Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про підготовку спортсменів України до XVII зимових (1994 р.) та XXVI літніх (1996 р.) Олімпійських ігор

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
             П О С Т А Н О В А
          від 14 січня 1993 р. N 20
                Київ
 
        Про підготовку спортсменів України
        до XVII зимових (1994 р.) та XXVI
        літніх (1996 р.) Олімпійських ігор
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
     N 813 ( 813-94-п ) від 05.12.94
                  Розпорядженням КМ 
     N 957-р ( 957-94-р ) від 29.12.94 )
 
 
 
   З метою забезпечення належних умов для підготовки спортсменів
України до XVII зимових (1994 р.) і XXVI літніх (1996 р.)
Олімпійських ігор, інших офіційних міжнародних спортивних змагань
та на виконання розпорядження Президента України від 9 вересня
1992 р. "Про розвиток олімпійського руху в Україні" ( 137/92-рп )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
   1. Міністерству у справах молоді і спорту здійснити необхідні
заходи для підготовки провідних спортсменів і збірних команд до
виступів на Олімпійських іграх та інших офіційних міжнародних
змаганнях. Взяти до відома, що у здійсненні цих заходів братимуть
участь спортивні товариства, відомчі організації та федерації
України з окремих видів спорту.
 
   2. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям всіляко сприяти
створенню спортсменам-членам національних збірних команд України
та їх тренерам належних умов для підготовки до Олімпійських ігор,
надавати їм необхідну допомогу в придбанні  висококалорійних
продуктів харчування, розв'язувати житлові та  інші  побутові
проблеми.
 
   3. Погодитися з поданим Міністерством у справах молоді і
спорту переліком основних спортивних баз олімпійської підготовки
(додаток N 1).
 
   4. Міністерствам і відомствам, Раді Міністрів Республіки
Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним
адміністраціям разом з підприємствами  та  організаціями,  у
власності або у віданні яких перебувають діючі навчально-спортивні
бази олімпійської підготовки, вирішити питання про виділення
необхідних фінансових і  матеріально-технічних  ресурсів  для
здійснення у 1993 - 1996 роках реконструкції, капітальних ремонтів
та оснащення спортивних баз (додаток N 2).
   Державному комітету з матеріальних ресурсів у встановленому
порядку виділяти на ці цілі ліміти і фонди для  придбання
необхідних будівельних та  інших  матеріалів,  обладнання  і
механізмів.
 
   5. Міністерству економіки передбачати у проектах індикативних
планів (прогнозів) економічного та соціального розвитку України
цільові ліміти капіталовкладень на:
   спорудження і реконструкцію спеціалізованих спортивних баз
олімпійської підготовки і виробничих потужностей для випуску
спеціальної спортивної форми та обладнання (додаток N 3);
   пайову участь Міністерства у справах молоді і спорту в
житловому будівництві (обсягом 800 кв. метрів загальної житлової
площі щорічно) для задоволення потреб провідних спеціалістів
наукових  центрів,  фахівців  спеціалізованих  підприємств,
організацій і навчальних закладів;
   розвиток фізкультурних об'єктів та навчальних закладів.
 
   6. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і
Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечувати
спортивні бази олімпійської підготовки, перелічені у додатку N 1,
продуктами харчування науково обгрунтованого  асортименту  та
підвищеної біологічної цінності.
 
   7. Державному комітету з матеріальних ресурсів забезпечувати
цільовим призначенням  необхідними  сировиною  і  матеріалами
підприємства  корпорації  "Легтекс",  Української  виробничої
асоціації "Динамо", Державного концерну місцевої промисловості та
підприємства інших форм власності  для  виконання  замовлень
Міністерства у справах молоді і спорту на спортивну форму,
інвентар і обладнання підвищеної якості.
   Розміщувати на підприємствах державні замовлення з метою
задоволення потреб збірних команд України в межах бюджетних
асигнувань на ці цілі.
   Виділяти  Міністерству  у  справах  молоді  і  спорту,
фізкультурно-спортивним товариствам "Колос", "Україна", "Динамо",
Міністерству оборони, Міністерству освіти відповідні позаринкові
фонди на придбання спортивної форми, інвентаря та обладнання для
забезпечення ними спортивних команд, баз олімпійської підготовки,
спортивних шкіл,  навчальних  закладів,  колективів  фізичної
культури.
 
   8. Державному комітету з матеріальних ресурсів передбачати
щорічне виділення Міністерству у справах молоді і спорту 40
вантажних  і  легкових  автомобілів,  мікроавтобусів  для
обслуговування збірних команд в період підготовки до Олімпійських
ігор та інших міжнародних спортивних змагань.
 
   9. Державному  комітету по нафті і газу для проведення
навчально-тренувальної роботи у збірних  командах  України  з
велосипедного спорту, веслування, зимових та інших видів спорту
щорічно додатково виділяти Міністерству у справах молоді і спорту
такі паливно-мастильні матеріали: АІ-93 - 80, А-76 - 150, дизельне
- 300 тонн.
 
   10. Міністерству фінансів щорічно передбачати виділення за
розрахунками Міністерства у справах молоді і спорту асигнування
на:
   розвиток  фізичної  культури  і  спорту,  проведення
фізкультурно-спортивних заходів;
   утримання та екіпірування штатних збірних команд з окремих
видів спорту, підготовку і участь українських спортсменів в
Олімпійських іграх та інших офіційних міжнародних змаганнях;
   капітальні ремонти, оснащення, придбання  обладнання  та
інвентаря для спортивних баз олімпійської підготовки;
   придбання валютних ресурсів для  закупівлі  спеціального
спортивного інвентаря, обладнання,  приладів,  механізмів  та
біологічно активних відновлювальних засобів, що не виробляються в
Україні.
   Кошти,  виділені  на  проведення  фізкультурно-спортивних
заходів, не підлягають зменшенню та вилученню протягом фінансового
року і можуть використовуватися Міністерством у справах молоді і
спорту на зміцнення матеріально-технічної бази фізкультури і
спорту.
 
   11. Доручити Державному валютному фонду разом з Міністерством
у справах молоді і спорту в місячний строк подати до Кабінету
Міністрів України пропозиції про виділення валютних коштів для
забезпечення належної підготовки та участі спортсменів України в
Олімпійських іграх, офіційних міжнародних спортивних змаганнях та
входження у міжнародні спортивні організації.
 
   12. Прийняти пропозицію Міністерства у справах молоді і
спорту  щодо  подальшого  розвитку  числових  і  миттєвих
спортивно-молодіжних та олімпійських лотерей як позабюджетного
джерела фінансування, залучення через корпорацію "Молодьспортлото"
зарубіжних інвестицій і технологій до розвитку лотерейної справи
та зміцнення спеціалізованої  поліграфічної  бази.  Дозволити
Міністерству у справах молоді і спорту затверджувати  умови
проведення в Україні спортивних і молодіжних лотерей.
 
   13. З метою наукового забезпечення підготовки спортсменів в
умовах великих фізичних навантажень доручити Міністерству  у
справах молоді і спорту разом з Академією наук і Міністерством
охорони здоров'я розробити державну програму наукових спеціальних
досліджень, залучивши до цієї справи провідні наукові центри.
Міністерству фінансів передбачити фінансування цієї програми.
 
   14. Міністерству охорони здоров'я:
   забезпечити  постійний  контроль  за  станом  здоров'я
спортсменів, розвиток мережі лікувально-фізкультурних диспансерів,
ефективне функціонування лікувально-відновлювальних центрів на
спортивних базах олімпійської підготовки, виділити для них сучасне
медичне обладнання;
   перетворити Київський державний центр спортивної медицини у
заклад  загальнодержавного   значення   з   функціональним
підпорядкуванням йому служб спортивної медицини, зміцнити його
матеріально-технічну базу, визначити  структуру  та  граничну
чисельність штату, забезпечити його відповідними коштами;
   створити у 1993 році лабораторію допінгового контролю.
 
   15. Міністерству освіти, Міністерству у справах молоді і
спорту вважати одним з найважливіших завдань училищ фізкультури і
спорту та училищ олімпійського резерву підготовку спортсменів до
складу збірних команд України. У зв'язку з цим до 1 липня 1993 р.
затвердити  відповідні  нормативні  документи  та  програми
організації їх роботи, провести переатестацію тренерів-викладачів,
сформувати відповідний контингент учнів.
   Дозволити вищим навчальним закладам за поданням Міністерства
у справах молоді і спорту продовжувати строк  навчання  за
індивідуальними планами членам збірних команд України до двох
років.
 
   16. Погодитися з пропозицією Міністерства у справах молоді і
спорту про створення у 1993 році Державного науково-дослідного
інституту фізичної культури і спорту та вищої школи тренерів.
 
   17. З метою розвитку олімпійського руху  в  Україні  і
забезпечення діяльності Національного олімпійського комітету:
   Міністерству фінансів передбачити у бюджеті на 1993 рік
надання  Національному  олімпійському  комітетові  одноразової
фінансової допомоги в розмірі 10 млн. карбованців для зміцнення
матеріально-технічної бази та розвитку міжнародних спортивних
зв'язків;
   Київській міській державній адміністрації надати допомогу
Національному олімпійському комітетові у вирішенні питань про його
розміщення і виділення приміщень для Музею олімпійської слави та
національних федерацій з окремих видів спорту;
   Міністерству економіки, Державному комітету з матеріальних
ресурсів виділяти щорічно за заявками Національного олімпійського
комітету технічне обладнання,  інвентар,  засоби  зв'язку  і
транспорту, що необхідні для забезпечення його діяльності;
   Міністерству  закордонних  справ  сприяти  Національному
олімпійському комітетові в організації міжнародних  зв'язків,
оформленні виїзних документів офіційних спортивних делегацій, що
від'їжджають за кордон у відрядження.
 
   18. Державній  телерадіомовній  компанії,  Українському
інформаційному агентству широко висвітлювати хід підготовки та
участь спортсменів України в Олімпійських іграх, інших міжнародних
змаганнях.
   Разом з Міністерством  фінансів  передбачати  відповідне
фінансове забезпечення цих заходів.
   Рекомендувати  редакціям  періодичних  видань  активно
популяризувати здобутки українського спорту, сприяти залученню
різних верств населення до занять фізичною культурою і спортом.
 
       Перший
   віце-прем'єр-міністр України          І.ЮХНОВСЬКИЙ
 
       Міністр
   Кабінету Міністрів України           А.ЛОБОВ
 
   Інд.28
 
 
                    Додаток N 1
              по постанови Кабінету Міністрів України
                 від 14 січня 1993 р. N 20
 
               ПЕРЕЛІК
      головних спортивних навчально-тренувальних
          баз олімпійської підготовки
 
 -----------------------------------------------------------------
  Найменування бази | Орган, у віданні якого | Опорні види
           |  перебуває база    |  спорту
 -----------------------------------------------------------------
 Олімпійська навчаль- Міністерство у справах  бокс,боротьба
 но-спортивна база в  молоді і спорту     греко-римська,
 Кончі-Заспі, м.Київ              боротьба вільна,
                        дзюдо, волейбол,
                        гімнастика спорти-
                        вна, гімнастика
                        художня, важка ат-
                        летика, легка ат-
                        летика
 
 Республіканський       -"-       легка атлетика
 стадіон, м.Київ
 
 Льодовий стадіон,               ковзанярський
 м.Київ            -"-       спорт
 
 Льодова тренувальна      -"-       фігурне катання
 ковзанка "Крижинка",
 м.Київ
 
 Тенісні корти на       -"-       теніс
 Республіканському
 стадіоні, м.Київ
 
 Легкоатлетичний    комітет по фізичній   легка атлетика
 манеж Київської    культурі і спорту    
 міської школи вищої  Київської міської  
 спортивної      держадміністрації
 майстерності, м.Київ
 
 Навчально-спортивний Центральна рада     хокей з шайбою
 центр "Сокіл",    спортивного товариства
 м.Київ        профспілок "Україна"
 
 Велотрек, м.Київ       -"-       трекові велогонки
 
 Плавальний басейн    українське фізкуль-  плавання, стрибки
 "Динамо", м.Київ    турно-спортивне то-  у воду, водне
             вариство "Динамо"   поло, синхронне
                        плавання
 
 Спортивний зал
 "Динамо", м.Київ        -"-       фехтування
 
 Легкоатлетичний манеж  управління у справах  легка атлетика
 школи вищої спортивної молоді і спорту Київ-
 майстерності, м.Брова- ської обласної держад-
 ри Київської області  міністрації
 
 Водно-спортивний комбі- комітет по фізичній   веслування ака-
 нат, м.Дніпропетровськ культурі і спорту Дні- демічне, веслу-
             пропетровської міської вання на байдар-
             Ради народних депута-  ках і каное
             тів
 
 Навчально-спортивний  комбінат "Запоріжсталь" легка атлетика
 центр спортивного клубу
 "Металург", м.Запоріжжя
 
 Навчально-спортивна   Центральна рада това-  гонки на лижах,
 база "Україна",     риства "Колос" Агро-  біатлон
 с.Ворохта Івано-Фран-  промислового комплексу
 ківської області
 
 Навчально-спортивна   Центральна рада спор-  стрибки на лижах
 база "Авангард",    тивного товариства   з трампліна, лиж-
 с.Ворохта Івано-Фран-  профспілок "Україна"  не двоборство
 ківської області
 
 Навчально-спортивна       -"-      бейсбол, баскет-
 база "Спартак",                 бол, бокс,
 м.Алушта                    боротьба самбо,
                         боротьба греко-
                         римська, боротьба
                         вільна, волейбол,
                         гандбол, гімнас-
                         тика художня,
                         легка атлетика,
                         хокей на траві,
                         футбол, фехтуван-
                         ня
 
 Навчально-спортивна  Ялтинський        шосейні велогонки,
 база "Авангард",   міськвиконком      легка атлетика
 м.Ялта                          
 
 Спортивний комплекс  управління у справах   водне поло,
 імені 200-річчя    молоді і спорту Сева-  плавання, 
 м.Севастополя,    стопольської міської   стрибки у воду
 м.Севастополь     держадміністрації
 
 Яхт-клуб       Міністерство оборони   вітрильний спорт
 Червонопрапорного
 Чорноморського
 Флоту,
 м.Севастополь
 
 Палац спорту,     комітет по фізичній   гімнастика спор-
 м.Євпаторія      культурі і спорту    тивна
            Республіки Крим
 
 Спортивний комплекс  українське фізкультур-  важка атлетика,
 "Динамо", м.Феодосія но-спортивне товарис-  боротьба дзюдо
            тво "Динамо"
 
 Комплекс водних    комітет по фізичній   водне поло
 видів спорту,     культурі і спорту 
 м.Львів        Львівської обласної
            держадміністрації
 
 Навчально-спортивна  Міністерство оборони   біатлон, гонки
 база "Тисовець",                на лижах
 м.Сколе Львівської
 області
 
 Спортивний комплекс       -"-       сучасне п'ятибор-
 СКА, м.Львів                  ство, стрільба з
                         лука, стрільба
                         кульова, стрільба
                         стендова, вело-
                         трек
 
 Навчально-спортивна   Українське фізкуль-   гірські лижі
 база "Динамо", с.Слав- турно-спортивне това-
 ське Львівської     риство "Динамо"
 області
 
 Спортивний комплекс   комітет по фізичній   веслування акаде-
 школи вищої спортивної культурі і спорту   мічне, веслування
 майстерності,      Миколаївської облас-  на байдарках і
 м.Миколаїв       ної держадміністрації  каное
 
 Кінно-спортивна база,  українське племінне   кінний спорт
 м.Миколаїв       об'єднання
 
 Палац спорту, м.Одеса  управління у справах  фігурне катання
             молоді, фізичної куль-
             тури і спорту Одеської
             обласної держадмініст-
             рації
 
 Навчально-спортивна   українське фізкультур- гонки на лижах,
 база "Динамо", м.Суми  но-спортивне товариство біатлон
             "Динамо"
 
Олімпійський навчально- Харківська обласна    синхронне
 спортивний центр    Рада спортивного това- плавання,
 "Акварена", м.Харків  риства профспілок    плавання 
             "Україна"
 
 Навчально-спортивна   комітет по фізичній   веслування акаде-
             культурі        мічне, веслуван-
 база школи вищої    і спорту        ня на байдарках і
 спортивної майстернос- Херсонської обласної  каное
 ті, м.Херсон      держадміністрації    
 
 Спортивна база     центральна Рада спор-  гандбол, легка
 "Спартак", 19 км    тивного товариства   атлетика
 Житомирського шосе,   профспілок "Україна"
 м.Київ
 
 Спортивна база "Заросляк", Мінмолодьспорт    лижні гонки,
 с. Ворохта Івано-                біатлон, лижне
 Франківської області               двоборство,
                         гірськолижний
                         спорт, фристайл
 
 Палац спорту,       ВО "Південмаш"    фігурне катання
 м. Дніпропетровськ
 
 Навчально-спортивна база  Центральна рада СТ  фристайл
 "Закарпаття", м.Берегово  "Колос" агропромис-
 Закарпатської області   лового комплексу
 
 Навчально-спортивна база  Центральна рада СТ  біатлон, лижні
 "Нескучне", м.Тростянець  "Колос" агропромис-  гонки
 Сумської області      лового комплексу
 
 Навчально-спортивна база  Центральна рада СТ
 "Кременець", м.Кременець  "Колос"        санний спорт
 Тернопільськолї області  агропромислового
              комплексу
 
 Готель "Спорт", м. Київ  Мінмолодьспорт 
 
( Включити спортивні бази: стадіон "Динамо" (м.Київ), футбольну
базу "Динамо" в Кончі-Заспі акціонерного товариства "Футбольний
клуб "Динамо", Київ", на яких здійснюється підготовка спортсменів
національної та олімпійської збірних команд з футболу і легкої
атлетики  до  переліку  згідно з Розпорядженням КМ N 957-р
( 957-94-р ) від 29.12.94 )
 
       Бази, що знаходяться в стадії будівництва
 
Навчально-тренувальний  Київська міська держ- сучасне п'ятиборс-
 плавальний басейн школи адміністрація      тво
 вищої спортивної майс-
 терності "Березняки",
 м.Київ
 
 Навчально-тренувальна  Бердянський       важка атлетика,
 база м.Бердянськ    міськвиконком      легка атлетика
 Запорізької області
 
 Крита спортивна    Міністерство у спра-   футбол, волейбол,
 арена, м.Київ     вах молоді і спорту   баскетбол, гандбол
                        та інші види
                        спорту
 
( Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 813
( 813-94-п ) від 05.12.94 )
 
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
 
 
 
                    Додаток N 2
              до постанови Кабінету Міністрів України
                 від 14 січня 1993 р. N 20
 
              ОСНОВНІ ЗАХОДИ
      щодо проведення реконструкції, будівництва,
       капітального ремонту та оснащення діючих
     навчально-спортивних баз олімпійської підготовки
 
 Легкоатлетичний манеж Київської  Капремонт синтетичного покриття
 міської школи вищої спортивної  і інженерних систем
 майстерності, м.Київ
                  Придбання легкоатлетичного ін-
                  вентаря і обладнання, інформа-
                  ційно-цифрового табло
 
 Навчально-спортивний центр    Ремонт і модернізація холодо-
 "Сокіл", м.Київ х)        центру, інженерних систем
 
                  Ремонт покрівлі над хокейним
                  полем
 
                  Придбання льодоприбирального
                  комбайну
 
 Плавальний басейн "Динамо",    Капітальний ремонт плавальних
 м.Київ х)             ванн басейну, тренажерного залу
 
                  Реконструкція трибун для гляда-
                  чів
 
                  Придбання систем для електрон-
                  ної фіксації часу та інвентаря
                  для басейну
 
 Спортивний зал "Динамо",     Придбання фехтувального інвен-
 м.Київ х)             таря і обладнання
 
 Легкоатлетичний манеж школи ви-  Ремонт синтетичного покриття і
 щої спортивної майстерності    приміщень манежу
 Київської області, м.Бровари
                  Придбання комплекту відеоапара-
                  тури та меблів
 
 Навчально-спортивний центр    Капремонт синтетичного покриття
 "Металург", м.Запоріжжя      легкоатлетичного манежу
 
                  Придбання комплекту відеоапара-
                  тури, легкоатлетичного інвента-
                  ря і обладнання
 
 Навчально-спортивна база     Закінчення будівництва спорт-
 "Авангард", м.Ялта        комплексу
 
                  Реконструкція підтрибунних при-
                  міщень
 
                  Придбання легкоатлетичного
                  інвентаря і обладнання
 
 Спортивний комплекс ім.200-річ-  Капітальний ремонт 25-метрового
 чя м.Севастополя, м.Севастополь  плавального басейну, обладнання
                  сауни
 
                  Придбання спортивного інвентаря
                  і обладнання для плавання, вод-
                  ного поло, стрибків у воду
 
 Яхт-клуб Червонопрапорного    Будівництво очисних споруд
 Чорноморського флоту,
 м.Севастополь           Капітальний ремонт асфальтового
                  покриття
 
 Палац спорту, м.Євпаторія     Капітальний ремонт спортивних
                  залів
 
                  Придбання обладнання для спор-
                  тивної гімнастики
 
 Спортивний комплекс "Динамо",   Ремонт спортивного залу та
 м.Феодосія х)           комунікацій
 
                  Реконструкція стадіону і спаль-
                  ного корпусу
 
                  Придбання спортивного обладнан-
                  ня та транспортних засобів
 
 Комплекс водних видів спорту,   Заміна підвісної стелі
 м.Львів
                  Придбання трамплінних дощок
 
 Спортивний комплекс СКА,     Капітальний ремонт покрівлі
 м.Львів              стрілецьких тирів
 
                  Комплексний ремонт бази сучас-
                  ного п'ятиборства
 
                  Обладнання освітлення та звуко-
                  посилення велотреку
 
 Навчально-спортивна база "Ди-   Реконструкція та ремонт примі-
 намо", с.Славське Львівської   щень інтернату, готелю, спорт-
 області х)            залу, їдальні
 
                  Благоустрій території
 
 Навчально-спортивна база     Обладнання трас і лижного ста-
 "Україна", с.Ворохта       діону
 Івано-Франківської області х)   Ремонтні роботи корпусів
 
 Спортивний комплекс школи ви-   Придбання транспортних засобів
 щої спортивної майстерності,
 м.Миколаїв            Реконструкція трансформаторної
                  підстанції
 
                  Будівництво їдальні та медично-
                  відновлювального центру з
                  сауною
 
                  Обладнання причалів і укріплен-
                  ня берегової зони
 
                  Добудова третього поверху
                  пансіонату
 
                  Придбання обладнання та транс-
                  портних засобів
 
                  Придбання автобуса ЛАЗ-695Н і
                  автопричепа для перевезення
                  човнів
 
 Кінно-спортивна база,       Будівництво і реконструкція ко-
 м.Миколаїв            нюшен, критого манежу, інженер-
                  них систем, котельні
 
                  Придбання спортивного знаряддя
                  та обладнання
 
 Навчально-спортивна база     Прокладення лижоролерної траси
 "Динамо", м.Суми х)
                  Ремонт суддівського будинку
 
                  Придбання обладнання автобуса,
                  ретрака і снігохода "Буран"
 
                  Облаштування освітлення траси
 
 Олімпійський навчально-спортив-  Ремонт будівель і споруд
 ний центр "Акварена",       басейну
 м.Харків             Придбання тренажерів для пла-
                  вання, спеціального обладнання
 
 Навчально-спортивна база школи  Капітальний ремонт спортивних
 вищої спортивної майстерності,  споруд та пансіонату для спорт-
 м.Херсон             сменів
 
                  Ремонт інженерних систем
 
                  Придбання обладнання та
                  інвентаря
 
                  Берегоукріпні роботи
 
 Навчально-спортивна база     Капітальний ремонт каналізацій-
 "Авангард", с.Ворохта Івано-   ного колектора
 Франківської області
                  Реконструкція канатної дороги,
                  водозабору  і наморожуючого
                  устаткування
 
                  Монтаж системи поливу трампліна
 
 Спортивна база "Спартак", 19 км  Ремонт готелю спортивних споруд
 Житомирського шосе, м.Київ х)
                  Придбання легкоатлетичного
                  обладнання
 
                  Газифікація бази
 
 Велотрек, м.Київ         Придбання інформаційного табло
                  та інвентаря
 
 Олімпійський навчально-спортивний Ремонт площинних спортивних
 центр "Спартак", м.Алушта х)   споруд
 
                  Будівництво їдальні
 
                  Закінчення будівництва плаваль-
                  ного басейну
 
                  Придбання спортивного інвентаря
 
 Одеський Палац спорту, м.Одеса  Капітальний ремонт спортивних
                  залів ковзанки "Крижинка"
 
                  Реконструкція холодоцентру,
                  інженерних систем та мереж
                  холодопостачання льодового
                  поля
 
                  Придбання льодоприбирального
                  комбайна, комплекту відео- та
                  звукозаписуючої апаратури
 
 Навчально-спортивна база     Будівництво гірськолижних трас,
 "Тисовець", с.Сколе Львівської  басейну, адміністративного кор-
 області              пусу та двох житлових котеджів
 
                  Газифікація бази
 
                  Облаштування систем зв'язку
 
                  Придбання гімнастичного облад-
                  нання та інвентаря для лижників
 
                  Придбання снігоходу, транспорт-
                  них засобів
 
 Навчально-тренувальна база    Капітальний ремонт інженерних
 "Авангард", с.Ворохта Івано-   систем
 Франківської області
                  Придбання інженерного облад-
                  нання
 
                  Монтаж системи поливу трамплі-
                  нів
 
 ------------------
 х) за згодою спортивних товариств та організацій
 
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
 
 
                    Додаток N 3
              до постанови Кабінету Міністрів України
                від 14 січня 1993 р. N 20
 
               ПЕРЕЛІК
   об'єктів будівництва і реконструкції в 1993-1996 роках
 
 -----------------------------------------------------------------
 Найменування     |Всього по|Загальний обсяг капіталовкладень,
 об'єктів      |роках  |у т.ч. у будівельно-монтажні ро-
           |     |боти (за цінами 1992 року)
           |     |---------------------------------
           |     |1993 | 1994 | 1995 | 1996
 -----------------------------------------------------------------
          I. Навчально-тренувальні бази
 
 Крита спортивна арена  131,3  80   51,3   (резервний фонд)
 в м.Києві        ----- ----  ----
             60,5  36,3  24,2
 
 Навчально-тренувальна  22   22   -    -    -
 база в м. Бердянську   --   --
 Запорізької області   9,9   9,9
 
 Навчально-тренувальний  106,7  50   56,7   -    -
 плавальний басейн Київ- -----  --   ----
 ської школи вищої спор- 56,1  26,6  29,5
 тивної майстерності
 
 Фінішна зона веслуваль- 28,6      14,3   14,3  -
 ного каналу Дніпропет-  ----      ----   ----
 ровського водно-спортив- 19,8      9,4   10,4
 ного комбінату
 
 Медично-відновлювальний 8,8   8,8  -    -    -
 центр з плавальним ба-  ---   ---
 сейном Олімпійського   7,7   7,7
 навчально-спортивного
 центру в м.Алушта,
 Республіка Крим
 
 Газопровід Славськ-Ти-  44   44   -    -    -
 совець навчально-    --   ---
 спортивної бази "Тисо-  38,4  38,4
 вець", м.Сколе Львів-
 ської області
 
 Реконструкція льодового 79,7  -   20,5   40,2  19
 стадіону в м.Києві    ----      ----   ----  --
             52,8      15    25,8  12
 
 Реконструкція навчально- 22   -   10    12   -
 тренувальної ковзанки  --       --    --
 "Крижинка" в м.Києві   16,5      8,5   8
 
 
 Критий плавальний ба-  151,2  -   46    60,2  45
 сейн на Республікансь-  -----     --    ----  --
 кому стадіоні      133,1     43    50,1  40
 
 Реконструкція спального 20,7  -   20,7   -    -
 корпусу Республікансь-  ----      ----
 кої олімпійської навча- 11,3      11,3
 льно-спортивної бази в
 Кончі-Заспі, м.Київ
 
 Прибудова тренувального 18   -   9    9    -
 катка та реконструкція  --       -    -
 холодоцентру Палацу   16       8    8
 спорту в м.Одесі
 
 Реконструкція велотреку 165   -   -    165   -
 м.Києві         ---           ---
             110           110
 
 Навчально-тренувальна  668,4  -   160   160   160,4
 база футболістів для   -----     ---   ---   -----
 команд майстрів у    549      130   130   130
 м.Судаку, Республіка
 Крим
 -----------------------------------------------------------------
             1466,4 204,8 388,5  460,7  244,4
             ------ ----- -----  -----  -----
             1081,1 118,9 278,9  342,3  182
 
         II. Об'єкти промислового призначення
 
 Експериментальна фабрика 55   55   -    -    -
 спортивного одягу в    --   --
 м.Чернігові        11   11,1
 
 Перебазування (з будів-  241,5 60,7  180,8  -    -
 ництвом на новому май-  ----- ----  -----
 данчику) Київського ек-  164  45,5  118,5
 спериментально-виробни-
 чого комбінату та рес-
 публіканської бази
 "Укрспортінвентар"
 
 Експериментальна фабрика  99,9 79   20,9   -    -
 спортінвентаря в м.Сколе  ---- --   ----
 Львівської області     51,1 33   18,1
 
 Експериментальна фабрика  26,7 26,7  -    -    -
 шкіряних м'ячів в м.Му-  ---- ----
 качеві Закарпатської    10,9 10,9
 області
 -----------------------------------------------------------------
              423,1 221,4 201,7
              ----- ----- -----
              237,1 100,5 136,6
 
 
                Продовження додатку N 3
 -----------------------------------------------------------------
  Підрядчик   |  Строки    |  Замовник
         |  виконання   |
 -----------------------------------------------------------------
 
 Київміськбуд      1978-     Мінмолодьспорт
             1994
 
 Укрбуд         1979-        -"-
             1993
 
 Київміськбуд      1991-        -"-
             1994
 
 науково-виробниче    1994-        -"-
 об'єднання "Моком"   1995
 
 госпспосіб       1986-        -"-
             1993
 
 будівельне управління  1993        -"-
 Міноборони
 
 Київміськбуд      1994-        -"-
             1996
 
 Київміськбуд      1994-        -"-
             1995
 
 Укрбуд         1994-        -"-
             1996
 
 Київміськбуд      1993        -"-
 
 Укрбуд         1982-     управління капітального
             1995      будівництва Одеської
                    обласної держадміністрації
 
 Укрбуд         1995      Федерація профспілок
                    України
 
 -"-          1994-     Мінмолодьспорт
             1997
 -----------------------------------------------------------------
 
 Укрбуд         1988-     Мінмолодьспорт
             1993
 
 -"-          1990       -"-
             1994
 
 Укрбуд         1988-      -"-
             1994
 
 госпспосіб       1988-      -"-
             1993
 ---------------------------------------------------------------
 
 
 
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.18591
EUR30.7962
RUB0.41037
PLN7.1136
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка