Законы Украины

Новости Партнеров
 

Протокол про виконання Угоди між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Угорської Республіки про двостороннє співробітництво в галузі підготовки військових кадрів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

               Протокол
     про виконання Угоди між Міністерством оборони
      України та Міністерством оборони Угорської
      Республіки про двостороннє співробітництво
       в галузі підготовки військових кадрів
 
 
   Дата підписання: 28.01.93 р.
   Набуття чинності: 28.01.93 р.
 
   Міністерство оборони  України  та  Міністерство  оборони
Угорської Республіки (далі "Сторони") на основі розділу 2 Договору
про військові зв'язки, підписаного міністрами оборони 3 березня
1992 року ( 348_037 ), домовилися про таке:
 
              Параграф 1
 
   1) Сторони, на основі поданих заявок, забезпечують можливість
підготовки    та   вдосконалення   (далі  - підготовки)
військовослужбовців  у  військових  учбових  закладах  обох
міністерств, отримання наукових ступенів, проведення дослідницьких
робіт групами договірної чисельності та за науковими напрямками.
 
   2) Строки підготовки та її деталі відповідні органи Сторін
фіксують в окремих додатках до цього Протоколу.
 
   3) Заявки на навчання повинні подаватися відповідній Стороні
один раз на рік до 1 березня року початку навчання. Форма та зміст
заявки оформлюється згідно з додатком до цього Протоколу.
 
   4) Сторони, за взаємною домовленістю,  мають  можливість
подавати додаткові заявки на навчання військовослужбовців.
 
              Параграф 2
 
   1) Сторони, при рівній кількості осіб, котрі навчаються,
беруть на себе всі витрати підготовки. Різницю у витратах,
отриману через підготовку спеціалістів для різних родів військ,
Сторони відшкодовують згідно з додатками до цього Протоколу.
 
   2) Сторона, що направляє на навчання більше офіцерів, ніж
інша,  відшкодовує  різницю витрат, яка відповідає кількості
офіцерів, що перевищує кількість осіб, які навчаються в учбових
закладах з іншої Сторони.
 
   3) Витрати на переїзди, пов'язані із підготовкою всередині
країни, відшкодовуються приймаючою Стороною. Витрати на інші
переїзди та переїзди в країну навчання та назад відшкодовуються
направляючою Стороною.
 
   4) Приймаюча Сторона бере на себе обов'язок - при рівній
кількості осіб, які навчаються, - безкоштовне розміщення та
забезпечення осіб, що беруть участь у підготовці.
 
   5) Сторона, що направляє на навчання більше офіцерів, ніж
інша, відшкодовує витрати на розміщення та спорядження тих хто
навчається, згідно з кількістю офіцерів, що перевищує чисельність
слухачів іншої Сторони.
 
   6) Особи,  які беруть участь у підготовці, носять свою
національну форму одягу.
 
   7) Фінансові питання  та  питання  матеріально-технічного
забезпечення, що виникають у зв'язку з навчанням, уповноважені
Сторонами органи вирішують до початку підготовки в  окремих
додатках до цього Протоколу.
 
   8) Військовослужбовці, що навчаються у військових навчальних
закладах Сторін, можуть бути застраховані направляючою Стороною за
її рахунок.
 
              Параграф 3
 
   1) Особи, які беруть участь у підготовці, повинні володіти
українською (російською) або угорською мовою в такій мірі, яка
дозволяє успішно брати участь у передбаченому навчанні.
 
   2) Сторони, за необхідності, взаємно забезпечують можливість
вивчення мови у своїх навчальних закладах, витрати на  яке
відшкодовуються направляючою Стороною.
 
              Параграф 4
 
   1) Сторони не залучатимуть військовослужбовців до виконання
завдань, які не пов'язані з їхнім навчанням  у  військових
навчальних закладах і які виходять за межі обов'язків слухачів.
 
   2) Навчання буде проводитися відповідно до навчальних планів
та програм, прийнятих у військових навчальних закладах Сторін, із
попереднім їхнім узгодженням.
 
   3) Військовослужбовцям  Сторін  надаються вихідні дні на
державні та національні свята обох держав, а також інші дати за
офіційним повідомленням Сторін.
 
   4) У  кожному  військовому  навчальному закладі з числа
військовослужбовців Сторони, відправлених на навчання, будуть
призначатися старші національних груп із повідомленням відповідної
Сторони.
 
   5) Сторони забезпечують слухачів відпустками відповідно до
взаємно погоджених навчальних планів та програм. Якщо строки
навчання становлять менше 10 місяців, відпустка надається лише в
разі офіційного запиту відповідної Сторони.
 
   6) Військовослужбовцям,  які  успішно закінчили військові
навчальні заклади Сторін, видаються відповідні державні документи,
що взаємно визнаються Сторонами.
 
              Параграф 5
 
   1) Порядок медичного обслуговування осіб, що беруть участь у
підготовці, міститься в додатку до цього Протоколу.
 
   2) Медичні обстеження,  проведені  в  медичних  закладах
Міністерства  оборони  України та Угорської Армії, необхідно
зазначити в карточці медичного обслуговування.
 
   3) Особи, що беруть участь у підготовці, незалежно від
надання картки медичного обслуговування, можуть бути додатково
обстежені.
 
   4) Якщо, особа яка бере участь у процесі підготовки, не бажає
піддаватися обстеженням, згаданим в абзаці 3 параграфа 5, набуває
чинності абзац 3 параграфа 7.
 
              Параграф 6
 
   Особи, що беруть участь у підготовці, зобов'язанні:
 
   - дотримуватися приписів законів та юридичних правил України
або Угорської Республіки;
 
   - поважати звичаї та традиції країни перебування;
 
   - дотримуватися   порядку   функціонування  військового
навчального закладу та вказівок викладачів;
 
   - утримуватися від діяльності, яка суперечить духу цього
Протоколу;
 
   - утримуватися  від  будь-якої  політичної  діяльності,
пов'язаної з політикою приймаючої країни;
 
   - дотримуватися положень військових статутів, що діють в
країнах Сторін, в тій мірі, в якій це їх стосується;
 
   - знати зміст цього Протоколу.
 
              Параграф 7
 
   1) Військовий аташе або аташе з питань оборони повинні
співпрацювати з органами приймаючої Сторони відносно  питань
навчання.
 
   2) Дисциплінарна компетенція відносно осіб, що беруть участь
у підготовці, закріплена за військовим аташе або аташе з питань
оборони.
 
   3) Процес підготовки може бути достроково перерваний через
відсутність достатніх професійних знань або погану успішність, а
також з медичних чи з дисциплінарних причин.
 
              Параграф 8
 
   1) Відносно  осіб,  які  беруть  участь  у  підготовці,
застосовуються правові санкції, що діють у цій країні, особливо в
кримінальних та цивільних процесах.
 
   2) У рамках правової системи України та Угорської Республіки
Сторони вживають заходів, щоб проти офіцерів або слухачів, по
відношенню до яких під час навчального процесу виникає підозра
щодо вчинення злочину, був проведений кримінальний процес за всіма
законами країни перебування.
 
              Параграф 9
 
   1) Сторони  відмовляються  від  усіх взаємних претензій,
пов'язаних з тілесними ушкодженнями або смертю військовослужбовця
під час служби. У цьому випадку Сторони звільняються від усіх тих
претензій, які потерпілий або його родичі, або яка-небудь третя
особа пред'явить Сторонам.
 
   2) Сторони відмовляються від усіх претензій одна до одної,
пов'язаних із втратою або пошкодженням предметів направляючої
країни. Це стосується також і втрати або пошкодження предметів
особистої власності осіб, що беруть участь у підготовці.
 
   3) У тому разі, якщо матеріальному майну  України  або
Угорської  Республіки  з  вини слухача завдається шкода або
відбувається втрата, Сторони відшкодовують суму, необхідну для
відновлення цього майна. При визначенні розміру матеріальної шкоди
та порядку несення матеріальної відповідальності слід керуватися
юридичними правилами, що діють у країнах Сторін.
 
              Параграф 10
 
   1) Цей Протокол в будь-який час за взаємною згодою Сторін
може бути змінений або доповнений у письмовій формі.
 
   2) Цей Протокол набуває чинності в день його підписання.
 
   3) Жодна із Сторін не може передавати свої права та обов'язки
за цим Протоколом третім фізичним або юридичним особам без
письмової на те згоди іншої Сторони.
 
   4) Сторони забезпечать збереження в таємниці  умов  тих
додатків до цього Протоколу, які за взаємною домовленістю Сторін
вважаються секретними.
 
   5) Цей Протокол обома Сторонами може бути анульований в
письмовій формі і втрачає чинність через шість місяців після
отримання повідомлення про його анулювання.
 
   Вчинено в м. Будапешті 28 січня 1993 року в двох примірниках
кожний українською та угорською мовами, обидва тексти мають
однакову силу.
 
 За Міністерство оборони          За Міністерство оборони
 України                  Угорської Республіки
 
 Начальник Управління           Начальник Головного
 військової освіти             відділу освіти і науки
 
 Генерал-майор               Полковник
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 Юрій Прокоф'єв              Йожеф Холло
 
                   Додаток 1
                   до Протоколу про виконання
                   Угоди між Міністерством
                   оборони України та
                   Міністерством оборони
                   Угорської Республіки про
                   двостороннє співробітництво
                   в галузі підготовки
                   військових кадрів
 
   Особам, що беруть участь у підготовці, в разі захворювання
або нещасного випадку забезпечується безоплатна перша медична
допомога або лікування в медичних закладах України або Угорської
Республіки. Стоматологічне обслуговування поширюється лише на
невідкладне загальне лікування та зубне хірургічне втручання.
 
   Витрати на обслуговування, яке неможливо  здійснювати  в
медичних закладах України та Угорської Республіки, бере на себе
направляюча Сторона. Сюди входить таке:
 
   - витрати  на  цивільне  медичне  та  стоматологічне
обслуговування;
 
   - витрати на перевезення хворих, які здійснюються не на
військових автомобілях швидкої допомоги;
 
   - витрати на обслуговування в цивільних медичних закладах;
 
   - витрати на лікувальні курси та застосування спеціальних
методів лікування;
 
   - витрати на фармацевтичні вироби та перев'язочні матеріали
за вказівками цивільних лікарів;
 
   - витрати на окуляри, прилади для осіб з пошкодженим слухом,
ортопедичні та інші медичні допоміжні засоби та витрати на роботи
стоматологічних лабораторій;
 
   - витрати на медичне обслуговування родичів.
 
   Особи, що беруть участь у підготовці, до початку учбового
процесу повинні надати свою картку медичного обслуговування.
Картка медичного обслуговування повинна посвідчувати, що особа яка
бере участь у підготовці:
 
   - не потребує постійного медичного обслуговування;
 
   - отримала необхідні щеплення;
 
   - не заражена вірусом СНІДу.
 
   Обстеження, необхідні  для  заповнення  медичних  карток,
необхідно провести у військових медичних закладах України та
Угорської Республіки не раніше ніж за місяць до виїзду на
навчання.
 
 28 січня 1993 року
 
 м. Будапешт
 
 За Міністерство оборони          За Міністерство оборони
 України                  Угорської Республіки
 
 Начальник Управління           Начальник Головного
 військової освіти             відділу освіти і науки
 
 Генерал-майор               Полковник
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 Юрій Прокоф'єв              Йожеф Холло
 
                   Додаток 2
                   до Протоколу про виконання
                   Угоди між Міністерством
                   оборони України та
                   Міністерством оборони
                   Угорської Республіки про
                   двостороннє співробітництво
                   в галузі підготовки
                   військових кадрів
 
   1) Обидві   Сторони   вживуть  усіх  заходів  через
військово-дипломатичні канали про переказ Росією Міністерству
оборони  України  коштів,  витрачених  на навчання угорських
військовослужбовців у військових навчальних закладах України в
1992 році, які були виплачені Угорською Республікою відповідно до
контракту, укладеного з СРСР.
 
   2) На умовах контракту, укладеного з СРСР, Міністерство
оборони   України   зобов'язується   завершити   навчання
військовослужбовців Угорської Республіки у військових навчальних
закладах України, а Міністерство оборони Угорської Республіки,
згідно з наданими актами, виплатити Міністерству оборони України
за їхнє навчання з 1 січня 1993 року.
 
 28 січня 1993 року
 
 м. Будапешт
 
 За Міністерство оборони          За Міністерство оборони
 України                  Угорської Республіки
 
 Начальник Управління           Начальник Головного
 військової освіти             відділу освіти і науки
 
 Генерал-майор               Полковник
 
   (підпис)                  (підпис)
 
 Юрій Прокоф'єв              Йожеф Холло

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.18591
EUR30.7962
RUB0.41037
PLN7.1136
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка