Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про створення Комісії зі сприяння

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

               Угода
        про створення Комісії зі сприяння
 
      ( Зіни до Угоди див. в Протоколі ( 997_919 )
       від 15.03.1993 )
 
 
 
   Дата підписання:    12.01.93 р.
   Дата набуття чинності: 12.01.93 р.
 
   Договірні Сторони  цієї  Угоди,  визнаючи  важливість
здійснюваних в Азербайджанській Республіці, Республіці Вірменія,
Республіці Білорусь, Республіці Грузія, Республіці Казахстан,
Республіці Киргизстан, Республіці Молдова, Російській Федерації,
Республіці Таджикистан, Туркменистані, Республіці Узбекистан та
Україні (які далі іменуються "Державами-реципієнтами") реформ,
направлених  на  перехід  до  ринкової  економіки,  визнаючи
необхідність створити відповідні структури, з метою сприяння
подібним реформам, погодилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   1. Сторони створюють Комісію зі сприяння (яка далі іменується
"Комісія"), для здійснення діяльності зі сприяння  реформам,
направленим   на   перехід  до  ринкової  економіки  в
державах-реципієнтах.
 
   2. В склад Комісії входять як члени Голова дипломатичного
представництва  Японії в Російській Федерації і співробітник
Міністерства Закордонних Справ Японії, призначений  Міністром
Закордонних Справ Японії (які далі іменуються "представники Уряду
Японії"), а також по одному представнику уряду від  кожної
держави-реципієнта, яка є Договірною Стороною цієї Угоди.
 
   3. Незалежно від положень п. 2, діяльність, вказана в Статті
2, яка стосується кожної держави-реципієнта, яка є Договірною
Стороною цієї Угоди, може здійснюватися представниками Уряду
Японії і представниками уряду відповідної держави-реципієнта.
 
   4. Секретаріат Комісії знаходиться в Японії.
 
               Стаття 2
 
   Комісія, за умови дотримання положень цієї  Угоди,  для
досягнення цілей створення Комісії здійснює таке:
 
   а) обмін  інформацією  і думками про ситуацію в галузі
продовольства, медицини та інших галузях в державах-реципієнтах,
вивчення  ходу  реформ,  направлених на перехід до ринкової
економіки, і прохань держав-реципієнтів, які  є  Договірними
Сторонами цієї Угоди, про сприяння подібним реформам;
 
   б) розгляд  пріоритетних  галузей  сприяння  реформам,
направленим на перехід до ринкової економіки,  на  підставі
згаданого в п. а) обміну інформацією та думками, а також вивченням
ходу реформ і прохань держав;
 
   в) оцінка ходу сприяння, здійснюваного на підставах цієї
Угоди;
 
   ґ) отримання внесків і пожертвувань від урядів, міжурядових і
неурядових організацій або приватних осіб;
 
   д) направлення вказівок Секретаріату про платежі, необхідні
для діяльності Комісії;
 
   е) прийом на роботу співробітників Секретаріату;
 
   є) іншу діяльність, яку Комісія визнає відповідною цілям
створення Комісії.
 
               Стаття 3
 
   1. Уряд Японії, в рамках відповідного законодавства Японії і
фінансових коштів, які виділяються, надає Комісії кошти, суму яких
він визначає сам.
 
   Вказані кошти, а також отримувані Комісією відповідно до п.
г) Статті 2 внески і пожертвування або ж отримані з них проценти
(які далі іменуються "кошти Комісії") використовуються належним
чином і тільки для екстреної гуманітарної допомоги з метою
сприяння реформам, які направлені на перехід до ринкової економіки
в державах-реципієнтах.
 
   2. Уряд Японії відповідно до п. 1 надасть Комісії кошти в
розмірі 12 мільярдів 500 мільйонів йен (12500000000 йен).
 
   Вказані кошти і принесені ними проценти використовуються, як
правило,  для  надання  екстреної  гуманітарної  допомоги
державам-реципієнтам, які є Договірними Сторонами цієї Угоди, на
такі конкретні цілі:
 
   а) закупка продовольства;
 
   б) закупка медикаментів і медичного устаткування;
 
   в) закупка необхідного для здійснення екстреної гуманітарної
допомоги устаткування, транспортних засобів і т. д.;
 
   г) отримання необхідних послуг у зв'язку із здійсненням
діяльності, вказаної в пунктах а), б);
 
   д) оплата  необхідних  витрат  з  діяльності  Комісії і
Секретаріату (включаючи витрати, вказані в статті 6).
 
               Стаття 4
 
   Уряд Японії враховуючи розгляд в рамках Комісії вказаних в п.
а) Статті 2 прохань і вказаних в п. б) Статті 2 пріоритетних
галузей  приймає  рішення  про  розподіл  коштів   між
державами-реципієнтами і між конкретними цілями, а також про
конкретні міри сприяння і інформує про це Комісію. Комісія після
отримання вищевказаного повідомлення у відповідності з положенням
п. д) Статті 2 дає Секретаріату вказівку про необхідні платежі.
 
               Стаття 5
 
   1. Комісія відкриває на своє ім'я рахунок в японському банку,
що уповноважений на ведення валютних операцій, призначеному Урядом
Японії, для отримання внесків і пожертвувань у відповідності з
положеннями п. г) Статті 2 і здійснення платежів, необхідних для
діяльності Комісії.
 
   2. Управління  коштами  Комісії  (включаючи  управління
рахунками, вказаними в п. 1) здійснює Секретаріат.
 
               Стаття 6
 
   Члени Комісії здійснюють свою діяльність безкоштовно. Комісія
може  оплачувати  необхідні  витрати,  пов'язані  з  участю
представників Сторін в Комісії в нарадах Комісії і проведенням
інших офіційних заходів, підготовлених Комісією.
 
               Стаття 7
 
   Комісія інформує Уряд Японії по відповідним каналам про
використання коштів Комісії.
 
               Стаття 8
 
   1. Ця Угода відкрита для підписання державами-реципієнтами і
Японією.
 
   2. Ця Угода набуває чинності в день її підписання не менше
ніж трьома державами, включаючи Японію.
 
               Стаття 9
 
   Після набуття чинності відповідно до положення п. 2 Статті 8
ця  Угода  залишається  відкритою  для  приєднання  до  неї
держав-реципієнтів, які не підписали Угоди відповідно до п. 1
Статті 8. Документи про приєднання здаються для зберігання Уряду
Японії. По відношенню до держав, які приєднаються до цієї Угоди,
вона набуває чинності в день здачі документа про приєднання.
 
              Стаття 10
 
   Будь-яка Сторона може вносити пропозицію про  зміни  та
доповнення до цієї Угоди. Вказані зміни та доповнення набувають
чинності в день прийняття їх всіма Сторонами.
 
              Стаття 11
 
   1. Кожна зі Сторін може вийти з цієї Угоди, повідомивши про
це депозитарія в письмовій формі.
 
   2. Угода  втрачає силу для такої Сторони по закінченню
тридцяти днів з дня отримання депозитарієм повідомлення вказаного
в п. 1.
 
              Стаття 12
 
   Депозитарієм цієї Угоди є Уряд Японії. Уряд Японії направить
завірені копії цієї Угоди Договірним Сторонам.
 
   В посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на те
уповноважені, підписали цю Угоду.
 
   Вчинено в м. Москва 12 січня 1993 р. в одному примірнику
російською і японською мовами, причому обидва тексти  мають
однакову силу.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка