Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода між Урядом України і Комісією Європейських Співтовариств про заснування представництва Комісії Європейських Співтовариств в Україні та про його привілеї та імунітети

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

               Угода
      між Урядом України і Комісією Європейських
    Співтовариств про заснування представництва Комісії
     Європейських Співтовариств в Україні та про його
           привілеї та імунітети
 
 
   Дата підписання:    17.09.1993 
   Дата набуття чинності: 09.12.1993 
 
   Уряд України і Комісія Європейських Співтовариств  (далі
Комісія),
 
   прагнучи і надалі зміцнювати і розвивати дружні відносини та
співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами,
 
   бажаючи визначити умови заснування представництва Комісії на
території України і надання цьому представництву привілеїв та
імунітетів,
 
   погодилися про таке:
 
               Стаття 1
 
   Уряд України погоджується  на  заснування  представництва
Комісії на території України.
 
               Стаття 2
 
   1. Кожне  з  Європейських  Співтовариств  -  Європейське
Співтовариство вугілля  і  сталі,  Європейське  Економічне
Співтовариство і Європейське Співтовариство з атомної енергії -
має на території України статус юридичної особи.
 
   2. Співтовариства мають право укладати контракти, набувати та
розпоряджатися нерухомим і рухомим майном, як це необхідно для
ефективного виконання покладених на них функцій та у відповідності
з процедурними і адміністративними вимогами чинного законодавства
України, і виступати стороною в судових процедурах,  будучи
представленими для таких цілей Комісією.
 
               Стаття 3
 
   1. Представництво Комісії, його голова і співробітники, а
також члени їх сімей, які проживають разом з ними, користуються на
території України такими правами, привілеями та імунітетами і є
суб'єктами  таких  зобов'язань,  які  передбачені  Віденською
конвенцією про дипломатичні зносини 1961 року ( 995_048 ) і,
відповідно надані і прийняті дипломатичними представництвами,
акредитованими в Україні, їх головами і співробітниками, а також
членами їх сімей, які проживають разом з ними. Привілеї та
імунітети, які зазначені в цьому пункті, не поширюються на осіб,
що є громадянами України.
 
   2. Iнші  положення Віденської конвенції про дипломатичні
зносини 1961 року ( 995_048 ) застосовуються mutatis mutandis.
 
               Стаття 4
 
   Уряд України цим визнає паспорти,  видані  Європейськими
Співтовариствами посадовим особам та іншим службовцям їх установ,
як дійсні подорожні документи.
 
               Стаття 5
 
   Будь-який спір щодо тлумачення або застосування цієї Угоди
вирішуватиметься  шляхом  консультацій між Сторонами з метою
досягнення порозуміння.
 
               Стаття 6
 
   Кожна з договірних Сторін повідомить іншу про виконання усіх
внутрішніх процедур, необхідних для участі в цій Угоді, яка набере
чинності в день одержання другого повідомлення.
 
   На посвідчення чого, нижчепідписані, належним чином на це
уповноважені, підписали цю Угоду.
 
   Вчинено у Брюсселі 17 вересня 1993 року у двох примірниках
українською і англійською мовами, причому обидва тексти мають
однакову силу.
 
 За Уряд                За Комісію
 України                Європейських Співтовариств
 
 (підпис)                    (підпис)

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD28.16681
EUR32.17776
RUB0.41989
PLN7.4954
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка