Законы Украины

Новости Партнеров
 

Угода про співробітництво в галузі охорони авторського права і суміжних прав

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року               Угода
        про співробітництво в галузі охорони
        авторського права і суміжних прав
  ( Угоду ратифіковано Законом N 34/95-ВР від 27.01.95 )
 
   Держави-учасниці цієї  Угоди,  далі  "Держави-учасниці",
виходячи з принципів і норм Загальної декларації прав людини
( 995_015 ), Угоди про створення Співдружності Незалежних Держав
від 8 грудня 1991 року, Алма-Атинської декларації від 21 грудня
1991  року,  Меморандуму  про  взаєморозуміння  з  питання
правонаступництва щодо договорів колишнього Союзу РСР ( 997_231 ),
які становлять взаємний інтерес, від 6 липня 1992 року,
   враховуючи сучасну роль авторського права  у  формуванні
національного культурного потенціалу, в міжнародному культурному
обміні,  а  також  у  розвитку  рівноправних  міждержавних
торговельно-економічних відносин,
   прагнучи до дальшого розширення співробітництва в галузі
взаємного обміну культурними цінностями шляхом використання творів
науки, літератури і мистецтва,
   визнаючи за необхідне визначити умови і порядок взаємної
охорони авторського права і суміжних прав,
   погодилися про наведене нижче:
               Стаття 1
   Держави-учасниці забезпечують на своїх територіях виконання
міжнародних зобов'язань, що випливають із участі колишнього Союзу
РСР у Всесвітній конвенції про авторське право (в редакції 1952
року), виходячи з того, що дата набуття чинності зазначеною
Конвенцією для колишнього Союзу РСР (27 травня 1973 року) є датою,
з якої кожна  Держава-учасниця  вважає  себе  зв'язаною  її
положеннями.
   Кожна Держава-учасниця направить про це необхідну  заяву
Генеральному директору Організації Об'єднаних Націй з питань
освіти, науки і культури (ЮНЕСКО).
               Стаття 2
   Держави-учасниці застосовують  Всесвітню  конвенцію  про
авторське право (в редакції 1952 року) у відносинах між собою як
до творів, створених після 27 травня 1973 року, так і до творів,
що охоронялися за законодавством Держав-учасниць до цієї дати, на
тих же умовах, які встановлені національним законодавством щодо
своїх авторів.
   Терміни охорони авторського права встановлюються відповідно
до законодавства тієї Держави-учасниці, яка надає охорону, проте
вона не зобов'язана забезпечувати охорону протягом терміну більш
тривалого, ніж термін охорони, встановлений в іншій відповідній
Державі-учасниці.
               Стаття 3
   Держави-учасниці вживуть необхідних заходів для розробки і
прийняття законопроектів, що забезпечують охорону авторського
права і суміжних прав на рівні вимог Бернської конвенції про
охорону літературних і художніх творів, Женевської конвенції про
охорону виробників фонограм від недозволеного відтворення їх
фонограм, Римської конвенції про охорону прав артистів-виконавців,
виробників фонограм, організацій теле-радіомовлення.
               Стаття 4
   Держави-учасниці проводитимуть спільну роботу по боротьбі з
незаконним використанням об'єктів авторського права і суміжних
прав через свої компетентні організації сприятимуть розробці
конкретних програм і заходів.
               Стаття 5
   Держави-учасниці сприятимуть  створенню  і  функціонуванню
національних авторсько-правових організацій у сфері управління
авторськими правами на колективній основі, укладанню між цими
організаціями угод про співробітництво.
               Стаття 6
   Держави-учасниці передбачать у відповідних угодах вирішення
питань про уникнення подвійного оподаткування авторської та іншої
винагороди, визначення порядку взаємних розрахунків і вживуть
заходів для своєчасного їх засідання.
               Стаття 7
   Ця Угода відкрита для приєднання до неї інших держав, які
раніше входили до колишнього Союзу РСР.
   Ця Угода набуває чинності від дня здачі депозитарію третього
повідомлення, яке підтверджує  виконання  Державами-учасницями
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття нею чинності.
   Для інших Держав-учасниць ця Угода набуває чинності від дня
одержання  депозитарієм  повідомлення про виконання ними цих
процедур.
   Держава-учасниця може денонсувати цю Угоду через 12 місяців
від дня письмової заяви депозитарію про такий намір.
   Вчинено в місті Москві 24 вересня 1993 року в одному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в
Архіві Уряду Республіки Білорусь, який надішле державам, що
підписали цю Угоду, її завірену копію.
 
 За Азербайджанську Республіку      За Російську Федерацію
 
 За Республіку Вірменія         За Республіку Таджикистан
 
 За Республіку Білорусь         За Туркменистан
 
 За Республіку Казахстан         За Республіку Узбекистан
 
 За Киргизьку Республіку         За Україну
 
 За Республіку Молдова
 
>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD27.92673
EUR31.9035
RUB0.42176
PLN7.43411
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка