Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про внесення змін і доповнень до Положення про Фонд Української РСР соціального захисту інвалідів

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 4 вересня 1993 р. N 705
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 1434 ( 1434-2002-п ) від 26.09.2002 )
 
         Про внесення змін і доповнень до
        Положення про Фонд Української РСР
         соціального захисту інвалідів
 
   Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
   Внести до Положення про Фонд Української РСР соціального
захисту інвалідів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
Української РСР від 18 липня 1991 р. N 92 ( 92-91-п ) "Про
створення Фонду Української РСР соціального захисту інвалідів" (ЗП
УРСР, 1991 р., N 7, ст.58) зміни і доповнення, що додаються.
 
   Прем'єр-міністр України               Л. КУЧМА
       Міністр
   Кабінету Мінісирів України          В. ПУСТОВОЙТЕНКО
   Інд.28
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
              постановою  Кабінету Міністрів України
                 від 4 вересня 1993 р. N 705
            ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,
     що вносяться до Положення про Фонд Української
      РСР соціального захисту інвалідів ( 92-91-п )
   1. У назві та в тексті Положення слова "Української РСР" і
"УРСР" замінити словом "України".
   2. У пункті 1:
   абзац перший доповнити реченням такого змісту:
   "Фонд підпорядкований Міністерству  соціального  захисту
населення України";
   абзац другий і третій викласти у такій редакції:
   "У своїй діяльності Фонд керується законами України, іншими
рішеннями Верховної Ради України, указами і  розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами і  розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціального
захисту населення, а також цим Положенням.
   Фонд розв'язує покладені на нього завдання у тісній взаємодії
з центральними органами державної виконавчої влади  України,
органами Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями,
органами місцевого і регіонального самоврядування, а  також
об'єднаннями громадян, діяльність яких пов'язана із соціальним
захистом інвалідів".
   3. В абзаці третьому пункту 2 слова "республіканського
бюджету" замінити словами "державного бюджету".
   4. У пункті 3:
   в абзаці другому слова "органів соціального забезпечення"
замінити словами "органів соціального захисту населення";
   абзац восьмий викласти у такій редакції:
   "організує збір добровільних внесків від громадян, в тому
числі іноземних, підприємств і об'єднань громадян";
   в абзаці дев'ятому виключити слова "і середніх спеціальних".
   5. У пункті 4:
   в абзаці другому слова "республіканського бюджету" замінити
словами "державного бюджету";
   доповнити абзац п'ятий реченням такого змісту:
   "Порядок вкладення вільних коштів Фонду в підприємницьку
діяльність і витрачання доходів від цієї діяльності визначається
правлінням Фонду за погодженням з Міністерством фінансів".
   6. В абзаці четвертому пункту 5 виключити слова "і середніх
спеціальних".
   7. У пункті 6 слова "в Кримській АРСР" замінити словами "в
Республіці Крим".
   8. Пункт 7 викласти у такій редакції:
   "7. До складу правління Фонду соціального захисту інвалідів
входять представники органів державного управління в  особі
заступників Міністрів соціального захисту населення,  охорони
здоров'я, праці, фінансів, виконавчий директор Фонду, представники
громадських організацій інвалідів, Федерації профспілок України,
а також представники інших державних і громадських організацій,
діяльність яких пов'язана із соціальним захистом  інвалідів.
Правління Фонду очолює один із заступників Міністра соціального
захисту населення України.
   Склад правління Фонду і його голова за поданням Міністра
соціального  захисту  населення  України   затверджується
Віце-прем'єр-міністром України".
   9. Абзац п'ятий пункту 8 після слів "виконавчого директора
Фонду" доповнити словами "за поданням Міністерства соціального
захисту населення України".
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка