Законы Украины

Новости Партнеров
 

Про деякі питання складання платіжного балансу України

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
         І НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 17 вересня 1993 р. N 737
                Київ
   ( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
    N 517 ( 517-2000-п ) від 17.03.2000 )
       Про деякі питання складання платіжного
             балансу України
 
   З метою своєчасного і якісного виконання комплексу робіт,
пов'язаних із складанням платіжного балансу, Кабінет Міністрів
України та Національний банк України п о с т а н о в л я ю т ь:
   1. Установити,  що  міністерства,  відомства  збирають,
узагальнюють і подають інформацію для складання платіжного балансу
України по країнах світу (у валютах проведених операцій) в терміни
і в порядку згідно з додатком.
   2. Збільшити  з  1  жовтня  ц.р.  граничну  чисельність
центрального апарату Міністерства статистики на 15 одиниць і
місцевих статистичних органів на 35 одиниць.
   Міністерству фінансів профінансувати витрати на утримання
зазначеної чисельності працівників у межах коштів, передбачених у
Державному бюджеті України на 1993 рік на утримання органів
виконавчої влади.
 
   Прем'єр-міністр України      Голова Правління           
                    Національного банку України
           Л.КУЧМА               В.ЮЩЕНКО  
                
   Інд.40
 
                    Додаток
              до постанови Кабінету Міністрів України
              та Національного банку України
              від 17 вересня 1993 р. N 737
               ПОРЯДОК
        складання платіжного балансу України
 
 Найменування Органи, які збирають Термін подання Кому подається
 показника   та узагальнюють    зведеної інфор-  інформація
        інформацію      мації (день,що
                   настає за звіт-
                   ним кварталом)
 
 
 Продукція і товари:
 
 що проходять   Держмитком       20      Мінстату
 митне деклару-
 вання
 
 зведені дані,   Мінстат разом з    30     Національному
 включаючи інші  іншими міністер-           банку
 види продукції  ствами і відомст-
 і товарів     вами
 
 Послуги      Мінстат разом з    30       -"-
          іншими міністерст-
          вами і відомствами,
          місцевими статистичними
          органами
 
 Інвестиції      -"-        30       -"-
 (прямі та порт-
 фельні) за кор-
 доном та у 
 внутрішню
 економіку
 
 Платіжний баланс  Національний банк   70     Кабінетові
                           Міністрів
                           України
 
      Міністр
   Кабінету Міністрів України          В.ПУСТОВОЙТЕНКО
 

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка