Законы Украины

Новости Партнеров
 

Рішення про затвердження Міждержавної програми забезпечення сільського господарства зернозбиральною технікою в 1993-1995 роках

Архів документів. Текст правового акту станом на 27 березня 2007 року

               Рішення
       про затвердження Міждержавної програми
        забезпечення сільського господарства
           зернозбиральною технікою
            в 1993-1995 роках
 
 
   Дата підписання Україною:   24 вересня 1993 р.
   Набуття чинності для України: 24 вересня 1993 р.
 
   Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав
 
   вирішила:
 
   1. Затвердити Міждержавну програму забезпечення сільського
господарства  зернозбиральною  технікою  в  1993-1995  роках
(додається).
 
   2. Доручити відповідним органам держав, що підписали це
Рішення, розробити і здійснити заходи щодо реалізації зазначеної
Міждержавної програми.
 
   3. Це Рішення набуває чинності з моменту його підписання.
 
   Здійснено в місті Москві 24 вересня 1993 року в одному
дійсному  примірнику  російською  мовою.  Дійсний  примірник
зберігається в Архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить
державам, що підписали це Рішення, його завірену копію.
 
 За Уряд                  За Уряд
 Азербайджанської Республіки        Республіки Молдова
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Білорусь            Туркменистану
   (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Вірменія            Російської Федерації
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Грузія             Республіки Таджикистан
                         (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Республіки Казахстан            Республіки Узбекистан
   (підпис)                  (підпис)
 
 За Уряд                  За Уряд
 Киргизької Республіки           України
   (підпис)                  (підпис)
 
                   Додаток
                   Затверджено Рішенням Ради
                   глав урядів Співдружності
                   Незалежних Держав
                   від 24 вересня 1993 року
 
            МІЖДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
        ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
      ЗЕРНОЗБИРАЛЬНОЮ ТЕХНІКОЮ В 1993-1995 РОКАХ
 
           1. Загальні положення:
 
   Міждержавна програма  забезпечення сільського господарства
зернозбиральною технікою в 1993-1995 роках передбачає комплекс
заходів, виконання яких забезпечить насичення збирального парку
держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (далі - Сторони)
зернозбиральними  комбайнами  в  кількостях,  необхідних  для
задоволення потреб сільського господарства з урахуванням сучасних
форм і методів організації праці в цій галузі.
 
   Обсяги щорічних поставок Сторонам зернозбиральної техніки,
кінцевим виробником якої є підприємства Російської Федерації,
розраховані згідно з наявним співвідношенням поставок цієї техніки
в період 1986-1991 років (розділ 2 програми).
 
   Типаж і структура  перспективного  парку  зернозбиральних
комбайнів  і  змінних пристроїв до них для збирання різних
сільськогосподарських культур визначені спільно з відповідними
органами Сторін (розділ 3).
 
   Фінансування науково-дослідних  і дослідно-конструкторських
робіт по створенню нових конструкцій збиральної техніки  та
модернізації виготовлюваних машин, приладів та агрегатів (розділи
3 і 4), витрат на підготовку їх виробництва в 1993-1995 роках
здійснюється   за  рахунок  коштів  підприємств-виробників
зернозбиральної техніки, а також централізованих джерел.
 
   Формування додаткових або  нових  потужностей,  включаючи
будівництво житла та об'єктів соціальної сфери, для організації
серійного  випуску  зернозбиральної  техніки,   агрегатів,
комплектуючих виробів і матеріалів для її виробництва здійснюється
в 1993-1995 роках у Російській Федерації за рахунок власних і
залучених коштів підприємств (з урахуванням пільг, встановлених
пунктом 1 а статті 7 Закону Російської Федерації "Про податок на
прибуток підприємств та організацій" від 27 грудня 1990 року зі
змінами та доповненнями), а в інших Сторонах - відповідно до
рішень їхніх урядів.
 
   Уряди Сторін  будуть  сприяти  наданню  підприємствам та
організаціям (згідно з додатком), які беруть участь в реалізації
Міждержавної програми, пільг щодо оподаткування відповідно до
їхнього національного законодавства.
 
   Орієнтовні витрати на створення додаткових потужностей та
прогнозоване введення їх у дію на підприємствах, що беруть участь
у виконанні Міждержавної програми, наведені в розділах 5, 6, 7.
 
   Для виконання Міждержавної програми відповідні органи Сторін
будуть  сприяти  забезпеченню  в  пріоритетному  порядку
матеріально-технічними ресурсами та обладнанням підприємств, що
беруть участь у створенні нової техніки, виробничих потужностей та
випуску зернозбиральних машин.
 
   Сторони зберігають господарські зв'язки, що  склалися  в
1986-1991  роках,  у  виробництві зернозбиральної техніки, у
забезпеченні її  матеріалами,  металопрокатом,  комплектуючими
виробами   (двигуни,  гідроапаратура,  електротехнічні  та
гумовотехнічні вироби тощо), а також запасними частинами (розділи
8 і 9). Поставки зазначених виробів і матеріалів здійснюються за
узгодженими заявками та укладеними договорами.
 
   Уряди Сторін забезпечують виконання цих положень.
 
   2. Прогноз щодо виробництва та поставки зернозбиральних
          комбайнів в 1993-1995 роках
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування|  Виробник   |Виробництво *)  |Поставка в % від загального обсягу виробництва **)                                  |
|комбайнів  |        | в тис. шт.   |                                                           |
|------------+----------------+-----------------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |1993 |1994 |1995 |Росій-|Україна|Респуб-|Респуб-|Респуб-|Респуб-|Кирги- |Туркме-|Респуб-|Грузія|Азер-  |Респуб-|Литов- |Латвій-|Естон- |
|      |        |рік |рік |рік |ська |    |ліка  |ліка  |ліка  |ліка  |зька  |нистан |ліка  |   |байджан-|ліка  |ська  |ська  |ська  |
|      |        |   |   |   |Феде- |    |Біло- |Казах- |Узбеки-|Таджи- |Респуб-|    |Молдова|   |ська  |Вірме- |Респуб-|Респуб-|Респуб-|
|      |        |   |   |   |рація |    |русь  |стан  |стан  |кистан |ліка  |    |    |   |Респуб- |нія  |ліка  |ліка  |ліка  |
|      |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |ліка  |    |    |    |    |
|------------+----------------+-----+-----+-----+------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+--------+-------+-------+-------+-------|
|      |Підприємства  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|      |Російської   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|      |Федерації    |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|      |всього     |60,33|62,14|61,15|   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|      |в тому числі:  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|      |ВО "Ростсільмаш"|   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|      |всього     |41  |42,5 |43  |56,86 |18   |6,0  |10,0  |2,0  |1,6  |1,0  |0,2  |1,2  |0,02 |1,1   |0,02  |0,9  |0,8  |0,3  |
|      |в тому числі:  |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|Типу "Дон" |        |12  |12,5 |13  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|рисозбираль-|завод      |0,13 |0,14 |0,15 |64,0 |11,0  |-   |6,0  |5,0  |14,0  |-   |-   |-   |-   |-    |-   |-   |-   |-   |
|ні модифіка-|"Краснодаррис- |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|ції типу  |маш"      |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|"Дон"    |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|"Кубань"  |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|типу    |Красноярське  |15,7 |16,0 |14,5 |54,0 |6,0  |-   |30,0  |1,5  |-   |-   |-   |-   |-   |-    |-   |-   |6,5  |-   |
|"Єнісей"  |ВО по зернозби- |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|"Кедр"   |ральних комбай- |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|      |нах       |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|рисозбираль-|ВО "Дальсільмаш"|3,5 |3,5 |3,5 |74,0 |2,1  |4,0  |5,0  |12,0  |0,64  |-   |1,96  |-   |0,3  |-    |-   |-   |-   |-   |
|ні модифіка-|        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|ції на базі |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|"Єнісей",  |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
|"Кедр"   |        |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |    |    |    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
   *) Уточнюється щорічно за договорами та контрактами  на
поставку.
   *) Частка поставок від річного обсягу виробництва комбайнів
прийнята відповідно до наявного співвідношення у поставках в
період 1986-1991 років.
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Класи | Пропускна |Тип, модель  |Перспективний|Середньорічний|Частка в | Виконавці  та  строки  |
|комбайнів| здатність |       |парк (розра- |обсяг виробни-| парку |------------------------------|
|     |хлібної маси|       |хунковий)  |цтва машин,  |комбайнів| завершення | організації |
|     | кг/сек  |       |  тис. шт. |  тис. шт. |  %   | розробки  | серійного  |
|     |      |       |       |       |     | конструкції | виробництва |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                      |
|  Зернозбиральні комбайни,        860      86 *)    100                 |
|                                                      |
|    всього:                                               |
|                                                      |
| I      2-3    нові типу                       ДСКБ ВО    ВО "Таган-   |
|            КЗС-3 (М-900)                     Таганрозь-   розький ком-  |
|            типу "Єнісей-                     кий комбай-  байновий    |
|            900",       100      1011,6       новий завод", завод, 1994  |
|            включаючи                       1993             |
|            причіпні                       ДСКБ Красно-  Красноярське  |
|            модифікації                      ярського ВО по ВО по зерно-  |
|                                       зернозбираль- збиральних   |
|                                       них комбай-  комбайнах,   |
|                                       нах, 1993   1994      |
|                                                      |
| II     5-6    всього       290      2933,7       ДСКБ ВО    ВО "Таганрозь- |
|            в тому числі:                     "Таганрозький кий комбайно- |
|            типу                         комбайновий  вий завод" 1996|
|            КЗС-5(М-1200)                     завод", 1995         |
|            "Кедр-1200" **)                                   |
|            "Єніссй-1200М"                                   |
|            включаючи при-                    ДСКБ Красно-  Красноярське  |
|            чіпні модифі-                     ярського ВО  ВО по зернозби-|
|            кації                         ВО по зерно-  ральним комбай-|
|                                       збиральним   нам, 1994   |
|                                       комбайнам,          |
|                                       1993             |
|                                                      |
|            з них:                                       |
|                                                      |
|            для роботи на                                    |
|            схилах       15       1,5        1994      1995      |
|                                                      |
|            для збирання    35       3,5        1994      ВО "Дальсіль- |
|            рису                         1995      маш",     |
| _______________                                              |
|   *) У тому числі для Російської Федерації щорічно не менше 60%                    |
| від загального випуску.                                          |
|   **) До організації виробництва нових комбайнів комбайни СК-5М                    |
| "Нива" та "Єнісей"-1200" випускаються з пристроями для збирання                    |
| кукурудзи, круп'яних, сім'янників трав та соняшника (поставка з                    |
| Болгарії ПСП-1,5 або  організовується  його  виробництво  на                    |
| підприємствах  Російської  Федерації),  виходячи  із  заявок                    |
| споживачів.                                                |
|                                                      |
| III     7-8    "Дон-1200"     200      20      23,3  ДСКБ ВО    ВО "Ростсіль- |
|                                       "Ростсільмаш" маш" вироб-  |
|                                       розроблена  ляється    |
|            з них:                                       |
|            - для роботи                                    |
|            на схилах -                                     |
|            ("Дон-1200К")    5      0,5         1993      1995      |
|            - для збирання                                   |
|            кліщовини                                      |
|            (ККС-8)       4      0,4         1993      1993      |
|                                                      |
| IV     8-9    "Дон-1500А"    220       22     25,6  розроблена   виробляється  |
|            з них:                                       |
|            - для роботи у                                   |
|            нечорноземній                                    |
|            зоні ("Дон-                                     |
|            1500Н")       50       5                        |
|            - рисозбиральні                                   |
|            ("Дон-1500Р",                                    |
|            "Кубань")      4      0,4         розроблена   з-д "Краснодар-|
|                                              рисмаш", 1993 |
|                                                      |
| V      10-12   "Дон-2600ВД"                                    |
|            з роторним                                     |
|            МСУ)        50      5,0 *)    5,8  1994      ВО "Ростсіль- |
|            з них:                                маш"      |
|            рисозбиральні                                    |
|            на базі                                       |
|            "Дон-2600ВД"    0,1                1994      з-д "Краснодар-|
|                                              рисмаш", 1995 |
|                                                      |
|   *) Обсяг   виробництва  уточнюється  за  результатами                    |
| господарських випробувань.                                        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування змінних пристроїв та агрегатів|Середньорічний об'єм|     Виконавці та строки         |
|                      |  виробництва   |-----------------------------------------------|
|                      |   тис. шт.    | завершення розробки | організації серійного |
|                      |          |  конструкції   |    виробництва    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Жнивні частини для комплектації зернозби-                                    |
|ральних комбайнів та поставок в якості                                     |
|запасних частин, всього              98                              |
|з них:                                                     |
|жнивні частини до зернозбиральних комбайнів           ДСКБ ВО "Таганрозький ВО "Таганрозький     |
|пропускною спроможністю 2-3 кг/сек хлібної            комбайновий завод"  комбайновий завод",   |
|маси (комплекти)                  8       1993         1994           |
|                                                        |
|Жниварки шириною захвату 5 м; 6 м; 7 і              ДСКБ ВО "Таганрозький ВО "Тульський комбайновий|
|8,6 м (в комплекті з візками) до зерно-             комбайновий завод"  завод" в строки,     |
|збиральних комбайнів "Дон-1500",                 розроблені      встановлені для комбай- |
|"Дон-1200", "Дон-1500Р" (рисовий),                           нів "Нива" і сімейства  |
|"Дон-2600ВД" і ККС-8               45                  "Дон" і їхніх модифікацій|
|                                                        |
|Універсальні жниварки-хедери типу                ДСКБ Красноярського  Красноярське ВО по    |
|"Мак-Дон" шириною захвату 6,4 м; 7,6 м;             ВО по зернозбиральних зернозбиральних     |
|11 м до зернозбиральних комбайнів                комбайнах,      комбайнах,        |
|сімейства "Дон"                  10                              |
|                                                        |
|в тому числі:                          1993         1994           |
|                                                        |
|самохідні (в комплекті з енергетичними              ДСКБ ВО        ВО "Ростсільмаш",    |
|засобами типу Е-304 або "Дон-800")         5       "Ростсільмаш",                 |
|                                                        |
|                                 1994         1995           |
|                                                        |
|Уніфіковані жниварки шириною охоплення 5 м            ДСКБ Красноярського  Красноярське ВО     |
|і 6 м до зернозбиральних комбайнів                ВО по зернозбиральних по зернозбиральних    |
|"Кедр-1200" ("Енісей 1200М"),           25       комбайнах,      комбайнах        |
|                                 1993         1994           |
|                                                        |
|Універсальні жниварки-хедери шириною       10       ДСКБ Бердянського ВО Красноярське ВО по    |
|захвату 7,6 і 9,1 м до зернозбиральних              по жниварках,     зернозбиральних     |
|комбайнів "Кедр-1200" і "Дон-1200"                           комбайнах,        |
|                                 1993         1994           |
|                                            (в кооперації з     |
|                                            Бердянським ВО по    |
|                                            жниварках)        |
|                                                        |
|Уніфіковані мости ведучих коліс для зерно-    90       ДСКБ ВО "Таганрозький ВО "Таганрозький     |
|збиральних комбайнів, самохідних                 комбайновий завод"  комбайновий завод" (в  |
|сільськогосподарських машин, енергетичних            (в строки, встановле- строки встановлені для  |
|засобів та рисозбиральних комбайнів нових            ні для зернозбираль- зернозбиральних     |
|класів тяги 3; 2,2; 1 і 0,4 тс                  них комбайнів)    комбайнів)        |
|                                                        |
|Пристрої для комбайнів "Дон" для збирання     9       ДСКБ ВО "Ростсільмаш" ВО "Таганрозький     |
|соняшників                            розроблені      комбайновий завод",   |
|                                            освоєні         |
|                                                        |
|Пристрої для комбайнів "Дон" для збирання    7,5       ДСКБ ВО "Херсонський ВО "Херсонський     |
|кукурудзи                            комбайновий завод",  комбайновий завод",   |
|                                 розроблені      освоєні         |
|                                                        |
|Пристрої для комбайнів "Дон" для збирання    0,5       ДСКБ ВО "Ростсільмаш" ВО "Тульський комбайновий|
|люпину                                         завод"          |
|                                 розроблені      1993           |
|                                                        |
|Пристрої для комбайнів "Дон", "Кедр" для     1       СКБ Красноярського  Красноярське ВО по    |
|збирання сої                           ВО по зернозбиральних зернозбиральних комбайнах|
|                                 комбайнах,                   |
|                                 розроблені      1993           |
|                                                        |
|Пристрої до комбайнів "Дон" для збирання     1       ДСКБ ВО "Ростсільмаш" ВО "Ростсільмаш"     |
|круп'яних культур                                                |
|                                                        |
|Пристрої до комбайнів "Дон" для прибирання    0,6          -"-            -"-      |
|насінників трав                                                 |
|                                                        |
|Підбирачі до зернозбиральних комбайнів      70       ДСКБ ВО "Ростсільмаш" Завод "Міллеровосільмаш" |
|"Дон"                              розроблені      освоєні         |
|                                                        |
|Платформи підбирачів до зернозбиральних      35          -"-       Завод "Морозівськсільмаш"|
|комбайнів "Дон"                                    освоєні         |
|                                                        |
|Подрібнювачі соломи до зернозбиральних      10          -"-       Завод "Калитвасільмаш"  |
|комбайнів "Дон"                                                 |
|                                                        |
|Підбирачі-ущільнювачі ПВ-6            15       ДСКБ ВО "Ростсільмаш" ВО "Таганрозький     |
|                                            комбайновий завод"    |
|                                 розроблені      освоєні         |
|                                                        |
|Універсальні скирдувальні агрегати УСА-10     2       ДСКБ ВО "Ростсільмаш" Завод "Урюпінськсільмаш" |
|                                 розроблені      освоєні         |
|                                                        |
|Навантажувачі-копновози-стогоклади ПКС-1,6     3          -"-            -"-      |
|                                                        |
|Гусеничний енергетичний модуль ГЕМ-100      0,5       ГСКБ заводу "Красно- Завод "Краснодаррисмаш" |
|                                 даррисмаш", 1993                |
|                                                        |
|Валкова жниварка типу ЖВР-10А          2,0       Завод "Кзил-     Завод "Кзил-Ордарисмаш" |
|                                 Ордарисмаш" (закупка              |
|                                 документації у                 |
|                                 Бердянського ВО по               |
|                                 жниварках)                   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
     4. Розробка нових конструкцій збиральної техніки
 
-----------------------------------------------------------------------------------
|    Найменування сільгоспмашин      |Організація розробник|Строк розробки|
|                      |   конструкції   | конструкції |
|---------------------------------------------------------------------------------|
|Самохідний зернозбиральний комбайн роторного ДСКВ ВО "Ростсільмаш" 1993-1995 роки|
|типу "Дон-2600ВД" з пристроями                          |
|                                         |
|Самохідний рисозбиральний колісний комбайн      -"-      1993-1995 роки|
|роторного типу "Дон-2600ВДР"                           |
|                                         |
|Причіпний швидкорозвантажувальний копнувач      -"-      1993-1994 роки|
|ПКБ-60                                      |
|                                         |
|Самохідні зернозбиральні комбайни для мало- ДСКБ ВО "Таганрозький        |
|контурних полів і їхні модифікації з     комбайновий завод"         |
|пристроями для збирання різних культур                      |
|пропускною здатністю:                              |
|- 3 кг/сек (КЗС-3)                         1993-1994 роки|
|- 5 кг/сек (КЗС-5)                         1993-1994 роки|
|                                         |
|Універсальні жниварки-хедери типу      ДСКБ Красноярського  1993 рік   |
|"Мак-Дон" захватом 9,1 і 11 м        ВО по зернозбираль-         |
|                       них комбайнах            |
|                       (закупка документації        |
|                       у Бердянського ВО по        |
|                       жниварках)             |
|                                         |
|Родина зерно-рисозбиральних комбайнів    ДСКБ Красноярського  1993-1996 роки|
|"Єнісей-1200М", "Єнісей-900", "Кедр" та   ВО по зернозбиральних        |
|їхні модифікації з пристроями для      комбайнах              |
|збирання різких культур                             |
|                                         |
|Засоби нормалізації мікроклімату для кабін  СКТБ ВО "Радіатор"  1993-1996 роки|
|сільськогосподарських машин         м. Оренбург             |
-----------------------------------------------------------------------------------
 
       5. Орієнтовні обсяги капіталовкладень та
    будівельно-монтажних робіт, необхідні для створення
   додаткових потужностей та організації серійного випуску
      зернозбиральної техніки в 1993-1995 роках
         (за цінами на 1 січня 1991 року)
 
----------------------------------------------------------------------------------
|   Держави       |Обсяги капіталовкладень|    в тому числі на    |
|             |всього (млн. руб.)   |               |
|             |-----------------------+------------------------------|
|             | в т.ч. будівельно-  |   1993   |  1994-1995  |
|             |  монтажні роботи   |   рік   |   роки   |
|--------------------------------------------------------------------------------|
|Російська Федерація    2900,89/1685,09     767,05/492,7  2133,84/1192,52|
|                                        |
|Республіки Узбекистан   64,0/28,0        12,0/8,0    52,0/20,0   |
|                                        |
|Республіка Таджикистан  41,3/33,1        11,3/7,5    30,0/25,6   |
|                                        |
|Республіка Казахстан   39,4/27,7        10,4/8,9    29,0/18,8   |
|                                        |
|Республіка Молдова    13,3/5,2        3,3/3,0    10,0/2,2    |
|                                        |
|Республіка Вірменія    4,0/1,6           -     4,0/1,6    |
|                                        |
|ВСЬОГО:          3062,89/1780,69     804,05/519,97 2258,84/1260,72|
----------------------------------------------------------------------------------
 
       6. Орієнтовні обсяги капіталовкладень та
    будівельно-монтажних робіт, необхідні для створення
    додаткових потужностей на підприємствах, що беруть
     участь у виробництві зернозбиральної техніки в
             1993-1995 роках
      (за цінами на 1 січня 1991 р., уточнюються
          щорічно договорами підряду)
 
       капітальні вкладення, всього (млн. руб.)
        в т. ч. будівельно-монтажні роботи
 
------------------------------------------------------------------------------------------
|   Найменування підприємств   |   Всього на  |     в тому числі на     |
|                  | 1993-1995 роки |---------------------------------|
|                  |         |  1993 рік  | 1994-1995 роки |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                    Російська Федерація               |
|                                            |
|Виробниче об'єднання "Ростсільмаш"                           |
|всього               1035,39/664,37   267,10/203,69  768,29/460,68  |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        757,03/405,07   177,03/120,09  580,0/287,98  |
|невиробниче будівництво       278,36/259,3    90,07/83,6    188,29/175,70  |
|з них                                          |
|                                            |
|Завод "Ростсільмаш",                                  |
|всього               807,24/503,04   195,77/152,17  611,47/350,87  |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        599,74/309,24   126,6/87,57   473,14/221,67  |
|невиробниче будівництво       207,5/193,8    69,17/64,6    138,33/129,2  |
|                                            |
|Завод "Калитвасільміш"                                 |
|всього               148,80/112,41   53,46/40,83   95,34/71,58   |
|у тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        93,63/62,33    35,06/24,13   58,57/38,20   |
|невиробниче будівництво       55,17/50,08    18,4/16,7    36,77/33,38   |
|                                            |
|Завод "Міллеровосільмаш"                                |
|всього               79,35/48,92    17,87/10,69   61,48/38,23   |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        63,66/33,50    15,37/8,39    48,29/25,11   |
|невиробниче будівництво       15,69/15,42    2,5/2,3     13,19/13,12   |
|                                            |
|Завод "Краснодаррисмаш"                                 |
|всього               36,8/24,8     9,12/7,55    27,68/17,25   |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        29,2/18,1     6,62/5,25    22,58/12,85   |
|невиробниче будівництво       7,6/6,7      2,5/2,3     5,1/4,4     |
|                                            |
|Виробниче об'єднання "Таганрозький                           |
|комбайновий завод"                                   |
|всього               425,88/171,72   143,13/57,8   282,75/113,91  |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        369,4/119,52    123,13/39,81   246,27/79,71  |
|невиробниче будівництво       56,48/52,3     20,0/18,0    36,48/34,3   |
|                                            |
|ДСКБ ВО "Таганрозький комбайновий                            |
|завод                                          |
|всього               18,50/14,33    7,70/6,21    10,80/8,12   |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        14,61/10,74    6,70/5,31    7,91/5,43    |
|невиробниче будівництво       3,89/3,59     1,0/0,9     2,89/2,69    |
|                                            |
|                                            |
|Краснодарський завод "Жовтень"                             |
|всього               71,70/35,80    15,1/7,2     56,60/28,60   |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        58,7/27,0     12,5/5,4     46,20/21,60   |
|невиробниче будівництво       13,0/8,8      2,6/1,8     10,4/7,0    |
|                                            |
|Завод "Зерноградгідроагрегат"                              |
|всього               30,0/20,2     10,0/6,86    20,0/13,34   |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        10,5/7,2      3,0/2,2     7,5/5,0     |
|невиробниче будівництво       19,5/13,0     7,0/4,66     12,5/8,34    |
|                                            |
|Саратовський завод "Серп і молот"                            |
|всього               35,86/16,70    9,50/7,3     26,36/9,40   |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        28,26/9,5     5,7/3,7     22,56/5,8    |
|невиробниче будівництво       7,60/7,2      3,80/3,6     3,8/3,6     |
|                                            |
|Завод "Аксайкардандеталь"                                |
|всього               35,2/9,8      12,1/3,1     23,1/6,7    |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        29,2/5,2      11,1/2,2     18,1/3,0    |
|невиробниче будівництво       6,0/4,6      1,0/0,9     5,0/3,7     |
|                                            |
|Завод "Омськгідропривід"                                |
|всього               60,5/45,8     11,90/8,4    48,60/37,4   |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        38,5/26,0     8,8/5,9     29,70/20,1   |
|невиробниче будівництво       22,0/19,8     3,1/2,5     18,9/17,3    |
|                                            |
|Красноярське виробниче об'єднання                            |
|по зернозбиральних комбайнах                              |
|всього               160,47/121,64   53,49/40,55   106,98/81,09  |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        146,66/109,05   48,89/36,35   97,77/72,7   |
|невиробниче будівництво       13,81/12,59    4,6/4,2     9,21/8,39    |
|                                            |
|Красноярське ВО "Сибволокно"    110,5/59,5     26,78/13,13   83,72/46,37   |
|                                            |
|Красноярський шинний завод з                              |
|виготовлення шин для "Кедр-1200"                            |
|та його модифікацій                                   |
|всього               80/50       26,7/16,7    53,3/33,3    |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        80/50       26,7/16,7    53,3/33,3    |
|                                            |
|Красноярський завод гумовотехічних                           |
|виробів                                         |
|всього               168,2/58      24,7/15,0    143,5/43,0   |
|в тому числі                                      |
|для організації виробництва                               |
|гумовотросової гусениці *)     94,2/13        -       94,2/13     |
|                                            |
|*) Додатково необхідно 18 млн. доларів для закупівлі імпортного устаткування      |
|                                            |
|Магнітогорський металургічний                              |
|комбінат                                        |
|(освоєння випуску троса діметром                            |
|3,2 мм для гумовотросової гусениці) 10/4         -       10/4      |
|                                            |
|ВО "Радіатор", м. Оренбург,                               |
|всього               91,59/44,06    30,69/17,82   60,90/26,24   |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        79,92/34,69    24,82/13,12   55,10/21,57   |
|невиробниче будівництво       11,67/9,37     5,87/4,7     5,80/4,67    |
|                                            |
|Бузулукський механічний завод                              |
|всього               9,65/7,9      1,97/1,91    7,68/5,99    |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        3,54/3,01     1,03/0,97    2,51/2,04    |
|невиробниче будівництво       6,11/4,89     0,94/0,94    5,17/3,95    |
|                                            |
|Підприємство УХ-16/3 МВС Росії                             |
|з виробництва копнувачів      18,0/14,8     7,3/6,6     10,7/8,2    |
|                                            |
|Установа ЯО-100/2 і ЯО-100/3 МВС                            |
|Росії з виробництва радіаторів   3,0/1,5      3,0/1,5       -      |
|                                            |
|Установа УН-1612/29 МВС Росії з                             |
|виробництва підбирача        12,5/10,5     4,6/3,78     7,9/6,72    |
|                                            |
|Красноярське виробниче об'єднання                            |
|по зернозбиральних комбайнах                              |
|в тому числі:                                      |
|                                            |
|Назарівський завод                                   |
|сільськогосподарського                                 |
|машинобудування                                     |
|всього               258,26/178,15   27,13/18,41   231,13/159,74  |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        176,14/101,49   24,13/15,61   152,01/85,88  |
|невиробниче будівництво       82,12/76,66    3,0/2,8     79,12/73,86   |
|                                            |
|Назарівський завод                                   |
|"Сільгоспзапчастина"                                  |
|всього               15,8/10,4     5,0/4,5     10,8/5,9    |
|                                            |
|Тульський комбайновий завод                               |
|всього               126,50/68,0    46,5/27,5    80,0/40,5    |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        98,50/42,0     38,5/20,0    60,0/22,0    |
|невиробниче будівництво       28,0/26,0     8,0/7,5     20,0/18,5    |
|                                            |
|Завод "Морозівськсільмаш"                                |
|всього               54,6/32,0     10,74/7,93    43,86/24,07   |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        46,6/25,0     8,07/5,6     38,53/19,4   |
|невиробниче будівництво       8,0/7,0      2,67/2,33    5,33/4,67    |
|                                            |
|Завод "Урюпінськсільмаш"                                |
|всього               17,13/16,08    7,8/7,57     9,33/8,51    |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        15,33/14,28    6,0/5,77     9,33/8,51    |
|невиробниче будівництво       1,8/1,8      1,8/1,8       -      |
|                                            |
|ВО "Краснодарсільмаш"                                  |
|всього               14,86/5,23     5,0/1,75     9,86/3,48    |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        8,86/0,73     3,0/0,25     5,86/0,48    |
|невиробниче будівництво       6,0/4,5      2,0/1,5     4,0/3,0     |
|                                            |
|                    Республіка Молдова               |
|                                            |
|Сорокський завод "Гідропривід"                             |
|всього               13,3/5,2      3,3/3,0     10,0/2,2    |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        12,4/4,4      2,4/2,2     10,0/2,2    |
|невиробниче будівництво       0,9/0,8      0,9/0,8       -      |
|                                            |
|                    Республіка Таджикистан             |
|                                            |
|Завод "Таджикгідроагрегат"                               |
|всього               41,3/33,1     11,3/7,5     30,0/25,6    |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        15,4/8,1      6,3/2,7     9,1/5,4     |
|невиробниче будівництво       25,9/25,0     5,0/4,8     20,9/20,2    |
|                                            |
|                    Республіка Узбекистан              |
|                                            |
|Завод "Намангансільмаш"                                 |
|НВО "Середазсільгоспмаш"      64,0/28,0     12,0/8,0     52,0/20,0    |
|                                            |
|                    Республіка Казахстан               |
|                                            |
|Завод "Кзил-Ордарисмаш"                                 |
|всього               39,4/27,7     10,4/8,9     29,0/18,8    |
|в тому числі:                                      |
|виробниче будівництво        33,5/22,3     8,5/7,3     25,0/15,0    |
|невиробниче будівництво       5,9/5,4      1,9/1,6     4,0/3,8     |
|                                            |
|                    Республіка Вірмнія               |
|                                            |
|НВО "Наіріт", м. Єреван                                 |
|(освоєння випуску клею АРМЛОК-01,                            |
|АРМЛОК-011 для виробництва                               |
|гумовотросової гусениці)      7,0/3,0               7,0/3,0     |
------------------------------------------------------------------------------------------
 
      7. Прогноз щодо введення в дію потужностей
       по виробленню зернозбиральної техніки
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування сільгоспмашин, |Підприємство виробник |Один. виміру|Потужність на |Потужність, що|Строк введення потужностей|Генеральний підрядчик |
|пристроїв          |           |      |1 січня 1993 р.|вводиться   |--------------------------|           |
|              |           |      |        |       |1993 рік|1994 рік|1995 рік|           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Комбайни сімейства "Дон"   ВО "Ростсільмаш"     тис. шт.   28,53      17,5 *)    4,0   6,0   7,5  Концерн "Роспівденбуд"|
|Алюмінієве лиття           "        тис. тонн   6,5       5,5     3,0   1,0   1,5      "       |
|Вироби з пластмас          "          "      -       12,0     4,0   2,0   6,0      "       |
|                                                                         |
|Сільськогосподарські машини Завод "Калитвасільмаш"  млн. руб.   17,7      49,4     15,0   15,0   19,4      "       |
|та запасні частини                                                                |
|Лиття по моделям,          "        тис. тонн    -       5,0      -    5,0    -       "       |
|що виплавляються                                                                 |
|                                                                         |
|Підбирачі зернових культур  Завод "Міллеровосіль-  тис. шт.   15,0      70,0     25,0   25,0   20,0      "       |
|               маш"                                                        |
|                                                                         |
|Платформи-підбірники     Завод "Морозівськ-      "     10,0      40,0     25,0   5,0   10,0      "       |
|               сільмаш"                                                      |
|                                                                         |
|Жниварки до зернозбираль-  ВО "Тульський комбай-    "     15,0      30,0      -   12,25  17,75  Концерн "Роспівнічзах-|
|них комбайнів сімейства   новий завод"                                         буд"         |
|"Дон" шириною охоплення                                                             |
|5; 6; 7 і 8,6 м.                                                                 |
|всього                                                                      |
|                                                                         |
|в тому числі:        ВО "Тульський комбай-  тис. шт.    -       12,5      -    6,1   6,4      "       |
|до комбайнів "Дон-1500",   новий завод"                                                    |
|"Дон-1500Р", з них по                                                              |
|ширині захвату жниварок:                                                             |
|  8,6 м              "          "      -       6,0      -    3,0   3,0      "       |
|  7,0 м              "          "      -       6,5      -    3,1   3,4      "       |
|                                                                         |
|до комбайнів "Дон-1200",   ВО "Тульський комбай-                                     Концерн "Роспівнічзах-|
|"Дон-2600" та його модифіка- новий завод"                                         буд"         |
|цій                          тис. шт.    -       17,5      -    6,15  11,35             |
|з них по ширині захвату                                                             |
|жниварок:                                                                    |
|  8,6 м              "          "      -       4,0      -    2,0   2,0      "       |
|  7 м               "          "      -       7,5      -    3,5   4,0      "       |
|  6 м               "          "              3,0      -    -    3,0      "       |
|  5 м (рисозбиральні)       "          "              3,0      -    0,65   2,35      "       |
|та інші спеціальні жниварні                                                           |
|частини та пристрої                                                               |
|                                                                         |
|Зернозбиральні комбайни з  ВО "Таганрозький ком-                                                |
|пристроями для різних    байновий завод"                                                   |
|культур                                                                     |
|  - КЗС-3                      тис. шт.    -       3,0      -    1,0   2,0  Концерн "Роспівден-  |
|  - КЗС-5                        "      -       1,0      -    -    1,0  буд"         |
|                                                                         |
|*) Формування проектних потужностей з випуску 75,0 тис.шт, машин сімейства "Дон" завершується в 1996-1997 роках шляхом переоснащення       |
|  діючого виробництва з випуску комбайнів "Нива".                                                |
|                                                                         |
|Уніфіковані мости ведучих  ВО "Таганрозький ком-  тис. шт.   14       76,0     14,0   22,0   40,0      "       |
|коліс            байновий завод"                                                   |
|                                                                         |
|Гарячі штамповки           "          "     30       15,0     5,0   5,0   5,0      "       |
|                                                                         |
|Виробничо-експериментальний ДСКБ ВО "Таганрозький  тис.кв.м.    -       10,0      -    -   10,0  Мале підприємство   |
|корпус            комбайновий завод"                                      "Шельф"        |
|                                                                         |
|Гідроприводи та гідроавтома- Завод "Таджикгідро-   млн. руб.   29,725     25,11     5,97   5,97   3,17  Визначає Уряд Респуб- |
|тика             агрегат"                                           ліки Таджикистан   |
|                                                                         |
|Гідроприводи та гідроавтома- Завод "Зерноградгідро-    "     23,756      3,8     1,8   1,0   1,0  УС Ростовської АЕС  |
|тика             агрегат"                                           Міненерго Росії    |
|                                                                         |
|Гідроциліндри поршневі        "        тис. шт.    -      136,0     70,0   38,0   28,0      "       |
|                                                                         |
|Лиття з високоміцного чавуну Краснодарський завод   тис. тон   80,0      40,0      -    -   40,0  "Краснодарбуд" кон-  |
|               "Жовтень"                                           церну "Роспівденбуд" |
|                                                                         |
|Гідроприводи та гідроавтома- Завод "Омськгідро-    млн. руб.   33,562     25,0     5,0   8,3   11,7  ТСО "Омськбуд" асоці- |
|тика             привід"                                            ації "Росуралсиббуд" |
|                                                                         |
|Насоси-дозатори рульового      "        тис. шт.    -      150,0     75,0   37,0   38,0      "       |
|управління                                                                    |
|                                                                         |
|Гідромотори та насоси    Сорокський "Гідро-      "     9,72      2,1     0,9   0,6   0,6  Мінбуд Республіки   |
|               привід"                                            Молдова        |
|                                                                         |
|Розподільні вали       Саратовський завод    тис. шт.   170,0      100,0     30,0   30,0   40,0  Концерн "Роспівден-  |
|               "Серп і молот"                                        буд"         |
|                                                                         |
|Зернозбиральні комбайни   Красноярське ВО по    тис. шт.   22,5       -      -    -    -   Асоціація "Росуралсиб-|
|Кедр" з пристроями для    зернозбиральних           (Єнісей)                         буд"         |
|збирання різних культур   комбайнах        млн. руб    -      243,15    81,05  81,05  81,05             |
|                                 ("Кедр")                                    |
|                           тис. шт.    -       8,0      -    -    8,0             |
|                                                                         |
|Молотилки рисозбиральних       "        тис. шт.    -       3,5      -    -    3,5             |
|комбайнів "Кедр-1200Р"                                                              |
|                                                                         |
|Лиття чавунне        Назарівський завод    тис. тон   60,0      20,0      -    -   20,0  УС "Назарівгресбуд"  |
|               сільськогосподарського                                    Мінпаливенерго Росії |
|               машинобудування                                                   |
|                                                                         |
|Жниварні частини до     Назарівський завод    тис. шт.   42,0      32,0     1,5   2,0   28,5      "       |
|комбайнів "Кедр" захватом  сільськогосподарського       (до "Єнісею")                                  |
|5 і 6 м           машинобудування                                                   |
|                                                                         |
|Візки для перевезення                   "      -       20,0      -    -   20,0      "       |
|жниварок                                                                     |
|                                                                         |
|Платформи підбирача з        "          "      -       5,0      -    -    5,0      "       |
|приставкою                                                                    |
|                                                                         |
|Універсальні жниварки-хедери     "        тис. шт.    -       25,0      -    -   25,0      "       |
|захватом 9,6 м                                                                  |
|                                                                         |
|Водяні радіатори та охоло-  Оренбурзький завод    млн. руб.    -      217,0     33,4   50,0  133,6  Асоціація "Росуралсиб-|
|джувачі повітря       "Радіатор"                                          буд"         |
|                                                                         |
|Радіатори обігрівача     Бузулукський       млн. руб.    -       6,8      -    -    6,8      "       |
|               механічний завод                                                  |
|                                                                         |
|Виробництво нитки СВМ для  Красноярське ВО "Сиб-  тонн      -      600,0      -   300,0  300,0      "       |
|нових ременів        волокно"                                                      |
|                                                                         |
|Гумовотросова гусениця    Красноярський завод   тис. шт.    -       10,0 *)    -    -   10,0      "       |
|               гумовотехнічних                                                   |
|               виробів                                                       |
|                                                                         |
|Трос для гумовотросової   Магнітогорський     тис. км.    -       12,0      -   12,0    -   Асоціація       |
|гусениці           меткомбінат                                          "Росуралсиббуд"    |
|                                                                         |
|Клей АРМЛОК-01 і       НВО "Наіріт"       тонн      -      1000,0      -  1000,0    -   Мінбуд Республіки   |
|АРМЛОК-011 для вироб-    м. Єреван                                           Вірменія       |
|ництва гумовотросової                                                              |
|гусениці                                                                     |
|                                                                         |
|Рисові жниварки       Завод          млн. руб.    -       64,6      -    -   64,6  Концерн "Казахстанбуд"|
|               "Кзил-Ордарисмаш"                                                  |
|                                                                         |
|Рисозбиральні комбайни на  ВО "Дальсільмаш"     тис. шт.    3,5       3,5      -    -    3,5  Реконструкція наявних |
|гусеничному ходу (на базі                     (на базі                        потужностей силами  |
|Кедр")                               "Єнісея")                        підприємства     |
|                                                                         |
|Комбайн гусеничний рисо-   Завод          млн. руб.    -       29,5     8,5   10,0   11,0  Концерн "Роспівнічбуд"|
|збиральний "Кубань"     "Краснодаррисмаш"                                                  |
|                                                                         |
|Карданні вали        Завод          тис. шт.  4239,0      210,0     60,0  115,0   35,0      "       |
|               "Аксайкардандеталь"                                                 |
|                                                                         |
|Втулочно-роликові цепи типу ВО "Краснодарсільмаш"  км       -      2500,0      -   800,0  1700,0  Кооперативне БМУ   |
|ПР25,4-6000 і 2ПР25,4-11400                                                "Сільмаш"       |
|                                                                         |
|Термоси для сільгоспмашин  Завод          тис. шт.    -      500,0    100,0  400,0    -   Визначає Уряд Респуб- |
|               "Намангансільмаш"                                       ліки Узбекистан    |
|                                                                         |
|*) Відповідно до укладеного контракту на поставку імпортного устаткування та організацію виробництва.                      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    8. Забезпечення виробництва зернозбиральної техніки
    комплектуючими виробами, спеціальним устаткуванням
             та матеріалами
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування комплектуючих виробів,     Концерни, асоціації       Отримувач             |
|спеціального устаткування та матеріалів  підприємства-постачальники                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Електромагніти ЕМ 45           НВО "Азерелектротерм"        ВО "Ростсільмаш"           |
|                     ВО "Бакелектроапарат"        Кіровоградський завод        |
|                                       "Гідросила"             |
|                                                          |
|Спеціалізоване електрозварювальне     Концерн "Електротермозвар",     Вінницький з-д тракторних      |
|обладнання *)               з-д "Електрик",           агрегатів. Мелітопольський з-д    |
|                     м. Санкт-Петербург         тракторних агрегатів, з-д      |
|                                       "Зерноградгідроагрегат"       |
|                                                          |
|Ущільнювальні кільця на основі фтор-   Асоціація "Еластотехніка",     ВО "Ростсільмаш", Бердянське     |
|каучука, емалі, привідні ремені, шини,  концерн "Шинопром"         ВО по жниваркам, ВО         |
|формовочні гумовотехнічні вироби,                       "Таганрозький комбайновий з-д",   |
|безазбестовий матеріал для накладок                      Красноярське ВО по          |
|муфт зчеплення                                зернозбиральних комбайнах      |
|                                                          |
|Сидіння, радіатори, підбирачі, копнувачі ВО "Радіатор", м. Оренбург,     ВО "Ростсільмаш"           |
|                     МВС Російської Федерації,      Красноярське ВО по          |
|                     МВС Киргизької Республіки      зернозбиральних комбайнах      |
|                                                          |
|Автоматичні верстатні комплексні лінії,  Заводи Державного акціонерного   ВО "Ростсільмаш", Бердянське     |
|різне обладнання             об'єднання "Станкоінструмент"    ВО по жниваркам, ВО         |
|                     заводи за визначенням ГАО      "Таганрозький комбайновий з-д",   |
|                                       Красноярське ВО по          |
|                                       зернозбиральних комбайнах      |
|                                       заводи:               |
|                                       "Зерноградгідроагрегат",       |
|                                       "Омськгідропривід",         |
|                                       Краснодарський "Жовтень",      |
|                                       СКТБЕ НВО "Електроапарат",      |
|                                       м. Харків              |
|                                                          |
|*) Строки поставки 22 од. електрозварювального обладнання для ВО "Ростсільмаш"                   |
|  в 1993-1995 роках уточнюються договорами на підставі технічних вимог на його розробку              |
|                                                          |
|                                                          |
|Диски фрикційні              Завод порошкової металургії     ВО "Ростсільмаш"           |
|                     м. Молодечно                               |
|                                                          |
|Кондиціонери, фари-блимавки, гідравлічні ВО "Радіатор", м. Оренбург,     ВО "Ростсільмаш"           |
|трансмісії, корпусні деталі        дослідний з-д НВО "КТИСМ"      ВО "Таганрозький комбайновий     |
|гідроагрегатів, колеса, троси, електронні м. Запоріжжя, АП "Гідравліка",   завод". Красноярське ВО       |
|блоки, насоси, гумовотросова гусенична  СКБ "Сільгоспмашавтоматика",    по зернозбиральних комбайнах.    |
|стрічка, фторкаучук            з-ди: Кіровоградський "Гідросила", Підприємства асоціації "Еласто-   |
|                     "Зерноградгідроагрегат",      техніка" і концерну "Шинопром"    |
|                     Красноярський ГТВ, заводи Мінпрому                    |
|                     Росії                                  |
|                                                          |
|Універсальне технологічне обладнання   Спеціалізовані організації і    ВО "Ростсільмаш",          |
|                     підприємства за визначенням     ВО "Таганрозький комбайновий завод", |
|                     держав               ВО "Парголовський завод", заводи:  |
|                                       "Краснодаррисмаш", "Гідросила",   |
|                                       Мелітопольський тракторних      |
|                                       агрегатів. "Зерноградгідроагрегат", |
|                                       "Омськгідропривід", Краснодарський  |
|                                       "Жовтень", Вінницький тракторних   |
|                                       гідроагрегатів, "Таджикгідроагрегат",|
|                                       СКТБЕ НВО "Електроапарат" м. Харків |
|                                                          |
|Підйомно-транспортне та інше       Концерни: "Тяженергомаш",      Підприємства асоціації        |
|технологічне обладнання          "Трансмаш", "Хімнафтомаш"      "Еластотехніка" і концерну "Шинопром"|
|                                                          |
|Алюмінієвий прокат харчовий,       Каменськ-Уральський метзавод    НВО "Середазсільгоспмаш"       |
|поліетилен                Куйбишевського металургійного ВО,  Завод "Намангансільмаш"       |
|                     ВО "Оргсинтез" м. Казань                        |
|                                                          |
|                                                          |
|Примітки: Розширена номенклатура матеріалів і комплектуючих виробів, що                      |
|поставляється для виробництва зернозбиральної техніки, наведена в розділі 9                    |
|цієї програми.                                                   |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
    9. Забезпечення виробництва зернозбиральної техніки
    на підприємствах виробничих об'єднань "Ростсільмаш",
    "Дальсільмаш" і Красноярського ВО по зернозбиральних
     комбайнах, а також на заводі "Краснодаррисмаш",
       матеріалами і комплектуючими виробами
            в 1993-1995 роках
 
----------------------------------------------------------------------
|  Найменування матеріалів    | Підприємство-постачальник    |
|  і комплектуючих виробів    |                 |
|----------------------------------+---------------------------------|
|        1         |       2         |
|--------------------------------------------------------------------|
|Забезпечення ВО "Ростсільмаш" для випуску комбайнів типу "Дон" і  |
|"Нива" в тому числі:                        |
|                УКРАЇНА               |
|--------------------------------------------------------------------|
|Двигуни типу СМД         |ВО Харківський моторобудівний  |
|                 |завод "Серп і Молот"       |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Диски коліс            |Кременчуцький колісний завод   |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Гідроприводи об'ємні       |Кіровоградський завод "Гідросила"|
|----------------------------------+---------------------------------|
|Підсилювачі потоку, амортизатори |Мелітопольський завод тракторних |
|                 |гідроагрегатів          |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Рукави високого тиску       |ВО "Рівненський завод тракторних |
|                 |агрегатів"            |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Троси дистанційного управління  |       -"-        |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Рукави з металообплетенням    |       -"-        |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Підшипники            |ГПЗ-8, м. Харків, ГПЗ-16,    |
|                 |м. Вінниця, ГПЗ-28, м. Луцьк   |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Гумовотехнічні вироби       |Заводи гумовотехнічних виробів, |
|                 |міста Біла Церква, Суми,     |
|                 |Лисичанськ            |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Шини               |ВО "Білоцерківськшина"; ВО    |
|                 |"Дніпрошина", м. Дніпропетровськ |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Сегменти різальних апаратів    |Завод "Сімферопольсільмаш"    |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Плафони, ліхтарі, розетки, вилки |Завод "Автоелектроапаратура",  |
|                 |м. Сутиски, Вінницька область  |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Датчики втрати зерна       |Завод "Кратон", Луганська область|
|----------------------------------+---------------------------------|
|Електромагніти швидкого зупинення |Центр "Сіргіс", м. Харків    |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Пристрої для збирання кукурудзи  |Херсонський комбайновий завод  |
|ППК-4               |                 |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Регулятори температури автоматичні|Завод "Маяк", м. Севастополь   |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Апаратура світлосигнальна     |Завод "Електрон", м. Жовті Води |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Терморегулятори          |Завод "Електроприлад",      |
|                 |м. Тростянець, Сумська область  |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Кільця ущільнювальні       |Завод "Трактородеталь", м. Лозова|
|----------------------------------+---------------------------------|
|Накладки, накладки фрикційні   |Завод азбесто-технічних виробів, |
|                 |м. Біла Церква          |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Деталі з пластмас 57 найменувань |Завод пластмас, м. Луцьк     |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Металопрокат, труби, чавун    |Металургійні заводи (міста    |
|ливарний, феромарганець,     |Єнакієво, Макіївка,       |
|феросиліцій, кокс         |Костянтинівськ,         |
|                 |Дніпропетровськ) Металургійні  |
|                 |комбінати (міста         |
|                 |Дніпродзержинськ, Кривий Ріг,  |
|                 |Донецьк, Запоріжжя, Комунарськ, |
|                 |Маріуполь, Дніпропетровськ,   |
|                 |Нікополь, Стаханів)       |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Дріт сталевий, канати       |Канатний завод, м. Харцизьк   |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Алюміній первинний в чушках    |Алюмінієвий завод, м. Запоріжжя |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Шумопоглинаючий облицювальний   |Завод пластмас, м. Бровари    |
|матеріал             |                 |
|--------------------------------------------------------------------|
|             РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ            |
|--------------------------------------------------------------------|
|Електронні блоки         |Завод "Світлотрон", м. Брест   |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Лампи               |Електроламповий завод, м. Брест |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Домкрати гідравлічні       |Агрегатний завод, м. Барановичі |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Диски фрикційні 231.130.02 сб   |Завод порошкової металургії,   |
|                 |м. Молодечно           |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Гофротруби            |Завод "Білвторполімер", м. Гродно|
|----------------------------------+---------------------------------|
|Шини, камери           |Завод великогабаритних шин,   |
|                 |м. Бобруйськ           |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Вал-шестерні, шестерні, колеса  |НВО "Білновтех", м. Гомель    |
|зубчаті              |                 |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Сталь конструкційна (бунти)    |Білоруський металургійний завод, |
|                 |м. Жлобин            |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Гнуті профілі           |Завод дрібних металоконструкцій, |
|                 |м. Молодечно           |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Вироби з піногуми         |Орендне підприємство       |
|                 |"Білорусьгумотехніка",      |
|                 |м. Бобруйськ           |
|--------------------------------------------------------------------|
|             ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА           |
|--------------------------------------------------------------------|
|Амперметри, покажчики,      |Завод "Автоприлад", м. Рига   |
|склоочищувачі, датчики      |                 |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Цепи ПР-15,875-2300-1       |Завод приводних цепів,      |
|                 |м. Даугавпілс          |
|--------------------------------------------------------------------|
|             ЛИТОВСЬКА РЕСПУБЛІКА           |
|--------------------------------------------------------------------|
|Дах склопластиковий        |ПК ЦК ДОСААФ, м. Шальчінінкай  |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Шарові головки 2-х найменувань  |Завод пластмас, м. Вільнюс    |
|--------------------------------------------------------------------|
|            АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА РЕСПУБЛІКА          |
|--------------------------------------------------------------------|
|Електромагніти ЕМ-36       |НВО "Азерелектротерм",      |
|                 |ВО "Бакелектроапарат"      |
|--------------------------------------------------------------------|
|              РЕСПУБЛІКА ВІРМЕНІЯ           |
|--------------------------------------------------------------------|
|Бентоніт             |Іджеванський кар'єр, м. Іджеван |
|--------------------------------------------------------------------|
|              РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА            |
|--------------------------------------------------------------------|
|Світильники            |УПП ВОС, м. Сороки        |
|--------------------------------------------------------------------|
|             РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН           |
|--------------------------------------------------------------------|
|Шини 310 х 406          |ВО "Чимкентшина", м. Чимкент   |
|--------------------------------------------------------------------|
|             РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН           |
|--------------------------------------------------------------------|
|Панелі              |ВО "Наманган", м. Наманган    |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Термоси              |НВО "Середазсільгоспмаш",    |
|                 |м. Ташкент            |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Пучки проводів          |Концерн "Радіоелектронтехприлад" |
|--------------------------------------------------------------------|
|             КИРГИЗЬКА РЕСПУБЛІКА           |
|--------------------------------------------------------------------|
|Лампи автомобільні        |Електроламповий завод,      |
|                 |м. Майлі-Сай           |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Цепи ПР-25,4-6000, 2ПР-25,4-11400 |ВО "Станкобудівельний завод",  |
|                 |м. Бішкек            |
|--------------------------------------------------------------------|
|             РЕСПУБЛІКА ТАДЖИКИСТАН           |
|--------------------------------------------------------------------|
|Гідроапаратура          |Завод "Таджикгідроагрегат",   |
|                 |м. Душанбе            |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Алюміній первинний в чушках    |Таджицький алюмінієвий завод,  |
|(силумін), цинковий сплав     |м. Турсун-Заде          |
|--------------------------------------------------------------------|
|   Забезпечення ВО "Дальсільмаш" для випуску рисозбиральних   |
|           комбайнів "Єнісей-1200Р"           |
|                УКРАЇНА               |
|--------------------------------------------------------------------|
|Фланці, вилки, хрестовини     |Херсонський завод карданних валів|
|----------------------------------+---------------------------------|
|Муфти               |Мелітопольський завод тракторних |
|                 |агрегатів            |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Полотна решітні          |Харківський завод ім. Фрунзе   |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Кришки, пластини         |Чернігівський завод автомобільних|
|                 |запчастин            |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Двигуни СМД-72          |Харківський завод тракторних   |
|                 |двигунів             |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Розпилювачі            |ВО "Львівсільгоспмаш"      |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Автопровід ПГВА          |Завод "Кам'янецьподільськкабель" |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Насоси              |Вінницький завод тракторних   |
|                 |агрегатів            |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Ліхтарі, вилки          |Завод "Автоелектроапаратура",  |
|                 |м. Сутиски, Вінницька область  |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Високоміцний чавун        |Куп'янський ливарний завод    |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Метолокераміка          |Броварський завод порошкової   |
|                 |металлургії           |
|--------------------------------------------------------------------|
|             ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА           |
|--------------------------------------------------------------------|
|Гідроциліндри           |Лієпайський завод        |
|                 |сільськогосподарського      |
|                 |машинобудування         |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Датчики ММ106           |Ризький завод "Автоелектроприлад"|
|                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------|
|             РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН           |
|--------------------------------------------------------------------|
|Комплекти автопроводів      |Павлоградське товариство сліпих |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Ободи катків, зірочки, корпуси,  |Павлоградський тракторний завод |
|кожухи, відливки з вуглецевої   |                 |
|сталі, високоміцний чавун     |                 |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Алюмінієве лиття         |Тогузакський механічний завод  |
|--------------------------------------------------------------------|
|              РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА            |
|--------------------------------------------------------------------|
|Гідромотори ГПР-Ф-630       |Сорокинський завод "Гідропривід" |
|--------------------------------------------------------------------|
|              РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ           |
|--------------------------------------------------------------------|
|Комплектуючі вироби за узгодженим |Виробниче об'єднання "Гомсільмаш"|
|переліком за існуючою кооперацією |                 |
|--------------------------------------------------------------------|
|     Забезпечення Красноярського ВО по зернозбиральних     |
|       комбайнах для випуску комбайна "Єнісей"        |
|               УКРАЇНА                |
|--------------------------------------------------------------------|
|Двигуни              |Харківський моторобудівний завод |
|                 |"Серп і молот"          |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Мости ведучих коліс        |ВО "Херсонський комбайновий   |
|                 |завод"              |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Гідроапаратура          |Заводи тракторних агрегатів   |
|                 |(міста Вінниця, Мелітополь),   |
|                 |завод "Гідросила", м. Кіровоград |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Автотранспортне устаткування   |Завод "Автоелектроапаратура",  |
|                 |м. Сутиски            |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Підшипники            |ГПЗ-8, м. Харків;        |
|                 |ГПЗ-18, м. Вінниця        |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Шини               |ВО "Дніпрошина",         |
|                 |м. Дніпропетровськ        |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Диски коліс            |Колісний завод, м. Кременчук   |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Металокераміка          |Завод порошкової металургії,   |
|                 |м. Бровари            |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Сегменти, вкладиші        |Завод "Сімферопольсільмаш"    |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Металопрокат           |Меткомбінати (міста Кривий Ріг, |
|                 |Маріуполь), метзаводи (міста   |
|                 |Єнакієво, Макіївка, Запоріжжя)  |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Лиття               |Куп'янський ливарний завод    |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Труби               |Південнотрубний завод,      |
|                 |м. Нікополь, завод ім. К.    |
|                 |Лібкнехта, м. Дніпропетровськ  |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Лакофарбова продукція       |ВО "Лакма", м. Київ       |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Полімерні матеріали        |Завод "Іскожа", м. Запоріжжя;  |
|                 |ВО "Азот", м. Дніпродзержинськ, |
|                 |хімкомбінат, м. Черкаси     |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Гумовотехнічні вироби       |Завод гумовотехнічних виробів,  |
|                 |м. Лисичанськ          |
|--------------------------------------------------------------------|
|            РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ             |
|--------------------------------------------------------------------|
|Автотранспортне устаткування   |Електроламповий завод, м. Брест |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Підшипники            |ГПЗ-11, м. Мінськ,        |
|                 |ГПЗ-21, м. Гомель        |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Металопрокат           |Метзавод, м. Жлобин       |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Труби               |Метзавод, м. Могильов      |
|--------------------------------------------------------------------|
|            РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН            |
|--------------------------------------------------------------------|
|Металопрокат           |Метзавод, м. Темиртау      |
|--------------------------------------------------------------------|
|            РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН            |
|--------------------------------------------------------------------|
|Гумовотехнічні вироби       |Завод гумовотехнічних виробів,  |
|                 |м. Ташкент            |
|--------------------------------------------------------------------|
|            РЕСПУБЛІКА ТАДЖИКИСТАН            |
|--------------------------------------------------------------------|
|Гумовотехнічні вироби       |Виробниче об'єднання "Зоря    |
|                 |Сходу", м. Ленінабад       |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Гідроапаратура          |Завод "Таджикгідроагрегат",   |
|                 |м. Душанбе            |
|--------------------------------------------------------------------|
|            КИРГИЗЬКА РЕСПУБЛІКА            |
|--------------------------------------------------------------------|
|Автотранспортне устаткування   |Електроламповий завод,      |
|                 |м. Майлі-Сай           |
|--------------------------------------------------------------------|
|             РЕСПУБЛІКА ГРУЗІЯ             |
|--------------------------------------------------------------------|
|Феросплави            |Завод феросплавів, м. Застефоні |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Труби               |Метзавод, м. Руставі       |
|--------------------------------------------------------------------|
|           АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА РЕСПУБЛІКА           |
|--------------------------------------------------------------------|
|Труби               |"Державна металургійна компанія, |
|                 |Азербайджанський трубопрокатний |
|                 |завод, м. Сумгаїт" і "Державна  |
|                 |металургійна компанія, Бакінський|
|                 |алюмінієпрокатний завод"     |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Алюмінієвий прокат        |Алюмінієвий прокатний завод,   |
|                 |м. Баку             |
|--------------------------------------------------------------------|
|            ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА            |
|--------------------------------------------------------------------|
|Лакофарбова продукція       |Лакофарбовий завод, м. Рига   |
|----------------------------------+---------------------------------|
|Автотранспортне устаткування   |Завод "Автоелектроприлад" м. Рига|
|--------------------------------------------------------------------|
|             РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА             |
|--------------------------------------------------------------------|
|Автотранспортне устаткування   |УПП ВОС, м. Сороки        |
|--------------------------------------------------------------------|
|     Забезпечення заводу "Краснодаррисмаш" для випуску     |
|           рисозбиральних комбайнів           |
|               УКРАЇНА                |
|--------------------------------------------------------------------|
|Металопрокат, двигуни,      |Різні підприємства республіки  |
|гумовотехнічні вироби,      |                 |
|гідроапаратура          |                 |
|--------------------------------------------------------------------|
|            РЕСПУБЛІКА ТАДЖИКИСТАН            |
|--------------------------------------------------------------------|
|Гідроапаратура          |Завод "Таджикгідроагрегат",   |
|                 |м. Душанбе            |
----------------------------------------------------------------------
 
                   Додаток
                   до Міждержавної програми
                   забезпечення сільського
                   господарства зернозбиральною
                   технікою в 1993-1995 роках
 
               ПЕРЕЛІК
      Підприємств і організацій, яким передбачено
     чи припускається надати пільгове оподаткування
     згідно із загальними положеннями цієї програми
 
           РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
 
   ВО "Ростсільмаш"                *)
   Завод "Омськгідропривід"            *)
   Завод "Зерноградгідроагрегат"         *)
   Таганрозький комбайновий завод         *)
   Завод "Дальсільмаш"              *)
   Завод "Краснодаррисмаш"            *)
   Тульський комбайновий завод          *)
   Краснодарський завод "Жовтень"         *)
   ВО "Краснодарсільмаш"             *)
   Черкеський завод гумовотехнічних виробів
   Ростовське ХПО
   Підприємство УХ-16/3 (Омська область)     *)
   Установа ЯО-100/2,3 (Смоленська область)    *)
   Заводи державного акціонерного об'єднання
   "Станкоінструмент"
   Красноярське ВО по зернозбиральних комбайнах
   Завод "Аксайкардандеталь"
   Оренбурзький завод "Радіатор"         *)
   Бузулукський механічний завод ім. Кірова    *)
   Бугурусланський завод "Радіатор"        *)
   Завод "Електрик", м. Санкт-Петербург
   Красноярський шинний завод
   Красноярське ВО "Сибволокно"
   Красноярський завод гумовотехнічних виробів
   Оренбурзький завод гумовотехнічних виробів
   Установа УН-1612/29 (Кемеровська область)   *)
   Установа УО-68/2 (Краснодарський край)     *)
 
   Концерн "Роспівденбуд"
   Трест "Росбуд" (на будівництво житла і розвиток
   бази будіндустрії)
 
   Концерн "Роспівнічзахбуд"
   Підприємство по визначенню концерну "Роспівнічзахбуд"
   (на розвиток виробничої бази будівельних організацій)
 
            РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСЬ
 
   Завод порошкової металургії, м. Молодечно
   Бобруйський завод великогабаритних шин
 
            РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН
 
   Завод "Кзилордарисмаш"             *)
 
           РЕСПУБЛІКА ТАДЖИКИСТАН
 
   Завод "Таджикгідроагрегат"           *)
 
           РЕСПУБЛІКА УЗБЕКИСТАН
 
   Ташкентський лакофарбовий завод
 
            РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА
 
   Сорокське ВО "Гідропривід"           *)
 
            КИРГИЗЬКА РЕСПУБЛІКА
 
   Установа ОП-36/1,16
 
          АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА РЕСПУБЛІКА
 
   "ВО "Бакелектроапаратура", завод "Бакелектроавтомат"
 
   Примітка: - Підприємствам і організаціям Російської Федерації
пільгове оподаткування передбачено п.1 а  статті  7  Закону
Російської Федерації від 27 грудня 1990 року "Про податок на
прибуток підприємств і організацій" з  урахуванням  змін  і
доповнень;
 
   *) підприємства та організації, які забезпечуються додатковим
фінансуванням з централізованих державних джерел.

>

Последние новости

 
Курсы НБ Украины
Валюта
USD26.31554
EUR30.5155
RUB0.41981
PLN7.12863
BYR
Реклама
РекламаНаша кнопка