
цього Договору не стосуються прав та зобов'язань, що виникли в
рамках цього Договору до набуття чинності таких змін або до
припинення дії Договору.
   Здійснено у м. Києві 12 січня 1993 р., в двох примірниках,
кожний українською та польською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
 
   За Уряд                За Уряд України
 Республіки Польща
  Х.Сухоцька                  Л.Кучма
  (підпис)                  (підпис)
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.18591
EUR30.7962
RUB0.41037
PLN7.1136
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка