Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про заходи щодо створення єдиної національної системи зв"язку

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
             П О С Т А Н О В А
           від 4 лютого 1993 р. N 92
                Київ
      Про заходи щодо створення єдиної національної
             системи зв'язку
      
    ( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
     N 615-р ( 615-93-р ) від 18.08.93 
                       Постановою КМ
     N 293  ( 293-94-п ) від 04.05.94 )
 
 
   З метою зміцнення державності України, прискорення процесу її
інтеграції до європейських та світових економічних структур,
поліпшення політичних і ділових контактів на міжнародному рівні,
на виконання розпорядження Президента України від 3 жовтня 1992 р.
N 153/92 "Про національну систему зв'язку" Кабінет Міністрів
України п о с т а н о в л я є:
   1. Покласти відповідальність за проведення робіт, пов'язаних
із створенням єдиної національної системи зв'язку, на:
   Міністерство зв'язку -  за  створення  системи  зв'язку
загального користування та координацію розробок технічних засобів
для неї, а також координацію робіт у цілому щодо створення єдиної
національної системи зв'язку;
   Міністерство   машинобудування,   військово-промислового
комплексу і конверсії - за розробку і виробництво технічних
засобів зв'язку;
   Міністерство  оборони  та  Міністерство  машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії - за створення єдиної
автоматизованої системи зв'язку Збройних Сил України та мереж
спеціального зв'язку;
   Міністерство внутрішніх справ  -  за  створення  єдиної
автоматизованої системи зв'язку органів внутрішніх справ;
   Міністерство зв'язку, Міністерство  оборони,  Національне
космічне    агентство,    Міністерство   машинобудування,
військово-промислового комплексу  і  конверсії,  Міністерство
економіки, Академію наук (за згодою) - за створення супутникових
систем зв'язку.
   2. Прийняти пропозиції міністерств і відомств про визначення
головними організаціями з розробки проектів комплексної програми
створення єдиної національної системи зв'язку і програм створення
окремих ланок цієї системи:
   Український науково-дослідний інститут зв'язку Міністерства
зв'язку - з розробки напрямів, узгодження вирішення комплексних
питань створення єдиної національної системи зв'язку;
   Головний науково-дослідний інститут з проблем інформатики
Міністерства економіки - з розробки та узгодження проектних рішень
щодо створення національної інформаційно-комп'ютерної мережі з
використанням технічних можливостей єдиної національної системи
зв'язку;
   особливе  конструкторське  бюро  "Союз"  Міністерства
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії - з
розробки завдань щодо створення єдиної автоматизованої системи
зв'язку Збройних Сил України;
   науково-технічний   комплекс   "Імпульс"   Міністерства
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії - з
розробки завдань щодо створення мереж спеціального зв'язку (за
винятком мережі урядового зв'язку, головні організації за якою
визначаються Службою безпеки);
   науково-виробниче  об'єднання  "Південне"  Міністерства
машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії - з
розробки завдань щодо створення супутникових систем зв'язку.
   Міністерству   машинобудування,   військово-промислового
комплексу і конверсії разом з Міністерством зв'язку, Національним
космічним  агентством,  Міністерством  оборони,  Міністерством
внутрішніх справ визначити до 1 березня  1993  р.  головні
підприємства,  відповідальні за розробку номенклатури техніки
зв'язку.
   3. Міністерству зв'язку розробити до 30 березня 1993 р.
проект  Національної  програми  розвитку  зв'язку  загального
користування, передбачивши, зокрема, такі завдання;
   завершення до 1995 року розпочатих у 1992 році робіт по
впровадженню автоматичного телефонного зв'язку з усіма країнами
світу;
   реконструкцію діючої мережі міжміського телефонного зв'язку
(з використанням сучасного електронного комутаційного обладнання,
волоконно-оптичних кабелів, цифрових  радіорелейних  ліній  і
цифрових систем передачі) до 2000 року, в тому числі закінчення до
1995 року реконструкції автоматичних міжміських телефонних станцій
у тих обласних центрах, де використовується застаріле обладнання;
   забезпечення до 2000 року повного задоволення потреб у
місцевому телефонному зв'язку державних  та  інших  органів,
підприємств, установ і організацій, а до 2005 року - сільського та
міського населення;
   введення в дію в 1993 році національної мережі передачі даних
з пакетною комутацією, в 1994 році - міжнародної станції "Телекс",
забезпечення до 2000 року створення телематичних служб телефакс,
бюрофакс, відеотекс, телетекст;
   створення  за  1993  -  2000  роки  чотирьохканальних
загальнодержавних телевізійних і радіомовних мереж, а також не
менше двох каналів - для місцевого державного телебачення та
радіомовлення;  розвиток  багатоканального  ефірно-кабельного
телебачення; розширення до 1995 року технічної бази радіомовлення
на зарубіжні країни з компактним проживанням українців; вирішення
в 1993 році питання використання іноземних супутників зв'язку для
подачі в усі регіони України програм телебачення, радіомовлення та
надання послуг електрозв'язку, забезпечення переходу в майбутньому
на використання з цією метою вітчизняних супутників;
   забезпечення прискорення доставки поштових відправлень, для
чого впровадити до 2000 року мережу механізованих вузлових і
зональних підприємств оброблення пошти; забезпечення доставки
передплатникам газет у день виходу з друку (за умови організації
редакціями їх децентралізованого друкування).
   4. Міністерству оборони, Міністерству внутрішніх  справ,
Міністерству  промисловості,  Міністерству  енергетики   і
електрифікації, Міністерству транспорту, Державному комітетові по
вугільній промисловості, Державному комітетові по нафті і газу,
Національному банку (за згодою)  розробити  та  погодити  з
Міністерством зв'язку до 1 березня 1993 р. проекти комплексних
програм створення і розвитку відомчих систем зв'язку як складових
частин єдиної національної системи зв'язку.
   5. Міністерству зв'язку за участю Міністерства економіки,
Міністерства фінансів, Міністерства машинобудування, військово-
промислового комплексу  і  конверсії,  Міністерства  оборони,
Міністерства внутрішніх справ, Академії наук подати до 30 березня
1993 р. Кабінетові Міністрів України проекти комплексної програми
створення єдиної національної системи зв'язку і програм створення
окремих ланок цієї системи, а також план заходів щодо реалізації
зазначених програм.
   6. Міністерству зв'язку, іншим міністерствам і відомствам
разом із Службою безпеки при проведенні робіт над створенням і
розвитком єдиної національної системи зв'язку передбачити потреби
урядового зв'язку.
   7. Національному космічному агентству разом з Міністерством
зв'язку, Міністерством оборони, Міністерством машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії, Службою безпеки,
Міністерством внутрішніх справ  і  Державною  телерадіомовною
компанією розробити до 1 червня 1993 р. проект програми створення
супутникової системи зв'язку, в якій  передбачити  виділення
космічного сегмента для забезпечення урядового, дипломатичного,
військового та комерційного космічного зв'язку і телекомп'ютерних
комунікацій, супутникового телебачення і радіомовлення, розробку
відповідної наземної інфраструктури.
   8. Для координації роботи над створенням і розвитком єдиної
національної  системи зв'язку та окремих ланок цієї системи
відповідно до програм утворити при Кабінеті Міністрів України
Міжвідомчу  державну  комісію  із  зв'язку  на  чолі  з
Віце-прем'єр-міністром  України  Євтуховим В.І. ( Ліквідовано
Міжвідомчу державну комісію із зв'язку згідно з Постановою КМ
N 293 ( 293-94-п ) від 04.05.94 )
   Голові Комісії подати до 1 березня 1993 р. Кабінетові
Міністрів України пропозиції щодо її складу і проект положення про
Комісію.
( Покласти виконання обов'язків голови Міжвідомчої державної
комісії із зв'язку на Віце-прем'єр-міністра України Шмарова В.М.
згідно з Розпорядженням КМ N 615-р ( 615-93-р ) від 18.08.93 )
   9. Міністерству зв'язку разом з Міністерством економіки,
Міністерством фінансів, Міністерством сільського господарства і
продовольства розробити і подати до 1 березня 1993 р. Кабінетові
Міністрів України пропозиції щодо  будівництва  в  сільській
місцевості об'єктів і мереж зв'язку, розвитку підприємств засобів
зв'язку, фінансування наукових розробок мереж і засобів зв'язку.
   10. Міністерству економіки, Міністерству фінансів разом з
Державним експортно-імпортним банком за поданням Міністерства
зв'язку розглядати та вносити до Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо надання йому кредитів на розвиток галузі.
   11.  Міністерству  економіки,  Міністерству  зовнішніх
економічних зв'язків,  Міністерству  фінансів  передбачити  в
розроблюваному проекті державної програми заохочення іноземних
інвестицій в Україні пріоритетні напрями нарощування потужностей
автоматичних телефонних станцій, спорудження міжміських кабельних
ліній телефонного зв'язку.
   12. Міністерству  зв'язку  сприяти  залученню  іноземних
інвестицій  для  розвитку  загальнодержавних  мереж  зв'язку,
спорудження нових і переоснащення діючих вузлових підприємств
зв'язку, підприємств по випуску знаків поштової оплати та засобів
зв'язку шляхом одержання кредитів іноземних банків, створення
спільних підприємств, укладання договорів про співробітництво з
відповідними органами зарубіжних держав, а також між українськими
та іноземними фірмами.
   13.  Міністерству  економіки,  Міністерству  фінансів,
Міністерству зв'язку, Міністерству сільського господарства  і
продовольства щорічно при підготовці проекту прогнозних показників
розвитку галузі зв'язку і проекту державного бюджету враховувати
обсяги капіталовкладень і джерела фінансування розвитку поштового
зв'язку, проводового радіомовлення, а в сільській місцевості - й
телефонного зв'язку.
   14. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним  адміністраціям,  а  також
виконавчим комітетам сільських, селищних, міських Рад народних
депутатів вирішувати питання надання і будівництва приміщень для
відділень зв'язку у містах і селах та автоматичних телефонних
станцій за проектами, погодженими із підприємствами зв'язку.
Фінансування цього будівництва провадити за  рахунок  коштів
бюджету, а також на договірній основі за рахунок підприємств,
організацій, акціонерних товариств та інших інвесторів.
   15. Концерну "Укршляхбуд" надавати в установленому порядку
можливість підприємствам зв'язку використовувати придорожні смуги
відводу для прокладання міжміських кабелів зв'язку.
   16. Уповноважити Міністерство зв'язку представляти інтереси
України з технічних питань галузі в міжнародних організаціях
зв'язку (Міжнародний союз електрозв'язку, Всесвітній поштовий союз
тощо).
   Для сплати внесків до бюджетів міжнародних  організацій
зв'язку та участі в їх роботі фахівців Міністерства зв'язку,
Міністерства оборони, Служби безпеки та інших органів Міністерству
зв'язку вносити щорічно до Кабінету Міністрів України відповідні
пропозиції.
   17. Для розробки та реалізації єдиної політики в галузі
розподілу та використання радіочастотного спектра і забезпечення
електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів, а також
організації міжнародно-правового захисту інтересів вітчизняних
споживачів радіочастотного ресурсу створити Державну комісію з
питань радіочастот України на чолі з Міністром зв'язку України
Проживальським О.П.
   Голові Комісії розробити і подати до 1 березня 1993 р.
Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо її складу, проекти
положення про Комісію та положення про використання радіочастот і
радіоелектронних засобів.
   18. Державному комітетові з питань науки і технологій,
Міністерству  зв'язку,  Міністерству  оборони,  Міністерству
економіки, Міністерству машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії та іншим міністерствам і відомствам, які
створюють свої системи зв'язку, разом з Академією  наук  у
замовленнях  на виконання науково-дослідних робіт передбачати
починаючи з поточного року в межах фінансування затверджених
програм конверсії підприємств оборонного комплексу і програм
створення та розвитку відомчих систем зв'язку фундаментальні
дослідження, пов'язані з розвитком мереж і розробкою засобів
зв'язку, а також з раціональним використанням радіочастотного
ресурсу,    забезпеченням   електромагнітної   сумісності
радіоелектронних засобів.
   19. Міністерству транспорту забезпечити починаючи з 1993 року
включення поштових вагонів до складу поїздів, що здійснюють
міжнародні перевезення, а також виділення літаків для перевезення
пошти (в тому числі експрес-пошти) за заявками Міністерства
зв'язку.
 
   Прем'єр-міністр України             Л.КУЧМА
        Міністр
   Кабінету Міністрів України            А.ЛОБОВ
   Інд.30
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.43393
EUR31.31309
RUB0.40339
PLN7.30744
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка