Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Урядом Російської Федерації про науково-технічне та економічне співробітництво в галузі атомної енергетики

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


 
       МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
                Угода
    між Урядом України і Урядом Російської Федерації
    про науково-технічне та економічне співробітництво
          в галузі атомної енергетики
 
   Уряд України і Уряд Російської  Федерації,  які  надалі
іменуються Сторонами,
   керуючись дружніми відносинами,  що  існують  між  обома
країнами,  і  інтересами  дальшого  розширення і поглиблення
співробітництва в галузі атомної енергетики,
   виходячи з  Угоди  між державами-учасницями Співдружності
Незалежних Держав про основні принципи співробітництва в галузі
атомної енергії;
   підтверджуючи прихильність обох Сторін до зміцнення режиму
нерозповсюдження  ядерної  зброї  на  основі  Договору  про
нерозповсюдження ядерної зброї від 1 липня 1968 року,
   беручи до уваги Заяву Верховної Ради України про без'ядерний
статус України ( 1697-12 ) від 24 жовтня 1991 року, намір України
приєднатися до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як
неядерна держава та підписати з Міжнародним агентством по атомній
енергії (МАГАТЕ) відповідну угоду про гарантії,
   враховуючи, що в перехідний період, необхідний для завершення
всіх  процедур  щодо  приєднання  України  до  Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї, МАГАТЕ приступило до здійснення
технічних візитів і діяльності по перевірці на території України з
використанням  процедур,  аналогічних  тим,  які  Агентство
використовує  у  відповідності  з угодами по гарантіях, які
укладаються з державами-учасницями Договору про нерозповсюдження
ядерної зброї,
   відзначаючи, що використання атомної енергетики в мирних
цілях  сприяє  всесторонньому розвитку економіки і зростанню
добробуту людей,  а  також  сприяє  впровадженню  найновіших
науково-технічних розробок і передових технологій і дозволяє
зберегти природні ресурси органічного палива,
   керуючись у своїй практичній діяльності законами України і
Російської Федерації,
   усвідомлюючи відповідальність  перед  своїми  народами  і
міжнародним співтовариством за забезпечення безпечної експлуатації
об'єктів атомної енергетики,
   погодились про наступне:
               Стаття 1
   Сторони розвивають і поглиблюють співробітництво через свої
відповідні організації з метою вироблення погодженої політики в
галузі розвитку атомної енергетики своїх  держав,  створення
сприятливих умов для грошових розрахунків за роботи, послуги і
продукцію, у відповідності з потребами  і  пріоритетами  їх
національних ядерних програм.
   Керуючись принципами цієї Угоди, Сторони  здійснюватимуть
співробітництво в таких напрямках:
   забезпечення екологічно чистої атомної енергетики;
   проектування, будівництво   і   експлуатація   атомних
електростанцій (АЕС) та дослідних реакторів, включаючи реалізацію
тих із раніше запланованих заходів, по відношенню до яких є
погоджені рішення Сторін;
   фундаментальні та прикладні дослідження по проблемі безпеки
атомних  електростанцій,  розвиток  і  удосконалення  систем
діагностики і контролю основного обладнання АЕС, а також систем
підтримки у ліквідації аварій на АЕС;
   промислове виробництво, у тому числі на основі кооперації,
постачання обладнання, комплектуючих виробів, приладів, запасних
частин і матеріалів, включаючи ядерні матеріали, необхідних для
використання в енергетичних і дослідних реакторах;
   удосконалення ядерного  паливного  циклу із використанням
сировинних і виробничих потужностей обох Сторін;
   зберігання та переробка відпрацьованого ядерного палива;
   зняття з експлуатації, дезактивація і забезпечення безпечного
поводження із відходами енергетичних і дослідних реакторів;
   удосконалення технології ремонту обладнання АЕС;
   розробка нормативно-технічної документації по забезпеченню
безпеки АЕС і дослідних реакторів на всіх етапах їх життєвого
циклу;
   розробка типової експлуатаційної документації;
   облік та контроль ядерних матеріалів і здійснення фізичного
захисту об'єктів атомної енергетики;
   забезпечення радіологічного захисту і ядерної безпеки;
   підготовка кадрів  у  вищих  навчальних  закладах  і
навчально-тренувальних центрах України та Росії за погодженими
програмами.
               Стаття 2
   Співробітництво, передбачене  даною  Угодою,  здійснюється
шляхом:
   розробки і  реалізації  міжурядових  і   міжгалузевих
науково-технічних програм;
   розробки нормативних  і  інших  документів  для  атомних
електростанцій Сторін;
   проведення спільних наукових і технічних досліджень;
   передачі на погоджених умовах технічної документації, зразків
виробів і матеріалів;
   сприяння в  експлуатації  енергоблоків  АЕС,  технічному
обслуговуванні та ремонті устаткування АЕС, у поставці запасних
частин до нього;
   здійснення спільних технічних інспекцій з метою оцінки рівня
безпечної експлуатації АЕС і кваліфікації персоналу;
   обміну оперативною інформацією з питань експлуатації АЕС і
інцидентів, що мали місце;
   відрядження та прийому спеціалістів з  метою  проведення
консультацій і ознайомлення з науково-технічними досягненнями,
передовим виробничим досвідом;
   використання інших  форм  співробітництва  за узгодженням
Сторін.
               Стаття 3
   Умови здійснення співробітництва, передбаченого цієї Угодою,
у тому числі по поставках українського уранового концентрату в
Росію, свіжого ядерного палива в Україну  і  по  відправці
відпрацьованого ядерного палива в Росію на тимчасове зберігання чи
переробку з наступним поверненням радіоактивних  відходів  в
Україну, визначається контрактами (договорами) між підприємствами
і  організаціями  обох  Сторін  у  відповідності  з  діючим
законодавством України і Російської Федерації.
               Стаття 4
   Сторони беруть активну участь в діяльності МАГАТЕ, надають на
його вимогу інформацію, дотримуються рекомендацій МАГАТЕ  по
забеспеченню  безпеки  атомних  електростанцій,  а також при
необхідності проводять консультації для вироблення узгоджених
позицій.
               Стаття 5
   Сторони заохочують  і  полегшують співробітництво між їх
юридичними особами, з питань, що входять у сферу дії цієї Угоди.
   Сторони здійснюють  всі  необхідні  застережливі  заходи,
передбачені їх діючим законодавством, для забезпечення збереження
конфіденційності інформації, включаючи комерційні та промислові
секрети, "ноу-хау", якою обмінюються організації, що беруть участь
у співробітництві в рамках Угоди.
   Сторони не використовують положення цієї Угоди з  метою
отримання  комерційних переваг чи для створення утруднень в
комерційних зв'язках другої Сторони.
   Сторони сприяють вирішенню питань, пов'язаних з транзитом
ядерних матеріалів через їх території.
               Стаття 6
   Ця Угода не торкається прав і зобов'язань  Сторін,  що
випливають із укладених ними угод з третіми країнами.
               Стаття 7
   Сторони на прохання однієї із них проводять консультації з
метою забезпечення ефективного виконання цієї Угоди.
               Стаття 8
   Для виконання положень цієї Угоди компетентними урядовими
органами з Української сторони - Державний комітет України по
використанню ядерної енергії, Державний комітет України з ядерної
та радіаційної безпеки, з Російської сторони - Міністерство
Російської Федерації по атомній енергії, Федеральний нагляд за
ядерною і радіаційною безпекою Росії (у частині зобов'язань по
нагляду за ядерною і радіаційною безпекою).
               Стаття 9
   Спори, що можуть виникнути між Сторонами стосовно тлумачення
і застосування будь-якої статті цієї Угоди, розв'язуються шляхом
переговорів або з допомогою інших процедур, узгоджених  між
Сторонами.
              Стаття 10
   Ця Угода набирає чинності з дня її підписання.
   Ця Угода  укладається на дворічний період і автоматично
продовжується на черговий п'ятирічний термін, якщо жодна з Сторін
не сповістить в письмовій формі іншу за 12 місяців до закінчення
відповідного терміну про свій намір припинити дію Угоди.
   Ця Угода може бути доповнена чи змінена за узгодженням
Сторін, що підписали її.
  Здійснено в м.Москві 14 січня 1993 року у двох примірниках,
кожний українською та російською мовами, при цьому всі тексти
мають однакову силу.
 
 За Уряд України                За Уряд Російської
                        Федерації
  (підпис)                     (підпис)
  Л. Кучма                   В. Черномирдін
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.18591
EUR30.7962
RUB0.41037
PLN7.1136
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка